829 ; 7034 ; 4x150 ; 4x250 vacuum tube 400w vhf 27-30 MHz amplifier

By    Hüsnü  Köktürk     LAMBALI  RF YÜKSELTEÇ       TA6CAA   [email protected]     

Zevk meselesi transmitter inşa ederken kimileri de lambalıları tercih eder. Burada önemli olan vakum tüplerin çalıştırılabilmesini sağlayıp cansız içi boş cam lambanın marifetlerini görebilmek, endişe ve merakları giderebilmek. Elbette lambalı vericilerin yapımı güç ve malzeme tedariki zordur. Buna mukabil bilinçli kullanıldığı takdirde çabuk bozulmaları söz konusu değildir. Lambadan standart çıkışların üstünde aşırı güç alma arzusu lambayı kısa zamanda bozabilir. Lambaların da kendi içlerinde zayıf noktaları vardır. Aşırı voltaj, bir yerde ayar bozukluğu, anot kızarmasıyla hemen kendini belli eder. Bu durumda duruma hemen müdahale edilmelidir. Çıkış akordu bozuksa düzeltilmili, g1 negatif voltajı düşükse yükseltilmeli, anot voltajı fazla ise azaltılmalı filan filan. Tabii transistörlü bir devrede böyle bir müdahale şanşınız yok. Transistör anında zarar görebilir ve büyük ölçüde verim kayıplarına maruz kalabilir. Pozitif geri beslemenin fazla olduğu durumlarda, Zorlanmalarda g1 ile anot arasında şerare hasıl olabilir ve lamba iç yapısı fiziksel hasar görür. 829 çift lamba olduğu için aynı ayaklar birleştirilerek tek lambaya düşürülür. 7034 veya 4x150 numaralı lamba daha yüksek çıkış verebilir, ancak daha iyi hava soğutucusu ister. Bu devre yıllar öncesi internetin olmadığı yıllarda yapıdığı ve şimdi mevcut olmadığı için aklımda kalanları yazıyorum. Vacuum tube VHF Amplifier. 7034 needs perfect cooling

ANA SAYFA--MAIN PAGE

Copyright © Hüsnü Köktürk TA6CAA husnu66tr Türkiye/Yozgat TA6CAA lambalı rf yükselteç