montejo
jaro-8, n-ro 1, 2000

ĉefpagxo

esperanto en nepalo

gerda malaperis

fotoj

 

enhavoj

Bonvolu Ne Doni Akvon (Poemo)

Esperanto ĉe Everesto

Unua Nepala Verkisto de Romanoj

Akvofontoj en Nepalo

Narendra Bhattaraj Nia vic prezidanto

Nepalo- La Lando de Festivaloj

Festivaloj de Nepalo

Trovado de Kulpoj

Bhaktapuro-Urbo de Adeptoj

La Nepala Kuirado

Kelkaj Interesaj Kutimoj de Nepalo

Luri-La Knabino de Sarangkot

Budhismaj Stupoj

 

 

Rerigardo al la 2a Internacia Himalaja Renkontiĝo

La 2a Internacia Himalaja Renkontiĝo okazis de la 26a de februaro ĝis la 6a de marto 1998.  Dudek du esperantistoj el 12 landoj partoprenis.  La plej granda nombro da partoprenantoj el sama lando estis sep, el Japanio.

La programo komenciĝis en la 27a kun vizitoj al vidindaĵoj de la valo de Kathmando.  Unue oni iris al Paŝupati templo, kaj poste al Baudha stupo kaj Bhaktapuro, iama reĝa urbo.

En la 28a oni promenis tra la urboj de Katmando kaj Patano, centro de artistoj. 

La 1an de marto oni veturis al Ĉitavan.  Survoje oni travivis aventuron: perflosan boatadon sur rapidkva Triŝuli rivero.  Post la flosado oni tagmanĝis kaj veturis al Ĉitvan per alia buso, atingonte Ĉitvan Nacian Parkon en malfrua vespero.

Dum la sekvanta mateno oni promenis en arbaro.  Post matenmanĝo unu grupo ekskursis sur elefantoj, kaj post tagmango veturis per boato sur Rapti rivero, kaj pli poste rajdis sur elefantoj.  Dum la boatado oni povis vidi diversajn specojn de verdaĵoj kaj sovaĝaj bestoj: ekzemple, unukornaj rinoceroj, krokodiloj, cervoj, kunikloj kaj lokaj birdoj.  Vespere profesiaj artistoj regalis ĉiujn per kultura programo.

En la sekvanta mateno oni promenis ankoraŭfoje en la arbaro piede.  Post matenmanĝo oni veturis al Pokhara.  Survoje oni vidis diversajn naturajn vidaĵojn, inklusive Begnas lagon kaj Davis akvofalon.  Antaŭ vespermanĝo estis programo de popoldancoj.  Gejunuloj kaj geknaboj dancis kun granda entuziasmo.  Ĉiuj ŝatis tiujn ĉi dancojn, kaj fine multe da partoprenantoj mem dancis kun la artistoj.

En la sekvanta mateno ĉiuj leviĝis frue por rigardi panoramon de montpintoj, sed bedaŭrinde l ĉielo estis kovrita de nebulo, tiel ke Maĉhapuĉhre ne estis klare videbla.  Poste oni promenis tra la urbo de Pokhara, vizitante Feva lagon kaj templon de la diino Barahi sur insuleto meze de ĝi.  Post matenmanĝo oni vizitis plurajn interesajn lokojn de Pokhara, ekzemple Mahendra groton, K.I. Singh ponton kaj Mahendra ponton.  La saman tagon oni revinis al Katmando.

La 5a marto estis libera tago, kaj la 6a la fina tago.  La fina kunveno komenciĝis je la 3a horo.  Ĉiuj partoprenantoj interŝanĝis ideojn, paroladis pri la enlanda Esperanto-movado kaj donis valorajn sugestojn al ties membroj.

Je la 6a horo komenciĝis la internacia vespero.  Ĝi estis inaŭgurita de S-ro Kumar Poudel, kuna sekretario de la ministro por turismaj aferoj.  Li diris ke Esperanto instigas turismon kaj fortigas internacian fratecon.  Poste li dosdonis memoraĵojn de Nepalo al ĉiuj partoprenantoj.  Vicprezidanto S-ro Lok Pani Agnihotri donacis 100,000 rupiojn, kaj S-ro Irene Leland 2.500 rupioj, al NespA.  La kunveno finiĝis per manĝo kaj periodo de babilado, kantado kaj dancado.  Oni esprimis la intencon okazigi la 3an Internacian Himalajn Renkontiĝon en la sama dato de la jaro 2000.

-Ganga Malla

   
2001 Nepala Esperanto-Asocio
Hosted by www.Geocities.ws

1