Znanstveno Društvo za proučavanje podrijetla Hrvata

 
 
TANAJSKE PLOČE - EUROPSKA OSOBNICA HRVATA
 
 

 

     
 

dio tanajske ploče s
vidljivim natpisom "Horoatos"   
  [ kliknite ovdje za uvećan prikaz ]  

Osvrti i priopćenja:

 

 

Interview s dr. sc. Ivanom Biondićem

"BALVAN U PETI HRVATSKOG PARLAMENTARIZMA "

*****

Mato Marčinko

"MUČENIČKA HRVATSKA"

*****

Znanstveno društvo za proučavanje
podrijetla Hrvata

OSVRT NA SERIJAL "GENETSKO PODRIJETLO HRVATA"

*****

Dr.sc. A.Z.Lovrić

PRIOPĆENJE POVODOM DOKUMENTARNE SERIJE
"GENETIČKO PODRIJETLO HRVATA"

******

Prof.dr.sc. Ivan Biondić

PRIOPĆENJE POVODOM DOKUMENTARNE SERIJE
"GENETSKO PODRIJETLO HRVATA"

******

Đuro Vidmarović

POGREŠAN PRISTUP HTV-a TEMI
O GENETSKOM PODRIJETLU HRVATA

*****

 

 

 

Novinski članci i razgovori:

 

 

Hrvatski list br. 151, 15. kolovoza 2007

GENETIČKI IMPERIJALIZAM NAD HRVATIMA

 

 

Simpoziji i znanstveni skupovi

 

Petak, 17. studenoga 2006. u 12.00 sati održan je

ZNANSTVENI SIMPOZIJ
PODRIJETLO HRVATA

u srednjoj školi Stjepana Škreblina, Pregrada

Pokrovitelj:

Grad Pregrada


[ kliknite ovdje za detaljan prikaz ]

 

Predavanje je održano u tolerantnom okružju i dijalogu u nazočnosti oko 120
zainteresiranih sudionika i gostiju. Nazočni znanstvenici iznijeli su nova saznanja
i iskustva iz područja etnogeneze, genetike, povijesti i ostalih područja
srodnih temi podrijetla Hrvata.

Zbornik će biti tiskan 2007. godine.

 

Stručni radovi:

 

ANTROPOGENETSKI I AGROBIOLOŠKI
PRIRODOZNANSTVENI DOKAZI STVARNOG
PODRIJETLA HRVATA


Dr. sci., dipl. biol. Mladen R A C (Institut R. Bošković, Laboratorij za biocenotiku, Zagreb )
i Dipl. ing. Stipan BUDIMIR (Izdavačka kuća "Pisanni Nikkal", Zagreb)


****

IZVANEUROPSKO PODRIJETLO HRVATSKE ZEMLJE,
ANTROPOTIPA I AGRARNIH KULTIVARA


M. Rac i A.-Ž. Lovrić, Institut "Rudjer Bošković" (Zagreb)

****

TRAGOVI STAROIRANSKE FILOZOFIJE KOD HRVATA
O DVOJNO-PETORNOM SISTEMU
NAZIVA 7 DANA U TJEDNU I 12 MJESECI U GODINI

NAPISAO: STJEPAN KRIZIN SAKAČ
ČASOPIS: „Život“ – God. XXIV., br. 1., Zagreb,  siječanj 1943. god.
PRIPREMIO: Stjepan Španiček

Vlodrop, Nizozemska, kolovoz 2006. god.

****

ORIGINS OF VEDIC CIVILIZATION

Kenneth Chandler, Ph.D.

****

VEDSKA ARHITEKTURA
STHAPATYAVEDA


Stjepan Španiček

****

MICHEL ANGOT
RAZGOVOR


****

************************************************************************************************************

 

U utorak, 7. ožujka 2006. u 20, 00 održana je tribina s tematikom:

Tanajske ploče - europska osobnica Hrvata.

Na tribini je je bilo nazočno oko 90 posjetitelja - studenata i gostiju. Nakon svečanog izlaganja tanajskih ploča u predvorju kino dvorane Studentskog centra prof. dr. sc. Ivan Biondić je nazočnom auditoriju približio pojam tanajskih ploča kao i njihov širi značaj u poimanju povijesti Hrvata.


   
     

 

tanajska ploča u cijelosti

[ kliknite ovdje za uvećan prikaz ]

 
 
 

"Kad su najednom kamenom spomeniku iz 13. st. pr. Kr.
našli u Egiptu naziv: Izraelac, pisan jedan jedini put,
svakome je od onda jasno, da su Izraelci nekoc boravili u Egiptu.
Tako moramo zakljuciti i o postojanju hrvatske naseobine
na obali Azovskog mora, u Tanaisu"

( fra Silvije Grubišić, 1979.)


TANAJSKE PLOČE - EUROPSKA OSOBNICA HRVATA


U drugoj polovici 19. stoljeca, uz mnoge, otkrivene su i dvije kamene ploče s grckim natpisima starohrvatskih imena iz anticke luke Tanais na Azovskom moru (2/3 St. po Kr), Cjelovite je ispise tih ploca, što su smještene u arhivskoj postavi Ermitaža u Petrogradu, objavio je B. Latyšev u Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Volumen II, Petropoli, 1890., 430-455. Na tim se plocama, što pocinju zazivom «Nek je sa srecom!«, spominju nedvojbeni iranohrvatski etnonimi (Horoathos, Horouathos), kojima hrvatsko ime bilježi povijesni kontinuitet gotovo 1800 godina samo na europskom prostoru; dakle, 900 godine prije slavne Bašcanske ploče i nekoliko stoljeca prije pojave Slavena na svjetskoj pozornici.


Medutim, još pred dva stoljeca na Kraljevskoj Akademiji u Zagrebu (1797.), tragom Plinijeve teze ("Na rijeci Tanaisu stanuju Sarmati, potomci, kaže se, Medijaca, i sami razgranjeni na mnoge rodove", Hist. nat. 6, 7), poznati povjesnik Josip Mikoczv (1734.-I800.) obranio je doktorsku tezu o podrijetlu antickih Hrvata od Medijaca iz zapadnog Irana, koji su potom poslavenjeni u Europi. Ova je "nepodobna" disertacija nakon uspostave prve Jugoslavije (1918.) iz Arhiva JAZU uklonjena i bez traga "nestala". I dok je Mikoczy zacetnik, uspostavom zlatnog lanca («Hrvat-Horvat-Horoat-Horuat-Horohvat-Harahvat-Harahvaiti- Harahvatiš« koji se rasprostire "od Jadrana do Indijskog oceana"), Stjepan Krizin Sakač D. I. (1890.-I973.) otac je moderne hrvatske iranistike.


Glede iskljuciva (jezicni) slavensko-srednjovjekovnog pristupa našoj etnogenezi, koji je u funkciji skracivanja hrvatske povijesti ("Hrvati od stoljeca sedmog/devetog"), Tanajske ploče su sustavno zatajivane, iskrivljavane, pa i sramocene. Ipak, posebice, nakon demokratskih promjena, tanajska svjedocanstva razbijaju sveslavensku dogmu, tako da se, uz vecinski slavenski supstrat, sve više utvrduje i manjinski iranski sloj u podrijetlu Hrvata. Naime, smatra se daje podrijetlo etnonima Hrvat (Horuathos ili Horoathos) "najvjerojatnije iransko" i, štoviše, dopušta se mogucnost "da je vjerojatno neki narod toga imena postojao u zaledu Tanaisa, gdje je u anticko doba bilo stepskih nomada iranskog jezika" (Radoslav Katicic, 1999.).


Medutim, na prijelazu tisucljeca biogenetske su analize pokazale da je geografsko ishodište vecinskog hrvatskog genoma EU-7 (45%) izjugo-zapadne Azije, a slavenskog EU-19 (23-29%) iz srednje Europe (Dragan Primorac i sur., 2000.) U svezi s tim i suvremena paleolingvistika posvjedocuje da su indoarijski Sarasvati-Haraquati iz doba prije nekoliko tisucljeca rani predci etnogrupe Horouathos oko Azova (crnomorski Hrvati) i današnjih Hrvata na Jadranu (S. Kalvanaraman, 1999.). U surjecju Medunarodne godine Susret civilizacija - 2001., na poticaj Znanstvenog društva za proucavanje podrijetla Hrvata (2000.), uz izravnu potporu Ministarstva vanjskih poslova RH (posebice dobrotom nj. eksel. Hide Bišcevica, veleposlanika RH u Ruskoj federaciji), najprije su foto i videozapisi a zatim i odljevi Tanajskih ploca konacno stigli u domovinu. Kako središnje nacionalne ustanove nisu pokazale zanimanje za ova svjedocanstva, uz posvemašnje medijsko prešucivanje, ona su privremeno udomljena u knjižnici Samostana franjevaca hercegovacke provincije - Dubrava u Zagrebu.


Naposljetku, nakon stotinu i više godina tame i samoće, Tanajske ploče - europska osobnica Hrvata, dostupne su široj javnosti. Naspram nametnute importirane etno-jezicne južnoslavenske/zapadnobalkanske, one danas snažno svjedoce našu izvornu srednjeeuropsku politicku identifikaciju. Što drugo, nego, tragom njihova zaziva, zaželjeli: «Nek je sa srecom!»

 

ZNANSTVENO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE PODRIJETLA HRVATA,

Glasnogovornik: Ivan Biondić

 

 
Design: Znanstveno društvo za istrživanje podrijetla Hrvata 2005, 2006, 2007
 
 
Hosted by www.Geocities.ws

1