Toplayan    Hüsnü Köktürk       SECDE

              http://www.geocities.ws/husnu66tr/GERCEKLER.htm

          https://husnukokturk.wordpress.com/2020/03/15/yozgatli-sair-huzni-baba-dankalak-olduk/

Yurdumuzda kılınan namazlar çoğunlukla usulune uygun olmakla beraber gözden kaçan az sayıda hatalar da yok değil. Bunların birisi secde de yapılan hatalardır. Genellikle bütün Türkiye’de secdelerin çok kısa tutulduğuna şahit oluyoruz. Kıyam’ı oldukça uzun tutan imam nedense secdeleri çabucacık geçiştirir. Böyle yapmayın secdelerin hakkını verin dendiğinde, cemaatı usandırmamaktan bahsederler.. Cemaatı usandıran secdeler midir yoksa başka şeyler mi? 16 rekat namaz ve bir uzunca hutbesi bulunan cuma namazında cemaatı usandıran sadece cumanın iki rekat farzındaki secdeler midir?

Resûlu Ekremin namazı gerektiğinde kısa tuttuğu doğrudur. Fakat bu kısa tutuşu sadece namazın secdelerinde aramak doğru olmasa gerek Hadis-i şerifte Resul-u ekremin namazı hafif tuttuğu yerin, secde değil de kıraat olduğunu görüyoruz. Secdeler farz’dır. Bu nedenle doğru olarak yapılmaları gerekir. Hadis ansiklopedisi 6285 nolu hadis-i şerif.

«Ben namazda çocuk ağlaması işitir, bunun üzerine kıraatimi kısa tutardım»

إنَّني َلأسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ فَأتَجَوَّزُ فيِ الصَّلاَةِ -في الزوائد Hadis-i şeriften kadınların da camiye küçük çocukları ile beraber gittiklerin anlıyoruz. Ayrıca kısa tutulan namazın secdeleri değil sadece kıraatidir, buraya dikkat etmek lazım.

Rükû ve sücut miktarı:

Bu miktar tesbih sayısı ile belirtilmiştir. Farz olanı secde denilebilecek kadar bu vaziyette durmaktır. Sünnet miktarının en azı ise secdede en az üç kere aşağıdaki tesbihatı okumaktır. Tesbihatın ortası beş, iyisi ise yedi tesbihtir

سُبْحاَنَ رَبَّيَ اْلاَعْلى

Ancak bu tesbihleri, kimileri çok süratli okuyarak secde zamanını normalin çok altına düşürebiliyorlar. Tek başına namaz kılan daha çok tesbihte bulunabilir. Efdaldir.

Tesbihin üçten az yapılması ise tenzihen mekruhtur..

Secde namazın en mühim bir rüknüdür. Hadis-i Şerif'de “ Kulun rabbine en yakın olduğu hal, secdeye varmış olduğu haldir. Artık secdede duayı çokça yapınız”.

[Müslim,
Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152, (875)

أقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعَاءَ

Hanefi mezhebinde Kuranı kerimden alınmış belirli dua ayetleri, ve hadislerde geçen bazı dualar son tahiyyatta yapılır. Secdede ve rukûda değil.

عن سعيد بن جبير فقال:[سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللُه عَنْهُ ىَقوُلُ: مَا صَلَّيْتُ وَراَءَ أحَدٍ بَعْدَ رسوِلِ اللهِ ..أشْبَهَ صلاةً بِرَسوُلِ..مِنْ هذَاَ الْفَتى

يَعْنىِ عُمَرَ بنَ عَبْدِ الْعَزيز.ِ قاَلَ:فَحَزَرْنا في رُكُوعِهِ عَشَرَ تَسْبِيحات،ٍ وَ في سُجُودِهِ مِثْلَهُ]. أخرجه ابو داود وَانّساءِ

Ashaptan Enes İbn Malik,(ra) Ömer İbn Abdülaziz-i kasdederek, namazı resulu ekremin namazına bu derece benzeyen bir başka gencin arkasında namaz kılmadım demiştir Rükusunda 10 tesbihat secdesinde ise o kadar tesbihat yapıyordu.

Maverdi : rükû ve secdelerin mükemmel olması için tesbihin ortası 5, fazlası ise 9-11 olması lazım geldiğini söyler..

Rüku'dan doğrulma: Ebu Ubeyde İbnu Abdillah'a  Kufe şehrinde namaz kıldırması emredildi. O rukudan kalkıp kıyamın bitmesi arası ben şu duayı okudum....Ey Allahım. Ey rabbimiz, semavat ve arz dolusu ve bunlardan başka senin istediğin şeyler dolusu  hamd sana aittir. Ta'zim ve senaya layık olan Allahım, senin verdiğini  önleyecek yoktur. Önlediğini de verecek yoktur. Hiçbir varlık sahibi faydalı olamaz.. Varlık sendendir.   Canan cilt 8 sayfa 37

Enes(R) anlatıyor. .............Resulullah başını ruku'dan kaldırdığı vakit gören secde etmeyi unuttu diyecek kadar ayakta dikilirdi. Başını secdeden kaldırdığı zaman iki secde arasında da yine gören unuttu diyecek kadar dururdu.     Müslim  cilt 2 sayfa 105

Tirmizi: İmamın 5 kere tesbihatta bulunması müstehaptır. (Hadis-i Şerif) Rukû ve secdeden. doğrulduğunda bel tam doğru hal alacaktır. Bu tam doğrulmaya Tuma’nîne ismi veriliyor. Arapların namazların Tuma’nîn lerinde epey beklediklerini görüyoruz

Tatfif: Namazda rükünlerin hakkını vermeme namazı eksik kılma demektir Hadis-i Şerif: …..Hırsızlığın en kötüsü de namazını çalmaktır:

َوأسْوَأُالسِّرْقَةِ الَّذِى يُسْرِقُ صَلاتَهُ     Ya resulullah kişi namazını nasıl çalar.?

لاَ يُتِمُّ رُكوُعَهاَ وَ لاَ سُجوُدَهاَ     “Rukûsunu ve secdelerini tamamlamaz.

  Huzeyfe namazını gelişigüzel kılan bir adam görüyor ve adama 40 yıllık namazın boşa gitmiş, Kişi namazını hafif kılar ama buna rağmen, tam kılar, güzel kılar demiştir. Buharî, ezan, Canan 2587 nolu hadis.

  Secdeler arasında hiç fasıla vermeyen, secdeleri çabucak peş peşe yapan kimseler hakkında Abdurrahman İbnu Şibl in rivayeti: “ Resûlullah karga gagalamasından, vahşi hayvanlar gibi kolları yaymaktan, kişinin mescitte deve gibi mekan tutmasından nehyetti.” Ebu Dâvut-Nesâî.. Canan:2588

   

  نَهي` رَسولُ اللهِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُراَبِ  واَافْتَراشِ السَّبُعِ

  وَأنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ بِالمَكاَنِ الَّزى في المَسْجِدِ كَماَ يُوطِّنُ الْبَعيِرُ

   

  Hadis-i şerifte beyan buyurulduğu üzere az sayıda da olsa bazı zevatın mescitlerde kendileri için özel yer tahsis ettikleri ve burası benim yerim diyerek başkalarını oraya oturtmak istemedikleri görülebiliyor. Bu yer seçme işini hayvanlardan develer yapmakta imiş.

  Tadîl-i erkân : Rükunların doğru yapılması demek olup Henefilerde vaciptir. Bilhassa rukûda ve sucutta süphanellah miktarı azaların hareketten sükun bulmasıdır.

  Secde : Secde namazın şartlarındandır. Secdede burun ve alın yere konacaktır. Alnın çoğunu secdelemek vacip, bir kısmını secdelemek ise en azından şarttır.

  El ve dizler (enaz biri) yere konacak, sağ ayağın parmak uclarından bir miktarı yere değecek. Muhaşşî, El ve ayak parmaklarının üstü yere konunca secde caiz olmaz der. Hanefilerde muhtelifun-fih kerahatle caizdir. Nimetül islam 174. Dipnot madde 4. Secdede alın ve burun ikisi beraber yere değecektir.

  Secde iki tanedir bir secde kifayet etmez. İki secde arasında celse farzdır, celsenin kemali ise vaciptir.

  Tahiyyatta okunabilecek bazı dua ayetleri (Dua niyetiyle okunacak)

Secdelerde niçin sukadar aceleciyiz, sebebini düşündüm. Acelecilik bir bölgede değil yurdun tamamında hakim. Sorunun cevabını bana şu kelimeler verdi. Peygamber  abdest–  namaz-  oruç  Bunlar halk anlayışında önemli islami kelimeler olması icap eder. Böyle önemli kelimelerin kaynağı ne olabilir? Kur’ân-ı Kerîm  olabilir mi? Peygamber kelimesi P harfiyle başladiğına göre bu kelimeyi Kur’ân-ı Kerîm içinda arayamayız. Kur’ân-ı Kerîm arapçadır ve arapçada P harfi bulunmaz. پيغامبر. Peygamber, Farsça ‘da “haber taşıyan ve elçi” anlamlarına gelir. Abdest(Arapça: وضوء)  abdest kelimesi ise Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve “el suyu” mânasına gelen birleşik bir kelimedir.”Oruç” sözcüğü Selçuklular döneminde Farsçadan  alınmış روجك rôcik  sözcüğünün Türkçedeki söylenişi olup “günlük” manasındadır. [1] Kur’an’da  صوم savm ve  صيام sıyam olarak geçmektedir.

Bu önemli kelimeler neden apapçadan alınmadı da Farsçadan alındı? dersek Türk kavmi orta asyada yaşıyordu. İslama girince Arabistana uzak oldukları için İslamı öğrenmede İran dilinden yardım aldılar, belki namaz kılmayı da onlardan gördüler. Secdelerdeki acelecilik ihtimal irandan  kalma bir anı olsa gerek ? Malazgirt zaferiyle acele namaz da Anadoluya girmiş olabilir?

-رَبَّناَ اتِناَ في الدُّنْياَ حَسَنَةً وَ فىِاْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِناَ عَزاَبَ النّاَرِ . 2

3-رَبَّناَاغْفِرْلى وَ لِواَلِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقوُمُ الْحِساَبُ.

homme ANA SAYFA   MAIN PAGE                                4-رَبَّناَ اتِناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّ لَناَ مِنْ اَمْرِناَ رَشَداً.|

Copyright © Namazda secdenin önemi ve yapılışı