Toán Trí Tuệ BrainTalent  
 Toán phát triển trí tuệ BRAINTALENT dành riêng cho trẻ từ 4-10 tuổi, giúp khai mở não bộ, nâng cao năng lực trí tuệ và kỹ năng xử lý thông tin cho trẻ thông qua công cụ bàn tính Abacus.