Yz      Hüsnü Köktürk     TV DİNLER       [email protected]

Yz   Hüsnü Köktürk   TB6BHK

Fet ve bir transistor mikrofon amplifikatoru.  Sanırım epey bir mikrofon preamplifikatör devresi topladım. Topladım da hepsini tek tek denemek mümnkün değil. Çoğuna hala seyirci olarak bakıyorum. Denediklerimden biri bu devre. Biraz da ben modifiye ettim.

Devrenin epeyce bir alternatifi, yani benzerleri var. Bu nedenle devre yeni bir şey değil. ona arşivden seçmeler ismi vereceğim.

Fet olarak 2SK33 kullanıldı. Eski bir transistor olmalı,  kullanayım da aradan çıksın diye düşündüm. Devrenin üstün özelliklerinden biri sanki ALC devresi varmış gibi, mikrofon hem yakın hem uzak seslere uyumluluk gösteriyor. Kulağımla duyamadığım kuş seslerini bu devreyle duyabiliyorum. Televizyon seslerini de duymada da başarılı. Pek çok  ses yükselteç devresinde gördüğüm keskin ve tabii olmıyan ses ilavelerini burada göremiyorum. Yine de distorsiyondan tamamen uzak diyemem. Ancak bundan daha iyi devreler dw gördüm diyebilirim. Yakın dinlemede distorsiyon pek farkedilmiyor. Distorsiyon en çok uzak seslerin algılanmasında kendisini gösteriyor.

Devremiz bu yönüyle alçak distorsiyon sınıflarında gösterilebilir.  Kalite sıralamasında ikinci sıralarda  bulunması icabeder. Sıralamada ikinci sıraya düşecek gibi.

Devrenin verimini etkileyebilen en önemli unsurlardan biri hassas electret mikrofon. Sanırım bu miklrofonları çok titiz kullanmak gerekecek.  Üzerine iyi diye yazdığı mikrofonlar kötü kullanımdan dolayı zayıflamış hatta bozulmuş olabiliyorlar.

Negatif yönlerine gelince LM386 güç katı ilavesiyle sanki bir miktar gürültü alıyormuşum gibi hissediyorum. Bu gürültü alıcı katından mı? yoksa LM386 dan mı geliyor, emin olamıyorum, fazla bir ölçü aletim hatta bir tane bile yok.

UYARI Bu cihaz devamlı kulağa takılabilen tıbbi bir işitme cihazı değildir. Alçak seste kısa süreli kullanımlar için düşünülmüştür. Walkman  kullanım kurallarını burada da uygulamak gerekir.

2sk33-amp.jpg

https://husnukokturk.wordpress.com/2010/05/30/husnu-kokturk-mikrofon-preamplifikator-devreleri-verstarker-preamplifier/

  https://www.geocities.ws/husnu66tr/diinl.htm   

Copyright © Hüsnü Köktürk  2sk33 mike preamp devresi mikrofon preamplifikatör microphone preamplifier

  ANA SAYFA-- MAIN PAGE