Peking-fjäll    

    SAMISKA ORTNAMN    

Klicka på texten för att se kartexempel!

 Nordsamiska, Lulesamiska,
 äldre (svensk) stavning

 Ny nordsamisk stavning
 Sydsamiska
 
      Svensk betydelse
       
 ale, alep
 alip, alimus

 
    västra, nordvästra
 ape
 áhpi

 
    stor myr, myrlandskap
 durre
  
    U-dal
 jauratj, jaurasj
 jávraš

 
    liten sjö
 jaure
 jávri
 
jaure 

 
    sjö
 jekna, jietna
 jiekna, jiehkki

 
    glaciär
 juovva
   
    blockmark
 jåkka, jåkkå
 johka
 jukke

  
    bäck, å
 jåkåtj 
 jogaš

 
    liten bäck
 jägge 
 jeaggi

 
    liten myr
 kaise
 gáisi

 
    spetsigt brant fjäll
 kaska, kaskamus
 gaska, gaskamus

 
    mellersta
 kiebne
 giebne

 
    kittel
 kukkes 
 guhkkis

 
    lång
 kuobla
 guobla

 
    brant med överhäng
 kuoika 
 guoika

 
    fors
 kåbba 
 
    kulle, bergknalle
 kåppe
 
    kopp, fördjupning
 kårsa, kårså
 gorsa

 
    smal, djup dal, ravin
 kårtje

 
    vattenfall
 kärke, kierke
 gearge

 
    sten, stenig
 kätje

 
    ände, slut
 lako
 láhku

 
    högplatå
 lulle, lulep
 lulip, lulimus

 
    östra, sydöstra
 luokta
 luokta

 
    vik
 luoppal, luobbal
 luoppal

 
    liten genomfluten sjö,
utvidgning av å
 luspe
 luspi

 
    utflöde från sjö
 låptå
 loapmi

    loft, hylla, avsats över
fjällbrant, gräsbevuxen
platå strax under fjälltopp
 muorke
 muorki
 
    mårka, smal landremsa
mellan sjöar, landet vid en
fors eller vattenfall
 måsko 
 moskku

 
    tillsluten, stängd på tre
sidor
 njalme
 njalmmi

 
    mynning, inflöde i sjö
 njarka
 njárga

 
    udde
 njira
 njira

 
    stenig bäckfåra,
liten fjällbäck
 njunnje
 njunnji

 njuone 

 
    näsa, utlöpare från ett
fjäll
 njåske
 njoaski

 
    sänka mellan två låga berg
eller åsar
 nuorta, nuortap 
 nuortta

 
    norra, nordöstra
 pada
 bahta

 
    ända, botten, t ex det
innersta av dal eller vik
 padje, padjep
 bajip

 bijje 
 
    hög, övre
 padjemus
 bajimus

 
    översta
 pakte
 bákti

 
    klippbrant, bergvägg
 puolta
 buoldda

 
    (jämn) sluttning i fjällsida
 ratte
 
    kant, sida
 rieppe
 riehppi

 
    nischdal, brant dalslut
 rita
 riidda

 
    gräsbevuxen frodig sluttning
under brant fjällvägg
 råvve 
 
    bränna, brännland
 saiva
 sáiva

 
    helig sjö, bisjö
 savo, savon
 savvu

 
    sel, lugnvatten
 skaite
 skáidi

 
    näs, landtunga mellan två
åar som flyter ihop
 stuor, stuorra
 stuor

 
    stor
 suolo
 suolu

 
    ö
 tievva
 
dievva

 
    kulle, backe
 tjarve, tjärve
  
    mindre fjäll intill högfjäll
 tjatsa

 
    pass
 tjåkka, tjåkkå

 tjakke, tjahke

 
    fjälltopp
 tjålme

 
    sund
 tjårro

 tjärra
    ås, bergsrygg
 tjärro
 
    lågfjäll i skogslandet
 tuoddar, tuottar
 duoddar

 
    kalfjäll
 unna, utsa
 unna

 
    liten
 vagge
 vággi
 vajja

  
    bred fjälldal
 varatj, varasj
 varaš

 
    litet berg
 vardo, varto
 várdu

 
    utsiktsfjäll, lågfjäll med
småkullar
 vare
 várri

 
    berg
 vuolemus
 vuolimus

 
    nedersta
 vuolle, vuolep
 vuolip

 
vuele

  
    låg, nedre
 vuopme
 vuopmi

 
    skogdal
 åive
 oaivi
 åjja

 
    huvud, runt fjäll
 ålke
 oalgi
 ålke 

 
    skuldra, axel, litet fjäll
som hänger ihop med
större fjäll
 årje, årjep 
 oarji, oarjip

 
    södra, sydvästra
 ätno, äno
 eatnu

 
    älv
 -h
 -t

 
    flertal
 -tj, -sj
 -š

 
    liten
       

Åter till Peking-fjälls hemsida

Hosted by www.Geocities.ws

1