montejo
jaro-8, n-ro 1, 2000

ĉefpagxo

esperanto en nepalo

gerda malaperis

fotoj

 

enhavoj

la 2a Internacia Himalaja Renkontiĝo

Bonvolu Ne Doni Akvon (Poemo)

Esperanto ĉe Everesto

Unua Nepala Verkisto de Romanoj

Akvofontoj en Nepalo

Narendra Bhattaraj Nia vic prezidanto

Nepalo- La Lando de Festivaloj

Festivaloj de Nepalo

Trovado de Kulpoj

Bhaktapuro-Urbo de Adeptoj

La Nepala Kuirado

Kelkaj Interesaj Kutimoj de Nepalo

Luri-La Knabino de Sarangkot

Budhismaj Stupoj

 


Luri- La Knabino de Sarangkot

            Luri Tamang, naŭ jaraga, scias ke ŝi loĝas en alteco de la vilago Sarangkot en Pokhara valo. Si scias, ĉar oni diris al tion. Sed ŝi ne scias kia aspektas la vilaĝo, kien turistoj de la tuta mondo venas por vidi ĝian belecon, aŭ aventuristoj por ĝui pendoglisadon, ĉar ŝi estas blinda.

            Ĉiuj scias kiel granda la mondo estas ĉirkaŭ Luri krom ŝi mem. Unu sola cambro en monteto kun muroj konstruitaj el ŝtono kaj tegmento el ardezo, sen ĉirkaŭaj loĝejoj, estas kie ŝi vivas kun siaj gepartoj kaj fratinoj.

            La rideto sur ŝia vizaĝo ne reflektas suferon aŭ doloron. Ŝi ankaŭ ne aspektas ĉagrena pri tio ke la bramanini kiu permesis al ili resti provizore en tiu kabano povas iatage veni kaj elpeli ilin. Ŝiaj gepatroj, kiuj estas laboristoj, kaj ŝiaj kvar fratinoj estas tiel sensciaj pri sia forto kiel  ŝi pri la mondo. Ankaŭ ili ne scias se ili perdos tegmenton super la kapoj, kaj se jes, kiam.

            Luri estas bonŝanca, ĉar si naskiĝis en Pokhara valo, paradizo laŭ okcidentanoj. Ĉirkaŭ ŝi troviĝas rava pejzaĝo, kaj super ŝia kapo staras ĉarmaj reĝidinoj- la fiŝvosta Maĉhapuĉhre kaj Annapurn- flirtante kun nuboj. Envia nebulo nesukcesas kaŝi ilin de la ekstera mondo.

            Malgraŭ la zumado de kolorplenaj pendoglisiloj flugantaj super sia kapo. Luri ne konscias ke oni flugigas pro vido de homoj glisantaj en aero papilioj.

            Luri estas simila al la neĝaj reĝidinoj Maĉhapuĉhre kaj Annapurna. Ŝi estas tiel bela kiel ili sed samtempe, diference de ili, ne plendema. Ŝiaj okulgloboj ankaŭ kovriĝas per blankaĵo en la sama maniero kiel ke la leviĝanta nebuloj kovras ĉi tiujn ĉarmajn reĝidinojn. La nura diferenco estas ke la leviĝanta suno  daŭre forpelas tiujn enviajn nebulojn, kaj brila beleco malkovriĝas, estigante admiron ĉe ciu rigardanto. Sed por Luri, suno neniam leviĝos por alporti vidon al ŝiaj ĉagrenitaj okuloj.

            Luri diras ke ŝi povas senti diferencon inter tago kaj nokto kaj nenion pli. Ŝiaj gepatroj estas for la tutan tagon kaj revenas al la kabano ĉe vesperiĝo kun manĝaĵoj por siaj idoj. Ŝiaj maljunaj fratinoj ĉeestas por prizorgi ŝin kaj domajn taskojn.

Ĉu ili iam konsultis kuraciston? La gepatroj de Luri respondas ke ili havas nek la tempon nek la rimedojn por tio. Ili diras ke ŝi ne eblos akiri la vidon kaj tiam silentiĝas, fiksrigardante paradizon.

La gepatroj de Luri, frapitaj de malriceco, eble diris la veron, aŭ ĉu ili nur volas kaŝi ĝin sub vualo de malriĉeco. Eble kuracistoj rigardas sensenca la kuracadon de knabimo kies gepatroj estas tro malriĉaj por toleri ĝian altan koston.

Luri restas viktimo de denaska deformo kaj malriĉeco. Ŝi preferus araban dezerton kun ol paradizom sen okuloj.  Ŝiaj gepatroj restas indiferentaj pri ŝia edukado. Havante aliajn infanojn manĝigendajn(kaj ankaŭ laboron). ili ne dediĉas multan tempon al Luri. Ili tre feliĉus se iu organizo prizorgus iliajn filinojn. Neniu el tiuj iam vidis lernoĉambron, ĉar iliaj gepatroj (portistoj aŭ ŝarĝistoj) ne povas toleri la elspezojn. Ĉio kion ili povas fari estas nur plenigi la stomakojn.

Luri ŝajnas ne bedaŭri sian situacion, nek eĉ voli ekseii kion ŝiaj gepartoj planas por ŝi. Ŝi ankaŭ ne havas plendojn pri la neebleco vidi la mondon ĉirkaŭ ŝi. Ŝi ŝajnas fakte esto feliĉa pri tio ke ŝi ne eblas vidi ĝin; almenaŭ la radianta rideto pensigas tion.

Sed tiuj kiuj vidas ŝian malkapablon, rigardas ĝin kiel dian tragedion. Verdire estas tragedia situacio kiam gepartoj de vidmalkapabla knabino ne povas aĉeti okulojn, eĉ se ili estus aceteblaj en la lando. Ĉiuokaze ili certe pensas ke tiu kiu skulptis ŝian destinon agintus pli juste se li loĝigintus ŝin en malbela loko antaŭ ol linfiski ŝiajn okulojn.

 

   
2001 Nepala Esperanto-Asocio
Hosted by www.Geocities.ws

1