Calambururi
"Banul este un nume rar"

"A face calambururi este un talent disprețuit doar de cei care nu-l au"
Jonathan Swift

Înapoi la pagina principală

Din istoria calamburului
Calambururi românești
Link-uri

Calamburul este jocul de cuvinte bazat pe echivoc, pe asemănarea sonoră a unor cuvinte cu sens diferit.


DIN ISTORIA CALAMBURULUI


Calamburul este la fel de vechi ca și limbajul. Este cunoscut din antichitate de greci și romani fiind cultivat în operele lor de Cicero, Homer, Herodot, Aristofan, Eschil, Plaut ș. a.

La oracolul de la Delphi erau adesea folosite jocurile de cuvinte. De exemplu, un general care vroia să știe dacă să plece sau nu într-o călătorie, a primit următorul răspuns: Domine, stes ("Stăpâne, rămâi"), dar care poate fi înțeles și ca Domi ne stes ("Acasă nu sta").

În evul mediu calamburul s-a răspândit în Europa, atât în literatura scrisă, cât și în cea orală.

Non Angli sed Angeli ("Nu englezi, ci îngeri") ar fi spus papa Grigorie I (Cel Mare) (c.540-604). Prin anul 590 se spune că papa Grigorie I întâlnind niște sclavi într-o piață din Roma care spuneau că sunt englezi ar fi zis : "Este prea bine, căci ei au fețele unor îngeri"

Calamburul în Franța secolului al XVI-lea a fost cultivat cu predilecție.

În epoca elisabetană, în Anglia, calambururile erau foarte la modă și sunt deseori întâlnite în comediile lui Shakespeare.

În 1768 Denis Diderot, filozof materialist, scriitor și estetician francez (1713-1784) folosește pentru întâia oară în lume denumirea de calambur.

Părintele calamburului modern este considerat Geoges-François Mareschal, marchiz de Bièvre (1747-1789) care, în 1771, a scos un almanah al calambururilor. Bièvre a ajuns protejatul lui Ludovic al XV-lea, el însuși un mare amator de jocuri de cuvinte.
Iată câteva mostre din pildele lui Bièvre:
Părăsind cândva localitatea Spaa din Belgia, spunea:
"Je m'en vais de ce pas" (Spaa și "de ce pas" - "imediat").
Când i se vesti decesul unei mari personalități zise:
"Fausse nouvelle !" ("Știre falsă")
Iar când interlocutorul îl asigură că știrea e adevărată, răspunse:
"Desigur, de aceea am zis și eu fosse nouvelle !" ("mormânt proaspăt").
Pentru mormântul soțului balerinei Miré propuse următorul epitaf muzical:
"La-Mi-Re-La-Mi-La" ("La Miré l'a mis la " - "Miré l-a băgat aici").
Aflând că celebrul actor Molé se îmbolnăvise pe neașteptate, exclamă:
"Oh ! quel fat alité !" ("fat alité" - "prostănac bolnav" și "fatalité").

Ludovic al XVIII-lea aflându-se pe patul de moarte și văzând pe figurile medicilor că nu mai avea nimic de sperat, le-a zis:
"Allons, finisson-en! Charles attend.", ultimele cuvinte pronunțându-se identic cu "charlatan" ("șarlatan !")

"Calamburul este găinațul spiritului care zboară" a afirmat Victor Hugo printr-un personaj - Tholomyès - din romanul Mizerabilii (partea I, cartea a 3-a, cap. VII). Dar mai departe acesta adaugă: "Departe de mine intenția de a insulta calamburul ! Îl cinstesc pe măsura meritelor lui: nimic mai mult. Tot ce există mai măreț, mai sublim și mai încântător pe lumea asta, și poate chiar dincolo de ea, a făcut jocuri de cuvinte..." Hugo s-a servit adesea de calambururi în opera sa.

Un maestru neîntrecut al jocurilor de cuvinte a fost Rabelais. În cunoscutul roman Gargantua el grupează ingenios cuvintele dând naștere unor calambururi neașteptate:

jeunesse ("tinerețe") și jeu n'est ce? ("nu este joc")
service divin ("serviciu divin") și service du vin ("servici al vinului")
á propos și ápre aux pots ("grozav la oale")
les planettes ("planetele") și le plats nets ("blidele goale")CALAMBURURI ROMÂNEȘTI


"Când nu-ți sună-n buzunare,
pătimești de gălbinare" (= galbini n-are)
"Bună ziua, măi nea vere" (= neavere)
"Te găsește boala gălbinării și frigurile pungii"
- Anton Pann, Povestea vorbei

"Iarna șuieră p-alt ton" (= palton)
- V. A. Ureche

"La cărți c-un as ești asasin,
Cu spade-n luptă spadasin,
Dar fără spadă, fără as,
Tu singur spune: ce-ai rămas?"
- I. L. Caragiale

Poetul Iancu Văcărescu a folosit și el "calamburguri", cum le numea el. La o plimbare cu Heliade, Văcărescu este salutat de o persoană cu "mărite și de bun neam domine", care s-a prezentat drept "dascăl". Om care nu se fălea cu originea sa, Văcărescu îi dădu lui Heliade o hârtie pe care scrisese:
"da'-s cal".

"Întâi lui Lăpăduș capul sparsă,
Apoi lui Mugurel falca dreaptă
O făcu strâmbă";
- Ion Budai-Deleanu, Țiganiada

Hasdeu scria cronici teatrale presărate cu calambururi și observații pline de umor. De exemplu:
"Nu cumva pentru că d-l Pascaly este rege-soarele acestui teatru." (= regizorul)
Cuvântul sonet e romanizat (= sunet), pentru ca Hasdeu să se poată deda următorului triplu joc de cuvinte: că atât dânsul, "cât și Urechilă au asurzit publicul, fiecare în parte cu câte un sunet".

"... niște amazoane în catrințe, care culegeau poame într-o livadă, și care văzându-ne că sărim peste un gard și că înaintăm spre ele ca niște zmei, spre a le lua câteva poame, au început a ne împroșca cu coarne, râzând și strigându-ne: « Nu șuguiți, domnilor cu coarnele, că vi se pot prinde de frunte ». Noi am răspuns cu mărinimie că nu suntem însurați."
- V. Alecsandri

"Istorică pereche,
Așa pereche zic și eu !
Ce legătură veche !
Ureche jură-ntr-un Hăsdeu
Hăsdeu într-o ureche."
- Doi academici, publicată în Moftul român, feb. 1893

M. Kogălniceanu dă un exemplu de calambur în "Miscelele" publicate în "Propășirea" (1844) atribuindu-le domnului Calamburescu:
"Banul este un nume rar" (= numerar)

Este adesea citat cunoscutul calambur al lui C. Negruzzi din Cum am învățat românește:

"Maică-ta de-i vie
Bine-ar fi să vie
Pân' la noi la vie."

Următorul calambur incisiv lăsat de Hasdeu îi este adresat lui Ion Strat, unul din membrii Consiliului superior al învățământului, care a hotărât destituirea lui Hasdeu din cauza romanului Duduca Mamuca:

"Într-o istorie turcească
Se scrie printre flori de cuc,
Că cine burta vrea să-și crească
Îndată facă-se eunuc.

D-aceea, domnilor, d-aceea
Sunt necăjit și turburat:
De mult mă zbuciumă ideea
Cu orice preț să fiu ca... Strat."
- Hasdeu, Elogiul castrațiunii

În fabula Plugul și tunul a lui G. Ranetti plugul se adresează tunului:

"- Prietene, fără îndoială
Pesemne ești smintit ori... Krupp"
- G. Ranetti

Krupp - luat în sensul de beat-crup (= beat criță) și cu sensul de Krupp - mare fabricant de german, care fabrica și tunuri.

Ion Luca Caragiale a fost un mare cunoscător al calamburului, folosindu-se adeseori în opera sa de el. Cu ajutorul său, scriitorul a satirizat, a înfierat, a demascat, dar mai ales a ridiculizat prețiozitatea, îmbuibarea retrogradă, îngustimea de vederi, prostia incurabilă... Din nenumăratele jocuri de cuvinte întâlnite în opera autorului, iată câteva:
"Care este culmea calamburului ?" întreabă Stacan în Hatmanul Baltag și tot el răspunde: "să faci un măgar-ambur".
"Calambururi, culmi și alte mici jocuri de salon, pe cât de amuzante, pe atât de instructive.", iar mai departe: "Ei ! s-a încheiat cu jocurile de cuvinte".
Pamfletul Congresul cooperativ român abundă în calambururi:
Croitorul care o ia "p-alt ton", doctorul care arată că țara fără protecționism ar fi un "mic rob" al Europei, CFR-ul care arată în depeșa sa către "congresul cooperativ român loco, motivele pentru care lipsește d. director general" etc.
În D-ale carnavalului Mița spune: "Fidelul meu amant, căruia i-am fost totdeauna fidea."

Autorii revistelor de pe vremuri (ca și cei de astăzi), apelau foarte des la calambururi. Adresându-se spectatorilor, un actor zicea:
Legenda spune că Eva ar fi fost făcută din coastă și noi adăugăm ca d-aia coastă; că un biet chiriaș, tot din pricina ei ar fi fost eva-cuat de proprietar ! (preluat din Flacăra)

Pe monedele românești de aur, de argint, precum și pe bancnotele de după 1869 era inscripționată deviza: Nihil sine Deo ("nimic fără Dumnezeu").
Or, când în 1906 a apărut mărunțișul de nichel cu găuri, I. Rosenthal a propus inscripția Nikel sine Deo, căci găsea această monedă... fără nici un Dumnezeu.

Ironizând ziarul "politic, comercial și cultural Convențiunea", B. P. Hasdeu utilizează din abundență calamburul și jocurile de cuvinte:
"În redacția Convențiunii s-a găsit o poezie care începe așa:

"Vino dragă, te deșteaptă:
Vinul dulce te așteaptă
Vinerea-i o zi d-amor
Vinele-mi tresar de dor
Vindecă-mă de-a mea boală
Vina e a ta, Marghioală".
etc., etc., etc.

Toate versurile încep cu literele vin, ceea ce este într-o minunată armonie cu spirtul și litra, vreau să zic cu spiritul și litera acestui ziar pururea fericit, adică latinește, beat" (în limba latină beatus = fericit).

"De ce vă puneți gheara-n gât?
Să lase unul, cât și cât,
Să dea și celălalt ceva.
Eu, cât de cât, socot, c-o da !"
- G. Topârceanu, Un duel

"din târg de la Să-l-cați, megieș cu Căutați și de urmă nu-i mai dați"
- Ion Creangă, Harap Alb

Ion Luca Caragiale a scris o poezie satirică, Mare farsor, mari gogomani, cu prilejul jubileului celor 40 de ani de domnie ai lui Carol I (1906). Pentru a scăpa de cenzură el maschează acest atac scriind numele lui Carol în două cuvinte separate:
"Ca rol fu mare mititelul"

Calambururi - 1923
Iată o întâmplare din anul 1923 pentru amatorii de jocuri de cuvinte. Un mare grup de scriitori cutreiera țara, întâlnindu-se cu publicul în cadrul unor șezători literare de neuitat. În tren, de la un oraș la altul, se iscau dispute pline de umor între Topârceanu, Păstorel Teodoreanu, Cincinat Pavelescu. Cincinat spusese ceva cu haz, povestește Vintilă Rusu Șirianu, martor al întâmplării, iar Păstorel îi tăiase "poanta", strigând un răspuns lui Topârceanu. Cincinat, mare amator de succes la public, la apostrofat necăjit:
- Hei, îmi tai efectul, onorabile ! Păstorel, prompt, dar respectuos, intervine:
- Fac amendă onorabilă... Horia Furtună sare și el:
- Ce onorabil ! Ce amabil ! Și ce abil !
Ionel Teodoreanu îi dojenește profesional:
- Slab, foarte slab. Nu-i deloc valabil acest calambur ! Păstorel îi spune fratelui său, peste umăr:
- Fă tu unul măcar pasabil ! Ionel îi răspunde inspirat:
- Pas !
(preluat din Flacăra)

"Judecătorul - Ce fel? Ești condamnat la opt ani închisoare și-ți mai vine să și râzi?
Condamnatul - De, dom'le judecător, sunt optimist."
- A. Bacalbașa, în Hazul

George Ranetti, atunci când s-au scumpit chiriile, a comentat ironic: "Acestea nu mai sunt chirii. Sunt șme-chirii !"

"E o mare desfătare
Să bei vin în crâșma sa.
Că și crâșmărița are,
Cum s-ar zice vinu-ncoa !"
- Al. O. Teodoreanu (Păstorel), Nadă

"Asemine nu voi pomeni nimic despre nedelicatețea unui cârd de boi, care, întâlnindu-se cu noi pe podul de la Răpciuni, voia numaidecât să ne arunce cu coarnele în Bistrița, sub cuvânt că boii trebuie să aibă pasul asupra boierilor și feciorilor de boieri, fiindcă și ei au fost feciori de boi ieri și că astăzi sunt boi întregi."
- V. Alecsandri, O primblare la munți

"- Unde ai plecat, Mitică?
- La vânătoare de lei."
- I. L. Caragiale, Mitică

"Un bour tânăr - M.S. -
Când năvăli să mă răstoarne,
Își rupse unul dintre coarne
În pieptu-mi matur, dar vânjos.
Și eu, adept al lui Christos,
Milos de orice dobitoc,
M-aplec și cornu' rupt de jos
Pe frunte i-l lipesc la loc."
- Cincinat Pavelescu

Ion Creangă, în Amintiri din copilărie, pomenește de Moș Chiorpec ciobotarul, care îi spunea:
"hei, hei, bine-ai venit, nepurcele !"
Aici s-au combinat cuvintele nepoțel și purcel, rezultând un nou cuvânt, având ceva din forma și sensul celorlalte două.

"Au venit și-n țara noastră de-au cerut pământ și apă -
Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,
Cum veniră, se făcură toți o apă ș-un pământ."
- M. Eminescu Scrisoarea III

Calambururi anodine din revista avangardistă Unu:

* "Poetul știe că:
Luna și cu una fac două."

* "Stimată Toamnă, omagiile mele."

* "Mai las-o Zaremba, că prea-i cusută cu rață albă."


"Pe Mihai Viteazu, pe jos sau călare,
Neamul nostru-i mândru cu-așa domn că-l are.
Un tur făcut-a în Ardeal (un tur, da!)
Triumfal, dar tragic încheiat la Turda..."
- G. Ranetti, Jonglerii de rime

Titlurile unor poezii de George Ranetti: Reforma ag...ridicolă, In bovino veritas

Bacalbașa, intrând într-o zi în restaurantul "Gambrinus" și negăsind nici un loc liber, a exclamat: "Cred că am greșit adresa. Aici nu-i « Gambrinus ». Aici...e cam plinus !"

"Poate ai un dor să-ți vindeci,
Ori te paște vreun blestem ?
Dragul meu prieten, vin', deci,
Toarnă în pahare vin, deci,
Și să bem !"
- Șt. O. Iosif, Odă bachică

S-a spus despre cartea lui Camil Petrescu, Patul lui Procust, că inițial ar fi fost intitulată Patul lui Proust, autorul adăugând un "c" - inițiala prenumelui său: Pro(c)ust. La acestea Camil Petrescu a replicat: "Cine lansează această neghiobie este un...Proust fără u."

"Antologia lor cuprinde
Sublime pagini de lirism
Dar vai și-atâtea pagini triste
De lamentabil delirism."
- Vasile Bogrea, Pe o antologie lirică

"Înțelepciunea se obține scump. Dar și prostia costă."
- anonim

Tudor Mușatescu a scris o mulțime de aforisme, cugetări, zicale, definiții umoristice, glume, bazate pe jocuri de cuvinte. Iată câteva dintre aceste "mușatisme":
"Pantoful mai mic decât piciorul te strânge... de pe drumuri."
"Ecoul repetă ce spui și « ecourile », ceea ce n-ai spus."
"Nu contest că femeile au rostul lor pe lume. Dar odată ajunse neveste îți strică toate rosturile."
"« Scumpa », costă."
"Gura leului, e ca o floare!"
"Paràlele fac lei. Și leii, paralei."
"BACIL = virgulă, care pune punct vieții."
"ORT = valută morte."
"EST = cel mai răsărit dintre punctele cardinale."
"TACITURN = turn tăcut."
Tot Mușatescu a fost cel care a dat și o definiție calamburului: "Balul mascat al vorbelor serioase."

În lucrarea Muza veselă, muzicologul George Zbârcea relatează că la un concert programat la Bacău în 1936, cum discursul de bun sosit se prelungea, publicul dând semne de nerăbdare, George Enescu îi potoli folosind un calambur improvizat din adagiul latin: "verba volant, scripta manent" zicând: "verba volant - făcând un gest spre vorbitori - dar scripca manent" - înclinându-și capul spre vioara pe care o ținea în mână.

În seara zilei de 3 mai 1955, Enescu era pe moarte... Fostul său elev, violonistul Serge Blanc, intră în anticameră, întrebând în șoaptă, plin de o afectuoasă neliniște:
"Est-ce qu'il est encore lucide?" ("Mai este lucid?")
Auzindu-l prin ușa întredeschisă, Enescu răspunse:
"Luci-de Lammermoor ! Lucide, de la Mer Morte !" ("Lucia di Lammermoor ! Lucid, de la Marea Moartă !")
Lucia di Lammermoor este opera lui Donizetti după romanul lui Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor, 1819.

Bacalbașa, comandând un capuținer (cafea cu lapte), se adresează chelnerului care-i adusese paharul pe jumătate gol: "Băiete, păi ăsta nu-i capuținer; ăsta-i cam puținer !"

George Ranetti era prezent la o serbare filantropică unde s-a cerut asistenței să subscrie o cotă pentru sinistrați. O actriță cam deocheată este cea dintâi care răspunde la apel: "Da, domnilor, mă înscriu cu o cotă". Ranetti subliniază: "Doamna se înscrie prima c-o cotă !"

"Când se ia câte-o măsură
Lumea-njură
Pe agentul sanitar
Și-l întreabă fără noimă:
Ce-ai cu noi, mă?
Pentru ce să dăm cu var?..."
- G. Topârceanu, Vara la țară

Filologul și lingvistul român Vasile Bogrea s-a folosit de jocurile de cuvinte pentru a condamna cusururile și viciile contemporanilor săi. Iată câteva dintre ironiile sale, intitulate "Scântei":

Despre viața politică în vremea sa: "Pradă ori paradă - iată în rezumat tot rostul acestor partide."
"Cea mai rea aristocrație: arivistocrația."
"Hiper-trufia eului."
"Amabilitate înseamnă adesea am abilitate!"
"Sunt apărători atât de dibaci, încât devin apârâtori ai clienților lor."
"Articolele din « Scântei » sunt semnate Acelaș. A, ce laș !"
În apărarea lui Vasile Pârvan a cărui operă a fost criticată pe nedrept: "Un Pârvan și o pâră vană !"

Dirijorul Emanuel Elenescu povestește: Fiul marelui Nottara a ajuns dirijor la Radio după mari intervenții, dar nu avea nimic în comun cu muzica. Odată, când trebuia să dirijeze Brahms, nedescurcându-se, l-a chemat pe Rogalski. Profesorul Ionel Ghica nu l-a iertat și i-a dedicat un calambur: "Rog a'l schimba pe Nottara, că dirijează Brahmsbura".


"La vremuri noi... tot noi !"
- slogan anonim

Într-un Autointerviu, scriitorul Radu Cosașu vorbește despre calambur:
"- de unde ura asta împotriva calamburului? Într-o lume în care toate seriozitățile supreme sunt încremenite fie în arme, fie în porunci, fie în concepte - dovadă că de atâtea ori din concepte și porunci s-au făcut arme ! - calamburul reprezintă ultimele libertăți, reale, ale cuvântului, poate cea mai intimă, poate cea mai propriu zisă, libertatea lui de literă. A persecuta calamburul, jocul cuvintelor, libertatea de mișcare a silabelor e o politică de apertheid, dusă de o seriozitate devenită totalitară, deci unilaterală, suspicioasă ca tot ce mișcă, râul, ramul. [...] Ca și pe seama tuturor persecutaților, pe seama calambururilor, adică pe seama literelor și cuvintelor - fără de care nu s-ar putea discuta dacă literatura se face sau nu cu sentimente bune ! - s-au spus fel de fel de vorbe urâte: că se culcă unele cu altele în devălmășie, că fac copii adulterini, că-și beau mințile, că nu stau toată ziulica la munca pentru conceput și paradigmă, la topitul cânepii într-o sagă cât o moșie, venindu-le, așa, dintr-un pamplezir, să se intereseze și ce mai e cu rapița... [...] un filozof ca Henri Wald, unul dintre cei mai importanți cercetători, azi, ai relației dintre limbaj și gândire, consacrat, totodată, și ca unul dintre cei mai străluciți calamburgii români. E cel care mi-a spus odată că trebuie să am grijă să nu-mi zmulg împreună cu rădăcinile mic-burgheze și pe cele calamburgheze... [...] în dragostea mea pentru calambur, pentru jocul de cuvinte, se răsfrânge clasica solidaritate cu toți cei care făuresc și, mai ales, suportă ceea ce făuresc. Într-o minune de limbă ca româna noastră - unde găsesc cât se poate de legitim să te frămânți o viață, o viață de artist, o viață de filozof, pentru un "întru" sau pentru un "curat murdar" intraductibil dar atoatecuprinzător - eu țin cu literele și cuvintele, chiar și cu cele mai obosite, mai cu seamă cu acestea, stoarsele, epuizatele, exploatatele, dar din care s-au făurit și continuă să se făurească scările de valori și de mătase în care cred. Cred că ludicul meu, mizerabila și compătimita mea plăcere de a mă juca neserios cu cuvintele, constituie tot ce dețin mai serios în planul libertății."


Extras din Diversitate stilistică în româna actuală:
"Titlurile de articole folosesc, până la sațietate, calamburul bazat pe reactivarea unei expresii figurate, prin asocierea cu un cuvânt sau cu altă expresie care îi scoate în evidență sensul propriu inițial: "Valuta navigatorilor plutește pe ape tulburi" (România liberă 1022, 1993, 5); "Noul sistem telefonic funcționează după ureche" (RL 850, 1993, 5); "Ne-am ars și la... chibrituri" (RL 856, 1993, 4); "Apa chioară, taxată... orbește" (RL 958, 1993, 15); "Baschetul nostru de aruncat la... coș?" (Tineretul liber 742, 1992, 8); "Stațiunile de pe litoral intră la apă" (TL 770, 1992, 8) etc. Evident, aprecierea unui joc de cuvinte intră în sfera judecății de gust și unele din exemplele de mai sus pot fi considerate ca reușite. [...] Jocul de cuvinte reușit e însă acela care prin asocierea formelor pune în lumină și o legătură mai profundă, ascunsă, a faptelor. "


Iată și câteva mostre de calambururi din vorbirea de zi cu zi, unele foarte interesante prin asocierea neașteptată pe care o produc:
"tembelizor" în loc de "televizor"
"derutați" în loc de "deputați"
"pozne" în loc de "poze"
"fii antenă" în loc de "fii atent(ă)"
"s-a împlântat" în loc de "s-a întâmplat"
"la o paișpe" în loc de "la o parte"
"Dumnezeu să-l iepure" în loc de "Dumnezeu să-l ierte"
"boliclinică" în loc de "policlinică"
"stresiune" în loc de "sesiune"
"poimarți" în loc de "poimâine"
"lătrătură" în loc de "literatură" (răspândit, pe vremuri, la "Junimea")
"pisălog" în loc de "psiholog"
"țuischi" în loc de "whisky"
"patrihoți" în loc de "patrioți"
"reciporc" în loc de "reciproc"
"lipsus" în loc de "lapsus"
"scrumbieră" sau "scrumuieră" în loc de "scrumieră"
"pisicologie" în loc de "psihologie"


Proverbe răstălmăcite:

• Prietenul ...anevoie se cunoaște.

• Când doi se ceartă, al treilea... pleacă să nu-l pună martor.

• Cine se scoală de dimineață... doarme puțin.

• Nu îți băga nasul, unde... îți fierbe oala. (Tudor Mușatescu)

• Unde nu e cap, vai de... pălărie. (idem)

• Banii n-au miros,... dar au parfum. (idem)

• N-aduce un an bun, ce-aduce un ceas rău. (idem)

• Cine umblă după doi iepuri... obosește.

• Frate, frate, dar... mai sunt și surori.

• Cine râde la urmă... nu a înțeles gluma.

• Când pisica nu-i acasă... te întrebi unde-i pisica.


LINK-URI:

C.D.Zeletin / Eseuri - 2 eseuri despre calambur
Pun of the Day - Calambururi în limba engleză
Vous aimez les calembours ? - Calambururi în limba franceză
Juegos de palabras - Calambur - Calambururi în limba spaniolă
Calembour - Câteva calambururi în franceză
Calembours - Alte calambururi franțuzești


Orice comentarii, adăugiri, sugestii sunt binevenite și le puteți trimite la:

Înapoi la pagina principalăAceastă pagină este realizată și întreținută de

Dr. OCTAVIAN LAIU

ultima revizie: 28 aprilie 2009Copyright © 2002-2009, Octavian Laiu. Toate drepturile rezervate
Hosted by www.Geocities.ws

1