Açıklama: Hüsnü Köktürk     husnu66tr              TB6BHK      
         low-cost-hearing-aid.html

Hüznî Baba  Merhum Yozgatın yetiştirdiği değerli şairlerden biri. Kurt imam olarak da tanınıyor.
Yazılı basında zor bulunan Bu şiirleri  Değerli hocamız Halil İpek’in arşivinden alarak
 buraya  kaydetmeyi uygun buldum.

Günahlar  set  çekti  Arşürrahman’a

Duanın  kabule  imkanı  geçti

Çin  polat  kalb-ü mermer  vicdana

Va’zu  nasihatın  zamanı geçti

 

Yaptığımız günahların çokluğu nedeniyle gök yüzü kapandı. Gökte bir set hasıl oldu  Artık dualarımız
mevlaya ulaşamıyor. O sette takılıp kalıyor

Nice  bidat  nice  zulm-u  cefalar

Okuttu  Haccac’a  hayır  dualar

İnsaf  merhamet  yok  şol  bihayalar        hayasızlar

Herbir Yezitler Mervan’a  geçti

 

 Haccac zulmu ile meşhur arap komutanlarından biri Zalim Haccac, namıyla meşhurdur.  Keza: Yezit ve
Mervan dahi Arap tarihinin, hüzünlü, karışık, problemli devirlerinde ismi geçen  iki komutan. 
Bihaya=hayasız

Ahler  uruç  etmez  semt-i  semaya

İntikam-ı  mazlum kaldı  ukbaya

Münkirat  kalmadı  girdi  araya

Cürmümüzün  haddi  payanı  geçti

 Mazlumun ahı, feryad-u figanı artık gökleri geçip, dergah-ı izzete ulaşamıyor, Mazlumun ahı yerde
kalıyor, Mazlum, hakkını  ancak  ahirette  alabilecektir.

Ahir şerre kaldık  neuzü  billah

Halk -ı alem  cümle  fitnekar  şimdi

Davalar  görülmez  hasleten  lillah

Sim’e  le  zerredir  itibar  şimdi         altın  gümüş

 

 İnsanların bu kadar şerli olmaları, sanki ahir zamanın geldiğine işaret ediyor. Allah için  iş yapılmıyor,
her şey altın ve gümüş toplama uğruna yapılıyor.

 

 Ne  savm  ile salat  kaldı  gedâda       fukara

Ne  hac  ile zekat  var  ağmiyâda

Yalnız  bir  Kur’an  kaldı  arada

Şeriatın  dilde  adı var şimdi

 

Fakir, namaz ve orucu terketti, zengin de zekat ile haccı.Din olarak sadece Kur’an ve İslam kelimesi kaldı.

Okunur  ezanlar gelmez  cemaat

Cihanı  kabladı  cümleten bidat

Çalgıcı  gelince ederler rağbet

Saz  ile  zantıra  itibar şimdi             cümbüş

 

El  çekip  cihandan  gitti  ârifler

Bu  dünyanın  ne olduğu  bilindi

Sözünde  özünde her kim er  ise

Defter-i  felekten  kaydı  silindi

 

 Değerli  zatlar  anlayışlı kimseler, ölüp bu dünyayı terkettiler. Özü sözü doğru kimselerin
ise cemiyette hiçmi hiç itibarı,değeri kalmadı.

 

Bu  dünyanın  işi  bitli  baş oldu

Fukaranın  gözü  kanlı  yaş oldu

Ağmiyanın  bağrı  katı  taş  oldu      zenginlerin

Merhamet  cebinin  dibi  delindi

 

Hüzmiya ! bu  derde  bulunmaz  derman

Huruç  etmez  ise  bir  sahib-i  zaman

Neuzü  billah  min  şerri  insan

Asrın  münkirleri  şeytanı  geçti      kafirleri

 

Bizi ancak mevlanın göndereceği bir kurtarıcı kurtarabilir, yoksa şimdiki günahkarlar şeytana
papucunu ters giydirecek tıynet ve kabiliyetindeler. İnsanın şerrindan Allaha sığınırız.

  homme      MAIN PAGE ANA SAYFA
Copyright © Hüsnü Köktürk Türkiye/Yozgat Huzni siir