montejo
jaro-8, n-ro 1, 2000

ĉefpagxo

esperanto en nepalo

gerda malaperis

fotoj

 

enhavoj

la 2a Internacia Himalaja Renkontiĝo

Bonvolu Ne Doni Akvon (Poemo)

Esperanto ĉe Everesto

Unua Nepala Verkisto de Romanoj

Akvofontoj en Nepalo

Narendra Bhattaraj Nia vic prezidanto

Nepalo- La Lando de Festivaloj

Festivaloj de Nepalo

Bhaktapuro-Urbo de Adeptoj

La Nepala Kuirado

Kelkaj Interesaj Kutimoj de Nepalo

Luri-La Knabino de Sarangkot

Budhismaj Stupoj

 


Trovado de Kulpuloj

Ram Bahadur perdis siajn tutajn sparaĵojn por Daŝajn (la plej granda festivalo por nepalanoj) kiuj li sekrete metis en tirkeston.  Iuj malĝojigitaj gepatroj perdis sian nuran infanon.  Virinoj perdis siajn juvelojn aŭ tutnovajn vestojn.  Kion fari?  Ram Bahadur kaj la aliaj lasis bir, nepalan sorĉiston, konsili al ili.

Multe da nepalanoj ankoraŭ fidas al tradiciaj metodoj por trovi kulpulojn - tiuj uzataj de sorĉistoj, antaŭvidistoj aŭ mandivenistoj.  Fakte ne ĉiuj tiaj metodoj estas senutilaj.

Dum generacioj la familio de Biŝnu havas inter si viron kiu vivtenas sin kaj la familion profesie kiel sorĉisto.  Li estas tiel okupita ke estas malfacile respondi al ĉiuj petantoj.  La sekreto de lia profesio?  Eĉ en ĉi tiu materiala, malluma mondo nenio restas nenotita de la fortaj okuloj de la Ĉiea.  La pekuloj trompas sin sed ne la Ciopovan. 

La sorĉisto estas la dio Ŝiva mem en la formo de kadavro.  Biŝnu iĝas la dio Ŝiva kiam divina energio plenigas lin.  Tiu ĉi supernatura povo estas la veturilo de la supere povplena diino Kali.  La spirito do gvidas homon al la kulpulo.  La kutimo, nomata “vokado al bir”, estas tiel fidinda ke “eĉ policanoj petas niajn servojn,” diras Biŝnu. 

Kiam oni perdas havaĵojn aŭ familianon, oni bezonas helpon de najbara(in)o juna kaj virga.  La sorĉisto unue farbas la manplaton tute nigra post purigado de ĝi per sankta akvo.  Tiam li vokas la bir, la antikvan kaj tradician supernaturan spiriton.

La nigra cirklo estas plenigita per blanka lumo.  Poste aperas arbo en la nigra zono, kaj simiono sur la pinto de tiu ĉi arbo. Kiam oni rigardas la radikon de la arbo, bildoj komencas aperi, kvazaŭ filmo ludiĝus.  Multfoje, la kulpulo kaŝas sian vizaĝon per siaj manoj pro timo ke li estas rekonita laŭ siaj veraj ecoj.

La nura kialo de ĉeesto de geknaboj estas ke ili disponas je alta povo de koncentriĝo.  Fakte oni bezonas fortegan koncentriĝon por rekoni kaj personon kaj lokon kaj eventon en la limigita blanka cirklo.

Se vi ne kredas je ĉi tiu nepala metodo por trovi kulpulon, provu ĝin mem kiam vi venontfoje perdas ion (au iun) ajn.  Vi devos kunporti iom da rizo kaj incenso kaj kelkajn florojn.  Kontraŭ malpli ol kvardek rupioj, vi eblos observi ĉiujn moviĝojn de la kulpulo.  La familioj de “kulpulsorĉistoj” ĉiam pretas servi vin.

   
©2001 Nepala Esperanto-Asocio
Hosted by www.Geocities.ws

1