Kadir gecesi  


By         Hüsnü Köktürk               İlâhiyat'cı   https://www.geocities.ws/husnu66tr/hasta_namazi.html
Ramazanın 27’ nci günü kutladığımız Kadir gecesi hepimize kutlu ve mübarek olsun. Başta peygamberimiz olmak üzere birçok sahabe Kadir gününün hangi gün oldugunu ciddiyetle araştırmıştır. Bize de onların bu zahmetli araştırmalarına bir göz atmak çok güç gelmez kanısındayım. Kadir gecesinden Kur’an-ı Kerimde de bahsedilir. O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır....Duhan Suresi ayet 1..5. Bu ayet-i kerimede Kur’anın mübarek bir gecede indirildiği ve gecenin önemi yazılı ise de kadir gecesine ait bir tarih bildirilmiyor. Ancak ulemanın çoğunluğu, bu mübarek günün Kadir gecesi olduğu görüşünde birleşir. Ramazan ayıdır ki Kur’an onda indirilmiştir. Bakara suresi ayet 185. Bu ayet-i Kerime ile de Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğunu öğreniyoruz. Kadr suresi ayet 1...5 bahsi daha da iyi açıklıyor. Biz o (Kur’an) nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. 23 senede indirilen Kur’anın başlangıç günü Kadir gecesi oluyor. Alimler arasında, Kur’anın tamamı yüksek semadan yani Levh-i Mahfuz’dan Dünya semasına ( Beyt -i Ma’mur) bir gecede indirildi, Cebrail onu katip meleklere yazdırdı ve onu peygambere parça parça indiriyordu, ve benzer şekilde inanışlar mevcuttur. Toptan inmeye İnzal, parça parça inmeye de Tenzil diyenler olmuş. Bu gecede kulların gelecek seneye kadarki rızıkları, ecelleri ve diğer durumları yazılır. Ayet-i Kerimedeki (her hikmetli iş) ifadesinin, rızık ecel gibi bizim için önemli hadiseler olduğunu anlıyoruz. Kadir, kader aynı kökten iki kelime olduğundan, Kadir gecesine takdir gecesi de diyebiliriz. Bu gecede dua etmek sünnet olup namaz kılmaktan daha sevaptır. Duadan evvel Kur’an okumak tavsiye edilmiştir. Bu geceyi ihya etmenin en kolay yolu sabah namazı ile yatsıyı camide kılmaktır. Bunun daha garantilisi tüm ramazan boyunca akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılmaktır. Kadir gecesi esasen bir kere olup geçmiştir, bizim yaptığımız ise yıldönüm kutlamalarıdır, diyenler de olmuş.. Mirac gecesi peygamberimiz için en büyük gece, Kadr de biz ümmetler için en büyük gecedir. Kadr gecesi illaki şu gündür diye elimizde kesin bilgiler yok, ve belki de olmaması lazım! Alimler onun yılın herhangi bir gününde dahi olabiliceğini söylemişlerdir. Şimdi peygamberimiz ve sahabeler onu nasıl araştırmışlar görelim.
Sahabeden bazıları rüyalarında kadir gecesini görüyorlar, ve bu rüyalarını peygamberimize söylüyorlar. Resulullah onlara “ Görüyorum ki rüyalarınız ramazanın son yedi günü hakkında uygun düşmüştür. Artık kim kadir gecesinin arayıcısı olursa onu ramazanın son yedisinde arasın. ”Hadis-işerif" Onu ramazanın son on gününde arayın. Eğer herhangi biriniz zayıf düşer yahut aciz olursa, sakın ramazanın son yedi gününe karşı mağlup olmasın" Müslim.
Ebu Said Hudri’den öğrendiğize göre resulullah kadir gecesini bulma kasdıyla ramazanın ilk 10 gününde mescidinde itikafa giriyor. Tabii sahabe de giriyor. Kadir gecesini bulamamış olacak ki itikafı bir 10 gün daha uzatıyor. Bu maksatla mescide keçeden yapılmış Türk İtikaf çadırları kurdurtuyor. Bu ikinci 10 günlük itikaf devri başlıyor, Tabii sahabe de.( Hatta bir seferinde resulullah son 10 günlük itikafa girmiş, sabah namazını kıldırdıktan sonra birde bakıyor ki mescidin arka taraflarında kendi zevcelerinden Zeynep, Hafsa ve âişe’nin itikaf çadırları kurulmuş. Resulullah bu yapılanı hoş görmemiş “siz bununla birr ve hayır mı murat ediyorsunuz” buyurarak çadırları kaldırtmışlardır. Müslim, cilt 3/404. Bu ikinci 10 günün sonunda çadırların sökülmesini emretti. Saten peygamber bu 21’inci gün eve dönerdi. Sonra bir melek (ihtimalki Cebrail) resulullaha “Kadir gecesi ramazanın son 10 günündedir” dedi. Çadırlar tekrar kuruldu. Ve resulullah “benimle beraber itikafta bulunanlar dilerlerse son 10 günde de itikafa devem etsinler. Buyurdu.. Müslim-Kitab-üssıyam. Sahabe bunun üzerine itikaf yerlerine çekiliyorlar. Ve resulullah “ Ben bu geceyi muhakkak görmüştüm, fakat o bana unutturuldu. Bana, Kadir gecesi tek gecede gösterildi, ve ben rüyamda, onun sabahında kendimi bir çamur ve su içine secde ediyor gördüm. ”buyuruyor. Açık olan hava âniden bulutlanıyor ve 21’inci veya 23.’üncü gece şiddetli bir yağmur yağıyor. Mescidin hurma dalları ve topraktan yapılmış çatısından içeri sular akıyor, saten toprak olan zemin çamur oluyor. Sabah namazını kılan resulullahın alnında çamur izleri gözüküyor. Ve böylece sahabe için 21 rakamı kuvvet kazanıyor. Bunun dışında Kadir gecesini 23—25—27 ramazan günlerinde arayın ifadeleri de mevcuttur.
Kadir gününün ramazanın 27’inci gecesi oldugunu ileri sürenlerin biri sahabeden Ubey ibru Ka’b. Bunu hiç ihtimale dayanmadan kesinlikle söylemiş, delil olarakta resulullahın bize haber vermiş olduğu alametle biliyorum. Güneş o gün şuası zayıf olarak doğar. Denir ki o günün nuru ve meleklerin önemli işler için semaya inip çıkmaları güneşin ışığını zayıflatır.
İbnu Abbas ta 27 rakamını kabul eder. Hz Ömer ona sebebini sorunca İbnu Abbasb “Allah yedi sema, yedi arz yedi gün yarattı. Ay da yedişer günlük safhalar geçirir. Kabeyi tavaf yedidir, insan yedi üzerine secde eder, şeytan taşlama yedidir...” cevabını verir. Hz Ömer de takdirlerini ifade eder. Sonraları, şu şekilde matematiksel bir delil getirenler de olmuş. Kadr süresindeki “Leyletül-Kadr” ifadesinin surede üç kere geçtiğini ve bu ifadenin her birinin 9 harfi olduğu düşünülürse 3x9=27 rakamı karşımıza çıkar. Hz Muaviye de resulü ekremden 27 rakamını destekler rivayatlerde bulunmuştur. Hanefî mezhebince de ( üç imam) 27 rakamı benimsenmiştir. Oysa ki Ebu Hanife, Kadir gecesinin sabit bir gün olmayıp, ay içinde gezen bir gün olduğu kanısındadır. İbnü Melek ise Kadir gecesi, bir sene tek rakamlı gecelere, diğer sene çift rakamlı senelere tekabül eder demiştir.. .
Bazı şeyler var ki kullara bildirilmemiş gizlenmiştir. Gizlenmesi açıklanmasından daha hayırlı görülmüştür. Bazı örnekler:
Kadir gecesi, senenin diğer geceleri içinde gizlenmiş ( müminlerin, birçok geceleri ibadetle geçirmeleri için) Cuma günü duaların kabul olduğu saat gizlenmiş.(cumanın her saatını değerlendirmek için) Orta namazı beş vakit namaz içinde gizlenmiş. Ecel saatimiz bizlerden gizlenmiş. Kıyametin kopma zamanı bizlerden gizlenmiş ......Müşterek gaye, ta ki kullar belirli gün ve rakamlara bağlı kalmasınlar, ve şu kısa dünya hayatında tüm vakitlerini iyi değerlendirsinler.   

ANA SAYFA--MAIN PAGE

Copyright © Hüsnü Köktürk gizlenmiş Kadir gecesi