Pitanja na koja niko ne želi da odgovori

  Sadržaj:

 1. Kanoni, merila, pravila
 2. Ko će suditi svetu: andjeli ili ljudi?
 3. Smrt ili vaskrsenje
 4. Vaskrsenje i žig, odgovornost i sabiranje
 5. Posrednik i Slava, Mihailo i djavo
 6. Ko zapečaćava?
 7. Dokle ćete verovati lažovu?
 8. Dva carstva ...Sveti Oganj-Holy Light-VIDEO
u Jerusalimu     

Kanoni, merila, pravila

Gospod je taj koji je govorio SZ prorocima o MERILIMA (ŠTO U PREVODU ZNAČI KANONIMA), a u NZ, apostolima, o posejanom kukolju za vreme 1.-og veka. (Opširnije...)
Kanon (spisak novozavetnih knjiga) koji mi danas poznajemo je ljudski dogovor koji je sklapan vekovima i tek od petog veka su postojala retka razmimoilaženja. A do petog veka su bila cenkanja oko kanona, kao npr. prihvatanje OD POSLEDNJE TREĆINE 2. VEKA PAVLOVIH POSLANICA (NE JEVREJIMA; UZ NEKE IZUZETKE PROBRANE PREMA DUŽINI, I TA RAZLIKA JE I DANAS OSTALA NPR. RIMLJANIMA 16,25-27 KOJE FALI U PRAVOSLAVNOM PREVODU), zatim Dela, 1 Petrova, 1 jovanova, SAMO NA ZAPADU OTKRIVENJE, A SAMO NA ISTOKU JEVREJIMA. (Opširnije...)
Istiniti Hrišćani 1. veka su držali do Enohovog proricanja {(Saborna poslanica Svetog apostola Jude (Jakovljevog)1,14}, koje su licemeri zaobišli jer jedino ono prorokuje protiv sedam zvezda iz lažnog otkrivenja [1,16 i 20; 2,1; 3,1], i tako prevarili generacije da se potčine knezu ovoga sveta i budu osudjeni.
A to da je Sveti Duh oklevao 4 veka, a na istoku i više, da bi se kanon izmerio i ustanovio mogu samo naivni da poveruju, jer na kraju, onoga koga su držali u 1. veku nema u bibliji - Enohovog proricanja.
Od tog 4. veka su simboli za 4 jevandjelista: orao, lav, bik, čovek, nabrojano od poslednjeg do prvog što je mnogo diskutabilnije budući da Osija (8,1) upozorava na orla, 4.-ti jevandjelista, za koga važi simbol orla, se ogradjuje od svoga imena Jovan (13,23; 19,26; 20,3-4.8; 21,24), jedan Jovan biva prozvan Marko (Dela 12,12 i 25; 15,37) koga Petar naziva svojim sinom (1. Petrova 5,13, ako nisu i drugi Jovani promenili svoja imena). Petar (5,8), pa još i Jezekilj (22,25), pa David () upozoravaju na lava [OTK. 5,5]...

KANON

Enohovo delo je za buduće generacije, takodje. Saborna poslanica svetog apostola Jude (Jakovljevog), pasus 1,14 jasno potvrdjuje njegovo prorokovanje i to niko ne može da promeni. Ali ako vas interesuje pitanje kanona {termin kanon ne postoji u Bibliji, ali mnogi biblijski rečnici prevode tu reč kao merilo, mera, pravilo, princip, kriterijum, standard po kome se sudi?, zakon ili telo zakona crkve, katalog spisa itd}, morate pretražiti Bibliju kucajući ove ključne reči, tj. najprecizniju - merilo, ili pak zakon (Enoh 93,4 ... zakon će biti napravljen za grešnike. Proveriti takodje 1. Timotiju 1,8-10). Kako god, počeću istragu od mere-merila.

KONTEKSTUALNO RASKRINKAVANJE POČEV OD MERILA

Priče Solomonove:
11,1 Lažna su MERILA mrska Gospodu, a prava mera ugodna mu je.
16,11 MERILA i potezi pravi od Gospoda su, i sve kamenje u tobocu njegovo je delo.
20,10 Dvojak poteg i dvojaka MERA, oboje je mrsko Gospodu.
20,23 Mrzak je Gospodu dvojak poteg, MERILA lažna nisu dobra.
Mihej 6,10-11 Nije li još u kući bezbožnika blago nepravo i efa krnja, gadna (KJV: scant measure)? Hoće li mi biti čist u koga su MERILA lažna i u tobocu prevarno kamenje (KJV: "weights", ali to je u kontekstu "slang", a ne "slung-sling", no to je sasvim druga tema, vezana za praćku, makar i bila u posrednoj vezi sa ovom).
Enoh 92,12 Teško vama koji pravite prevarna i lažna MERILA. I (vama) koji uzrokujete GORČINU na zemlji; jer će oni usled toga biti sasvim uništeni.
V MOJSIJEVA 29,18 ... neka ne bude medju vama korena na kom bi rastao otrov ili PELEN.
JEVREJIMA 12,15 Pazeći da ko ne ostane bez Blagodati Božije, da ne bi nekakav koren GORČINE uzrastao i napravio nemir, i njime se zarazili mnogi.
NA UDARU JE PASUS U OTKRIVENJU 8,11 A ime zvedi beše PELEN. I 1/3 voda posta PELEN, i mnogi ljudi pomreše od voda, jer postadoše GORKE. 8,12 I četvrti andjeo zatrubi, i udarena bi 1/3 sunca 1/3 meseca i 1/3 zvezda, tako da se pomrači 1/3 njihova, i da 1/3 dana ne svetli, takodje i noći.
ENOH (oko 3. veka pne): poglavlja 18 & 21 protiv SEDAM ZVEZDA iz lažnog otkrivenja, jer se najprostije rečeno, nigde drugde ne pominju osim u lažnoj apokalipsi (i gornjem raskrinkavajućem kontekstu ako uzmemo tudje prevode), i to ne na jednom mestu samo, što su višestruki dokazi: OTK. 1,16 i 20; 2,1; 3,1.
Dakle, Enohova knjiga: ... ne beše vode (potvrda u Mateju 12,43 za generacije iz 1. veka) iznad, i ptica, ali beše strašno i užasno mesto. I videh tamo SEDAM ZVEZDA kao veliku goreću planinu, i meni, kad pitah gledajući ih, andjeo reče: Ovo mesto je kraj neba i zemlje, ovo je postao zatvor za zvezde i nebesku vojsku. I zvezde koje se kotrljaju preko vatre su one koje su sagrešile, prestupile zapovest Gospodnju u početku njihovog izlaska, jer nisu došle u ugovoreno vreme. I On se rasrdi na njih i ograniči, sveza ih dok vreme njihove krivice ne bude potrošeno (čak) za 10000 godina.
I ja nastavih tamo gde stvari behu haotične. I videh tamo nešto užasno. Videh ni nebo iznad, ni čvrsto ustanovljenu zemlju, već mesto haotično i strašno. I tu videh SEDAM ZVEZDA nebeskih svezanih zajedno u tome kao goreća planina i goreći vatrom. Tada rekoh: Za koji greh su svezane i na osnovu čega su bačene ovamo? Tada Uriel reče, jedan od svetih andjela ...

DAKLE, DA UTVRDIM: Enohova knjiga, poznata još 3. veka pre nove ere, a njegovo proroštvo potvrdjeno i u Bibliji, raskrinkava 7 ZVEZDA i to u 2 svoja poglavlja, 18 i 21. Neposredno pre toga, a takodje u 18 poglavlju referiše o ugaonom kamenu i 4 vetra, koji se nesumnjivo odnose na 1. i 2. dolazak Gospodnji, tj. Sina Čovečijeg, jer je Hristos u jevandjelju jasan kad o sebi kaže da je On kamen od ugla koji odbaciše zidari, te prorokujući o dolasku Sina Čovečijega kaže da će sabrati izabrane svoje od 4 vetra. Enohovo poglavlje 19 se odnosi na jednog od svetih andjela Uriela koji mu govori, i koji mu je takodje govorio i pojašnjavao u svim ovim poglavljima. Enohovo poglavlje 20 IMENUJE zajedno sa Urielom 7 svetih andjela koji stražare. Enohovo poglavlje 21, u kome isti taj Uriel posle raskrinkavanja 7 ZVEZDA, pokazuje Enohu još gore mesto i spektakl bola koje je zatvor andjela zauvek.

OTK. 1,20... 7 zvezda jesu andjeli 7 crkava,... 2,1... koji drži 7 zvezda... 3,1... tako govori onaj što ima 7 duhova božijih i 7 zvezda,...

Umalo da zaboravim da se pozovem i na 2. knjigu Enohovu, takodje znanu i kao Slavonic Enoch, poglavlje 66: ... jer u ovom svetu sedmi deo je uzet od svega, svetlosti, tame, hrane, radosti, žalosti, raja, muke, vatre, mraza i drugih stvari; on je sve to zapisao da bi mi mogli da čitamo i razumemo.
Dakle, ako sam dobro razumeo, sedmi deo tj. 7 zahteva kontekst da bi se okvalifikovao kao dobar ili zao, a sama sedmina tj. 7 je neodredjen(a).

No, da nastavim, lažno otkrivenje, pored 7 zvezda, dokazuje svoju otpadnost i sa 7 bezimenih duhova:

OTK. 1,4 ... i od 7 duhova, koji su pred prestolom njegovim, I od Isusa... Inače, 7 očiju ne mogu biti 7 duhova kako tvrdi lažno otkrivenje 5,6, izopačujući svetog proroka Zahariju, jer su na kamenu koji Gospod teše (3,9), pa kad postane kamen merački (4,10), ...

Nemam šta da dodam u najširem kontekstu teme, osim da se pozovem na dva stiha iz Isaije 28: 10 i 12 (na 11.-ti se pozvao apostol Pavle u 1. Korinćanima 14,21) koja govore o pravilima!

Nazad na vrh

Ko će suditi svetu: andjeli ili ljudi?

U LAŽNOM OTKRIVENJU SE OPISUJE KAKO 7 NEIMENOVANIH ANDJELA SUDE IZLIVAJUĆI 7 ČAŠA GNEVA. VEĆ SAM NAPOMENUO DA GOSPOD U ISTINI JEVANDJELJA UPOZORAVA NA 7 DUHOVA NEČISTIH, ALI SADA TREBA USTANOVITI POTPUNU ISTINU.

 1. JOŠ SE U 1. MOJSIJEVOJ 50,17 GOVORI DA ĆE DAN SUDITI SVOJEMU NARODU KAO JEDNO IZ PLEMENA IZRAILJEVIH.
 2. PSALAM 149 TVRDI DA JE SVECIMA GOSPODNJIM ČAST DA IZVRŠE NAPISANI SUD, KAD KAŽE DA SE VESELE U SLAVI I RADUJU NA POSTELJAMA SVOJIM.
 3. HRISTOS U ISTINI JEVANDJELJA I KOD MATEJA 19,28 I KOD LUKE 22,30, ZAVEŠTAVAJUĆI CARSTVO BOŽIJE APOSTOLIMA, GOVORI IM DA ĆE ONI SUDITI NAD 12 PLEMENA IZRAILJEVIH (IZ KOJIH I SAMI POTIČU), NIGDE NE POMINJUĆI DA ĆE ANDJELI SUDITI.
 4. APOSTOL PAVLE ČAK, DA NE BI BILO NEDOUMICE, JASNO RAZJAŠNJAVA:
   I KORINĆANIMA 6,3 Ne znate li da ćemo andjelima suditi, a kamoli stvarima ovoga sveta? (vidi GALATIMA 1,8 i 9)!!!
   KOLOŠANIMA 2,18 Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom andjela, istražujući i što ne vide, i uzalud nadimajući se umom tela svoga
   JEVREJIMA 2,5 Jer Bog ne pokori andjelima vasionoga sveta, koji ide i o kome govorimo.
ZAGOVARAJUĆI LAŽNO OTKRIVENJE, ZAGOVARATE DUHOVE PREVARE I NAUKE DEMONSKE U LICEMERJU LAŽLJIVACA ČIJA JE SAVEST ŽIGOSANA KOJI ZABRANJUJU ŽENITI SE...(1. Timotiju 4).
OBJAŠNJENJE: ŽIGOSANA SAVEST VAS TERA DA PODMEĆETE ŽIG 666, A POŠTO JE ZAPADNA CRKVA PRVA PRIHVATILA LAŽNO OTKRIVENJE POTURAJUĆI GA ISTOČNOJ, U KOJOJ, PRAVOSLAVLJU JEDINO JE I DAN DANAS ZABRANJENO NA SLUŽBI, A KATOLICI ZABRANJUJU ŽENIDBU, SVE JE JASNO.
MISLITE LI DA ĆE VAS NEKO POŽALITI ZATO ŠTO STE BILI OBMANUTI? MISLITE LI DA NEKO ŽALI MRTVE U KRSTAŠKIM POHODIMA ILI SAMOUBICE INSPIRISANE LAŽNIM OTKRIVENJEM, APOKALIPTIČNE SEKTE? DA LI BI SE TOLIKO PSEUDOHRIŠĆANSKIH SEKTI, A SVE SU PLOD ZAPADNE CRKVE, NAMNOŽILO DA NISU BILE ZAVEDENE LAŽNIM OTKRIVENJEM počev od hilijanista, pa do adventista?
HOĆETE LI VEROVATI SVETIMA ILI ONOME KOJI KAŽE DA ĆE SVETI IZGUBITI OD ZVERI [OTK.13,7], jer ako verujete da zver može da pobedi svete, kako kaže lažno otkrivenje 13,7, onda verujete djavolu, i jedino djavolov sluga MOŽE DA TVRDI DA SE ZVERI DADE VLAST NAD SVAKIM RODOM I NARODOM I JEZIKOM I PLEMENOM [OTK.13,7], ZNAJUĆI DA JE HRISTOS REKAO PO VASKRSENJU DA MU SE DADE SVAKA VLAST NA NEBU I NA ZEMLJI (MATEJ 28,18)!?! NO, SVETI SU I O TOME PROROKOVALI, KAO NPR. DANILO.

Nazad na vrh

Smrt ili vaskrsenje

CITIRAM: Ko održi Reč Gospodnju neće videti smrti vavek.
Svi nećemo pomreti a svi ćemo se pretvoriti
(1. KORINĆANIMA 15,51).

AKO SE DRŽIMO OVIH CITATA, SHVATIMO DA JE SMRT NEPRIJATELJ, NEĆEMO HVATATI VERU SA SMRĆU I UGOVARATI SA GROBOM JER ĆE SE TA ZLOVERA NA KRAJU UNIŠTITI KAKO I GOVORAŠE SVI SVETI (Isaija 28,18 I vera vaša sa smrću uništiće se, i ugovor vaš s grobom neće ostati, ...).

NA DRUGOJ STRANI LAŽNO OTKROVENJE IZMIŠLJA I DRUGU SMRT, ŠTO NIGDE NEMA OSIM U ONIH KOJI VERUJU U REINKARNACIJU, KAO DA JEDNA SMRT NIJE DOVOLJAN NEPRIJATELJ.

PISAC LAŽNOG OTKRIVENJA, ČOVEKOUBICA, LUKAVO VARA DA SE POMIRITE SA SMRĆU, DA POGAZITE REČ GOSPODNJU I APOSTOLA PAVLA DA SE POMIRITE SA SMRĆU-NEPRIJATELJEM GOVOREĆI DA NEĆETE PO DRUGI PUT UMRETI.

AKO HVATATE VERU SA SMRĆU I VERUJETE DA ĆETE UMRETI KAKO VAS NAGOVARA LAŽNO OTKRIVENJE, PA KO ZNA KAD VASKRSNUTI, TO ONDA ZNAČI DA VASKRSENJE MRTVIH NE VERUJETE DA ĆE SE DOGODITI ZA NAŠEGA VEKA (DANAS DA KAŽEMO 21. VEKA), A NIKO NE ZNA NI DAN NI ČAS. ALI ISTINITI HRIŠĆANI, ZA RAZLIKU OD ONIH KOJI VERUJU U LAŽNO OTKRIVENJE, BAŠ ZATO TREBA DA BUDU UVEK SPREMNI I DA STRAŽARE.

PAVLE APOSTOL JE REKAO DA MI KOJI OSTANEMO ŽIVI NEĆEMO PRETEĆI ONE KOJI SU POMRLI, ALI VI OČIGLEDNO NE ŽELITE DA BUDETE MEDJU TIM ŽIVIMA, NE ŽELITE SVEOPŠTE VASKRSENJE DA SE DESI NITI GA ČEKATE, KAO ŠTO SU ČEKALI HRIŠĆANI 1. VEKA.

Samo mi ovo odgovorite: da li verujete apostolu Pavlu u 1.Kor.15,51-52 i 1.Sol.4,14-18, tj. ako je to vasa vera, kao možete verovati i lažnom otkrivenju koje vas nagovara da se pomirite sa smrću, govoreći da su blaženi koji umiru, jer neće umreti drugi put?

NIGDE U BIBLIJI NE POSTOJI PRVI I DRUGI PUT, A POSLANICA JEVREJIMA 9,27 I PRECIZIRA: KAO ŠTO LJUDIMA PREDSTOJI JEDANPUT UMRETI, PA POTOM SUD (ZNAČI SAMO AKO UMRE, AKO ŽIV NE DOČEKA SVEOPŠTE VASKRSENJE KAKO I REČE U DOLE NAVEDINIM 1.Kor.15,51... i 1.Sol.4,15..., PA SE I SAM NADJE VASKRSNUTIM).
ZNAČI, TREBA VEROVATI REČI GOSPODNJOJ U ČETVRTOM JEVANDJELJU 5,24:...ima život večni, I NE DOLAZI NA SUD, nego je prešao iz smrti u život.

ponavljam Reč Gospodnju: ne dolazi na sud!

Nazad na vrh

Vaskrsenje i žig, odgovornost i sabiranje

Vaskrsenje je jedno i jednočasovno
Ako istina jevandjelja tvrdi da će svi i dobri i zli vaskrsnuti u jedan čas jedni u vaskrsenje života, a drugi u vaskrsenje suda, U JEDAN ČAS (4-TO JEVANDJELJE 5,29), i ako Starozavetni Svet Prorok Božiji Danilo (12,2) tvrdi da mnogo onih koji spavaju će se probuditi iz praha zemaljskog, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni,
KAKO ONDA MOŽETE DA VERUJETE LAŽNOM OTKRIVENJU DA POSTOJE DVA ZASEBNA VASKRSENJA, POSEBNO ZA SVETE, PA KROZ HILJADU GODINA ZA SVE OSTALE [OTK. 20,6...]?
OVO NIKO NE MOŽE DA KAŽE DA JE SIMBOLIČNO, ALEGORIJSKI ILI ŠTA GOD:

JEDNO ILI DVA?

LAŽOV JE IZMISLIO DRUGO VASKRSENJE, DA BI VAS NAGNAO DA VERUJETE U SMRT [PUT, SMRT I REINKARNACIJU], UMESTO U PUT, ISTINU I ŽIVOT, TJ. DA ĆETE PRVO UMRETI, PA ONDA VASKRSAVATI (PA LAŽ O DVE SMRTI), ŠTO ZNAČI DA SADA NE ČEKATE DRUGI DOLAZAK GOSPODNJI I NE VERUJETE NI PAVLU DA NEĆEMO SVI POMRETI ČEKAJUĆI VASKRSENJE MINULIH (1. KORINĆANIMA 15,51). LAŽNO OTKRIVENJE PAK TVRDI DA SU BLAŽENI ONI KOJI UMIRU, TJ. MRTVI, ALI TEK OD ODREDJENOG VREMENA [14,13, OD ŽIGOSANJA - 14,9], ČIME UGOVARATE SA SMRĆU (SMRT JE VALJDA NEPRIJATELJ), ŠTO ĆE VAM SE UNIŠTITI (ISAIJA 28,18).
Lepo reče Gospod jednome: Ostavi neka mrtvi sahranjuju svoje mrtvace, a ti hajde te objavljuj Carstvo Božije (Luka 9,60).
PISAC LAŽNOG OTKRIVENJA JE ČOVEKOUBICA KOJI GAZI PO HRISTOVOM GOVORU NA GORI O BLAŽENSTVIMA KAO NAJŠIREM KONTEKSTU HRIŠĆANSTVA OD DEČIJE BEZAZLENOSTI (KOJA JOŠ NISI NI VIDELA, NI ČULA DA SMRT POSTOJI!), PREKO SVIH PONIŽENIH, POTLAČENIH, PA DO PROGONJENIH PROROKA TE APOSTOLA KOJI SU PRIMER SVETLOSTI SVETU, SO ZEMLJI, UČENICI KOJI SU SE ODREKLI SVEGA ŠTO SU IMALI DA BI POŠLI ZA GOSPODOM. I NAPRAVI GOSPOD CRKVU SVOJU, ALI DODJE DJAVO I POSEJA KUKOLJ I LJUDI POVEROVAŠE U ŽIG ZVERI, I EVO UMESTO DA ČEKAJU GOSPODA I VASKRSENJE, ČEKAJU ZVER I NJEN ŽIG.
DVE ČINJENICE PRE SVIH HOĆU DA UPAMTITE: GOSPOD JE PRIMIO ZAPOVEST OD BOGA OCA DA SPASE I OTKUPI LJUDSKI ROD SA VLAŠĆU KOJU JE PRIMIO DA POLOŽI SVOJ ŽIVOT I OPET GA UZME (4. JEVANDJELJE 10,18), BLAŽENI KOJI NE VIDEŠE A VERUJU, I JOŠ REČE PO VASKRSENJU DA MU SE DADE SVAKA VLAST NA NEBU I NA ZEMLJI (MATEJ 28,18), ALI I UPITA RANIJE, SIN ČOVEČIJI KAD DODJE HOĆE LI NAĆI VERU NA ZEMLJI (LUKA 18,8), i to u kom kontekstu upita? U kontekstu pitanja na koje i dade odgovor: LUKA 18,7-8 A zar Bog neće odbraniti izabranike svoje koji mu vapiju dan i noć, i zar će oklevati? Kažem vam da će ih ubrzo odbraniti.
LAŽNO OTKRIVENJE, PAK, TVRDI DA SE ZVERI DADE VLAST NAD SVAKIM RODOM I NARODOM I JEZIKOM I PLEMENOM [OTK.13,7], po njemu mrtvi vapiju za osvetom, a odgovara im se da još ima da budu pobijeni kao i oni [OTK. 6,10-11]. Koji to mrtvi u kojim belim haljinama, ako Sveti Stefan čije lice bi kao andjela, na samrti kleče na kolena i pomoli se Gospodu da onima koji su ga kamenovali do smrti ne uračuna taj greh (DELA 6,15 I 7,60), sledeći Hristov primer praštanja (LUKA 23,34)?

Medjutim, treba preslišati celokupnu situaciju, te ustanoviti na koji način djavolskim planom se nastoji rušiti vera u vaskrsenje, pazite, VERA VERNIKA U VASKRSENJE, A NE U SMRT: Dakle, 3 načina djavolskog rušenja vere u vaskrsenje:
 1. II TIMOTEJU 2,18-19 Koji zastraniše od istine, govoreći da je vaskrsenje već bilo, i ruše veru nekih.
  Ali tvrdo stoji temelj Božiji, imajući ovaj pečat: Pozna Gospod one koji su njegovi, i: Neka odstupi od nepravde svaki koji priziva ime Gospodnje.
 2. Pošto gorenavedeni direktni djavolski plan nije uspeo, jer je opštepoznato da su hrišćani 1. veka čekali vaskrsenje, verujući, stražareći, jer niko ne zna ni dan ni čas, jedini indirektni djavolski plan bi mogao da bude da se vera u vaskrsenje počne rušiti kod manje vernih, tj. da se od njih i preko njih počne rušiti globalno, i to tako što će im se predstaviti scenario po kome se prvo mora dijagnostikovati 666 smrću nežigosanih tj. trgovinom žigosanih, kao dve kontrasti, što ne može da ostane neprimećeno na zemlji, pa prvo vaskrsenje u kome se revalorizuje smrt nežigosanih, gde je drugo posle 1000 (makar i farisejski neko rekao da je narod proklet jer ne zna simboliku 10x10x10) godina po kome se sudi i onima koji nisu ni morali da odbijaju žig, jer do današnjeg dana žig nije ni dijagnostikovan. Znači takva vera je trostepena, razdeljena na tri vremenski razdvojene particije, od kojih prva žigosanje svakom dobronamernom nije u interesu ni da veruje u nju da će se desiti za njegova veka, tj. ta prva koja treba da startuje je dok ne startuje neka vrste blokade nade za sledeće. Faktički, ne samo da nikoga ne interesuje da čeka vaskrsenje kao što su to činili hrišćani 1. veka (i) pre no što je napisano lažno otkrivenje, a i zašto bi, tj. kako bi kada prvo treba da se desi žigosanje sa 666, već time, ne znam da li suptilno ili grubo, se vaskrsenje prolongira u nedogled, tj. neizlaženje na videlo 666 daje alibi da se vaskrsenje uopšte ni ne čeka, pa samim tim rušenje vere u isto je i nepotrebno jer ona ni ne postoji, ali je istovremeno lukavo učvršćena vera sa smrću, jer se druga smrt predstavlja zaista neprijateljem. Naravno, bilo ko mi može reći da lažem, jer, navodno taj veruje u vaskrsenje, ali isti taj zaboravlja da ISTINU DRŽI U NEPRAVDI (Rimljanima 1,18), tj. svoju veru zasniva na muci i patnji nekoga u budućnosti, jer on sam nije u poziciji da odbije žig 666 kako bi pokazao svoju veru i trpljenje, po lažnom otkrivenju. Taj nije u jedinstvu jevandjeoske vere, niti ima zajedništvo sa svetima. Taj se ne bori za veru jedanput predatu svetima (POSLANICA SV. AP. JUDE JAKOVLJEVOG 1,3). Taj drugome čini ono što sebi ne čini, jer drugome veruje ono što sebi nikada ne bi. Taj i svete podvaja, jer po lažnom otkrivenju 20,4-5, po izjavi njegovog pisca šta je video, udeo u 1. vaskrsenju imaju samo oni koji su posečeni za svedočanstvo Isusovo i Reč Božiju, i koji se ne pokloniše-primiše žig zveri.
  Budućnost? Na jednoj strani, koliko sam informisan ugradjivanje potkožnih pločica-čipova na ruke kreće od bolesnih i, bojim se, od nejači, i samo je pitanje čoveka koji će ih sablazniti (Matej 18,7), a svoju desnu ruku nije sebi odsekao (Matej 5,30), jer teško njemu koji decu prezre zbog lažnog otkrivenja. A na drugoj strani, ovo pitanje će neminovno doći na planetarni red samom globalizacijom trgovine, tj. raspolaganja zemaljskim materijalnim dobrima na jednoj strani, te dubinama ljudske duše na drugoj strani, veštih na obe, bezazlenih ni na jednoj. Ja moju veru ako zasnujem na budućnosti, kao pandan gorepomenutom, tj. u kontekstu vere, mogu samo da se nadam da postoji čovek koji će uvideti razliku izmedju primanja u sebe Reči Gospodnje, hleba života i odbijanja na sebe "žiga 666". Kako danas stvari generalno stoje, ljudi čekaju da djavo povuče svoj potez sa žigom 666, ili pak iznalaze računice da tim istim žigom inkriminišu omražene pojedince ili grupacije, da bi time imali alibi da se ne bave sobom, tj. povećali svoje šanse za spasenje negirajući tudje koje su i po drugim pitanjima problematične. Istočna crkva je oduvek znala za jadac, te je lažno otkrivenje ostalo i danas zabranjeno u pravoslavlju na službi. (Opširnije...)
 3. Djavolsko rušenje vere u vaskrsenje se ogleda i u tome da npr. naša generacija nije posečena za svedočanstvo Isusovo i Reč Božiju, niti je odbila da primi "žig 666" (jer se ne zna ni koji ga primaju), a što su 2 osnova po kojima se u lažnom otkrivenju 20,4 vaskrsava prvi put i zacaruje 1000 godina. Ko danas može reći za samoga sebe da je svet, tj. da veruje kako će imati udela u tom prvom vaskrsenju [OTK. 20,6]? Ali to je ujedno i lažan alibi svakome za maloverje, tj. čekanje vaskrsenja svetih koje bi nesumnjivo bilo potencijal vere, ali tek od tog vremena, jer, uostalom, sveti se na zemlji pominju i kasnije [OTK. 20,9]. U svakom slučaju danas nema ni žigosanih, ni nežigosanih, pa sledeći tom logikom nema ni prvog vaskrsenja kao posledice toga. E zato i rekoh da ljudi ne čekaju Gospoda, niti vaskrsenje, već žig zveri, ili pak, dva svedoka [OTK. 11], koji treba samostalno da vaskrsnu i uzidju na nebo [OTK. 11,11-12], što se opet kosi kako sa Jevandjeljem, a ukazuje na kvasac Irodov, tako i sa Pavlovim poslanicama.

Odgovornost i sabiranje

GENERALNO, ODGOVORNOST SE U LAŽNOM OTKRIVENJU OČEKUJE OD ANDJELA [7 crkava, OTK. 2 i 3] ILI SE INDIVIDUALIZUJE UPRAVO PREKO ŽIGA 666, I TO NJEGOVIM ODBIJANJEM. LJUDI SU PREVARANI OD STRANE 1 LAŽNOG PROROKA, PARA ZVEROVA I AŽDAJE - DJAVOLA - SATANE - ZMIJE [OTK. 19,20; 20,3 i 8 i 10].
U JEVANDJELJU, HRISTOS ODGOVORNOST OČEKUJE OD LJUDI DA SE NE DAJU PREVARITI LAŽNIM PROROCIMA I INDIVIDUALIZUJUĆI JE GOVOREĆI SVAKOM DA STRAŽARI, ILI U PRIČI O TALANTIMA TRAŽEĆI REZULTATE TAKODJE OD LJUDI, ILI PAK U PRIČI O DOMAĆINU, UPRAVITELJU I SLUGI TRAŽEĆI I TO POJEDINAČNO KOLIKO JE KOME POVERENO, TJ. KOLIKO JE KO ZNAO (Luka 12,35-48 i Matej 24,42-51). DAKLE, NAJOPŠTIJE GLEDANO, JEVANDJELJE TRAŽI JEDINSTVO VERE I DUHA, A INDIVIDUALIZUJE ODGOVORNOST I NA SAMOM STRAŠNOM SUDU PO ISKLJUČIVO LJUDSKIM DELIMA ČOVEK ČOVEKU JE LI BIO ČOVEK (Matej 25,35-46), DOK LAŽNO OTKRIVENJE RAZGRADJUJE JEDINSTVO VERE JEDANPUT PREDATE SVETIMA, JEDINSTVO DUHA GRADI NA DEVIČANSTVU I OTPORU ŽIGU, A ODGOVORNOST ILI PREBACUJE NA ANDJELE [7 crkava] ILI KOLEKTIVIZUJE DO SAMOG STRAŠNOG SUDA. UVIDITE OVE KRAJNOSTI: PO JEVANDJELJU JEDNOM JEDINOM PARU KOJI SE ZAJEDNO BILO NADJE NA NJIVI, BILO MLEVENJU NA ŽRVNJEVIMA (MATEJ 24,40-41), BILO JEDNOJ POSTELJI (LUKA 17,34), NEĆE BITI ISTO, JER ĆE SE JEDAN UZETI, A DRUGI OSTAVITI, DOK PO LAŽNOM OTKRIVENJU IMAMO CIFRANJE [12X12X1000=144000; 42x30=1260] I RAZLOMKE [OTK. 6,8...I DADE MU SE VLAST NAD 1/4 ZEMLJE DA UBIJA...; OTK 8,12...I BI UDARENA 1/3 SUNCA I 1/3 MESECA I 1/3 ZVEZDA...; OTK. 9,15...DA POBIJU 1/3 LJUDI; OTK. 12,4...1/3 ZVEZDA NEBESKIH I BACI IH NA ZEMLJU].

ALI!
Rimljanima:8:15 PM 9/10/2003
 • 2,7-8 Život večni onima koji istrajnošću u dobrim delima traže slavu i čast i besmrtnost; a jarost i gnev onima koji se uporno protive istini, a pokoravaju nepravdi.
  NA KOJI NAČIN OVE PAVLOVE REČI ČAK IAKO NA PRVI POGLED DELUJU VIŠESLOJNE, TJ. MOGU SE SAGLEDATI SA VIŠE STRANA (večni život - jarost i gnev; dobra dela - falš doktrina; ...), GRADE KONTRAST?
  DAKLE, POKORAVANJE NEPRAVDI DOKAZAH IZNAD, A DA NISAM NI ZNAO DA FORMULIŠEM-DEFINIŠEM ZAVERU SAMO SA OVE 2 REČI...
 • 2,9-10 Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre na Judejca i Jelina; a slava i čast i i mir svakome koji čini dobro, a najpre Judejcu i Jelinu, jer Bog ne gleda ko je ko. Jer koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će i izginuti, a koji po zakonu sagrešiše, po zakonu će i izginuti.
  NA KOJI NAČIN OVE PAVLOVE REČI ČAK I AKO NA PRVI POGLED DELUJU KAO DUPLI STANDARD U KONTEKSTU JUDEJACA I JELINA PREMA SVIMA OSTALIMA (ALI NE I U KOLOŠANIMA 2,11), A NEZAVISNO OD ZAKONA, DRŽE VODU? AKO JA UMUKNEM HOĆE LI PROGOVORITI SVETI OGANJ (GRČKI SAJT NA ENGLESKOM) KOJI SE SAMO ULASKOM PRAVOSLAVNOG, GRČKOG ILI JERUSALIMSKOG PATRIJARHA OSVEDOČAVA SVAKE GODINE?
  KOJE, DAKLE ZAJEDNIŠTVO IMA JUDEJAC (IZRAELAC) I JELIN (GRK) PO KOME SE FAVORIZUJU ILI PAK PROZIVAJU ISPRED DRUGIH? IZRAEL SE SAČUVAO LUKAVSTVA ANTIHRISTOVOG, TJ. NIJE POŠAO ZA NJIM, A PRAVOSLAVLJE JE JEDINO U HRIŠĆANSTVU KOJE ZABRANJUJE LAŽNO OTKRIVENJE NA BOGOSLUŽENJU I DAN-DANAS. (Opširnije...) I TO JE KLJUČ SVEGA.
  NARAVNO, PAVLOVO NAJPRE JUDEJCU I JELINU SE MOŽE STAVITI I BILO JE U ONOVREMENOM KONTEKSTU - Rimljanima 1,17 Jer se u njemu otkriva pravda Božija iz vere u veru, kao što je napisano (AVAKUM 2,4-5), a pravednik će od vere živeti, ALI PAVLE NIJE OGRANIČIO ONOVREMENI KONTEKST, Jer se otkriva gnev Božiji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi, KAŽE DALJE U Rimljanima 1,18, A KAO PROTIVKONTEKST PRAVEDNIKU KOJI ĆE OD VERE ŽIVETI (Rimljanima 1,17, TAKODJE I Jevrejima 10,38), TJ. KONTEKST ČEKANJA ONOGA KOJI TREBA DA DODJE I KOJI NEĆE ODOCNITI (Jevrejima 10,37).

  2. Solunjanima:
 • 1,6-10 Pošto je pravedno u Boga da uzvrati muku onima koji vas muče, a vama stradalnicima spokojstvo sa nama kada se javi s neba Gospod Isus s andjelima sile svoje, u ognju plamenome, koji će osuditi one koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se JEVANDJELJU Gospoda našega Isusa Hrista. Takvi će biti osudjeni na večnu pogibao od LICA Gospodnjega i od slave sile njegove kada dodje u onaj Dan da se proslavi u svetima svojima i pokaže se divan u svima verujućima, jer poverovaste SVEDOČANSTVU NAŠEMU.
 • 2,12 Da budu osudjeni svi koji ne verovaše istini, nego zavoleše nepravdu
 • 2,13-14 ... u svetinji Duha i veri istine, na koje nas prizva kroz JEVANDJELJE NAŠE, (1. Solunjanima 1,5 Jer JEVANDJELJE NAŠE nije propovedano samo rečju, nego i u sili i u Duhu Svetome...), da zadobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.

  EVO:

 • PONOVNI DOLAZAK SINA ČOVEČIJEG, TJ. GOSPODA JE OČIGLEDAN SVIM PLEMENIMA NA ZEMLJI KOJA SU PROPLAKALA, ALI ON SABIRA PREKO ANDJELA IZABRANE SVOJE OD 4 VETRA (Matej 24,31; MARKO 13,27), JER SU KUKOLJ, TJ. SINOVE ZLA, SABLAZNI I BEZAKONJE IZ CARSTVA NJEGOVA (tj. falš doktrine i njihove tvorce) SABRALI RANIJE, PRE PŠENICE (Matej 13,30-39), NA KRAJU ONOGA, PRVOG VEKA (Matej 13,40, kada i Hristos u sve dane bi sa apostolima do kraja veka, Matej 28,20, jer obukavši se u silu s visine činjahu mnoga znamenja šireći jevandjelje i krštavajući), TE NA KRAJU NEKOG VEKA RAZLUČUJU ZLE OD PRAVEDNIH, I TO KAO ŠTO RIBARI IZVUKU MREŽU OD SVAKE VRSTE RIBE, PA NA OBALI ODVAJAJU DOBRE, A LOŠE IZBACUJU (Matej 13,48-49). DAKLE, TA DVA SABIRANJA SE RAZLIKUJU SUŠTINSKI, JER U PRVOM SE SABIRA SAMO KUKOLJ, TJ. SABLAZNI I ONI KOJI ČINE BEZAKONJE, KADA PRAVEDNICI BLISTAJU U CARSTVU BOŽIJEM, A U DRUGOM SE ODLUČUJU ZLI OD PRAVEDNIH KADA JE PRISUTAN I SIN ČOVEČIJI (Matej 25,32). MEDJUTIM, IZMEDJU TA DVA SABIRANJA (Matej 13,41 i 47), TJ. NEPOSREDNO ISPRED POREDJENJA CARSTVA NEBESKOG SA IZVLAČENJEM SVAKE VRSTE RIBE IZ MORA, NALAZE SE JOŠ DVA POREDJENJA CARSTVA NEBESKOG: ČOVEK KOJI NALAZI BLAGO SAKRIVENO U POLJU, I TRGOVAC DRAGOCEN BISER, TE OBOJICA PRODAJU SVE ŠTO IMAJU I KUPUJU SVAKI ŠTO JE PRONAŠAO.
  PO LAŽNOM OTKRIVENJU 14 ŽETVA SE UPRAVO ODVIJA KAD SE ISPUNI TRPLJENJE ONIH KOJI SU ODBILI ŽIG ZVERI, A KOJI JE OPŠTI USLOV KUPOPRODAJE SVIH DRUŠTVENO-SOCIJALNIH SLOJEVA.
  KAO JEVANDJEOSKO RAZUMEVANJE SVEGA TOGA (Matej 13,51) SVAKI KNJIŽEVNIK-PREPISIVAČ NAUČEN CARSTVU NEBESKOM DOKAZAO TO, TE ARGUMENTUJE NOVIM I STARIM (Matej 13,52) ZAVETOM, TJ. SABIRA ZAJEDNO SA GOSPODOM, JER AKO NIJE S NJIM I NE SABIRA, PROTIV NJEGA JE I RASIPA (Matej 12,30). Na drugoj strani pisac lažnog otkrivenja svoje "prorokovanje" pretpostavlja SZ svetim prorocima Božijim koje besomučno potire ili rabi, krade ili vadi i menja kontekst, a da se uopšte ne poziva na njih i sempluje izopačujući ili jednostavno negira Reč Gospodnju kao da su svi ludi pa nemaju SZ (i NZ) da provere; i na kraju, taj i takav plagijator i skrnavitelj da preti nekom za oduzimanje i/ili dodavenje. Još bolje, neće ništa ostati od lažnog otkrivenja.
 • ISTINA JEVANDJELJA (Matej 25,31-46) JE JASNA, GDE SE SVI NARODI SKUPLJAJU PRED SINOM ČOVEČIJIM KOJI JE SEO NA PRESTO SLAVE SVOJE I RAZLUČUJE POSTAVLJAJUĆI JEDNE SA DESNE, A DRUGE SA LEVE STRANE SEBI, TE SUDI I MERI PO ČISTO LJUDSKIM DELIMA I NEDELIMA (a ne doktrinarnim shvatanjima-učenjima, uključujući i Nasledstvo) OBEJU STRANA, JEDNIMA ŽIVOT VEČNI, A DRUGIMA MUKA VEČNA.
  TAKODJE, KAD SIN ČOVEČIJI, SEDNE NA PRESTO SLAVE SVOJE (Matej 19,28), TJ. GOSPOD KOJI APOSTOLIMA ZAVEŠTA CARSTVO BOŽIJE (Luka 22,29-30), SEDAJU I APOSTOLI NA 12 PRESTOLA I SUDE NAD 12 PLEMENA IZRAILJEVIH. Dakle, citati u Mateju 13, koji se odnose na žetvu ne mogu nikako biti kraj sveta, kako prevodi zapad ili reč vek (ili eon) tumači istok, jer bi se tada radilo o kraju više svetova. Reč Gospodnja o žetvi referiše o poslanju čak 70-orice, pa je i to bilo malo poslanika, jer je žetve bilo mnogo i onda (LUKA 10,1-2), jer su se već njive žutele za žetvu, a ne posle čak 4 meseca (4. Jevandjelje 4,35...). Ali ni danas ko stavi ruku na plug, pa se obazire nazad nije spreman za Carstvo Božije (Luka 9,62). Ratari, nastavak, i požurite, jer sud kao otrov raste po brazdama na njivi Božijoj (OSIJA 10,4), ali pazite, jer orač ne ore svaki dan da poseje niti brazdi i povlači njivu svoju (ISAIJA 28,24), no blago će biti onima koji seju pokraj svake vode, i puštaju volove i magarce (ISAIJA 32,20).

  Nazad na vrh

  Posredništvo i Slava, Mihailo i djavo

  I TIMOTIJU 2,5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus. (vidi SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA JUDE 1,25)
  Hristos je Novina čak i ako su ranije posredovali Božiji andjeli (Galatima 3,19-20), kada Bog pošalje Sina svojega koji kaže da budemo u Njemu, onda time prestaje posredništvo andjela. Tada postaje jedini posrednik izmedju Boga i ljudi čovek (precizirajući na njegovu ovozemaljsku misiju i boravak medju ljudima) Hristos Isus, kako i reče apostol Pavle. Onda, čiji su posrednici u lažnom otkrivenju, čiji je andjeo koji tek treba da donese nekakvo novo jevandjelje [OTK.14,6 I videh drugoga andjela koji leti posred neba, koji imaše večno jevandjelje da blagovesti onima koji žive na zemlji i svakome plemenu i rodu i jeziku i narodu.], kao da večno Jevandjelje apostoli već nisu blagovestili, i kao da se nije proširilo po celoj zemlji, svim jezicima, plemenima, narodima?

  1. PETROVA 1,12 Njima (STAROZAVETNIM PROROCIMA) se otkri da ne sebi, nego vama služahu u onom što vam se sad javi preko onih koji vam propovediše Jevandjelje Duhom Svetim poslanim s neba, u što andjeli žele zaviriti.
  GALATIMA 1,8 Ali ako i mi, ili andjeo s neba [OTK. 14,6] javi vam jevandjelje drukčije nego sto vam javismo, anatema da bude!
  Ako je propoved Jevandjelja uslov spasenja koje apostoli javiše i koje primismo i u koje poverovasmo, i evo posle 19 vekova držimo to jevandjelje Gospoda našega, kako možemo verovati lažnom otkrovenju 14,6 da "večno jevandjelje" tek treba da bude predato ljudima od nekog andjela, a čak i andjeli žele zaviriti u Jevandjelje Gospodnje predato ljudima preko apostola i propovedano Duhom Svetim?
  Ne zavisi spasenje ljudi od andjela, nego se Božiji andjeli šalju na služenje onima koji će naslediti spasenje (JEVREJIMA 1,14), tj. Gospod zapoveda andjelu svojem da takve čuva (PSALAM 91,11), čak i ako je čovek privremeno manji od andjela (JEVREJIMA 2,7)...

  Ako je Hristos objavljivao Boga ljudima, svedočeći slavu Očevu koju je imao pre postanka sveta (4. JEVANDJELJE 17,5), tako je posredovao, ali ako je Bog Onaj koji opravdava, a Hristos s desne strane Bogu, onda On kod Boga posreduje za nas (Rimljanima 8,33-34).

  2. PETROVA 2,16-17
  Jer vam ne objavismo silu i dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sledujući izmišljenim bajkama, nego smo sami bili očevici veličanstva Njegova.
  Jer On primi od Boga Oca čast i slavu kada mu dodje ovaj glas od veličanstvene slave: Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji.
  OVA POSLANICA JASNO REFERIŠE O DOKAZANIM APOSTOLIMA KOJI SU BILI SVEDOCI SLAVE GOSPODNJE, SLAVE BOŽIJE NA GORI (MATEJ 17,2…, MARKO 9,3…, LUKA 9,29…), A NA DRUGOJ STRANI, KAO KONTRAST, RASKRINKAVA IZMIŠLJENE BAJKE (BASNE) PISCA LAŽNOG OTKRIVENJA 5,12...:dostojno je jagnje zaklano, da primi silu i bogatstvo i premudrost i čast i slavu i blagoslov.
  SAB. POSL. SV. AP. JUDE JAKOVLJEVOG 8 Slično, dakle, i ove sanjalice skrnave telo i preziru Gospodstvo, a na slave hule.
  DAKLE, AKO JE GOSPOD PRIMIO, TJ. POKAZAO PRED LJUDIMA SLAVU O KOJOJ JEVANDJELISTI SVEDOČE, SLAVU KOJU JE IMAO U OCA PRE POSTANJA SVETA (4. JEVANDJELJE 17,5), I ČAK GLAS BOGA OCA KOJIM PROSLAVI IME SVOJE NE BI ZBOG GOSPODA NEGO ZBOG NARODA (4. JEVANDJELJE 12,28-30), ONDA NEMA ŠTA OPET DA JE PRIMI AKO JE VEĆ NJEGOVA, AKO JE S DESNE STRANE OCA VAZNEVŠI SE U SLAVI (1. TIMOTEJU 3,16), A KAMOLI DA ĆE BILO KO UKLJUČUJUĆI I BILO KOJI RED ANDJELA PROCENJIVATI POSLE TOGA, KO ZNA KAD [OTK. 4,1], NJEGOVU DOSTOJNOST [OTK. 4,11; 5,9; 5,12]. NO UZROCI I POSLEDICE OVAKVE TVRDNJE PISCA LAŽNOG OTKRIVENJA OTKRIVAJU SVO NJEGOVO LUKAVSTVO I OPSEDNUTOST DEMONIMA ČIJU POZICIJU JEDINO ZASTUPA.
  Mi ljudi treba da se udostojimo da kroz zaista Reč Gospodnju, kroz Jevandjelje zadobijemo slavu Gospoda našega Isusa Hrista (2. SOLUNJANIMA 2,14).
  JOŠ JEDNOM, OBRATITE PAŽNJU, NA NASTAVAK, SAB. POSL. SV. AP. JUDE JAKOVLJEVOG 9, GDE ARHANDJEL MIHAILO PREPIRUĆI SE SA DJAVOLOM NE SMEŠE PROKLETA SUDA DA IZGOVORI, VEĆ REČE DA MU GOSPOD ZAPRETI, DA BI KASNIJE, U LAŽNOM OTKRIVENJU 12,7-9 (ČAK POSLE TVRDNJE GOSPODNJE), PISAC TVRDIO DA KO ZNA KOJI MIHAIL SA SVOJIM ANDJELIMA ZBACUJE DJAVOLA I SATANU SA NJENIM ANDJELIMA U SVOM RATU.
  NEĆE BITI, NEGO U NASTAVKU SAB. POSL. SV. AP. JUDE JAKOVLJEVOG 10 GOVORI SE O HULI I DALJE OPISUJU ONI KOJI SU SE UVUKLI (1,4), A O RATU NAŠEM I SVEM ORUŽJU BOŽIJEM PROTIV LUKAVSTVA DJAVOLSKOG GOVORI POSLANICA EFESCIMA 6,11-19.
  ŠTO SE PAK TIČE REFERISANJA PROROKA DANILA O KNEZU MIHAILU - 10,13 I 21 JASNO GOVORI O PRITECANJU U POMOĆ ARHANDJELA ŠTO JE JASNO POTVRDJENO U JEVREJIMA 1,14, A TAKO I DANILO 12,1 GDE JE JASNO DA MIHAILO VELIKI KNEZ BRANI NAROD, A NE RATUJE PROTIV DJAVOLA I SATANE, ŠTO JE JASNO I HRISTOS POTVRDIO SAM SE ODBRANIVŠI KUŠNJE SATANOVE U PUSTINJI KADA GA JE OVAJ IZAZIVAO DA GA OD NJEGA ANDJELI ODBRANE, KOJI SU MU TEK POSLE PRISTUPILI I SLUŽILI, A NA DRUGOJ STRANI KADA JE UHVAĆEN OD LJUDI NE HTEDE DA ODBIJE ČAŠU KOJU TREBAŠE DA ISPIJE, JER REČE DA JE MOGAO DA JE HTEO 12 LEGIONA ANDJELA DA UMOLI DA MU OTAC POŠALJE.
  UZMITE SE U PAMET, JER SEDAMDESETORICI SE ČAK I DEMONI POKORAVAŠE U IME GOSPODNJE KAD GOSPOD VIDE DA SATANA PADE S NEBA (citat opet), ALI IM I REČE DA SE ONI ZBOG TOGA NE RADUJU (Luka 10,20); APOSTOLI SU ČAK IMALI VLAST DA ŠTO NA ZEMLJI SVEŽU I RAZREŽU, TAKO I NA NEBU BUDE (Matej 18,18). A LAŽNO OTKRIVENJE 12,12 KAŽE DA SE VESELE NEBESA, A TEŠKO ONIMA KOJI ŽIVE NA ZEMLJI, JER SIDJE DJAVO (zbačena satana). MOŽDA SE DEMONI I VESELE KADA JE TEŠKO ZEMLJI, ALI ANDJELI BOŽIJI SE RADUJU KAD SE NEKI POKAJNIK OD LJUDI OBRATI (Luka 15,7 i 10). UOSTALOM NEBESA ĆE SE I UPROPASTITI PO REČI GOSPODNJOJ I ZBOG OVAKVIH PAKOSNIKA. PA, POGLEDAJTE SAMO KRITIKU JEREMEMIJE (2,8), A TAKVIH JE MNOŠTVO, PROTIV SVEŠTENIKA I PROROKA KOJI PROROKUJU VALOM (kao npr. i 5,31). POGLEDAJTE SAMO U KOJU KRAJNOST IDE PITAJUĆI, PRAVEĆI POREDJENJE SA DRUGIM NARODIMA KOJI NE PROMENIŠE SVOJE TZV. BOGOVE ČAK IAKO NISU BOGOVI, GOVOREĆI, A NAROD MOJ PROMENI SLAVU SVOJU NA STVAR ZALUDNU (2,11), GOVOREĆI DA SE TOME ČUDE NEBESA, I DA SE ZGROZE, I DA SE UPROPASTE, JER TAKO VELI GOSPOD (2,12). UZMITE SE U PAMET, PROČITAJTE JOŠ JEDNOM OVO POGLAVLJE I NE ZALUDJUJTE SE VIŠE LAŽIMA KNEZA OVOGA SVETA KOJI JE IONAKO VEĆ OSUDJEN (4. JEVANDJELJE 12,31), A KOJI JE NAJPROSTIJE REČENO ZAMENIO TEZE PO PITANJU ODGOVORNOSTI I DELA, A TAKODJE I SUDA SVETU. I nemoj neko da kaže da se Jeremija odnosi samo na državu Izrael, tj. jevrejsku naciju, kao da su oni odgovorni za nebesa, jer nije propala Reč Gospodnja, nebesa stoje svakom od nas nad glavom, jer nisu svi Izraelci koji su od Izraela (Rimljanima 9,6), niti je Judejac spolja (Rimljanima 2,28).
  A ja moram da izvršavam Reč Gospodnju: šta je, dakle, veće, ili, šta je prvo Bog stvorio, rodivši Reč svoju, Sina svojega, nebo i zemlju, ili stanovnike njihove? Šta je prvo Gospod Bog stvorio: nebesa Rečju svojom ili svu vojsku njihovu Duhom usta svojih? ...
  Nazad na vrh

  Ko zapečaćava?

  Da li da čekamo dok oni ne zapečate sluge [OTK. 7,3], ili smo mi već zapečaćeni (EFESCIMA 1,13 i 4,30) i to bez «andjeoskog» posredništva (II KORINĆANIMA 1,21 i 22)?

  Pored toga što lažno otkrivenje tvrdi da andjeli sude svetu, takodje tvrdi da andjeli zapečaćuju. Jedan andjeo [OTK.7,2] viče drugima koji treba da pustoše da to ne rade dok oni (u množini) ne stave pečat slugama njihovoga boga na čela [OTK. 7,3].

  Naravno, pisac lažnog otkrivenja je, po ko zna koji put (kao npr. kod Goga i Magoga), i ovde falsifikovao Jezekilja (9,3-4 i 11), jer se radi o jednom čoveku koji treba da belegom čela zabeleži...

  EFESCIMA 1,13 i 4,30 ...čuvši reč istine, Jevandjelje spasenja vašega, i poverovavši u Njega, biste zapečaćeni obećanim Duhom Svetim. I ne žalostite Svetoga Duha Božijega, kojim ste zapečaćeni za Dan izbavljenja.
  II KORINĆANIMA 1,21-22 A Bog je Onaj koji nas utvrdjuje sa vama u Hristu, i koji nas pomaza, Koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša.
  I SOLUNJANIMA 4,8 Koji, dakle, odbacuje, ne odbacuje čoveka nego Boga, koji je i dao Svetoga Duha svojega nama.
  II TIMOTEJU 2,19 Ali tvrdo stoji temelj Božiji, imajući ovaj pečat: Pozna Gospod one koji su njegovi, i: Neka odstupi od nepravde svaki koji priziva ime Gospodnje.

  Nazad na vrh

  Dokle ćete verovati lažovu?

  PSALAM 64,6: Izmišljaju zločinstva (NEMA VEĆEG ZLOČINSTVA OD TZV. ARMAGEDONA U OTK.16,16] i govore svršeno je [OTK.16,17]! šta će se raditi, smišljeno je! A što je unutra i srce u čoveka duboko je.

  Daleko od toga da sam se umorio, niti ću posustati, ali za koji citat da se god uhvatim lažnog otkrivenja ne znam koji je veća laž, pa uhvatih prvi,
  OTK. 1,1: OTKRIVENJE ISUSA HRISTA, KOJE NJEMU DADE BOG, DA POKAŽE SLUGAMA SVOJIM ŠTA SE IMA ZBITI USKORO; I OBJAVI GA POSLAVŠI GA PREKO ANDJELA SVOJEGA SLUGI SVOJEMU JOVANU. ...
  OTK. 3,18: ...; i masti da pomažeš oči svoje, da vidiš. ...
  OTK. 3,21 Onome koji pobedi daću da sedi sa mnom na prestolu mome, kao i ja što pobedih i sedoh sa ocem mojim na prestolu njegovom. ...
  OTK. 6,13-16 I zvezde nebeske padoše na zemlju, ... I nebo se izmače... i svaka gora i ostrvo pokrenuše se s mesta svojih. I carevi ...i svaki rob i slobodnjak sakriše se u pećine i stene gorske; i govorahu gorama i stenama: Padnite na nas i sakrijte nas od onoga koji što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova. ...
  OTK 1,7 Evo, dolazi sa oblacima, i ugledaće ga svako oko, i oni koji ga probodoše; i zaplakaće zbog njega sva plemena zemaljska. ...
  OTK 1,3 ...jer je vreme blizu. OTK. 22,10 ...jer je vreme blizu.
  OTK. 22,16 Ja ISUS poslah andjela svojega da vam posvedoči ovo u crkvama. Ja sam izdanak i rod Davidov, ... OTK. 21,6 ...ja sam...; OTK. 1,8 ja sam... ...
  OTK., više mesta: KO IMA UHO (jedno) NEKA ČUJE ŠTA DUH GOVORI CRKVAMA: ONOME KOJI POBEDI...
  pa svakoj crkvi-"pobedniku" različito da napravi razdor, kao npr. u OTK.2,17 kome daje "manu sakrivenu" , ali najveću podvalu onome 'pobedniku kome neće nauditi tzv. druga smrt'. Da li je djavo mogao da smisli pakleniji plan kako da se nikad ne ukine i ne pobedi smrt (vidi obavezno OSIJA 13,14 i 1.Korinćanima 15.51-55, ako nisi do sada), neprijatelj poražen od Hrista, ustajući i sam iz mrtvih vlašću koji primi od Oca, čak podižući mrtve na licu mesta glasom svojim, bez da čekaju sveopšte vaskrsenje, kao npr. Lazara, od paklenog plana da pomeri fokus sa smrti-neprijatelja koji će se poslednji uništiti izmišljajući drugu smrt, blagosiljajući (otk.14,13) one koji ('prvi put') umiru?

  Nazad na vrh

  Dva carstva ...

  Gospod prorokuje razlikujući dva carstva: ili naglašava da se radi o Carstvu Božijem (npr. Luka 6,20; 16,16 i Matej 19,24), tj. Carstvu nebeskom (Matej 5,3; 19,23 i 8,11), ili samo kaže - CARSTVO (Matej 8,12 A sinovi carstva biće izgnani u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.).
  LUKA 11,20 A ako li ja prstom Božijim izgonim demone, dakle, stiglo vam je Carstvo Božije (vidi Matej 12,28).
  LUKA 17,20... Na pitanje fariseja kada će doći carstvo Božije, Hristos im odgovori da ono neće doći da se vidi, niti moći locirati ovde ili onde, jer je ono unutrašnje, te da Ga ne traže spolja, tim pre jer će dolazak Sina Čovečijeg biti očigledan svima.
  Lažno otkrivenje 14,14 govori o sedenju na oblaku nekog ko je sličan sinu čovečijemu ("nalik" u OTK. 1,13), dok u poglavlju 12, pak govori o nastanku carstva božijeg na nebu zbacivanjem djavola i satane (tj. aždaje, zmije) sa neba posle rata na nebu koji se prenosi na zemlju, veselje na nebesima, teško zemlji, jer sidje k nama... (Opširnije...)
  Ali i na drugom mestu pisac lažnog otkrivenja potvrdjuje svoje carstvo nevolje, jer ima i početak i kraj budući da je definisano kao 1000-godišnje, (danas navodno) nije ni počelo, omedjano dvoma vaskrsenjima, tj. dvema smrtima [OTK. 20,4 i 6 ...i oživeše i carovaše sa Hristom 1000 godina] (što se nigde u Bibliji drugde ne pominje, naprotiv), posle čega pušta satanu iz tamnice [OTK. 20,7] i preuzima, krade i izopačuje Jezekiljevu predikciju o Gogu i zemlji Magogu [OTK. 20,8], koji po lažnom otkrivenju 20,9 završavaju pojedeni od ognja sa neba, a po JEZEKILJU 39,11-16 ukopavanjem, sahranjivanjem, pogrebom Goga i njegovog mnoštva čak 7 meseci da bi očistili zemlju od njihovih kostiju, jer su im ptice i zveri krv popili i oglodali ih (JEZEKILJ 39,17), i to sve u vreme (JEZEKILJ 39,11, posle Dana, JEZEKILJ 39,8) kad Gospod Gospod (!) neće više dozvoliti da se skrvni (pollute + bezslavit6) Njegovo Sveto ime, jer je On Gospod (JEZEKILJ 39,7). Naravno, taj Dan i vreme kada će se oružje ložiti na oganj umesto drva (JEZEKILJ 39,10), nema nikakve veze sa piscem lažnog otkrivenja koji je jednostavno omanuo u prepisivanju, jer Gogova vojska ne završava pojedena ognjem sa neba, već se sve zveri goste njihovom krvlju i mesom, jer su pali: Gog na polju (JEZEKILJ 39,5), njegova vojska na gorama (JEZEKILJ 39,4), a pogrebeni u dolini (JEZEKILJ 39,11), i to tako što će jedni obeležavati njihove kosti, dok ih drugi budu ukopavali na drugom mestu u dolini mnoštva Gogova (JEZEKILJ 39,13-15). Ali na Gogovu zemlju Magog (JEZEKILJ 38,2) i ostrva bez straha Gospod Gospod pušta oganj (JEZEKILJ 39,4-6), a ne na njegov i njegove vojske invazioni pohod, kad izadje na širinu zemlje da opkoli stan svetih i grad voljenih kako tvrdi lažno otkrivenje 20,9.

  No, da se vratim na temu, evo i Svetog proroka Božijeg DANILA:
  7,25 I govoriće reči na (Sve)višnjega [OTK. 1,2 i 5; 22,9; 13,6] , i potiraće svece Višnjega [OTK. 13,7] i pomišljaće da promeni vremena [OTK. 20,2–7] i zakone [OTK. 20,14; 21,8] i daće mu se u ruke (vidi ZAHARIJA 5,3 i 4, opširnije...) za vreme i za vremena i za po vremena.
  7,26 Potom će sesti sud, i uzeće mu se vlast, te će se istrebiti i zatrti sasvim.
  7,27 A Carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega; njegovo će Carstvo biti VEČNO CARSTVO, i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga.

  LUKA 10,17 Vratiše se pak Sedamdesetorica sa radošću govoreći: Gospode, i demoni nam se pokoravaju u ime tvoje
  10,18 A on im reče: Videh satanu gde pade sa neba kao munja [OTK. 16,17 i 18; 11,19; 8,5: 4,5]
  Znači, ako Gospod još onda posvedoči da je satana pao sa neba, nije li djavolski plan ono što govori lažno otkrivenje, koji svojim scenarijem bacanja 1/3 zvezda na zemlju [OTK. 12,4], te zbacivanja [OTK. 12,10], tj. silaženja [OTK. 12,12 ...sidje k vama djavo...], pa bacanja u bezdan i puštanja iz tamnice [OTK. 20,7], predstavlja lukavo izmišljenu bajku koja zavodi svet, a da ne govorim da koga god starozavetnog Svetog proroka Božijeg da se latio, izopačio Ga je ili direktno napravio lažovom kao u gornjoj digresiji sa Jezekiljom gde dokazah da nije omanuo jedno slovo, već komplet sudbinu Goga pervertirao?

  SABORNA POSLANICA SV.APOSTOLA JUDE 17 A vi, ljubazni, opominjite se reči koje napred kazaše apostoli Gospoda našega Isusa Hrista.
  II SABORNA POSLANICA SV.APOSTOLA PETRA 3,2 Da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci, i zapovesti svojih apostola od Gospoda i Spasa.
 • napred pre, ranije, ispred; spoken before, foretold, predskazali (ruski: prorekli) gledajući u sadržaj Biblije ili znajući vreme nastanka novozavetnih dela, ali u svakom slučaju znajući ko su bili apostoli Gospodnji i starozavetni sveti proroci.
  Nazad na vrh

  Hosted by www.Geocities.ws

  1