manyetik loop antenler

            Turkish was written      By Hüsnü Köktürk                [email protected]     ws

 Anten gerçekten derin bir konu ve bu konuda okadar bol bir dökümanla karşılaşıyorsunuz ki nereden başlayayım diye terettüte düşüyorsunuz. Gelgelelim pilsiz fm alıcı konusunda fazla döküman bulamadım. Yazanlar da internet öncesi kahramanlar. Onların bilgilerini dahi geliştirip ortaya koyamamışız. Yalnız biz değil yabancılar da dahil. Merakımı çeken Manyetik loop antenler, kimisi dairesel, kimileri köşeli, Yavaş yavaş birşeyler anlıyor gibiyim. Daire çapları küçülünce frekans yükseliyor, Büyük daire çaplı olanların Q faktörü yüksek. Bazıları bir adet tek büyük tur yerine iki ve üç turluk küçük daireli anten yapabiliyorlar. Bu büyük tek turlu bobine "primer loop" diyoruz. Bir de bu dairesel boru veya koaks antene alıcı kuplajı meselesi, Kimisi bir ufak kuplaj baloncuğu yani küçük loop oluşturmuş, kimisi bu ikinci loop'u daireyi yapmamış, ana borunun bir noktasından kavrama yapmış. Bobin kuplajlı loop antenlere tam dalga manyetik loop Bobin kullanmayıp kuplajı kalınca bir kavrama teli gamma match ile yapan antenlere de yarım dalga manyetik lopp anten diyoruz

          http://www.zerobeat.net/g3ycc/loop.htm http://www.zerobeat.net/g3ycc/loop.gif

Aşağıda yarım dalga loop anteni görüyorsunuz. 80 metre için yapılmış, 1.5 metre çaplı tek tur. Tabii kondansatör bağlanan yer tepede, burası üç cm açık bırakılmış ve iki uca varyabl kondansatör bağlanmış. Bağlatı incecik bir telle değil, ya örgülü tel tel ile bağlanmış. Çünki tur 10mm kalınlığında borudan yapılmış, buraya bağlantı da elbette kalın olmalıdır. İcabında bu daire verici konumunda yüksek amper toplayabilir. SO239 soket borunun en altına yerleşmiş. Gamma match irtibat teli'nin bir ucu bu soketin ortasına diğer ucu loop'un soluna 30cm cm veya biraz fazla uzaklığa bağlanmış. Nereye bağlanacağını şema iyice göstermiş. Bütün bu tur, kodansatör ve soket her ne varsa bir tahta taşıma sapına tutturlmuş.

Bu antenlerin randımanlarının tam dalga tel antenlere oranla daha düşük olduğunu belirtelim. Bu verim kaybı frekans düştükçe daha da artıyor. Buna mukabil düşük omajlarından dolayı endüstriyel, insan kaynaklı gürültülere sağır olma gibi avantajları var. Diğer yüksek duyarlıklı antenlerin gürültü nedeniyle alamadıkları birçok istasyonu loop antenler alabiliyor. Bu antenlerin üst noktasında tuned yani frekans ayarı yapan varyabl bir kondansatör var. Anten alıcı konumunda ise bir problem yok. Fakat verici konumunda bilinmesi gereken birşeyler var. Kullanıcılar diyor ki verici konumunda bu kapasite üstünde aşırı volt birikimi oluyor. hatta spark kıvılcım atması dahi görülebiliyor. Dolayısıyla bu kapasite hava aralıklı ve yüksek voltajlı olması lazım, böyle bir kapasite bulamayanlar iki kapasiteyi seri bağlayarak voltaj artırma yolunu denemek zorundadırlar. İkinci olarak verici konumunda kapasiteye dokunmanın öldürücü olduğunu söyleyenler de var. Hatta deniyor ki 10w lık masum bir QRP gücü dahi burada tehlikeli olabilmektedir

http://www.kr1st.com/swlloop.htm

Soldaki devrenin ortasında küçük loop görülüyor. Küçük loop burada verici veya alıcıdan çıkan koaks kabloya bağlanıyor yukardaki devrede görülen gamma match irtibat telinin yerini bu çük loop almış. Bu küçük loop'un değişik bağlama türü olabiliyor. Bir başka türlüsüne raslarsanız şaşırmayın. Küçük loopun solunda büyük loop'un tabanı gözüküyor. Büyük loon tabanının orta noktası, koaksın örgüsüne bağlanıyormu sorusuna net cevap alamadım. Bazı devrelerde bağlı bazılarında bağsız gözüküyor

  http://on2bbp.byze.be/projects/images/loop.gif

http://on2bbp.byze.be/projects/magnetic-loop-antenna.php              Ve nihayet büyük loop ve küçük loop iç içe resmini görelim. Yalnız resim değil şematik çizimi de veriliyor. Burada büyük loop'un coaks kablonun örgüsüne bağlı olmadığını görüyoruz. Ama bu bir yeterli delil olabilirmi? Teorik olarak bağlanması lazım                                                                                                                      

homme ANA SAYFA--MAIN PAGE

Copyright © Turkish was written by Hüsnü Köktürk TB6BHK Türkiye Yozgat tam ve yarım dalga manyetik loop anten for hf