montejo
jaro-8, n-ro 1, 2000

ĉefpagxo

esperanto en nepalo

gerda malaperis

fotoj

 

enhavoj

la 2a Internacia Himalaja Renkontiĝo

Bonvolu Ne Doni Akvon (Poemo)

Esperanto ĉe Everesto

Unua Nepala Verkisto de Romanoj

Akvofontoj en Nepalo

Nepalo- La Lando de Festivaloj

Festivaloj de Nepalo

Trovado de Kulpoj

Bhaktapuro-Urbo de Adeptoj

La Nepala Kuirado

Kelkaj Interesaj Kutimoj de Nepalo

Luri-La Knabino de Sarangkot

Budhismaj Stupoj

 

 

Narendra Bhattaraj estas la nuna vicprezidanto de la Nepala Esperanto-Asocio (NEspA), kaj unu el ties membroj kiuj eklernis Esperanton de Joachim Werdin el Pollando en la komenco de la naŭdekaj jaroj.  Li ofte ŝercas, sed evidente ne kiam li eniris Esperantujon, ĉar li streĉas siajn fortojn ĝis rompiĝpunkto por mastri la lingvon.  Joachim Werdin faris siatempe la distingon ke lingvo povas esti facila sed ne simpla, kaj mi pensas ke kaj Narendra kaj mi ambaŭ samopinias ke tio validas pri Esperanto.  Post rapida akiro de la facilaĵoj venas pado preter longa aro da malsimplaĵoj – unu post (sed ofte interplektita unu kun) alia.

Por ke niaj cerboj ne tro hejtiĝu dum la ĉiusemajnaj kunvenoj de NEspA, Narendra de tempo al tempo ellasas malserozajn rimarkojn por nia konsidero, post kio ni iras returne al la uzo de –kaj –ig.  Li diradas ke li havas dudek jarojn, kaj ke tiu aĝo dum multaj jaroj nun ne ŝanĝiĝis.  Bonŝånce mi ne devas decidi ĉu mi alparolu lin en la nepala lingvo per bhai (pli juna frato) anstataŭ daj (pli maljuna frato), ĉar kutime ni parolas inter ni en Espernto aŭ ofte (horrible dictu) en la angla, mia gepatra lingvo kaj lia gebopatra, kaj tiuj lingvoj ne faras tiun ĉi distingon.

S-ro Narendra (li ĉiam nomas min S-ro Philip, duone suprenrigardante al mi duone traktante min kiel egalulon) studis ingenierarton en Mumbaj antaŭ tridek jaroj (eble kiam li ankoraŭ atendis permeson eniri la uteron), kaj unu el liaj proferoroj estis iu S-ro Parik.  Tiu estis jam maljuna kaj mortonta.  Sed antaŭ ol morti li iutage parolis al sia nepala studento pri Esperanto, kaj konsilis ke li ne forgesu pri ĝi.  Laŭdata estu Alaho!  Nia vicprezidanto ne forgesis.  Nepalo estas lando konsistanta el fervoraj legantoj (kvazaŭ legistoj) de ĵurnaloj, kaj kiam li vidis anoncon pri nova kurso gvidota de Joachim Werdin, li reagis.  Li nun estas unu el la plej fortaj motoroj de NEspA.

Post laciga tago kiel altranga oficisto en Telekomunikado-Korporacio, S-ro Bhattaraj ŝatas hejmeniri, ŝerci iomete kun sia edzino, filo kaj filino, manĝigi sian hundon Pepsi, kaj poste skribi ion en Espernato.  Ĉi tiu parto de Montejo prezentas kolekton da artikoloj verkitaj aŭ tradukitaj de li.  (Se la manko de kopirajtleĝo en Nepalo ne devigas lin mencii siajn fontojn, mi certas ke li almenaŭ dankskuas la kapon en ilia direkto.)  Li skribis ĝin por la 3a Internacia Himalaja REnkontiĝo por ke la partoprenantoj sciu iom pli pri Nepalo ol kio venas sub la okulojn.  Mi citos frazon el la Renkontiĝa Libro: "Se vi trovos ion nekontentiga bonvolu tuj atentigu S-ron Narendra Bhattarai (tel. 981021431) pri tio."  

-Philip H. Pierce

   
©2001 Nepala Esperanto-Asocio
Hosted by www.Geocities.ws

1