Windows 98 ємнєх хувилбаруудаас юугаараа илїї вэ?

Хатуу дискний зайг хэмнэж, багтаамжийг нэмэгдїїлсэн
Windows 98 системд гарсан хамгийн шинэ дэвшил бол хатуу диск FAT32 форматад шилжсэн явдал юм. Ингэснээр мэдээллийг илїї їр дїнтэйгээр шахаж байрлуулах боломжтой болжээ. Энэ нь хатуу дискний зайг їлэмж хэмжээгээр нэмэгдїїлэх сайн талтай. Windows 98 нь 32 битийн FAT(File Allocation Table - файл байршлийн хїснэгт)-ийг хэрэглэх болсноор файлыг 4Кбайтаас ч бага хэмжээтэй кластеруудад хувааж хадгалах боломж олгож байгаа юм. Одоог хїртэл тїгээмэл хэрэглэгдэж ирсэн 16 битийн FAT бїхий хатуу дискний хувьд багтаамж нь ихсэх тутам бїтээмж нь багасдаг. Учир нь 16 битийн FAT 65536-аас олон кластерттай байж чаддаггїй бєгєєд их багтаамжтай дисктэй ажиллахын тулд кластер бїрийг томруулах шаардлага тулгардаг. 1Гигабайтаас илїї багтаамж бїхий диск бїр 32Kбайтын кластертай байдаг. Энэ зарчмаар 1байт файл ч байсан 30 Кбайт хэмжээтэй файлын адил 32Kбайтын кластер эзэлдэг байлаа. Уг бэрхшээлийг арилгахын тулд Microsoft фирм Windows 95-ын нэмэлт болгож, FAT 32-ийг 1996 оны сїїлчээр зєвхєн шинэ компьютеруудад суулгаж тараажээ. Харин Windows 98 нь бїх хэрэглэгчдэд FAT 32-ыг шууд хэрэглэх боломж олгож байгаа юм. Кластерын хэмжээг єєрчилсний ялгааг харуулахын тулд 512МВ-ийн дискэнд Windows, Adobe Photoshop, Microsoft Office болон Netscape Navigator программуудыг суулгаж тестэд оруулжээ. Їїний дїнд хатуу дискэн дээр нийт 3.974 файл 396 Мбайтыг эзэлж байв. Эдгээр файлыг FAT16 форматаар 32Кбайтын кластераар бичихэд бїх мэдээлэл 473Мбайт зай эзэлж, дискний 19%-ийг дэмий їрж байсан бол FAT32 форматаар 4К кластерыг хэрэглэхэд 403Mбайт зай эзэлж, дискний зєвхєн 2%-ийг їр дїнгїй ашиглаж байгаа нь тогтоогдсон байна. FAT 32 нь зєвхєн дискний хэрэглээг сайжруулаад зогсохгїй тєрєл бїрийн программыг ачаалах хугацааг хурдасгасан. Программ ачаалах хугацаа бараг хоёр дахин хурдассан байна. Таныг файл дуудах бїрд Windows 98 тухайн файлыг дэлгэцэнд їзїїлэхээс гадна энэ мэдээллийг Windows/Applog директорт хадгална. Мєн бусдаасаа олон хэрэглэгддэг программуудын замыг систем єєртєє тэмдэглэн авдаг. Disk Defragmenter нь эдгээр мэдээллийг авч, файлууд доторх тусгай кластеруудыг дахин дугаарлана. Энэ дэс дараалалтай дугаарлалт нь дискний толгойны хєдєлгєєнийг багасгаж, улмаар хурдыг нэмдэг. Хамгийн єргєн хэрэглэгддэг мэдээллийг дискний хамгийн хурдан дуудагдах хэсэгт байлгахын тулд Disk Defragmenter нь программуудаас тусдаа оршдог. Программуудаас тусдаа орших энэ гурав дахь хэсэг нь маш ээдрээтэй дэс дараалалтайгаас гадна аливаа єєрчлєлтїїдийг мэдрэн шинэчилж байдаг.
Интернэтэд ажиллаж буй мэт интерфейс
Хэрэглэгчдийн хувьд Windows 98 системд ажиллах нь яг л Интернэтийн Вэбэд ажиллаж буй мэт сэтгэгдэл тєрїїлнэ. Магадгїй Windows 95 системд Internet Explorer 4.0 программыг суулгаад ажиллаж байгаа мэт санагдаж ч магадгїй. Єєрийн компьютер болон сїлжээн дээрээс тєрєл бїрийн файл, мэдээллийг зєєж, хуулах, їзэх гэх мэт їйлдлїїдийг Вэб браузерт хийж байгаа мэтээр Back (ємнєх), Forward (дараагийн) товчлууруудын тусламжтай гїйцэтгэх боломжтой. Netscape Navigator буюу Communicator программуудыг суулгая гэвэл ямар ч бэрхшээл учрахгїй.
Тєрєл бїрийн тоног тєхєєрємжийг хялбархан залгах боломж
Windows 98 системд гарсан хамгийн чухал єєрчлєлтїїдийн нэг бол USB (Universal Serial Bus)-г нэмсэн явдал юм. USB-ыг ашиглах болсноор компьютерт тєрєл бїрийн шинэ тоног тєхєєрємж залгахад тун хялбар болсон. Ямар ч саад бэрхшээлгїйгээр компьютерээ сайжруулах боломжтой. Учир нь принтер, сканер, гар, хулгана зэрэг аливаа шинэ тєхєєрємжийг компьютертээ залгахад ямарваа нэгэн тусгай драйвер суулгах шаардлагагїй. USB-ийн хийсэн єєр нэг том дэвшил нь компьютерт нэгэн зэрэг олон тооны тєхєєрємжїїдийг залгаж ажиллах боломж юм. Хулгана, сканер, гар гэх мэт 127 янзын тєхєєрємжийг ямар нэгэн бэрхшээлгїйгээр компьютертээ нэгэн зэрэг холбон ажиллах боломжийг USB олгож байгаа юм. Тухайлбал Windows 98 системийн тусламжтайгаар найм хїртэл тооны мониторыг компьютерт залгаж, мэдээллийг нэгэн зэрэг нийт 9 дэлгэцэн дээр харах боломжтой.
Системийн найдвартай, хурдан ажиллагаа
Тестээр Windows 98 систем унтрахдаа Windows 95 хувилбараас хамаагїй хурдан болох нь батлагджээ. Єєр нэгэн чухал зїйл бол энэхїї шинэ системийг унтраахын оронд удаан хугацаагаар унтуулах буюу идэвхгїй байлгах боломжтой юм. Бїхэл бїтэн їйлдлийн системийг эргэж сэрээхэд минут хїрэхгїй хугацаа зарцуулдаг нь Windows болон бусад программуудыг шинээр ачаалснаас илїї хурдан байна. Унтаж буй їеийн цахилгааны зарцуулалтыг багасгах боломжийг одоо судалж байгаа ажээ. Windows 98 -г Windows 95 хувилбартай харьцуулахад нэлээд олон зїйл нэмэгдсэн. Энд Scandisk болон энгийн defragmenter программуудын шинэ хувилбаруудаас гадна Recycle Bin (Хогийн сав) болон хугацаат файлуудыг устгаж, дискийг цэвэрлэх бусад чадваруудыг дурдаж болно. Тїїнчлэн санамсаргїй устгагдчих аюулд ойрхон байдаг системийн файлуудыг устгахын ємнє анхааруулга гардаг болсон байна.

 

Windows 98 SE
Second Edition гэж юу вэ?
Оригинал Windows 98 системийг Internet Explorer 5 гэх мэт сїїлийн їед гарсан программууд, зарим шинэ функцїїд, драйверуудаар єргєтгєх замаар Windows 98 SE хувилбарыг гаргасан. Уг хувилбарт цомхон байгууллага болон хэд хэдэн айлын компьютерїїдийн хоорондох ерєнхий модемыг хуваах зориулалт бїхий Internet Connection Sharing (ICS) механизм болон USB модем ба IEEE 1394 (FireWire) г.м. тєхєєрємжїїдийг улам боловсронгуй болгох зарим нэмэлтїїд орсон.

Техник хангамжид тавигдах шаардлага
Windows 98 SE нь техник хангамжид тавигдах шаардлагын хувьд оригиналь Windows 98-аас бага зэрэг ялгаатай. Компьютер нь ядаж л дараах їзїїлэлттэй байх шаардлагатай. Їїнд:
- Компь&##1102;тер: 486/66 МГц процессор
- Санах &ой: 24 Мбайт RAM
- Хатуу &диск: хатуу дискэн дээр 260 Мбайтаас багагїй сул зай
- CD-ROM буюу DDVD-ROM тєхєєрємж
- VGA буюу тїїнээс єндєр нягтшилтай монитор
- Microsoft фир⩜ийн хулгана буюу Microsoft-тэй зохицох заах байгууламж зэрэг болно.
Гэвч, дээрх їзїїлэлт нь єнєєдрийн хувьд дэндїї чамлалттай билээ. Ийм їзїїлэлттэй компьютерт Windows 98 SE нь маш удаан ажиллах учраас бараг л ашиггїй, ажиллах шаардлага хангахгїй нь ойлгомжтой. Энэ нь Microsoft-ийн хувьд хэрэглэгч, худалдан авагчдын анхаарлыг хандуулах арга юм.
Практикт бол ядаж л 36 Мбайт RAM бїхий Pentium байх шаардлагатай ажээ. Хурд багатай процессорын хувьд санах ойг нь ихэсгэх замаар тохируулж болно. Харин хатуу диск дээр хэрэгцээгїй файлуудыг устгасны дараа сул зайн хэмжээ 50 Мбайтаас бага байвал тїїнийг солих буюу шинээр хоёрдогч хатуу дискийг нэмэхээс єєр аргагїй.

Windows 98 Second Edition хувилбар юугаараа шинэлэг вэ?
Интернэтэд хандах ерєнхий хандалт
Windows 98 Second Edition системийн гол шинэлэг зїйл нь Internet Connection Sharing(ICS) функц юм. Энэ нь Windows 98 SE системийн орчны компьютерийг цомхон байгууллага буюу хэд хэдэн айлын компьютерїїдийн Интернэтийн холболтонд ашиглах боломжоор хангадаг. ICS бїхий Windows 98 SE системтэй компьютер нь модем болон ердийн Интернэтийн їйлчилгээ їзїїлдэг байгууллагатай холбоотой байх шаардлагатай. ICS нь сїлжээний бусад компьютерїїдэд тухайн шугамаар Интернэттэй холбогдон FTP їйлчилгээ, электрон шуудан ашиглах, Вэб їзэх боломжоор хангадаг. Їїний тулд ямар ч тусгай тєхєєрємж шаардагдахгїй бєгєєд, Интернэттэй ажиллах боломж бїхий Windows, Linux, Macintosh орчны дурын компьютерїїд байж болно. ICS нь TCP/IP сїлжээнийстандарт холболтыг ашигладаг учир єргєн хїрээний компьютер, їйлдлийн системїїдтэй зохицох чадвартай. Интернэтэд хандах компьютерийн тоонд тодорхой хязгаарлалт байхгїй боловч шугамд нэгэн зэрэг хэт олон їйлчлїїлэгч хандах тохиолдолд бэрхшээл гардаг. Аль нэг нь том хэмжээний файл буюу видео урсгал авахад бусад компьютерїїдэд холболтын єргєн зурвас їлддэггїй. Сїлжээтэй бага зэрэг ажилладаг хэн бїхэн ICS-ийг хялбархан суулгаж чадна. Їїнд Wizard, Windows 98 SE бїрдэл дахь зааварчилгаа болон онлайн лавлахыг ашиглаж болно. Ердийн модемоос эхлээд єндєр хурдтай кабелийн модем, DSL буюу ISDN шугамууд хїртэлх бїхий л тєрлийн Интернэт холболт байж болно. Бїх компьютерїїд нь єєр хоорондоо TCP/IP сїлжээний протокол бїхий сїлжээний платуудаар (10 Base 2 буюу 10BaseT, 10 буюу 100Мбит/с) холбогдох шаардлагатай.

Internet Explorer 5
Internet Explorer 5 нь Microsoft Вэб браузерийн сїїлийн хувилбар юм. Оригиналь Windows 98 нь Internet Explorer 4-тэй байсан бол Windows 98 SE хувилбар нь Internet Explorer 5-тай. Internet Explorer 5 нь ємнєх хувилбараасаа форм, Вэб хаягуудыг автоматаар нэмэх г.м. функцїїдээс гадна, дэлгэц дэх хуудасны дїрслэгээг хурдасгаж чадсанаараа онцлог юм. Windows 98 SE хувилбар нь мэдээлэл унших ба электрон шуудангийн Outlook Express 5 программтай. Байгууллагын дотоод стандартад тохирох г.м. шалтгаанаар Internet Explorer-ийн ємнєх хувилбаруудыг ашиглах шаардлага гардаг учраас Windows 98 SE-ээс Internet Explorer 5-ыг тусад нь суулгадаг.
Windows Media Player
Windows Media Player(WMP) нь аудио болон видео файл гаргах программ юм. WMP тоглуулагч урьд нь .avi видео файл болон .wav аудио файлыг гаргаж чаддаг байсан бол шинэ хувилбар нь аудио болон видео форматын бїх тєрлийн файлуудтай ажиллах боломжтой болсон. МР3 форматын хувьд 6.1 хувилбараас эхлэн ажиллах боломжтой. Windows 98 SE-д Windows Media Player 6.01.05.0217 хувилбар орж байгаа бєгєєд доорх тєрлийн файлуудтай ажиллах чадвартай. Їїнд:
Microsoft Windows Media, streaming (.avi, .asf, .asx, .rmi, .wav єргєтгєлтэй)
RealNetworks ба RealAudio v4.0 буюу ємнєх хувилбарууд (.ra, .ram, .rm, .rmm)
Moving Pictures Experts Group-MPEG (.mpg, .mpeg, .mlv, .mp2, .mpa, .mpe), MP3(.mps, .m3u) файлууд
Musical Instrument Digital Interface-MIDI (.mid, .midi, .rmi)
Apple QuickTime, Macintosh AIFF (.qt, .aif, .aifc, .aiff, .mov)
UNIX(.au, .snd) форматууд
WMP-ийг тусад нь ачаалах шаардлагагїй юм. Вэб хуудас буюу аудио болон видео файл дээр хос даралт хийхэд л автоматаар ажиллана. WMP нь Start/Programs/Accessories/Entertainment цэсэнд байрлана.
NetMeeting 3
Єнєєдєр хїмїїс Интернэтийн тусламжтай бодит хугацааны Интернэт-конференцид оролцох боломжтой боллоо. Дуу, дїрсийг багцлах аргад улам боловсронгуй болж, їїний їр дїнд дамжуулалтын нягт багц бий боллоо. NetMeeting 3 программыг Windows 98 SE-ийн бусад программуудын адил хялбархан суулгаж болно. Энэ нь дэлгэцэнд харьцангуй бага зай эзэлдэг. Internet Directory катологи нь Вэб дээр їндэслэгдсэн байдаг бєгєєд, харьцангуй хурдан ажилладаг. Єргєн хандалттай программууд, хавтаснууд нь тусгай хїрээнд байрлах ба уг хїрээний хэмжээг єєрчлєх, багасгах боломжтой. Єндєр хурдтай Интернэт-суваг, multimedia компьютер нь 30 кадр/с давтамжтай телевизийн нэвтрїїлгийн чанар бїхий видео дїрсийг хїлээн авах боломжтой. Виртуаль зєвлєлгєєнд программ ба виртуаль самбарыг NetMeeting 3-ийн ємнєх хувилбартай хэрэглэгчтэй хамтран ашиглах явцад дїрс нь хазгай, буруу байж болно. Энэ тохиолдолд єнгийн 24 зэрэгтийг сонгох хэрэгтэй. Ингэснээр зєвлєгєєнд оролцогчидтой ажлын талбараа бїхэлд нь хуваан эзэмших боломжтой болно. Энэ нь техникийн зєвлєгєє, сургалтын асуудалд ашиглахад тохиромжтой. Remote Desktop Sharing функц нь єєрийн їндсэн компьютерт зайнаас хандах замаар бусад оролцогчгїйгээр конференци явуулах чадвартай. Хамгаалалтын їїднээс уг бїтээгдэхїїнд Интернэтийн шифрлэлтийн стандарт хэрэгслийг оруулсан, тїїнээс гадна Н.323 V2 Gatekeeper ба Quality of service(QoS)T.126 стандарт виртуаль самбартай. NetMeeting 3 Preview хувилбарыг Microsoft-ын Вэб сайтаас ачаалан їзэж болно. Эцсийн хувилбар build4.4.3345 нь Windows 98 SE CD дээр бий.
Техник тєхєєрємжийн тухайд
Компьютерийн тоног тєхєєрємж, ялангуяа нэмэлт байгууламж холбох зэрэгт олон шинэлэг зїйл байдаг. Ер нь процессорын их биеийг нээж зэрэгцээ болон цуваа кабелиудтай зууралдах цаг хоцрогдох бололтой. Windows 98 USB(Universal Serial Bus)-ийг ашиглах болсноор компьютерт тєрєл бїрийн шинэ тоног тєхєєрємж залгахад хялбар, тэр дундаа нэгэн зэрэг олон тооны нэмэлт тєхєєрємжийг залгах боломжтой болсон билээ. Їїнээс гадна єндєр хурдтай байгууламжуудад IEEE 1394 суваг шаардагдаж байна. Энэ нь камкордер, диск тєхєєрємжїїдэд тохиромжтой. Эдгээрийг холбохын тулд Microsoft Windows-д USB ба Fire Wire дэмжих тусгай хэрэгсэл оруулсан. Шинэ байгууламжтай холбоотойасуудлыг Windows 98 SE шийдвэрлэж чадсан. Жишээлбэл USB интерфейс бїхий модемын хувьд шинэ драйверуудыг оруулсан байна. Портоор ажилладаг USB байгууламжуудыг удирдах удаан системийн оронд байгууламжуудын єндєр хурдтай системийг оруулсан. Энэ нь ялангуяа USB-ийн хэлхээнд олон байгууламж холбосон їед маш чухал байдаг. Power Management функц нь зєєврийн компьютерїїдэд зориулагдсан. Энэ бол Windows ба техник тєхєєрємж бие биенээ дэмжих бас нэг салбар юм. Windows 98 SE нь ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) стандартад зохицох компьютерїїдийн шаардагдах энергийг удирдах хэрэгсэлтэй. Шинэ хувилбарт системийн платууд, процессоруудын дараагийн загваруудыг (ялангуяа Pentium III) тєгс болгох хэрэгслїїд орсон. Оргиналь Windows 98 эдгээр хэрэгслїїдтэй ажилладаг боловч SE нь илїї ойлгомжтой. Техник хэрэгсэл, тэр дундаа ТВ тюнер їйлдвэрлэгчдэд Microsoft-ийн интерфейс шаардагддаг салбар бол Вэб ТВ юм. SE нь Вэб ТВ-ийн їлэмж их функцїїдийг ашиглан, тюнерийн єргєн цар хїрээнд ажилладаг. Direct Х аргын тусламжтай Windows-ийн программууд нь тєрєл бїрийн видео адаптер, монитор ба тохируулгын параметрїїдээс їїсэх техникийн саатлуудын тойронд нийлмэл дїрсийг дэлгэцэнд їїсгэдэг. Энэ арга нь комьютерийн тоглоомд голчлон хэрэглэгддэг бєгєєд компьютер графикийн технологийг улам тєгс болгож байна. Windows 98 SE-д Direсt X 6.1 шинэ хувилбар орсон. Тїїнийг шаардлагатай їедээ тусад нь суулгах шаардлагагїй бєгєєд, єєрєє автоматаар ачаалагддаг байна.
Засагдсан алдаанууд
Windows 98-д алдаа бий юу гэвэл бий. Microsoft энэ талаар дуугїй байгаа боловч хїлээн зєвшєєрч байгаа. Windows 98 шиг янз бїрийн техник хэрэгслийн бїрэлдэхїїнтэй ажилладаг нарийн системийн хувьд їїнийг їгїйсгэх аргагїй юм. Windows-ийг боловсруулагчид системд мэдэгдсэн саатал, доголдол, алдааны мэдээллїїдийн їндсэн дээр тэдгээрийг засварлаж, улмаар дараагийн хувилбарт оруулдаг. Windows 98 SE нь Windows 98 Service Pack 1 (w.n 98 SPI) бїрдлийн бїх засварыг багтаасан. Засагдсан алдааны жагсаалт одоогоор байдаггїй боловч, ямар ч гэсэн Y2К асуудалтай холбоотой зарим алдаанууд мэдэгдсэн бєгєєд, тэдгээрийг засварлах ажээ.

Windows XP.

2002 㺺 Windows- .

̺ WindowsME,Windows2000,WindowsCEWindowsNT4.0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1