Açıklama:   Hüsnü Köktürk          

https://www.geocities.ws

 

Hüznî Baba  Merhum Yozgatın yetiştirdiği değerli şairlerden biri. Kurt imam olarak da tanınıyor.
Yazılı basında zor bulunan Bu şiirleri  Değerli hocamız Halil İpek’in arşivinden alarak buraya  kaydetmeyi uygun buldum.

 

Günahlar  set  çekti  Arşürrahman’a                 Duanın  kabule  imkanı  geçti

Çin  polat  kalb-ü mermer  vicdana                    Va’zu  nasihatın  zamanı geçti

Yaptığımız günahların çokluğu nedeniyle gök yüzü kapandı. Gökte bir set hasıl oldu  Artık dualarımız
mevlaya ulaşamıyor. O sette takılıp kalıyor

Nice  bidat  nice  zulm-u  cefalar                         Okuttu  Haccac’a  hayır  dualar

İnsaf  merhamet  yok  şol  bihayalar                    Herbir Yezitler Mervan’a  geçti

Haccac zulmu ile meşhur arap komutanlarından biri Zalim Haccac, namıyla meşhurdur.  Keza: Yezit ve

 Mervan dahi Arap tarihinin, hüzünlü, karışık, problemli devirlerinde ismi geçen  iki komutan. 
Bihaya=hayasız

Ahler  uruç  etmez  semt-i  semaya                         İntikam-ı  mazlum kaldı  ukbaya

Münkirat  kalmadı  girdi  araya                            Cürmümüzün  haddi  payanı  geçti

Mazlumun ahı, feryad-u figanı artık gökleri geçip, dergah-ı izzete ulaşamıyor, Mazlumun ahı yerde
kalıyor, Mazlum, hakkını  ancak  ahirette  alabilecektir.

Bu  dünyanın  işi  bitli  baş oldu                                Fukaranın  gözü  kanlı  yaş oldu

Ağmiyanın  bağrı  katı  taş  oldu                                Merhamet  cebinin  dibi  delindi

Zenginin kalbi taş kesildi, merhametinden eser kalmadı, cebinden birşey çıkmıyor.

El  çekip  cihandan  gitti  ârifler                                Bu  dünyanın  ne olduğu  bilindi

Sözünde  özünde her kim er  ise                                Defter-i  felekten  kaydı  silindi

Değerli  zatlar  anlayışlı kimseler, ölüp bu dünyayı terkettiler. Özü sözü doğru kimselerin
ise cemiyette hiçmi hiç itibarı,değeri kalmadı.

Okunur  ezanlar gelmez  cemaat                                Cihanı  kabladı  cümleten bidat

Çalgıcı  gelince ederler rağbet                                    Saz  ile  zantıra  itibar şimdi

 

Ne  savm  ile salat  kaldı  gedâda                                Ne  hac  ile zekat  var  ağmiyâda

Yalnız  bir  Kur’an  kaldı  arada                                    Şeriatın  dilde  adı var şimdi

Fakir, namaz ve orucu terketti, zengin de zekat ile haccı.Din olarak sadece Kur’an ve İslam
kelimesi kaldı.

Ahir şerre kaldık  neuzu  billah                                    Halk -ı alem  cümle  fitnekar  şimdi

Davalar  görülmez  hasleten  lillah                                Sim’e  le  zerredir  itibar  şimdi

İnsanların bu kadar şerli olmaları, sanki ahır zamanın geldiğine işaret ediyor. Allah için  iş yapılmıyor,
her şey altın ve gümüş toplama uğruna yapılıyor.

Hüzmiya ! bu  derde  bulunmaz  derman                     Huruç  etmez  ise  bir  sahib-i  zaman

Neuzü  billah  min  şerri  insan                                    Asrın  münkirleri  şeytanı  geçti

 Bizi ancak mevlanın göndereceği bir kurtarıcı   kurtarabilir, yoksa şimdiki günahkarlar şeytana           

 papucunu ters giydirecek tıynet ve kabiliyetindeler. İnsanın şerrindan Allaha sığınırız.

homme ANA SAYFA--MAIN PAGE

Copyright: © Hüsnü Köktürk husnu66tr Türkiye/Yozgat Yozgatlı Hüzni Baba