Priznanje demona, prevarna srca, orlovi

Protiv 1. poslanice potpisane Jovanom

napisane na samom kraju 1.-og veka, kako teolozi tvrde od strane nekog učenika iz apostolove škole.


Autor je očigledno prepisivao tudja dela, 4.-to jevandjelje (parcijalno), a ono što je izmislio, to sa hrišćanstvom, Rečju Gospodnjom iz oba zaveta i rečju apostola, nema veze, kao npr. 1,9; 2,18; 3,14, itd., no evo nekoliko očiglednih primera koji ga terete za mnogo više od demagogije i izopačivanja, dve osobine koje naizmenično ispoljava u kontinuitetu:
3,19-21 I po tome znamo da smo od istine, i uspokojićemo pred njim srca svoja: jer ako nas osudjuje srce, Bog je veći od srca našeg i zna sve. Ljubljeni, ako nas srce naše ne osudjuje, smelost imamo pred Bogom;

KOMENTAR: uzdanje u vlastito prevarno srce.


4,2 Po ovome raspoznavajte Duha Božijeg: Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u telu došao, od Boga je;
4,15 Koji prizna da je Isus Sin Božiji, Bog u njemu prebiva i on u Bogu.
5,1 i 5 Svaki koji veruje da Isus jeste Hristos, od Boga je rodjen;... Ko je taj koji pobedjuje svet do onaj koji veruje da Isus jeste Sin Božiji?

KOMENTAR: nije potreban.


4,12 Boga niko nikada nije video; ako ljubimo jedni druge, Bog u nama prebiva, i ljubav je njegova savršena u nama.

KOMENTAR:

Očigledno se služio 4. jevandjeljem prepisujući iz njega, ali je istrgnuo i izopačio kontekst, čime je dokazao da, ne samo da nije bio jevandjelista, apostol, tj. učenik Hristov, već i da ne razume jevandjelje ma čiji učenik bio.
No, da ne ostanem dužan neki citat, 4. JEVANDJELJE 5,37 I Otac koji me posla On je i posvedočio za mene. Niti ste glas njegov ikada čuli, ni lice njegovo videli.
Dakle ako je Glas sa nebesa ukazao na Hristosa na krštenju, MATEJ 3,17, te na gori iz oblaka kada je bio prisutan i 4. jevandjelista, MATEJ 17,5: Ovo je Sin moj ljubljeni, onda su taj Glas, Glas Boga Oca morali čuti da bi mi imali svedočanstvo koje imamo.
Objašnjenje je jednostavno, jer nastavak 4. JEVANDJELJA 5,38 jasno referiše o kojima se radi u 5,37, o onima koji Reč Njegovu nemaju da obitava u njima, zato što ne poverovaše Onome koga Otac posla. Jer ko je video Sina Božijeg, video je i Boga Oca, ako verujete 4. JEVANDJELJU 12,45. Znači ko je bio Hristov učenik kao 4. jevandjelista, te u Sinu Božijem imao priliku da vidi Boga Oca; a što ukazuje da pisac 1. jovanove to nije bio, jer se sam odao.

Nazad na vrh stranice

MATEJ 24,28... i/ili LUKA 17,37:

I odgovarajući rekoše mu: Gde Gospode? A on im reče: Gde je trup onde će se i orlovi skupiti.

KOMENTAR:

Svakako je ovaj odgovor u kontekstu dolaska Sina Čovečijeg (Matej 24,27 tj. 39), iznenadnog, tj. neočekivanog, jer ne shvatiše dok ne bi kasno, ali takodje i u kontekstu stražarenja (24,42), te vernog i mudrog sluge (24,45). (Opširnije o 2. dolasku...)
Dakle, ako je dolazak Sina Čovečijeg očigledan svim plemenima na zemlji, svoj množini stanovnika zemaljskih, čemu "gde i onde", šta je trup, tj. čiji je leš, u jednini? a orlovi?

EVO DA PONOVIM: Sajt sam započeo trubom, tj. pozivanjem na simbol orla u hrišćanskoj umetnosti s 4. veka, a koji zvanično važi za Jovana, jevandjelistu, apostola, istog onog koji je bežao od svog imena Jovan kao da i nije njegovo (13,23; 19,26; 20,3-4.8; 21,24), i koji je naglasio da mu Isus nije rekao da neće umreti (21,23), kad još jednom izbegnu da se pretstavi, akcentujući da znamo da je njegovo svedočanstvo istinito (21,24), a za čije ime su prilepljeni kasnije, od kraja 1. veka, posle njegove smrti, posle apostolskog delovanja, autori 3 poslanice (uklučujući i ovu) i autor lažnog otkrivenja, "prorok Jovan". (Opširnije...)
ISAIJA 65,15 I ostavićete ime svoje izabranima mojima za uklin, i Gospod će te Bog ubiti, a sluge će svoje nazvati drugim imenom.
ISAIJA 65,16 Ko se uzblagosilja na zemlji, blagosiljaće se Bogom istinitim, jer će se prve nevolje zaboraviti i sakrivene će biti od očiju mojih.
JEREMIJA 4,2 I klećeš se istinito, verno i pravo: tako da je živ Gospod. I narodi će se blagosiljati njim, i njim će se hvaliti.
JEREMIJA 4,3
Razjašnjenje dva gornja stiha o blagosiljanju istinitim Bogom, tj. krivom zaklinjanju, opširnije... (uz opasku da iako se mi, hrišćani ne kunemo nikako, ne prenebregnemo širi kontekst ako hoćemo da razumemo proroštvo)
Vredi da ukažem još jednom i na zagonetku Sina Čovečijeg o dva orla, te čokotu, kod Jezekilja 17, te:

SABORNU POSLANICU SV.APOSTOLA JUDE 17 A vi, ljubazni, opominjite se reči koje napred kazaše apostoli Gospoda našega Isusa Hrista.
tj. II SABORNU POSLANICU SV.APOSTOLA PETRA 3,2 Da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci, i zapovesti svojih apostola od Gospoda i Spasa.
 • napred - pre, ranije, ispred, već kazali, gledajući u sadržaj Biblije ili znajući vreme nastanka novozavetnih dela, ali u svakom slučaju znajući ko su bili apostoli Gospodnji i starozavetni sveti proroci.

  OSIJA 9,8 Stražar je Jefremov s Bogom mojim, prorok je zamka ptičarska po svim putevima njegovim, ... (napominjem da se Jefrem, pored negativnih, pominje i u mnogim pozitivnim kontekstima, na mnogim mestima u SZ, od POSTANJA 48,13... gde dobi veći blagoslov od Manasije, preko njihovog zajedničkog mnoštva u PON. ZAKONIMA 33,17, te PSALMIMA 60,7 i 108,8, pa do OSIJE 13,12-14 gde se pobedjuje smrt, a na šta se poziva i 1. Korinćanima 15,54-55, dok u NZ, 4. JEVANDJELJE 11,54 govori o gradu zvanom Jefrem, u koji se Isus povukao sa učenicima)

  Koliko je ovo relevantno, ne znam, ali pletenje naslova u Bibliji naknadnim prilepljivanjem je providno:
  SVETO JEVANDJELJE PO JOVANU
  1-2-3. SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA JOVANA BOGOSLOVA
  OTKRIVENJE SVETOGA JOVANA BOGOSLOVA
  THE GOSPEL ACCORDING TO SAINT JOHN
  THE 1ST EPISTLE GENERAL OF JOHN; THE 2ND-3RD EPISTLE OF JOHN
  THE REVELATION OF SAINT JOHN THE DIVINE
  Čudno je samo kako ovaj slovoslagač i divinator nije ništa isprorokovao za vreme apostola.

  Nazad na vrh stranice

  Hosted by www.Geocities.ws

  1