TOPLANMA PLANI
 

Konuşma Konseyleri
Good Shephard Presp. Church
152 W 66th St
Perş & Cuma akşam 8, C.tesi akşam 9

Karşılama Merkezi
638 E 6th (B ve C caddeleri arası)

Pazartesi-Çarşamba, 28-30 Ocak
Her ne kadar katılımcıların çoğu Perşembe günü gelecek olsalar da, haftanın ilk günleri öğretim, eğitim, sanat yapımı vb. gibi hazırlık çalışmaları ile dolu olacaktır.

Perşembe, 31 Ocak
Perşembe gününün bir "eylem günü"nden ziyade "bilgilenme/hazırlık günü" olması amaçlanmaktadır. (Ulusal Öğrenci hareketi tarafından ev sahipliği yapılan) WEF Karşıtı Zirve sabah 10'da başlayacak ve 3 grup atölye çalışması, öğle ve akşam yemekleri ve en sonunda da akşam 7'de başlayacak genel oturum konuşması ile bütün gün sürecektir (Daha fazla bilgi için, www.studentsforglobaljustice adresine bakınız). Öğleden sonra saat 1'de başlamak üzere, Kamu Gözü kuzey ve güney ülkelerinden gelen temsilciler arasında küreselleşmenin olumsuz etkileri, ve toplumsal ve çevresel gelişme alternatifleri konularının tartışılacağı bir toplantıları düzenleyecek (Daha fazla bilgi için, www.davos2001.ch adresine bakınız). Nihayet, akşam üzeri 4.30'da Merkezi Emek Konseyi, Adaletli İşler ve AFL-CIO tarafından 59uncu ve 5inci cadde arasında Emek Yürüyüşü düzenlenecektir.

Cuma, 1 Şubat
Cuma günü perşembe günü başlayan çalışmalar devam edecek ve yine bir "bilgilendirme/hazırlık günü" olacak. WEF Karşıtı Zirve 2 grup atölye çalışması ve ikinci genel oturum konuşması ile devam edecektir. Kamu Gözü tarafından düzenlenen aktiviteler de devam edecektir. Ek olarak, akşam 7'de terörizm ve küreselleşme konulu (Amerikan Sosyalist Vakfı tarafından düzenlenen) Sosyalist Forum yapılacaktır (daha fazla bilgi için, www.americansocialist.org adresine bakınız).

Perşembe gününün pasını atmak için, GAP'a karşı yapılacak eylem de dahil olmak üzere birkaç küçük ölçekli eylem düzenlenecek. Nihayet, Washington Square Park'da arife gecesi düzenlenecek. Etkinlik Cumartesi'nin eylemlerinin yoğunluğunu yaşayacak katılımcılara yönelik olarak gösteri ve ayinleri içerecek. Arifeden sonra, koalisyon konuşma konseyine temsilcilerini göndermek üzere ilgi grupları davet edilecek. Bu konsey hem haftasonu eylemlerin yönünü belirlemek, hem de haber gruplarının "boğum yerlerine" ulaşmalarına yardım etmek için kullanılacak.

Cumartesi, 2 Şubat
Cumartesi Dünya Ekonomik Forumuna karşı ilk büyük ölçekli eylem günü olacak. Başka Bir Dünya Mümkün Koalisyonu öğlen için Central Park'ın güneydoğu ucu için izin almaya çalışıyor. Öğleden sonra 1'de yürüyüşe başlamadan önce konuşmacıların, sanat icrasının ve müziğin olduğu kısa bir toplanma gerçekleştirilecek. Bizi parktan Waldorf Astoria'nın önüne götürecek yürüyüşün güzergahı hala pazarlık konusu. Yol boyunca ana şirket merkezlerinin önünde duraklamamıza ve muhalefetimizi dile getirmemize imkan verecek bir yürüyüş rotası planlamaktayız. Bu yürüyüşün "yeşil" olması amaçlandığı için, insanlardan yasadışı ve çatışmaya yol açabilecek taktiklere başvurmayarak [yürüyüşün] yasal doğasına bağlı kalmalarını talep ediyoruz.

Yürüyüş aynı zamanda dünya çapında pekçok şehirde düzenlenecek olan Arjantin halkı ile dayanışma için düzenlenen küresel cacerolazo'nun bir parçası olacak. Cacerolazo'da, gürültü yapmak ve protesto etmek amacıyla birçok katılımcı yemek takımlarına vuracaklar. "Cacerolazo'ya katılmak isteyenler, lütfen yemek takımlarınızı ve tencere kapaklarınızı beraberinizde getiriniz.

Yürüyüş Waldorf'a varınca, güneş batımına kadar sürecek bir toplanma gerçekleştirilecek. Bundan sonra, gruplar Dünya Ekonomi Forumu ve onun yönetsel organına karşı düzenlenecek yaratıcı direniş eylemlerine katılma şansına sahip olacaklar. Doğrudan eylemlilikle ilgilenen gruplara hem taktik hem de hedef olarak, kutunun [merkezin] dışındaki yerleri düşünmelerini öneririz (burasının büyük bir şehir olduğunu hatırlayınız!). WEF'un son paneli akşam 7:45'de sona erecek ve şirket temsilcileri ve katılımcılar akşam 8:30'da New York Borsası'nda büyük bir parti düzenleyecekler. Yani eğer oraya varabilirlerse, Borsa'da büyük bir parti düzenleyecekler.

Cumartesi günü eylemlerini takiben, Örgütlü Direniş Festival'i düzenlenecek. Parti Flying Pan'da gerçekleşecek ve gece saat 10'dan sabahın 4'üne kadar sürecek. Ama eylemler bitmedi! Pazar gününün planı için konuşma konseyine temsilcinizi göndermeyi unutmayın.

Pazar, 3 Şubat
Pazar ikinci en büyük eylem günü olacak. İzin verilen hiçbir yürüyüş, toplanma veya eylem olmazken, Cumartesi akşamı etkinliklerine dayanan birtakım kendiliğinden eylemler olacak. Anti-Kapitalist Birleşim "hazine avı" konusuna benzer eylemler planlıyor (daha fazla bilgi için, www.accnyc.org adresine bakınız). Yine öğleden sonra 4'de başlayacak olan Dünya & Hayvan Kurtuluşu Yürüyüşü var. Yürüyüş Royal Dutch Shell Petrol'ün idari merkezinin olduğu yerde sona erecek. Nihayet, en son konuşmalar konseyi için bize katılın.

Pazartesi, 4 Şubat
Pazartesi kitlesel toplanmanın son günü olacak ve Sonradan İlan Edilecek hedeflere karşı doğrudan eylemleri de içerecek.

Son Yenileme: 30 Ocak 2002, saat 3:30am.


Anarşist Bakış Ana Sayfa ---> 
1