Açıklama Hüsnü Köktürk   Hiç ortada nem var benim 

http://www.geocities.ws/husnu66tr/Yozgatli-Huzni-Baba.htm

http://www.geocities.ws/husnu66tr/Yozgatli-Fenni-Baba.htm FENNî’den seçmeler

Yozgat’lı şair Fennî Efendi merhum da memleketimizin medarı iftiharı değerlerinden biridir. Yalnız Hüznî efendi gibi halk şairi değil, tasavvuf şairidir. Şiirleri kıymetli hocamız Şakir Ergin tarafından toplanıp bastırılmıştır. Şiirleri hayli Arapça ve Farsça kelimeler ihtiva ettiğinden ve de hayli uzun olduklarından dolayı hafızalarda az yer işgal etmiştir. Aşağıdaki şiir, herşeyin, Allahu taala tarafından verildiğini ve insanın bundan dolayı kendisini değil de rabbini medmethetmesi lazım gediğine ait bir şiir demetidir. Yozgatlı Fenni Baba Türkiye/Yozgat

Hiç ortada nem var benim

Hakdır bana canı veren

Can oldu cisme pirehen (gömlek)

Benden midir bu can-ı ten

Hiç ortada nem var benim

 

Ben acizim bende ne var

Hükmümde de yoktur zerrece var

Ben namı nam-u müstear

Hiç ortada nem var benim

Ben varlık diye bişeye sahip değilim, öyle

Bir şey de tanımıyorum. Benim ismim bile

Bana verilen bir emanet.

Mal-u menal ehl-u ayal

Haysiyyet-u cah-u celal

Yekpare hep zıll-u hayal

Hiç ortada nem var benim

 Malım, ailem, şan şeref ve rütbem

Hepsi bir gölge ve hayal

Bir kemter-i bi payeyim

Bir müflis-i bi mayeyim

Bir şahsı bi sermayeyim

Hiç ortada nem var benim

Ben aşağılık rütbesiz, hâkir biriyim

İflas etmiş sermayesiz bir kimseyim.

Malik olaydım ben sana

Etmez idim celb-u gına

Çekmez idim cevr-u cefa

Hiç ortada nem var benim.

Eğer rabbime yakın olabilseydim

ne zenginlik talep eder ne de

Eziyet çekerdim.

İsyan benim gufran anın

Lutfu kerem ihsan anın

Rahmet odur rahmet anın

Hiç ortada nem var benim.

Cömertlik ve verme ona mahsustur

Servet ve sermaye de Allahın

Kuvvet anın kudret anın

Rahman odur rahmet anın

Cud-i ata servet anın

Hiç ortada nem var benim

Cömertlik, servet onun, veren

Verip de kısmayan da o

Duzak anın cennet anın

Bazumdaki kuvvet anın

Gözlerdeki ru’yet anın

Hiç ortada nem var benim.

Cennet ve cehennem, ve hattâ

gözlerimizin görme kabiliyetini

veren de Allahtır, bu kabiliyet

dahi bizim çabamızla olmamıştır.

 

Mevcudu bi illet odur

Ma’budu zi kudret odur

Sultan zi satvet odur

Hiç ortada nem var benim

Kainatı yoktan vareden, kuvvet

Kurdet sahibi, ve kahhar olan Allahtır.

İsterse şirin kam eder

isterse bi aram eder

Noksanım itmam eder

Hiç ortada nem var benim.

İstediğini arzusuna kavuşturup

Neşeli ve mesrur kılar.Dilediğini de

Rahatsız ve muztarip kılar, Eksiklerimizi

Tamamlar. Bütün bunların

Kontrolü Allahın elindedir

 

Eyler kumanda karıma

Efkarıma ezkarıma

Hatta figan-u zarıma

Hiç ortada nem var benim.

Dert, gam, keder, Zikir ve fikrime

Ağlayıp sızlamama dahi kumanda

Eden, yöneten odur.

 

Gelmez elimden Fennî’ya

Selb-u maraz, celb-u deva

Vardır demek ayn-u hata

Ben acizim nem var benim.

hastalığı diderme Şifayı getirme

kabiliyeti Benim elimde değildir

homme      ANA SAYFA

  gercekleri-itiraf-edebilme-marifeti.htm Copyright Hüsnü Köktürk Türkiye/Yozgat