ร้าน "สวนเจ้ย"
ต้นไม้แต่งบ้าน


พลูด่าง
(Pothos)


ลิ้นมังกร
(Snake Plant)


เป็ปเปอร์โรเมีย
(Peperomia)


เดหลี
(Peace Lily)

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ
เขียวหมื่นปี
(Chinese Evergreen)


จั๋ง
(Lady Palm)


ซานาดู
(Xanadu)


มอนสเตร่า
(Monstera)

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

   


ไทรใบสัก
(Fiddle Fig)


มรกตแดง
(Red Emerald Philodendron)


เสน่ห์จันทร์แดง
(King of Heart)


หนวดปลาหมึก
(Dwarf Umbrella Tree)

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ
ปาล์มไผ่
(Bamboo Palm)


ยางอินเดีย
(Rubber Plant)


ตีนตุ๊กแกฝรั่ง
(ENGLISH IVY)


เศรษฐีเรือนใน
(Spider Ivy)

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ