Aylık İstatistikler
58. Ay (Aralık 2004)

   Not: "Önceki Aylara Göre Ortalama" istatistiğinin hesaplanması şöyledir.
[Bir Önceki Aya Kadar Toplam Ziyaret / (Metinin Eklenmesinden Sonra Geçen Ay Sayısı - 1)

örneğin "Eylemde Anarşi" makalesi 32. ayda eklenmiştir. 58. ay için ilgili istatistik şöyle hesaplanır:
=> 32.-57. aylar arasında toplam ziyaret/(Geçen Ay Sayısı - 1)
=> 671/(27-1)= 25.8
Not: (K) ilgili dökümanın/kısmın kaldırıldığını belirtmektedir.

Ziyaret Edilen Sayfalar
Ziyaret Edilen Sayfa
Eklendiği
Ay
58.Ay Toplam
Önceki
Ayların
Ortalaması
Anarşist Bakış Ana Sayfa
1
462 29365 507.1
Katkı / İleti
3
64 2856 50.8
Gelişmeler 2000
7
24
915
17.5
Gelişmeler 2001
20
14 657 16.9
Gelişmeler 2002
22
36
708
19.2
Gelişmeler 2003
35
11
145
5.8
Haftalık İstatistik
1-27
K 439 16.3
Aylık İstatistik
2
21 610 11.5
Saptanamayan
1-20
- 203 10.2
Toplam   641 35991 620.2
Anarşist Yazın
Anarşist Yazın Ana Sayfa 1 257 7393 125.2
Abel Paz ile Röportaj 28 10 334 10.8
Anarşist Devrim ve Kadınlar - Ackelsburg 40 22 302 15.6
Küreselleşme - M. Albert 38 55 1176 56.1
Temel Bakunin - Anarko-Komünist Federasyon 25 14 299 8.6
Anarka-Feminist Manifesto 13 42
954
20.3
A.1 - Anarşizm Nedir? - Anarşist SSS 1 74 4587 79.2
A.2 - Anarşizm Neyin Taraftarıdır? - Anarşist SSS 17 41
1370
32.4
A.3 - Anarşizmin Çeşitleri - Anarşist SSS 3 90 2711 47.7
A.4 - Önde Gelen Anarşist Düşünürler - Anarşist SSS 19 67
1868
46.2
A.5 - Eylemde Anarşi - Anarşist SSS 32 21
692
25.8
A.5.3 - Fransa'da 1968 İsyanı - Anarşist SSS 17-32 K
154
9.6
B - Mevcut Sisteme Karşıtlık - Anarşist SSS 37 12
269
12.2
B.1 - Otorite ve Hiyerarşi - Anarşist SSS 37 43
690
30.8
B.2 - Devlet - Anarşist SSS 38 23
404
19.1
B.3 - Özel Mülkiyet - Anarşist SSS 40 10
297
15.9
B.4 - Kapitalizm ve Hürriyet - Anarşist SSS 41 18
520
29.5
B.5 - Kapitalizm Güçlendirici midir? - Anarşist SSS 42 18 241 13.9
C - Kapitalist Ekonominin Efsaneleri - Anarşist SSS 42 14 224 13.1
C.1 - Kapitalizmde Fiyatlar - Anarşist SSS 42 40 477 27.3
C.2 - Karlar Nereden Kaynaklanır? - Anarşist SSS 44 30 371 24.4
C.3 - Şirketlerde Karlar ile Ücretler Arasındaki Bölüşüm - Anarşist SSS 45 5 126 9.3
C.4 - Piyasaya Neden Büyük Şirketler Egemen Olur - Anarşist SSS 45 29 387 29.8
C.5 - Büyük Şirketler Kardan Daha Büyük Dilim Alır - Anarşist SSS 46 39 348 25.8
C.6 - Büyük Şirketlerin Piyasa Hakimiyeti Değişebilir mi? - Anarşist SSS 48 7 113 10.6
C.7 - Kapitalist İş Çevrimlerinin Nedeni Nedir? - Anarşist SSS 48 49 333 28.4
C.8 - İş Çevriminin Nedeni Devlet Kontrolündeki Para mıdır? - Anarşist SSS 49 33 226 21.4
C.9 - Bırakınız Yapsınlar Kapitalizmi İşsizliği Azaltır mı? - Anarşist SSS 51 17 134 16.7
C.10 - Serbest Piyasa Kapitalizmi Herkesin Yararına mıdır? - Anarşist SSS 51 13 105 13.1
C.11 - Şili Herkesin Yararına Olduğunu İspatlamaz mı? - Anarşist SSS 51 10 94 12.0
C.12 - Hong Kong S. P. Kapitalizminin Potansiyelleri - Anarşist SSS 51 12 62 7.1
D.0 - Devletçilik ve Kapitalizm Toplumu Nasıl Etkiler? - Anarşist SSS 51 19 109 12.9
D.1 - Devlet Müdahalesi Neden Meydana Gelir? - Anarşist SSS 53 32 141 21.8
D.2 - Zenginliğin Politika Üzerindeki Etkisi? - Anarşist SSS 53 17 85 13.6
D.3 - Zenginlik Kitle İletişim Araçlarını Nasıl Etkiler? - Anarşist SSS 53 29 109 16.0
D.4 -Kapitalizm ile Ekolojik Kriz Arasındaki İlişki - Anarşist SSS 53 45 152 21.4
D.5 - Emperyalizmin Sebebi Nedir? - Anarşist SSS 53 76 224 29.6
İki Farklı Ekim - Archinov 1 12 380 6.5
Gerçekçi Ol, İmkansızı İste - Sezgin Ata
48 66 564 49.8
Devrimci El Kitabı - Bakunin 1 30 964 16.4
Hürriyette Dayanışma - Bakunin 19 15
358
8.8
Paris Komünü - Bakunin 32 36 590 21.3
Sınıf Savaşımı - Bakunin 3 25 672 11.8
Teknolojik Üretim ve Bilinç - Berger & Kellner 19 25
663
16.4
Savaş - Berkman 37 19
201
8.7
Taoculuk Giriş - Billington 23 28
697
19.1
Anarka Feminizm - Kan Çiçeği 37 10
279
12.8
Komünalist Karar Anı - Bookchin 48 24 253 22.9
Bookchin ile Röportaj 14 34
854
18.6
Yaşamtarzı Anarşizm - Bookchin 1 19 1017 17.5
Bookchin'e Mektup - 5 Mayıs Grubu 1 14 573 9.8
Bookchin'in Cevabı - Bookchin 1 18 501 8.5
CGT Nedir? - CGT 30 13 192 6.4
Anarşizm Üzerine Notlar - Chomsky 2 16 867 15.2
İsrail'in Efendisi Washington - Chomsky 30 15 358 12.3
Chomsky'le Anarşizmi Konuşmak - Chomsky 10 7 610 12.6
Chomsky'e Sorular - Chomsky 9 34 672 13.0
Anarşizm, Marksizm ve Gelecek - Chomsky 24 18 755 21.7
CNT: Anarko-Sendikalizm - CNT/Sevilla 7 28 599 11.2
Crass - Şiddetsiz Bir Toplum 46 47 337 24.2
Dinle Kemalist - A-Politika 1 23 794 13.5
Dinle Marksist - A-Politika 1 14 633 10.9
Anarşizm'e Dair Yanlış Fikirler - Dolgoff 16 21
446
10.1
Ekomünard Manifesto 7 14 499 9.5
Barış Yolunda: SK ve Anarşizm - Ehrlich 34 17 311 12.3
Genel Bir Anarka-Feminizm Kuramına Doğru - Ehrlich 25 20 534 15.6
Anarşizm Olarak Feminizm - Farrow
51 31 180 21.3
Futbol x Anarşi - Fernandez 30 22 323 10.8
Dört Ekim Efsanesi - Flood 21 24 473 12.1
İmparator Elbise Giyiyor Mu? - Flood 28 17 559 18.1
Kapitalizme Karşı Anarşizm - Flood 1 29 573 9.5
Küreselleşme ve Emperyalizm - Flood 25 79 1529 43.9
Parlamento Bir Hiledir - Flood 31 11 235 8.3
Proudhon ve Anarşizm - Gambone 34 19 427 17.0
Anarşizm ve Cinsiyet Sorunu - Goldman 32 20 570 21.2
Ateizmin Felsefesi - Goldman 33 34 630 23.8
Çoğunluğa Karşı Azınlık - Goldman 32 17 262 9.4
Görünüşün Altında - Goldman 33 8 217 8.4
Vatanseverlik - Goldman 32 17 393 14.5
Yeni Anarşistler - Graeber 28 17 575 18.6
Enerji - Grimes 41 13 337 19.1
Anarşizmin Temel Fikirleri - Guerin 23 23 751 20.8
İspanyol Devrimi - Guerin 6 7 698 13.3
Liberter Bir Komünizme Doğru - Guerin 15 4
436
10.0
Yeni Bir Toplum Arayışında - Guerin 50 14 160 18.3
Anarşist Ekonomi - Guillen 50 15 211 24.5
Kahve, Kapitalizm ve Devlet - Heathcott
45 32 390 27.5
Anarşizm'e Giriş - Highleyman 1 21 1141 19.6
Biseksüellik Nedir? - Highleyman 32 275 3093 108.4
Biseksüelliğin Tarihçesi - Highleyman 32 16 985 37.3
Toplumsal Cinsiyet - Highleyman 32 71 1098 39.5
İmparatorluk - İdam & Bekler 28 38 501 15.4
Kornegger - Anarşizm: Feminist Bağlantı 42 16 292 17.3
Kronştad 1921 - WSF 13 11
302
6.5
Anarşist Komünizm - Kropotkin 28 119
1330
40.4
Anarşizm - Kropotkin 1 110 1939 32.1
Komünizm ve Anarşizm - Kropotkin 14 198
1938
39.5
Lenin'e Mektup 1 - Kropotkin 43 9 160 10.8
Lenin'e Mektup 2 - Kropotkin 43 7 176 12.1
Paris Komünü - Kropotkin 32 44
656
23.5
Rus Devrimi ve Sovyet Devleti - Kropotkin 21 73
1132
28.6
Savaş - Kropotkin 37 51
489
20.9
LKÖP 1 - Önsöz 1 6 207 3.5
LKÖP 2 - Tarihsel Sunuş 1 5 227 3.9
LKÖP 3 - Sunuş 1 3 193 3.3
LKÖP 4 - Genel Bölüm 1 11 315 5.3
LKÖP 5 - Yapıcı Bölüm 1 3 205 3.5
LKÖP 6 - Örgütsel Bölüm 1 7 237 4.0
Sovyetler - Maksimov 13 3
254
5.6
Anarşizm ve Şiddet - Malatesta 14 26
657
14.3
Solculuğun Sınırları - Maybell 24 15
202
5.5
Bir Yıl Sonra Arjantin - McCay 35 15
160
6.3
Küreselleşme ve Emek - McGuire 30 28
532
18.0
Sol Sonrası Anarşi - McQuinn 48 6 106 10.0
Şiddeti Durdurun - McQuinn 24 3
179
5.2
Mektup 1 - Malatesta 12 10
354
7.5
Mektup 2 - Makhno 12 4
202
4.3
Mektup 3 - Malatesta 12 3
168
3.6
Başka Bir Dünya Mümkün - Millstein
48 29 212 18.3
Anarka-Feminizm ve Bolivya - Mujeres Creando 35 13
313
12.5
Devrimcinin Anahtar Kitabı - Neçayev 1 7 507 8.8
Post-Anarşizmin Siyaseti - Newman
48 49 426 37.7
Devlete Karşı: Stirner & Deleuze - Newman 43 52 639 41.9
Post-Kantçı Bir Özgürlük: Stirner & Foucault - Newman 46 47 680 52.8
Bolşevik Devrim: Özgürlük & Devrim - O'Carroll 1 45 627 10.2
Paris Komünü - O'Carroll 32 11 167 6.0
Feminizm ve Anarşizm - O'Kelly 24 78 1344 37.2
Paris Komünü Tarihçesi 32 9 198 7.3
Bireyciliği Yeniden Düşünmek - Peacott 16 25
856
19.8
Anarşist Komünizm - Pengam
49 27 283 28.4
Bir Garip Yenilgi - Point Blank
53 14 115 20.2
Aşırı Demokrasi Olarak Anarşi - Price 31 25
572
20.3
Marks'a Mektup - Proudhon 12 19
722
15.3
Faşizmin İlk Belirtileri - R. Falk
53 25 155 26.0
Anarşizm ve Sovyetizm - Rocker 33 11
364
14.1
İspanyol Devrimi - Rosemont 6 7 404 7.6
Corpe Colassum (Beyni Ele Geçir) - Rowe 43 26 326 21.4
Anarşiye Dönüş - Shantz
51 73 349 39.4
Paris Komünü Üzerine Tezler - Durumcular 32 5 284 10.7
Terörizm - Slingshot 53 25 93 13.6
Rıza ve Zorlama - Stamm
53 30 145 23.0
Marksizm: Komünizmin Yadsıması - Stein 10 39 775 15.3
Marks'ın Sermaye Kuramı I - Tabor 31 63 1122 39.2
Marks'ın Sermaye Kuramı II - Tabor 45 29 467 33.7
Tao The Ching - Orijinal Metinler 23 16 374 10.2
Taoizm ve Anarşizm 23 33 629 17.0
Post-Yapısalcı Anarşizm - Todd May
48 30 231 20.1
Bireyci Manifesto - Warren
49 15 182 18.6
Kontrol Makinası: Teknoloji - WD 31 13 178 6.1
Anarko-Sendikalizm - Wetzel 35 22 266 10.6
Anarşizm, Feminizm ve Birey - Wright 25 46 1142 33.2
1 Mayıs'ın Anarşist Kökenleri - WSM 14 20
718
15.9
Günlük Yaşamın Emperyalizmi - Zerzan 31 10
196
6.9
Toplam   4643
89674
1491.8
Diğer Dokümanlar
Militarizm ve Savaş Üzerine Yazılar 20 883
15804
392.7
Selanik 2003 Sayfaları 41 16 433 24.5
Sevilla 2002 Sayfaları 28 56 962 30.2
Cenova 2001 Sayfaları 17 48 2821 67.6
Prag 2000 Sayfaları 5 16 2250 42.2
Toplum İçin Şiirler Sayfaları 23-38 K 1470 91.9
Dünya Ekonomik Forumu 2002 Sayfaları 24 34 560 15.5
Türk Solu 11-40 230 12005 250.5
Türk Solu - Dokümanlar 11-40 97 9631 202.9
Goldman'ın Hayatı 32 32 644 23.5
Chomsky'nin Hayatı ve Linkler 24 70 1183 32.7
Proudhon'un Hayatı ve Linkler 21 44 1021 26.4
Bookchin'in Hayatı ve Linkler 14 53 1442 31.6
Guerin'in Hayatı ve Linkler 15 7 662 15.2
Malatesta'nın Hayatı ve Linkler 13 16 587 12.7
Maksimov'un Hayatı ve Linkler 13 4 368 8.1
Kronolojik Bakunin ve Linkler 5 85 2144 38.8
Kronolojik Kropotkin ve Linkler 10 53 1807 36.5
İspanyol Devrimi Kronolojisi 6 53 1666 31.0
İspanyol Devrimi Siyasi Yelpazesi 6 31 1211 22.7
Maryam Ayoobi'yi Kurtarma Kampanyası 14 4 271 6.1
Chomsky - Radikal İle Röportaj 25 12 461 13.6
Chomsky - Derin Kaygılar 37-40 K 49 12.3
Chomsky - Deneme Saldırısı 38-40 K 27 9.0
Chomsky - Savaş Üstüne 38-40 K 42 14.0
Chomsky - Türkiye 38-40 K 87 29.0
Fisk - Powell'ın Sunuşu 37-40 K 21 5.3
Pilger - Utancın Altı Günü 37-40 K 41 10.3
Wallerstein - Bush Her Şeyine Oynuyor 37-40 K 39 9.8
ABC - ABC Nedir? 43 22 283 17.4
Barricada Tanıtım Yazısı 35 7 152 6.3
Anarşist Platform Tanıtım Yazısı 18 40 967 23.2
Hasankeyf Batmasın! 13 41 1018 21.7
Neden Karabayrak? - Malatesta League 13 47 1642 35.4
Anarşistlerden Anarşistlere 12 16 959 20.5
Anarko-Sendikalistle Söyleşi 23 14 503 14.0
Mehmet Bal - 155 34 9 314 12.7
22 Aralık - Anarşist Bildiri 34 6 145 5.8
22 Aralık - Kaos GL Bildirisi 34 6 133 5.3
Irak Kronolojisi 36-40 K 177 35.4
Irak Politik Gruplar 36-40 K 191 38.2
ODTÜ F Tipi Ortak Açıklama 10 15 722 14.7
F-Tipi Yalan Bilançosu - Evrensel 10 11 527 10.8
İHD F-Tipi Bildirisi 9 19 611 12.1
1 Mayıs 2000 Bildirisi 3 8 754 13.6
Ekim Gençliği Bildirisi 1 35 2239 38.7
ODTÜ Öğrenci Derneği Duyurusu 5 32 1263 23.2
Nükleer Enerji - Nisyan Dergisi 1 382 7469 124.3
Linkler (tavsiye edilenler/yeniler) 12 26
3204
69.1
Linkler (toplam diğerleri) 11 K 3564 127.3
Anarşist Linkler 1 1 K 924 24.3
Anarşist Linkler 2 2 K 623 16.8
Anarşist Okumalar Ana Sayfası 1-20 K 388 19.4
Anarşist Okumalar 1 1-20 K 187 9.4
Anarşist Okumalar 2 1-20 K 204 10.2
Anarşist Okumalar 3 1-20 K 134 6.7
Anarşist Okumalar 4 1-20 K 195 10.3
Toplam
2580 89201 1519.7
Resimler
Resimler Ana Sayfa 1 515 10699 178.7
Anarşist Afişler (toplam) 2 595 16369 281.6
7narşist Logolar (toplam) 1-25 K 2948 117.9
İspanyol Devrimi Posterleri (toplam) 6 232 8572 160.4
Paris 68 Posterleri (toplam) 17 376
8200
190.8
Che Resimleri Ana Sayfa 2-40 K 3054 78.3
Che Resimleri (toplam) 2-40 K 7212 184.9
Toplam - 1718 57054 970.8
GENEL TOPLAM - 9582 271920 4602.4

 

Anarşist Bakış Ana Sayfa --->

1