Welcome to Faculty of Design
Lesson  
Lesson 1 Test Webboard Contact Us Link Page sitemap

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของ
การโฆษณาในประเทศไทย

บทที่ 2
สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์

บทที่ 3 สื่อโฆษณาประเภท
แพร่ภาพกระจายเสียง

บทที่ 4
สื่อโฆษณาประเภทวิทยุโทรทัศน์

บทที่ 5
สื่อโฆษณาเฉพาะกิจ

 
ข้อสอบวัดผลการเรียนวิชาสื่อโฆษณา


1. การแพร่ภาพออกอากาศของโทรทัศน์ในประเทศไทยสมัยแรกเริ่มเป็นไปในรูปแบบใด

การแพร่ภาพแบบวงจรปิด
การแพร่ภาพแบบเครือข่าย
การแพร่ภาพแบบสถานีเดี่ยว
การแพร่ภาพแบบบอกรับเป็นสมาชิก

2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่โฆษณา
เพื่อให้ผู้บริโภคมีขวัญและกำลังใจที่ดีอันเกิดจากคุณภาพสินค้าที่โฆษณา
เพื่อให้ผู้บริโภคกล้าตันสินใจรับประกันคุณภาพสินค้าที่โฆษณา
ถูกทุกข้อ

3. การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ที่ใช้สถานีหลักถ่ายทอดสัญญาณรายการไปยังสถานีในเครือข่าย เพื่อให้ออกอากาศได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน เราเรียกการแพร่ภาพแบบนี้ว่าอะไร

T.V. Pool
Cable T.V.
T.V. Network
Closed Circuit T.V.

4. ข้อใดคือวิธีการวัดผลการโฆษณาที่สามารถกระทำได้ง่ายที่สุด

สอบถามว่าลูกค้ารู้จักหรือเคยเห็นโฆษณาสินค้านี้หรือไม่
วัดจากความสามารถของลูกค้าที่สามารถจดจำข้อความโฆษณา
วัดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายหลังจากที่ได้โฆษณาไปแล้ว
วัดจากความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติที่ลูกค้ามีต่อสินค้าและกิจการ

5. บริษัทตัวแทนโฆษณาจะนำผลที่ได้จากการประเมินผลการโฆษณาไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปรับปรุงแผนงานโฆษณาครั้งต่อไป
ปรับปรุงเทคนิคการขายของพนักงานขาย
ถูกทุกข้อ

6. CPM. คือข้อใด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า ณ แหล่งซื้อ
ค่าใช้จ่ายที่เสียแก่นิตยสารเป็นพิเศษ เมื่อเลือกใช้สีเงิน หรือสีทอง
ค่าใช้จ่ายที่เสียให้แก่สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อหนึ่งพันคนหรือหนังพันฉบับ

7. ยุคแรกของการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อหาของการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

การเกณฑ์ทหาร
การประกาศจับโจร
การเลือกตั้งประธานาธิบดี
การประกาศใช้กฎหมายต่างๆ

8. การโฆษณาของห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ ควรเลือกใช้สื่อชนิดใดเป็นสื่อหลัก

นิตยสาร
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
โรงภาพยนตร์

9. ใครคือพระบิดาแห่งการโฆษณาของไทย

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

10. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 บริการงานโดยองค์กรใด

กองทัพบก
บริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
บริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

11. ข้อใดคือบริษัทตัวแทนโฆษณาบริษัทแรกในประเทศไทย

บริษัท โกร๊กแอดเวอร์ไทยซิ่ง จำกัด
บริษัท สยามแอดเวอร์ไทยซิ่ง จำกัด
บริษัท คาเธ่ย์แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
บริษัท แกร๊นท์ แอนด์ อี.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

12. การใช้ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ (Moving Billboard) ติดตั้งบนรถบรรทุกวิ่งไปตามเส้นทางต่างๆ จัดเป็นการโฆษณาประเภทใด

การโฆษณากลางแจ้ง
การโฆษณา ณ แหล่งซื้อ
การโฆษณาทางยานพาหนะ
ถูกทุกข้อ

13. รูปแบบการโฆษณาในประเทศไทยที่มี การแจ้งข่าวสารผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เริ่มปรากฏขึ้นในยุคสมัยใด

กรุงธนบุรี
กรุงสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา
กรุงรัตนโกสินทร์

14. ข้อใด ไม่ใช่ การโฆษณาภายในตัวยานพาหนะ

การโฆษณาบนบัตรผ่านทางด่วน
การติดสติ๊กเกอร์โฆษณาไว้ในรถโดยสารประจำทาง
การโฆษณาทางวิทยุที่ออกอากาศเฉพาะในรถประจำทาง
การพิมพ์ข้อความโฆษณาลงบนตั๋วโดยสารหรือซองบรรจุตั๋ว

15. ข้อใดคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย

สถานีวิทยุ ท.ท.ท.
วิทยุศาลาแดง
สถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไท
สถานีวิทยุกรมไปรษณีย์กลาง

16. ข้อใดจัดเป็นสื่อโฆษณาประเภท Broadcast Media

วีดิโอ
โทรทัศน์
โรงภาพยนตร์
ถูกทุกข้อ

17. หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันจัดเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทใด

หนังสือพิมพ์ทั่วไป
หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
หนังสือพิมพ์เฉพาะกลุ่ม
ถูกทุกข้อ

18. หนังสือพิมพ์ใดเป็นแบบ Tabloid Size

ไทยรัฐ
ข่าวสด
สยามกีฬา สตาร์ชอคเกอร์
ถูกทุกข้อ

19. สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันมีสปอตความยาวเท่าใด

20 วินาที
30 วินาที
45 วินาที
60 วินาที

20. การโฆษณาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษที่ทางหนังสือพิมพ์ได้จัดทำขึ้นแพื่อแจกควบคู่ ไปกับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น เนื่องในวาระต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันวาเลนไทน์ เป็นต้น จัดเป็นการโฆษณาประเภทใด

Display Ads.
Feature Ads.
Business Ads.
Supplement Ads.

21. การดำเนินธุรกิจเคเบิลทีวีอยู่ในการกำกับดูแลโดยองค์กรใด

กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ์
ทบวงมหาวิทยาลัย
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

22. ขนาดพื้นที่ของโฆษณาแบบ Display Ads. ในหนังสือพิมพ์ที่นิยมมากที่สุดคือขนาดใด

ก. 1/4 หน้า
1/8 หน้า
เต็มหน้า
20 คอลัมน์นิ้ว

23. นักศึกษาคิดว่าหนังสือพิมพ์ฉบับใดคิดอัตราค่าโฆษณาแพงกว่าฉบับอื่น

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
สยามกีฬารายวัน

24. พื้นที่ส่วนใดของนิตยสารที่ให้ผลในการโฆษณาได้ดีที่สุด

หน้า 3
ปกหลัง
ปกด้านหน้าใน
หน้าตรงข้ามสารบัญ

25. ประธานกลุ่มโครงการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย คือสถานีโทรทัศน์ช่องใด

3
5
7
9

26. นิตยสารพระเครื่องจัดเป็นนิตยสารประเภทใด

นิตยสารเฉพาะกลุ่ม
นิตยสารเพื่อการเกษตร
นิตยสารเพื่อธุรกิจการค้า
นิตยสารเพื่อการอุตสาหกรรม

27. นิตยสารฉบับใดที่จัดอยู่ในประเภทนิตยสารเฉพาะอาชีพอิสระ

ข่าวช่าง
ใกล้หมอ
อนุสาร อสท.
ถูกทุกข้อ

28. สปอตโฆษณาทางวิทยุที่ต้องใช้เปิดบ่อยๆ และแนะนำไปใช้งานนานหลายเดือน ควรเลือกใช้วิธีการแบบใด

กระจายเสียงสด
ใช้เทปบันทึกเสียง
ใช้แผ่นเสียงหรือแผ่นซีดี
ใช้แบบใดก็ได้มีผลเท่ากัน

29. ป้ายโฆษณากลางแจ้งในข้อใดที่เมืองไทยนิยมเรียกว่า คัทเอาท์ (Cut out)

ป้ายเขียน
ป้ายโปสเตอร์
ป้ายตกแต่งพิเศษ
ถูกทุกข้อ

30. สื่อโฆษณาประเภทใดที่ถือได้ว่าเป็น Prestige Media

นิตยสาร
แค็ตตาล็อก
หนังสือพิมพ์
แผ่นพับขนาดใหญ่

Back to Top
1
I 2 I Next >>

 

©2003 E-Learning, All Rights Reserved.
Contact us : [email protected], [email protected].

 

Home
Hosted by www.Geocities.ws

1