Kapitalizme Karşı Küresel Eylem,
Direniş ve Karnaval Günü
"1 Mayıs'ın Anarşist Kökenleri" Ve "Yargılanan 8 Anarşist" yeni !

(Bilgiler 14 Şubat 2000 günü itibariyle)Geçtiğimiz yılın 18 Haziran ve 30 Kasım küresel eylem günlerinden bir sonraki Kapitalizm Karşıtı Küresel Eylem Günü 1 Mayıs olacak. Küçük bir azınlığın kârı için insanlar, toplumlar ve çevrenin sömürüsüne dayalı kapitalist sistemin, yaşanmakta olan sosyal ve çevresel sıkıntıların temel nedeni olduğunu tanıyan dünyanın her yanından bir sürü grup bu güne hazırlanmakta.

1 Mayıs, kapitalizme karşı mücadelelerimizi güçlendirmemize mükemmel bir sembol olacak ve bu mücadelelerin güçlendirilmesinin gerçek bir olanağını sunacak. Bu gün için New York’lu eylemciler New York Borsasını kapatmayı planlarken, Londra’da kapitalizme karşı dört günlük bir karnaval düzenlenecek.1 Mayıs eylemlerinin düzenleneceği diğer önemli şehirler arasında Sydney (Avustralya), Toronto, Vancouver (Kanada) Liverpool, Manchester, Sheffield (İngiltere), Hamburg (Almanya), Auckland (Yeni Zellanda), Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, New Orleans, San Francisco, Seattle, and Washington (ABD) var. Her geçen gün daha da büyüyen uluslararası kontaklar listesi, şu anda 16 ülkeden ve tüm dünyada 40 şehirden grup ve koalisyonları içermekte. Ayrıca, geçtiğimiz Ağustos’da, Hindistan’da yapılan uluslararası Halkların Küresel Eylemi konferansında da, 1 Mayıs’ın küresel eylem günü olması katılımcılar tarafından onaylanmıştı.

1 Mayıs Küresel Eylem Günü, geçtiğimiz yılın 18 Haziran ve 30 Kasım Kapitalizme Karşı Küresel Eylem Günlerinin başarısından yola çıkarak, aynı ruhla bu başarıyı daha da büyütecek. Geçtiğimiz iki eylem günü yoluyla örgülerimiz büyüdü, çok şey öğrendik ve mücadelelerimize yeni eklenen bir çok katılımcıyı gözledik. Bu gün, halkların, toplumların ve çevrenin sömürüsüne ve bunlar üzerindeki zulüme karşı, ve dayanışma, işbirliği, tabansal demokrasi ve çevresel sürdürülebilirlik için çalışan, güçlü, gözü pek ve yaratıcı bir taban hareketi kurulması sürecini devam ettirecek.Toplumlarımız içindeki paylaşımlı örgütlenmeyi ve örgülenmeyi büyütecek. Bir sürü bağımsızmış gibi görünen soruna kapitalist sistemin kapsamlı bir eleştirisiyle bakılabileceğinden, 1 Mayıs bizlere, birbirimizden bağımsız olarak sürdürdüğümüz mücadele ve eylemlerimizi birleştirmemizin önemli bir fırsatını sunacak. Yine bu gün, bir yandan yerel ve küresel sorunlara ve bunlar arasındaki sıkı bağlantılara ilişkin bilinci yükseltirken, küresel dayanışmayı da arttıracak. Böylelikle, hem bireyleri hem de toplumları güçlendirici bir etki yapacak büyük boyutlu hareketlere olanak sağlayacak.

Bu yüzden, daha önceki küresel eylem günlerinde de olduğu gibi, farklı ülkelerin ve hareketlerin insanları bu günde de kapitalist sistemin sosyal, politik ve ekonomik kurumlarına karşı güçlerini birleştirecekler. İşçiler, işsizler, öğrenciler, sendikacılar, köylüler, topraksızlar, balıkçılar, kadın grupları, etnik azınlıklar, yerliler, barış aktivistleri, çevre aktivistleri, çevreciler ve benzerleri, kendi mücadelelerinin diğer mücadelelerden yalıtılmış olmadığı anlayışıyla, dayanışma içinde çalışacaklar. Dünya çevresinde kapitalist sosyal düzenin eş zamanlı işgali ve dönüştürümü – sokaklarda, mahallelerde, tarlalarda, fabrikalarda, ofislerde, ticaret merkezlerinde, finans merkezlerinde ve başka yerlerde – yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak bağları güçlendirecek.

Daha önce olduğu gibi bu gün de, otoriter olmayan, tabansal demokratik örgütlenme yöntemlerini kullanan, kapitalist sistemin sosyal, politik ve ekonomik kurumlarından bağımsız olarak mücadele veren ve bu sistemi öz eylemleriyle doğrudan değiştirmeye çalışan taban gruplarının, merkezi olmayan ve gayri-resmi örgüsü şeklinde, hiyerarşik olmayan bir yapı içerisinde örgütlenecek. Her olay ya da eylem, düzenleyicisi grubun özerk örgütlemesi olurken, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde değişik hareket ve grupların koalisyonları kurulabilir. Örneğin, ister kapitalist sisteme bir bütün olarak karşı olsun, isterse bu sistemin yalnızca bir yönüne karşı, her grup bu güne ne şekilde katılacağını diğerlerinden bağımsız olarak belirleyecek. Yerel düzeyde yararlı olabilecek bir strateji, çeşitli grupların değişik eylemlerine bir alt yapı olarak, bir karnaval havası ve şenlik duygusunu oluşturmakta işbirliği yapmalarıdır.

Akla gelen eylem örnekleri:

Grevler – gösteriler – bisiklet konvoyları – karnavallar – sokak partileri – sokaklar, devlet arazileri ya da ofis binalarını ticari olmayan ve başka anlamlı amaçlarla geri kazanmak –yürüyüşler – müzik– dans – söylevler – bildiri dağıtımı – afiş asımı – komünitelerin denetiminde olan gazetelerin dağıtımı – sokak tiyatroları – bahçe inşası – ücretsiz yiyecek dağıtımı – yalancı ticaret fuarları – büyük bankaların önünde faizsiz borç verme –dayanışma eylemleri – pankartlı dönen yürüyüşler – ofislerin işgali – engellemeler ve kapatmalar –lüks tüketim mallarına el konulması ve dağıtılması – kapitalist alt yapılara sabotajlar, zarar vermeler ve müdahaleler – kapitalist mal varlıklarına el koyup emekçilere geri vermek –kapitalizme ve otoriter devletlere karşı bireylerin bağımsızlık ilanları –tabansal komünite konseyleri kurup, valilikler önünde toplantılar – işçi kooperatifleri türlü ekonomik alternatifler kurma – kapitalist şirketlere alternatif kurum önermeleri – tabansal toplum örgütlenme biçim önermeleri.

Siz ya da grubunuz bu Eylem Gününe katılmayı planlıyorsanız, lütfen en kısa sürede hepimize bildirin ki, örgüleme ve iletişim olanaklansın. Şu anda var olan tartışmaya açık ve koordinasyon amaçlı ceşitli uluslararası mektuplaşma listelerinin bilgisi aşağıdadır. Kamuya açık bir uluslararası kontaklar listesi, merkezi ve hiyerarşik olmayan bir örgülemeyi olanaklamak amacıyla, yukarıda sözü geçen e-mektup listelerinde düzenli olarak yayınlanmakta. Kontak bilgilerinizin bu belgeye eklenmesi için, lütfen [email protected] adresine şu bilgileri gönderiniz: (a) eylem düzenlemeyi düşündüğünüz ülke ve bölge, ve ayrıca uygun görüyorsanız (b) adınız ya da grup veya koalisyonunuzun adı, (c) planladığınız olay ya da eylemler hakkında bilgi, (d) adresiniz, (e) e-posta adresiniz, ( f) telefon numaranız, (g) faks numaranız veya (h) websiteniz.

1 Mayıs’ın yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde başarısını sağlamak için yapılması gereken bir çok şey var: öncelikle, olabildiğince çok ve uygun grup ve harekete, elden geldiğince büyük bir hızla bu küresel eylem bilgisini ulaştırmamız gerekiyor. Poster ve bildiri türlü propaganda araçlarını paylaşmalı ve yaymalıyız. Ve, bunların daha da ötesinde, düşünce ve deneyimlerimizi paylaşmalı ve birbirimize yardım etmeliyiz. Küresel 1 Mayıs örgütlenme bilgisinin yerel düzeyde bireylere ve gruplara dağıtılıp tartışılması, toplantıların düzenlenmesi, eylemlerin planlanması, maddi kaynakların bulunması ve, en önemlisi, kahkaha ve sohbetlerin de paylaşılması gerekmekte.

Hareketimizi güçlendirme sürecimizi, gelecekte düzenleyeceğimiz yeni Kapitalizm Karşıtı Küresel Eylem Günleri yoluyla devam ettirebiliriz, ve ettirmeliyiz de. 1 Mayıs sonrasında uygun görünen küresel eylem günü fırsatı, Çek Cumhuriyeti’nde, Prag’da, 27-28 Eylül günlerinde düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) toplantısı.

Birbirimize fikir ve tavsiyelerle yardımcı olabilmemiz için, 1 Mayıs Küresel Eylem Günü ile ilgili sorularımızı, gruplarımız, şehirlerimiz ya da ülkelerimizdeki diğer katılımcılara veya, internete ulaşabiliyorsak, mektuplaşma listelerimize iletmeliyiz. Bu günün iplerini elinde tutan ya da sorumlusu olan hiç kimse yok. 1 Mayıs Küresel Eylemi, ortaklık ve dayanışma üzerinde yükselen, merkezi ve hiyerarşik olmayan, köktenci bir eylem olacak.

ARANIYOR: ÇEVİRMENLER! 1 Mayıs Çağrısını tüm dillere çevirelim. Şu aralar çokça gündemde olan diller arasında Felemenkçe, Çince, Hindu ve Urdu dilleri, Macarca, Bulgarca, Sırpça ve Hırvatça, Yunanca, Endonezya ve Tay dilleri, ve Afrika dilleri var. Yaklaşık 1400 kelime.

MEKTUPLAŞMA LİSTELERİ (TARTIŞMA VE KOORDİNASYON):

İNGİLİZCE (Uluslararası tartışma listesi)
[email protected]. Yawww.onelist.com/subscribe/mayday2k sitesine giderek ya da
[email protected] adresine boş bir e-mektup göndererek üye olabilirsiniz.

PORTEKİZCE (Uluslararası tartışma listesi)
[email protected]. İçinde "subscribe n30-pt" geçen bir e-mektubu şu adrese göndererek üye olabilirsiniz: [email protected].

KUZEY AMERİKA (Kıtasal tartışma listesi)
[email protected]. Katılmak için [email protected] adresine içinde asağıdaki iki satırın olduğu
bir e-mektup gönderiniz:
subscribe pga-org
end

İRLANDA (Ulusal tartışma listesi)
Katılmak için [email protected] adresine boş bir e-mektup gönderiniz.

YENİ ZELANDA (Ulusal tartışma listesi)
[email protected]. Ya [email protected] adresine boş bir e-mektup gonderin ya da şu websitesini ziyaret edin: www.onelist.com/community/NZMayDay2K.

İNGİLTERE (Ulusal tartışma listesi)
[email protected]. Şu adrese boş bir e-mektup göndererek katılabilirsiniz:
[email protected].

GÜNEYBATI ABD (Bölgesel tartışma listesi)
[email protected]. Katılmak için ya [email protected] adresine boş bir e-mektup gönderin ya da şu websitesine gidin: www.onelist.com/subscribe/ArizonaDirectAction. Eğer gerekli görüyorsanız, lütfen kendi diliniz, şehriniz ya da ülkeniz için bir mektuplaşma listesi başlatın!

HABER GRUPLARI:

MAYDAY 2000 HABER GRUBU (Uluslararası haber grubu)
1 Mayıs 2000 ile ilgili bilgiler (haftada 2-4 mektup) Katılmak için şu adrese boş bir e-mektup gönderin: [email protected]

1 MAYIS BİLGİSİ İÇEREN WEBSİTELERİ:

International Lobster Partyhttp://www.lobsterparty.org/
Protest.Net http://m1.protest.net
Mid-Atlantic Infoshop http://www.infoshop.org/mayday2000.html
WTO Caravan (Kanada) http://wtocaravan.org/mayday2k/
Mayday Seattle http://members.xoom.com/maydayseattle
Mayday 2000 in London http://www.freespeech.org/mayday2k/
Manchester May Day 2000http://www.mayday2000.fsnet.co.uk
AMR Helsinki http://www.dlc.fi/~ravelre/m1/index.html

KAYNAKÇA:

J18 www.infoshop.org/june18.html ya da www.j18.org
N30 http://go.to/n30 ya da www.seattlewto.org/n30
Halkların Küresel Eylemi (PGA)www.go.to/agp ya dawww.agp.org/agp/index.html . Ayrıca şu adrese yazabilirsiniz: [email protected]
Prag, Çek Cumhuriyeti, 27-28 Eylül, 2000 www.destroyimf.org,www.bankwatch.org ya da www.mmf2000.webjump.com

Bu mesajı ortak duygular besleyen taban gruplarına, komünitelere ve bireylere dağıtınız! Gerekli görürseniz, başka dillere çeviriniz.
1 Mayıs’ı bugüne kadarki en güçlü dayanışma ve direniş gösterisi yapalım!

Bu doküman International Lobster Party'den alınmıştır.
(dokümanın ingilizce orjinali - türkçe orjinali)

Anarşist Bakış Ana Sayfa --->
1