SPORTSKA PROGNOZA   

                                                                                                                                                           

Sistemi za sportsku prognozu (SP) sastoje se od sistema za prvu (svih 13 pogodaka)i drugu nagradu (12 pogodaka). Ovo su takozvani razrađeni sistemi jer su mnogo jeftiniji od punih (100%) sistema i igraju se na običnim (šarenicama) ali i na sistemskim listićima, sve zavisi od veličine i uslova sistema. Tako npr. puni sistem (100%) od samo 6 dvoznaka ima 64 kombinacije, dok isto toliko kombinacija ima sistem od 9 dvoznaka za prvu nagradu sa uslovom sa uslovom i sistem 8 dvoznaka za drugu nagradu bez uslova i ispunjava se na sistemskim listićima. Na dole pokazanom primjeru (za one koji još nisu igrali ovakve sisteme) pogledajte kako se ovi sistemi trebaju igrati (prepisivati).

Šta znači u polazu a šta su fiksevi?
U polazu
je onaj znak koji je prvi odigran, odnosno onaj tip za kojeg vi mislite da će biti, (u dvoznaku ili troznaku stavljen je prvi i crvene je boje), na primjer ako mislite da će na nekoj utakmici biti 2 (dvica) a niste baš puno sigurni u to, onda  još uz nju dodate neki drugi znak, tako da će sada u tipu biti (20 ili 210 ili 21), tako isto možete uraditi i sa 1 (jedinicom) tako da bude (10 ili 12, ili 102) a takođe i sa nulom (01 ili 02 ili 012).

Fiksevi (samo jedan znak) su oni tipovi utakmica za koje ste sigurni da će biti i oni mogu da budu jedinice, nule ili dvice(1, 0 ili 2), sve zavisi od vašega mišljenja.

Primjer: Sistem 6 dvoznaka; 16 kombinacija
 Uslov: Na 1., 5. i 6. = dva pogotka u polazu i 2., 3. i 4. = dva pogotka u
               polazu (znakovi u polazu su crvene boje).
Garancija
: Uz ispunjene uslove i pogođene fikseve sistem garantuje 100%
                     jednu prvu i dvije druge nagrade.

1. 21   2 2 2 1 1 1 2 2 2
2. 01   0 1 0 0 1 0 0 1 0
3. 10   1 1 10 1 1 10 1 1 10
4. 02   2 0 0 2 0 0 2 0 0
5. 12   2 2 2 1 1 1 1 1 1
6. 20   2 2 2 2 2 2 02 02 02

Ako ste na primjer vi igrali:
1
.0; 2. 10; 3.1; 4.21; 5.01; 6.1; 7.02; 8.1; 9.12; 10.2; 11.1; 12.20 i 13.1;
 onda će vaš razrađeni sistem u postavci izgledati ovako:

1. 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 10   1 1 10 1 1 10 1 1 10
3. 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 21   2 2 2 1 1 1 2 2 2
5. 01   0 1 0 0 1 0 0 1 0
6. 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. 02   2 0 0 2 0 0 2 0 0
8. 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. 12   2 2 2 1 1 1 1 1 1
10. 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2
11. 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. 20   2 2 2 2 2 2 02 02 02
13. 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vi u polazu na svakom sistemu možete stavljati bilo koji drugi znak, odnosno tip koji vi budete igrali. Ako u sistemu stoji 02 vi umjesto nule možete igrati 1, tako da će sada stajati 12 i gdje god se u sistemu na tome paru pojavljuje 0 vi umjesto nje pišete 1. Isto tako, ako u sistemu stoji 10, vi možete na tome paru igrati 02 i gdje god je u sistemu na tome paru 1 vi ćete pisati 0 a gdje je 0 vi ćete pisati 2 (samo ih zamjenite za drugi broj odnosno tip), s tim što uvijek morate paziti da ispunite uslov koji sistem od vas traži. Ako ste ovo dobro razumjeli možete početi sa igranjem sportske prognoze.

Sretno!

    Sistemi za prvu nagradu

   Sistemi za drugu nagradu

  Home I Razno

Copyright © Drežnjak; jesen 2001. godine

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1