ǡ [ctrl]+f 觢ͧͧҵ˹աչФѺѴٻ˹
ͤдǡ §
(੾˹Ҩ˭ )
سҤԡ Ѵٻ˹
ͺ
鹢ͤ ҡҹ¢ͧ˹

ûԮ
ѺҨŧóҪԷ (տ)
͹ŹͿŹ
Ңͧ : ûԮ Ѻ .
MCUTRAI Version 1.0

ûԮ - ԸԮ Ҥ

ԸԮ [. Ե] ط . طԵѭ . ؤ

ԸԮ
Ҥ
_____________
͹ͺмվҤѹطҾͧ

Ե
ط
. طԵѭ
. ؤ
. ػҷø

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ѧ
Ѻ
ԵͧؤѧԴ ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
ԵͧؤѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ () *

ԧö :
* Ţ [] ¶֧ӴѺǢ͸ ǹŢ () ¶֧ͷ͸Ժ㹹Է˹

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե] ط . طԵѭ . ؤ
. ػҷػѹ

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()

. øػѹ

[] Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ ()

. ػҷ

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()
[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()
[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤ
. ø

[] Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ ()
[] Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ ()
[] Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ ()

. ػҷø

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()
[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤ

[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ ()

. ػѪҹø

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()

. ػѪҹػѹ

[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()

. تҹػѹ

[] Եͧؤ㴴Ѻ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ
ԵͧؤѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ ()

. ػѹػҷ

[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤ

ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()

. ͵յҹҤ
[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧؤ
鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹԴ ԵͧؤŹ鹡
Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧؤ
鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡Դ ()

. ػѹػѪҹ
[] ԵԴ Դ ԵԴ Դ
ԵԴ Դ ԵԴ
Դ ()

. طتҹ
[] ԵѺ ҴѺ ԵѺ ҴѺ
ԵѺ Ѻ ԵѺ
Ѻ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .
. ͵ԡѹ
[] Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ ԵͧؤŹ
ǧ价ء зԴ ǧ
Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зԴ ǧ ()
ط觻ؤ

. طԵѭ
.
. ػҷø
[] Ե㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
Ե㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ
ԵѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
ԵѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ ()

. ػҷػѹ

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .

ԵѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ ()

. øػѹ

[] Ե㴡ѧѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧѺ ()

. ػҷ

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ ()
[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ Ե鹡ѧԴ ()
[] ԵԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ Ե鹡Դ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .
. ø

[] Ե㴡ѧѺ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ ()
[] Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡ѧѺ ()
[] Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡´Ѻ ()

. ػҷø

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ ()
[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡ѧԴ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .

[] ԵԴ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡Դ ()

. ػѪҹø

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡ѧѺ
Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѧԴ ()

. ػѪҹػѹ

[] ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ ()

. تҹػѹ

[] Ե㴴Ѻ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Ѻ
ԵѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Ѻ ()

. ػѹػҷ

[] ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .

ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ ()
ԵԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ Ե鹡Դ ()

. ͵յҹҤ

[] ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ ()

. ػѹػѪҹ

[] ԵԴ Դ
ԵԴ Դ
ԵԴ Դ
ԵԴ Դ ()

. طتҹ

[] ԵѺ ҴѺ
ԵѺ ҴѺ
ԵѺ Ѻ
ԵѺ Ѻ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ͵ԡѹ
[] Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зѺ ǧ
Եǧ价ء зѺ ǧ Եǧ价ء
Դ ǧ
Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зѺ ǧ
Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зԴ ǧ ()
ط觸

. طԵѭ
. ؤŸ
. ػҷø
[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ػҷػѹ

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

()
. øػѹ

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ

()
. ػҷ

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

()

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

()

[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ø

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ

()

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ

()

[] Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ ()

. ػҷø

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ػѪҹø

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

. ػѪҹػѹ

[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ

. تҹػѹ

[] Ե㴢ͧؤ㴴Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Ѻ
Ե㴢ͧؤѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Ѻ

. ػѹػҷ

[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ͵յҹҤ
[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե
ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե鹢ͧ
ؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե鹢ͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե
ͧؤŹ鹡Դ

. ػѹػѪҹ
[] ԵԴ Դ ԵԴ Դ
ԵԴ Դ ԵԴ
Դ

. طتҹ
[] ԵѺ ҴѺ ԵѺ ҴѺ
ԵѺ Ѻ ԵѺ
Ѻ

. ͵ԡѹ
[] Ե㴢ͧؤǧ价ء зԴ ǧ Ե
ͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Ե㴢ͧؤǧ价ء зѺ ǧ Ե鹢ͧ
ؤŹǧ价ء зԴ ǧ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . صѹԵʡ
Ե㴢ͧؤǧ价ء зԴ ǧ Ե
ͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Ե㴢ͧؤǧ价ء зѺ ǧ Ե
ͧؤŹǧ价ء зԴ ǧ
ط觻ؤŸ

. صѹԵʡ
[] ԵҤТͧؤ㴡ѧԴ
ԵȨҡҤТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵȨҡТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵȨҡТͧؤ㴡ѧԴ
Ե˴ͧؤ㴡ѧԴ
Ե駫ҹͧؤ㴡ѧԴ
ԵѤТͧؤ㴡ѧԴ
ԵѤТͧؤ㴡ѧԴ
Եո觡Ңͧؤ㴡ѧԴ
Եո觡Ңͧؤ㴡ѧԴ
ԵҸԢͧؤ㴡ѧԴ
ԵҸԢͧؤ㴡ѧԴ
ԵشǢͧؤ㴡ѧԴ
ԵشǢͧؤ㴡ѧԴ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . ԸԵʡ
. ԸԵʡ
[] Ե繡Ţͧؤ㴡ѧԴ
Ե͡Ţͧؤ㴡ѧԴ
ԵѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ
ԵصآǷҢͧؤ㴡ѧԴ ...
(֧¡طԸչ ʹ֧Ե˵ѵͧз
˵ѵͧ)
Ե˵ѵͧͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե
˵ѵͧͧؤŹ鹡ѡѺ ѡԴ
Ե˵ѵͧͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ Ե˵
ѵͧͧؤŹ鹡ѧԴ ѧѺ ()

طʡ
ط

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
Է
. طԵѭ
. ؤ
. ػҷø
[] ͹ب. Եͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Եͧؤ
鹡ѡѺ ѡԴ
Ѫ. ػҷ觻ѨԵ Եͧؤҹ鹡ѧԴ
ѧѺ ѡѺ ѡԴ ػҷ觨ԵͧؤŹ͡
Եͧؤҹ鹡ѧԴ ѧѺ ѡѺШѡԴ
ب. Եͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
Ѫ.
͹. ԵͧؤѧԴ ѧѺ ԵͧؤŹ鹡
ѡѺ ѡԴ
.
. ԵͧؤѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
.

. ػҷػѹ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴ ѧԴ
ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹѧԴ
Դ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹ ѧԴ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.

. øػѹ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴ ѧѺ
ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ ѧѺ
͹. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ػҷ觨Ե Եͧؤҹ鹡ѧѺ
Դ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹ ѧѺ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
.

. ػҷ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ ԵͧؤҹԴ ѧԴ ػҷ
觨Ե ԵͧؤҹԴ ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ Եͧؤҹ鹡ѧԴ
ѡԴ ػҷ觨ԵͧؤŹ͡ Եͧؤҹ鹡ѧԴ
ѡԴ
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ鹨ѡԴ ѧԴ ػҷ
觨Ե Եͧؤҹ鹨ѡԴ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ ԵͧؤҹѧԴ ѡԴ ѧ
觻ѨԵ ԵͧؤҹѧԴ ѡԴ
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԵͧؤҹѡԴ
ѧԴ ѧ觻ѨԵ ԵͧؤҹѡԴ
ѧԴ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觻ѨԵ ԵͧؤҹԴ ѡԴ
ؤŹ͡ ԵͧؤҹԴ ѡԴ
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ

. ø
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ´Ѻ ѧѺ ѧ觨Ե
Եͧؤҹ´Ѻ ѧѺ
͹. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Եͧؤҹ鹡ѧѺ ѡѺ
ѧ觨ԵͧؤŹ͡ Եͧؤҹ鹡ѧѺ ѡѺ
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧѺ ѧ觨Ե
Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
͹. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧѺ
[] ͹. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Եͧؤҹ´Ѻ ѡѺ
ؤŹ͡ Եͧؤҹ´Ѻ ѧѺ
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

. ػҷø
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ´Ѻ ѧԴ ػҷ
觨Ե Եͧؤҹ´Ѻ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧԴ ػҷ
觨Ե Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ ԵͧؤҹѧԴ ѡѺ ѧ
觻ѨԵ ԵͧؤҹѧԴ ѡѺ
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ ԵͧؤҹԴ ѡѺ
ؤŹ͡ҡ ԵͧؤҹԴ ѡѺ
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ

. ػѪҹø
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹѧѺѧԴ ػҷ觨Ե Եͧ
ؤҹѧѺ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹѧԴ ѧѺ ѧ觨Ե Եͧ
ؤҹѧԴ ѧѺ
. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.

. ػѪҹػѹ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴ Դ
ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ Դ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴ Դ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧؤ
ҹԴ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. تҹػѹ
[] ͹. Եͧؤ㴴Ѻ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ
. ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴ Ѻ
ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ Ѻ
͹. ԵͧؤѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ػҷ觨Ե ԵͧؤҹѺ
Դ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹѺ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ
.

. ػѹػҷ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹԴ Դ ؤż§¨Ե Եͧ
ؤҹԴ Դǡ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ԵͧؤҹԴ
ѡԴ ؤŹ͡§¨Ե ԵͧؤҹԴǡ
ѡԴ
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹ鹨ѡԴ Դ ؤż§¨Ե Եͧؤ
ҹ鹨ѡԴ Դǡ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ

. ͵յҹҤ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹԴ Եͧؤ
鹡Դ
.
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡Դ
. Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. ػѹػѪҹ
[] ͹. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ ػҷ ԵԴǡ
Դ
. ԵԴ Դ
.
͹. ԵԴ Դ
.
. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ Եʹյ
͹Ҥ Դ Դǡ

. طتҹ
[] ͹. ԵѺ ҴѺ
.
. ԵѺ ҴѺ
.
͹. ԵѺ Ѻ
. ѧ ԵѺ Ѻ ػҷ Ե
͹Ҥ Ѻǡ Ѻ
. ԵѺ Ѻ
. ԵʹյѺ Ѻ ػҷ Ե
͹Ҥ Ѻ Ѻǡ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ͵ԡѹ
[] ͹. Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ
ԵͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
. ѧ Եǧ价ءػҷ ѧǧѧ Ե
ʹյǧ价ءػҷС ǧ价ءѧС
. Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зԴ ǧ
. Եʹյ ....
͹. Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ
ԵͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
. ػҷ Ե͹Ҥ ....
. Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ
ԵͧؤŹǧ价ء зԴ ǧ
. ѧ Եǧѧ ǧػҷ
ػҷ Ե͹Ҥ ǧѧС ǧػҷС
Է觻ؤ

. طԵѭ
.
. ػҷø
[] ͹. Ե㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
.
. Ե㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
͹. ԵѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
.
. ԵѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ
.
. ػҷػѹ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
. ѧ ԵԴ ѧԴ ػҷ ԵԴ
ǡ ѧԴ
͹. ԵѧԴ Ե鹡Դ
. ѧ ԵѧԴ Դ Եʹյ
͹Ҥ ѧԴ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
.

. øػѹ
[] ͹. Ե㴡ѧѺ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡ѧѺ
. ػҷ ԵԴ ѧѺ ѧ ԵԴ
ǡ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
͹. ԵѧѺ Ե鹡Դ
. ػҷ ԵѧѺ Դ Եʹյ
͹Ҥ ѧѺ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡ѧѺ
.

. ػҷ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
.
͹. ԵѧԴ Ե鹡Դ
. ԵʹյѧԴ Դ ѧ Ե
͹Ҥ ѧԴ Դ
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
. ػҷ ԵԴ ѧԴ ѧ Ե
͹ҤԴ ѧԴ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ Ե鹡ѧԴ
.
͹. ԵѧԴ Ե鹡ѡԴ
. Ե͹ҤѧԴ ѡԴ ѧ Ե
ʹյ ѧԴ ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ԵѡԴ Ե鹡ѧԴ
. ػҷ ԵѡԴ ѧԴ ѧ Ե
ʹյѡԴ ѧԴ
[] ͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
. Ե͹ҤԴ ѡԴ Ե繻ѨغѹԴ
ѡԴ
. ԵѡԴ Ե鹡Դ
. ԵʹյѡԴ Դ Ե繻Ѩغѹ ѡ
Դ Դ

. ø
[] ͹. Ե㴡ѧѺ Ե鹡´Ѻ
.
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ
.
͹. ԵѧѺ Ե鹡´Ѻ
. ԵʹյѧѺ ´Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѧѺ ´Ѻ
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ
. ѧ Ե´Ѻ ѧѺ ػҷ Ե
͹Ҥ´Ѻ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
[] ͹. Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧѺ
.
͹. ԵѧѺ Ե鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹ҤѧѺ ѡѺ Ե
ʹյѧѺ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡ѧѺ
. ѧ ԵѡѺ ѧѺ Եʹյ
ѡѺ ѧѺ
[] ͹. Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡´Ѻ
.
͹. Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹Ҥ´Ѻ ѡѺ ѧ
Ե´Ѻ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡´Ѻ
. ԵʹյѡѺ ´Ѻ ѧ ԵѡѺ
Դ

. ػҷø
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡´Ѻ
.
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
͹. ԵѧԴ Ե鹡´Ѻ
. ԵʹյѧԴ ´Ѻ ѧ Ե
͹ҤѧԴ ´Ѻ
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ
. ػҷ Ե´Ѻ ѧԴ ѧ Ե
͹Ҥ´Ѻ ѧԴ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧԴ
. Ե͹ҤѡѺ ѧԴ ػҷ ԵѡѺ
ѧԴ
͹. ԵѧԴ Ե鹡ѡѺ
. Ե͹ҤѧԴ ѡѺ ѧ Ե
ʹյѧԴ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡ѧԴ
.
[] ͹. ԵԴ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹ҤԴ ѡѺ ѧ
ԵԴ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡Դ
. ԵʹյѡѺ Դ ѧ Ե
ѡѺ Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ػѪҹø
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѧѺ
.
. ԵѧѺ Ե鹡ѧԴ
. Եʹյ͹ҤѧѺ ѧԴ ػҷ
ԵѧѺ ѧԴ
͹. ԵѧԴ Ե鹡ѧѺ
. Եʹյ͹ҤѧԴ ѧѺ ѧ
ԵѧԴ ѧѺ
. Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѧԴ
.

. ػѪҹػѹ
[] ͹. ԵԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡Դ
. ѧ ԵԴ Դ ػҷ ԵԴ
Դ
͹. ԵԴ Ե鹡Դ
. ѧ ԵԴ Դ Եʹյз
͹Ҥ Դ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. تҹػѹ
[] ͹. Ե㴴Ѻ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡Ѻ
. ػҷ ԵԴ Ѻ ѧ ԵԴ
Ѻ
͹. ԵѺ Ե鹡Դ
. ػҷ ԵѺ Դ Եʹյ
͹Ҥ Դ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡Ѻ
.

. ػѹػҷ
[] ͹. ԵԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡Դ
. ԵʹյԴ Դ Ե͹Ҥ
Դǡ Դ
. ԵԴ Ե鹡Դ
. Ե繻Ѩغѹ Դ Դ Ե͹Ҥ
Դ Դǡ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
[] ͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
. Ե͹ҤԴ ѡԴ Եʹյ
Դǡ ѡԴ
. ԵѡԴ Ե鹡Դ
. Ե繻ѨغѹѡԴ Դ Եʹյѡ
Դ Դǡ

. ͵յҹҤ
[] ͹. ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. ԵѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ
.

. ػѹػѪҹ
[] ͹. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ ػҷ ԵԴǡ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ԵԴ Դ
.
͹. ԵԴ Դ
.
. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ Եʹյз
͹Ҥ Դ Դǡ

. طتҹ
[] ͹. ԵѺ ҴѺ
.
. ԵѺ ҴѺ
.
͹. ԵѺ Ѻ
. ѧ ԵѺ Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѺǡ Ѻ
. ԵѺ Ѻ
. ԵʹյѺ Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѺ Ѻǡ

. ͵ԡѹ
[] ͹. Եǧ价ء зԴ ǧ Ե
ǧ价ء зѺ ǧ
. ѧ Եǧػҷ ǧѧ Եʹյ
ǧػҷС ǧѧС


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
. Եǧ价ء зѺ ǧ Եǧ价ء
зԴ ǧ
. Եʹյ ...
͹. Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зѺ ǧ
. ػҷ Ե͹Ҥ ....
. Եǧ价ء зѺ ǧ Եǧ
ء зԴ ǧ
. ѧ Եǧѧ ǧػҷ
ػҷ Ե͹ҤǧѧС ǧػҷС
Է觸

. طԵѭ
. ؤŸ
. ػҷø
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤ
鹡ѡѺ ѡԴ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ
ѡѺ ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
. Ե㴢ͧؤѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡
ѧԴ ѧѺ
.

. ػҷػѹ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ

.
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ ԵԴ ѧԴ ػҷ ԵԴ
ǡ ѧԴ
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ

. ѧ ԵѧԴ Դ Եʹյ
͹Ҥ ѧԴ Դǡ
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

.

. øػѹ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
.
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ ԵԴ ѧѺ ѧ ԵԴ
ǡ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
͹. Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
. ػҷ ԵѧѺ Դ Եʹյ
з͹Ҥ ѧѺ Դǡ
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
.

. ػҷ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
.
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
. ԵʹյѧԴ Դ ѧ Ե
͹ҤѧԴ Դ
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷ ԵԴ ѧԴ ѧ Ե
͹ҤԴ ѧԴ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ե͹ҤѧԴ ѡԴ ѧ Ե
ʹյѧԴ ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
. Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷ ԵѡԴ ѧԴ ѧ Ե
ʹյѡԴ ѧԴ
[] ͹. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
.
͹. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ե͹ҤԴ ѡԴ Ե繻Ѩغѹ
Դ ѡԴ
. Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
. ԵʹյѡԴ Դ Ե繻Ѩغѹ
ѡԴ Դ

. ø
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
. ԵʹյѧѺ ´Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѧѺ ´Ѻ
. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧ Ե´Ѻ ѧѺ ػҷ Ե
͹Ҥ´Ѻ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . ԸԵʡ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹ҤѧѺ ѡѺ Ե
ʹյѧѺ ѡѺ
. Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧ ԵѡѺ ѧѺ Եʹյ
ѡѺ ѧѺ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹Ҥ´Ѻ ѡѺ ѧ
Ե´Ѻ ѡѺ
. Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
. ԵʹյѡѺ ´Ѻ ѧ ԵѡѺ
´Ѻ
(ͷ Եͧؤ ҹʴ觵 㹢ͷ 㹨Ե
㹨Եͧؤ ҹʴöѹǡѹ)

Է觻ؤŸ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . ԸԵʡ
. صѹԵʡ
[] ͹. ԵҤТͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ ԵҤ
ͧؤŹ鹡ѡѺ ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵҤ ԵҤТͧؤҹ
ѧԴ ѧѺ ѡѺ ѡԴ ػҷ觨ԵҤ
ͧؤŹ͡ ԵҤТͧؤҹ

. ԸԵʡ
[] ͹. Ե繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե
ŢͧؤŹ鹡ѡѺ ѡԴ
. ػҷ觨Ե繡Ŵǧش Ե繡Ţͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѧѺ ѡѺ ѡԴ ػҷ觨Ե
繡ŢͧؤŹ͡ Ե繡Ţͧؤҹ
. Ե繡Ţͧؤ
.

[] ͹. Ե͡Ţͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ
͹. ԵѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ
( Ե и Թ仨֧Ǹ
˵ѵͧз˵ѵͧ)

Էʡ
Է
Ե

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . ʸŨѡ

. ѳѵط
. ʸ
͹

[] з繡 Ǹ繡
Ǹ繡 з繡
з͡ Ǹ͡
Ǹ͡ з͡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
ǸѾҡĵ зѾҡĵ ()

Ѩա

[] з繡 Ǹ繡
Ǹ繡 з繡
з͡ Ǹ͡
Ǹ͡ з͡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
ǸѾҡĵ зѾҡĵ ()

. ʸŨѡ
͹

[] з繡 Ǹ繡
Ǹ Ǹ͡
з繡 Ǹ繡
Ǹ ǸѾҡĵ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . ʸŨѡ

[] з͡ Ǹ͡
Ǹ Ǹ繡
з͡ Ǹ͡
Ǹ ǸѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ ǸѾҡĵ
Ǹ Ǹ繡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
Ǹ Ǹ͡ ()

Ѩա

[] з繡 Ǹ繡
з繸 Ǹ͡
з繡 Ǹ繡
з繸 ǸѾҡĵ ()
[] з͡ Ǹ͡
з繸 Ǹ繡
з͡ Ǹ͡
з繸 ǸѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ ǸѾҡĵ
з繸 Ǹ繡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
з繸 Ǹ͡ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . طŨѡ
. ط
͹

[] з繡 Ǹ
Ǹ з繡
з͡ Ǹ
Ǹ з͡
зѾҡĵ Ǹ
Ǹ зѾҡĵ ()

Ѩա

[] з繡 з繸
з繸 з繡
з͡ з繸
з繸 з͡
зѾҡĵ з繸
з繸 зѾҡĵ ()

. طŨѡ
͹

[] з繡 Ǹ
Ǹ з͡
з繡 Ǹ
Ǹ зѾҡĵ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . طŨѡ

[] з͡ Ǹ
Ǹ з繡
з͡ Ǹ
Ǹ зѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ Ǹ
Ǹ з繡
зѾҡĵ Ǹ
Ǹ з͡ ()

Ѩա

[] з繡 з繸
з繸 з͡
з繡 з繸
з繸 зѾҡĵ ()
[] з͡ з繸
з繸 з͡
з͡ з繸
з繸 зѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ з繸
з繸 з繡
зѾҡĵ з繸
з繸 з͡ ()

ѳѵط

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ʸ
. ѳѵùԷ
. ʸ
͹
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ繡 з繡
.
͹. з͡ Ǹ͡
.
. Ǹ͡ з͡
.
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. ǸѾҡĵ зѾҡĵ
.

Ѩա
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ繡 з繡
.
͹. з͡ Ǹ͡
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. Ǹ͡ з͡
.
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. ǸѾҡĵ зѾҡĵ
.

. ʸŨѡ
͹
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ Ǹ͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ
͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ ǸѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵ Ǹ
[] ͹. з͡ Ǹ͡
.
. Ǹ Ǹ繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹ з繡 Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. з͡ Ǹ͡
.
. Ǹ ǸѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵ
Ǹ
[] ͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. Ǹ Ǹ繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹ з繡 Ǹ
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. Ǹ Ǹ͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹ з͡ Ǹ

Ѩա
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. з繸 Ǹ͡
.
͹. з繡 Ǹ繡
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ط
. з繸 ǸѾҡĵ
.
[] ͹. з͡ Ǹ͡
.
. з繸 Ǹ繡
.
͹. з͡ Ǹ͡
.
. з繸 ǸѾҡĵ
.
[] ͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ

.
. з繸 Ǹ繡
.
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. з繸 Ǹ͡
.

. ط
͹
[] ͹. з繡 Ǹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ط
. Ǹ з繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹз繡 Ǹ
͹. з͡ Ǹ
.
. Ǹ з͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ
͹. зѾҡĵ Ǹ
.
. Ǹ зѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ ǸзѾҡĵ Ǹ

Ѩա
[] ͹. з繡 з繸
. з繡 Ǹз繡
Ǹ з繡Ǹ Ǹ
з繡š з繸
. з繸 з繡
.
͹. з͡ з繸
. з͡ Ǹз͡
Ǹ з͡Ǹ Ǹ
з͡š з繸

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . طŨѡ
. з繸 з͡
.
͹. зѾҡĵ з繸
. зѾҡĵ Ǹз
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵǸ
ǸзѾҡĵ з繸
. з繸 зѾҡĵ
.

. طŨѡ
͹
[] ͹. з繡 Ǹ
.
. Ǹ з͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ
͹. з繡 Ǹ
.
. Ǹ зѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ ǸзѾҡĵ Ǹ
[] ͹. з͡ Ǹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . طŨѡ
. Ǹ з繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹз繡 Ǹ
͹. з͡ Ǹ
.
. Ǹ зѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ ǸзѾҡĵ
Ǹ
[] ͹. зѾҡĵ Ǹ
.
. Ǹ Ǹ繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹз繡 Ǹ
͹. зѾҡĵ Ǹ
.
. Ǹ з͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ

Ѩա
[] ͹. з繡 з繸
. з繡 Ǹз繡
Ǹ з繡Ǹ Ǹ
з繡š з繸

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . طŨѡ
. з繸 Ǹ͡
.
͹. з繡 з繸
. з繡 Ǹз繡
Ǹ з繡Ǹ Ǹ
з繡š з繸
. з繸 ǸѾҡĵ
.
[] ͹. з͡ з繸
. з͡ Ǹз͡
Ǹ з͡Ǹ Ǹ
з͡š з繸
. з繸 з͡
.
͹. з͡ з繸
. з͡ Ǹз͡
Ǹ з͡Ǹ Ǹ
з͡š з繸
. з繸 зѾҡĵ
.
[] ͹. зѾҡĵ з繸
. зѾҡĵ Ǹз
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵǸ
ǸзѾҡĵ з繸

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. з繸 з繡
.
͹. зѾҡĵ з繸
. зѾҡĵ Ǹз
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵǸ
ǸзѾҡĵ з繸
. з繸 з͡
.
ѳѵùԷ

. ѵ . ػҷ
. Ѩػѹ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
Ţͧؤҹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵѧԴ
ػҷǸ繡㹻ѭǡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹ鹡ѧԴǸѾҡĵѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡㹻ѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴǸ繡š
ѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵѧԴ
ػҷǸ͡㹻ѭǡ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹡ѧԴǸѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴ -
͡ѧԴ ػҷǸ͡
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴ
Ǹ͡šѧԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡ѧԴ
.
. Ǹ͡㴡ѧԴ Ǹ繡
鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡㴡ѧԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧԴ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧԴ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧԴ
Ǹ繡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧԴ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡ѧԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧԴ
Ǹ͡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧԴǸ͡šѧԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵѧ
Դ ػҷǸ繡㹻ѭǡ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴǸѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧԴ
Ǹ繡ѧԴ ػҷǸ繡
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧԴ
Ǹ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵ
ѧԴ ػҷǸ͡㹻ѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴǸѾҡĵ
ѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧԴ
Ǹ͡ѧԴ ػҷǸ
͡㹻ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѧԴǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧԴ Ǹ͡ѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
ŢͧؤҹѧԴǸ͡šѧԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧԴ Ǹ繡ѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ͡С
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹѧԴ Ǹ
ѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե
ѵԡ ػҷǸ͡ٻ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧԴ Ǹ繡ѧ
Դ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ
Ǹ͡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹѧԴ -
ѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ػҷǸ繡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧԴ Ǹ͡ѧԴ
ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ
Ǹ繡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧԴǸ͡šѧԴ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Ǹ͡ѧԴ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ѧԴ ǸѾ-
ĵԹ鹡ѧԴ
. ѧԴ
. ǸѾҡĵѧԴ Ǹ
Թ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧԴ
. ѧԴ
. ǸѾҡĵѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧԴ Ǹ͡ѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ
͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ԹѧԴǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѧԴ Ǹ繡ѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
С ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
㹻ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
ǸѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ػҷǸ͡ٻ -
繡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧԴ Ǹ繡
ѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ-
Ǹ͡ٻ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹѧԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ǸѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ػҷǸ繡ٻ -
͡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧԴ Ǹ͡
ѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ-
Ǹ繡ٻ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹѧԴǸ͡šѧԴ

. ͵յ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.
. Ǹ͡Դ Ǹ繡Թ
Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵԴ Ǹ繡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵԴ
Ǹ繡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵԴǸ繡šԴ
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ǸѾҡĵԴ Ǹ͡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵԴ
Ǹ͡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵԴǸ͡šԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ -
͡ŢͧؤҹԹԴǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԹԴ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨-
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԴǸ繡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԹԴ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԹԴǸ͡šԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.
. Ǹ͡Դ Ǹ繡
鹡Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵԴ Ǹ繡
Թ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵԴ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
͡Դ ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ԹԴǸ͡šԴ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
Դ ǸѾҡĵԴ ؤżѧغѵ
ط Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Դ ǸѾҡĵԴ ؤżѧغѵ
ط Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.

. ͹Ҥ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե)
Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡ
Դ ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴǸ
͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѡԴ
ؤŹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡԴǸ
繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡԴǸ͡š
ѡԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴨ѡԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡㴨ѡԴ Ǹ繡
鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵ㴨ѡԴ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡԴ
Ǹ繡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡԴǸ繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡㴨ѡԴ ǸѾ-
ĵԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵ㴨ѡԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡԴ
Ǹ͡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡԴǸ͡šѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. (㹨ǡ ѭǡ) ؤŨѡѵä
ӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѡԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤż§ѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ繡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ繡šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) кؤżغѵ
ѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ͡šѡԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
͡ŢͧؤҹѡԴ Ǹ繡ѡԴ
ؤż§ѵäѹؤ Ǹ͡
ͧؤҹѡԴǸ繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
繡ŢͧؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡԴ
ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹѡ
ԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤż
§»ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹѡԴ
ǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѡԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ѡԴ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Ǹ繡ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵѡԴ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѡԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵѡԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե)
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴ Ǹ
繡ѡԴ ؤż§ѵä ѹؤ
кؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѡԴǸ繡šѡԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤż§ѵä ѹؤ кؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡԴ
ǸѾҡĵѡԴ ؤż§»ѨԵ
Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡԴǸ
ѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) кؤżغѵ
ѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴ
ǸѾҡĵѡԴ ؤż§»ѨԵ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴǸ
ѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡ŢͧؤҹԴ Ǹ繡ѧ
Դ ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԴ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԴ Ǹ͡ѧ
Դ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԴǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡Դ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹԴ Ǹ繡ѧԴ ػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ԴǸ繡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹԴ Ǹ͡ѧԴ ػҷ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԴǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡Դ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡Դ ͨԵǧ ͧؤżغѵ
ط ؤżغѵѭѵ Ǹ繡
ͧؤҹԹѧԴǸ͡šԴ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵԴ
ؤżѧغѵط Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵԴ
ؤżѧغѵط Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡ ػҷǸ
繡 Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴǸ
͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹ鹨ѡԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡
ѧԴ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡԴǸ͡šѧԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ
鹡ѧԴ Ǹ͡ѡԴ ػҷǸ
繡ŢͧؤŹ͡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴǸ繡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѧԴ ػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѧԴ ػҷ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡԴǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
繡ŢͧؤҹѧԴ Ǹ͡ѡԴ
ѧѵä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ѧ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹѧ
ԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡԴ Ǹ繡ѧԴ ѧѵä
ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե
Ǹ͡ŢͧؤҹѡԴǸ繡š
ѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵѡ
Դ ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ
ѡԴ ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡ѡԴ ѧѵä ѹؤ
ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧ
ԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѡԴ Ǹ繡ѧԴ ѧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѵä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ؤżغѵѭѵ Ǹ͡
ͧؤҹԹѡԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵѡԴ
ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵѡԴ
ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ͵յҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
Ǹ繡ŢͧؤҹԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡
Ǹ繡ŢͧؤҹԴ ǸѾҡĵ
ѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤ
Դ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԴǸѾҡĵѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴ Ǹ繡Դ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹԹ鹨ѡԴǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡԴ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ繡šԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡԴǸ͡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ͡
ѡԴ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡԴ Ǹ繡Դ
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡԴǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
ػҷ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. ѵ . ø
. Ѩػѹ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
Ţͧؤҹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧѺ
ѧǸ繡㹻ѭǡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ㹻ѵ-
ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧѺ Ǹ
ѧѺ ѧǸ繡㹻ѭǡ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹡ѧѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
ѧǸ͡㹻ѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧѺ Ǹ
͡ѧѺ ѧǸ͡㹻ѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧѺǸ͡
ѧѺ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡㴡ѧѺ Ǹ繡
鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡㴡ѧѺ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧѺ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ繡ѧѺ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
[] ͹. Ǹ͡㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ͡
Թ鹡ѧѺ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ͡ѧѺ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧѺǸ͡šѧѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧ
Ѻ ѧǸ繡㹻ѭǡ Ǹ繡
ͧؤҹԹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ繡ѧѺ ѧǸ繡㹻ѭ-
ǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧѺ
ѧǸ͡㹻ѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹԹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ͡ѧѺ ѧǸ͡
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ͡šѧѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹѧѺ Ǹ͡ѧѺ ػҷ
觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ͡ ؤ
ҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧѺǸ͡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧѺ Ǹ繡ѧѺ ػҷ-
觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ͡С
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹѧѺ Ǹ
ѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե
㹻ѵԡ ѧǸ͡ٻ Ǹ
ŢͧؤҹѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧѺ Ǹ繡ѧѺ
ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ѧ
Ǹ͡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹѧѺ Ǹ
ѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
㹻ѵԡ ѧǸ繡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧѺ Ǹ͡ѧ
Ѻ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ѧ
Ǹ繡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧѺǸ͡šѧѺ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡ѧѺ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧѺ
. ѧѺ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
Թ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
. ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧѺ Ǹ͡ѧѺ
ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ
͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ԹѧѺǸ͡šѧѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѧѺ Ǹ繡ѧѺ
ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ͡
С ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺ
ǸѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ-
觨Ե㹻ѵԡ ѧǸ͡ٻ
Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺǸ
ѾҡĵѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧѺ Ǹ繡
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ѧǸ͡ٻ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹѧѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧѺ
ǸѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ѧǸ繡ٻ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧѺǸ
ѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧѺ Ǹ͡
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ѧǸ繡ٻ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹѧѺǸ͡šѧѺ

. ͵յ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡
鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡´Ѻ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡´Ѻ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ繡´Ѻ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ繡š´Ѻ
[] ͹. Ǹ͡´Ѻ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ͡´Ѻ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ͡š´Ѻ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡š´Ѻ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´Ѻ Ǹ繡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ´Ѻ
Ǹ繡š´Ѻ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´Ѻ Ǹ͡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ´Ѻ
Ǹ͡š´Ѻ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡
鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡´Ѻ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡´Ѻ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͡ŨԵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ繡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
͡´Ѻ ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
´ѺǸ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
´Ѻ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵ
ط Ǹ繡ŢͧؤҹԹ´Ѻ
ǸѾҡĵ´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
Ѻ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ
Ѿҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.

. ͹Ҥ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡѺ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤ ǸѾ-
ĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѡѺ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ繡šѡѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե ӴѺ觨Ե ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѡѺ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴨ѡѺ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ-
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡šѡѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
͡ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ
͡šѡѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺ
Ǹ繡ѡѺ ѧѵä ѹؤ
Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡š
ѡѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤ Ǹ繡
ͧؤҹѡѺ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹѡѺ
ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѡѺ ǸѾҡĵѡѺ ѧ
觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ
ѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѡѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺ Ǹ繡ѡѺ ѧѵä
ѹؤ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺǸ繡šѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤ ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡѺ
ǸѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ
繡ŢͧؤҹԹѡѺǸѾҡĵ
ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡѺ Ǹ
ѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡Ţͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
´ѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ͡
ѧѺ ѧǸ͡ ǸѾҡĵͧ
ؤҹ´ѺǸ͡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
繡ѧѺ ѧǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ繡ѧѺ ѧ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´ѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡ѧѺ ѧ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
´ѺǸ͡šѧѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺ
Ǹ͡´Ѻ ͨԵǧ ͧؤżغѵ
ط ؤżغѵѭѵ Ǹ繡
ͧؤҹԹѧѺǸ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵ´Ѻ
ؤżѧغѵط Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧѺǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵ´Ѻ
ؤżѧغѵط Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѧѺǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
(ѧ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ ѧǸ
繡 Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧѺǸ
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡Ţͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 ǸѾҡĵͧؤҹ
ѡѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѧ
Ѻ ѧǸ͡ ǸѾҡĵͧ
ؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѧѺ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ ѧǸ
繡 Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺǸ
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
繡ѧѺ ѧǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧѺ ѧ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѧѺ ѧ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺǸ͡šѧѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
繡ŢͧؤҹѧѺ Ǹ͡ѡѺ
ػҷѵä ѹؤ ؤŨѡѵä
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤ
ѧѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺ
Ǹ繡ѧѺ ػҷѵä ѹ-
ؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե
Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡š
ѧѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧѺ ǸѾҡĵѡ
Ѻ ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹѧ
ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
͡ŢͧؤҹѧѺ ǸѾҡĵ
ѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺ -
͡ѡѺ ػҷѵä ѹؤ
ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤż
غѵѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѡѺ Ǹ繡ѧѺ ػҷѵä
ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѡѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѧѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.

. ͵յҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤ
ҹ´Ѻ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
繡Ţͧؤҹ´ѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
Ţͧؤҹ´ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
͡Ţͧؤҹ´ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹ´ѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡
Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡š´Ѻ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
Թ´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤҹ
´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺ Ǹ繡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡š´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Թ´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Թ´ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺ Ǹ͡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ-
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡ
ѺǸ͡š´Ѻ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
繡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡
ѡѺ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹ´ѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺ Ǹ繡´Ѻ ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡š´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
ø

. ѵ . ػҷø
. Ѩػѹ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡㴡ѧѺ Ǹ繡
鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡㴡ѧԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ繡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ͡
Թ鹡ѧԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ͡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ
ǸѾҡĵѧѺǸ͡šѧԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧԴ Ǹ͡ѧѺ ػҷ-
觨ԵԻصҡ ѧ觨ԵԻصҡ͡ ؤż
øҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧԴǸ͡šѧѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧѺ Ǹ繡ѧԴ ѧ
觨ԵԻصҡ͡ ػҷ觨ԵԻصҡ ؤż
øҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 ǸѾҡĵ
ͧؤҹѧѺ Ǹ繡ѧԴ ؤŷ
ѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ ѧ
Ǹ繡͡ٻ ǸѾҡĵͧ
ؤҹѧѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ ǸѾ-
ĵͧؤҹѧѺ Ǹ͡ѧԴ
ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡㹻ѵԡ
ѧǸ繡͡ٻ ǸѾ-
ĵͧؤҹѧѺǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
. ѧѺ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
Թ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
. ѧѺ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧԴ Ǹ͡ѧѺ
ػҷ觨ԵԻصҡ ѧ觨ԵԻصҡ͡

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸ͡šѧѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѧѺ Ǹ繡ѧԴ
ѧ觨ԵԻصҡ͡ ػҷ觨ԵԻصҡ
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
繡ŢͧؤҹԹѧԴ ǸѾҡĵ
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
㹻ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ
Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 ǸѾҡĵ
ͧؤҹԹѧѺ Ǹ繡ѧԴ
ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ
ѧǸ繡͡ٻ ǸѾҡĵ
ͧؤҹԹѧѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹѧԴ ǸѾ-
ĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡㹻ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹԹѧѺ Ǹ͡ѧ
Դ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧѺǸ
͡šѧԴ

. ͵յ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡Թ
Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ繡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ繡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ͡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ͡šԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ繡
Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤż
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
´Ѻ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ´Ѻ
Ǹ繡šԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
´Ѻ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ´ѺǸ͡šԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡
鹡Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
͡´Ѻ ؤżѧغѵط ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ
Ǹ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
Դ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵ
ط Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Դ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵ
ط Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.

. ͹Ҥ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡѺ
ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴǸ
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѡԴ ؤ
͡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ
šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ͡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ͡š
ѡԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴨ѡԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡㴨ѡѺ Ǹ繡Թ
ѡԴ
.
͹. Ǹ繡㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵ㴨ѡѺ Ǹ繡
鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡѺ
Ǹ繡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡѺǸ繡šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵ㴨ѡѺ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡѺ
Ǹ͡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡѺǸ͡šѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
繡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴ Ǹ͡
ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵä ѹؤ кؤż
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡѺ Ǹ繡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
͡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ
͡šѡԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
͡ŢͧؤҹѡѺ Ǹ繡ѡ
Դ ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡šѡԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
繡ŢͧؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹѡԴ
ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡѺ ѧ
觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹѡԴǸ
ѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѡԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. Ǹ͡ѡѺ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵѡѺ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѡԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵѡѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
͡ŢͧؤҹԹѡѺ Ǹ繡
ѡԴ ؤż§ѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡ
ѺǸ繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡԴ
ǸѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ
繡ŢͧؤҹԹѡԴǸѾҡĵ
ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴ Ǹ
ѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵ кؤżغѵѭѵ -
͡Ţͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤ
´ѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹ´ѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ͡
ѧԴ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹ´ѺǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ´Ѻ Ǹ繡ѧԴ ػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´ѺǸ繡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡ѧԴ
ػҷǸ͡ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ´ѺǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡´Ѻ ͨԵǧ ͧؤżغѵط-
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧԴǸ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
ԹѧԴ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤ
ѧغѵط Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧԴǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵ´Ѻ
ؤżѧغѵط Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѧԴǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴ
Ǹ͡ѡѺ ػҷǸ繡Ţͧ
ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴǸ
͡šѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡Ţͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤ
鹨ѡѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹ鹨ѡѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ͡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡
ѧԴ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ Ǹ͡ѡѺ ػҷ-
繡ŢͧؤŹ͡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
ҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧԴػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѧԴ ػҷ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ Ǹ͡ѡѺ
ѧѵä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ繡ŢͧؤҹѧԴ
Ǹ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺ Ǹ繡ѧԴ ѧѵä
ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե
Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡š
ѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵѡ
Ѻ ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹѧ
ԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ
ѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡ѡѺ ѧѵä ѹؤ
ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧ
ԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺ Ǹ繡ѧԴ ѧѵ-
ä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ
Ե ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ԹѡѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
ԹѧԴ ǸѾҡĵѡѺ ѧ-
觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѧԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

. ͵յҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԴ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡
Ǹ繡ŢͧؤҹԴǸ͡šѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹԴ
ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ繡
ͧؤҹԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Դ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹԴ Ǹ͡ѡѺ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡Դ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ԹԴ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺǸ繡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹԴ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺǸ͡šԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
. Դ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ͡
ѡѺ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺ Ǹ繡Դ ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ǹ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
ػҷø
ѵ

. ǹ
[] ͹. ؤ㴡ѧԭǸ繡 ؤŹ鹡ѧ
Ǹ͡
.
. ؤ㴡ѧǸ͡ ؤŹ鹡ѧԭ-

.
͹. ؤѧԭǸ繡 ؤŹ鹡ѧ
Ǹ͡
.
. ؤѧǸ͡ ؤŹ鹡ѧ
ԭǸ繡
.

ǹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }>>>>> ˹ҵ >>>>>

eXTReMe Tracker