จักราศี
(Zodiac)

เนื่องจากโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น ผู้สังเกตบนโลกจะเห็นราวกับว่า ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โดยเคลื่อนที่ไปตามแนวสุริยะวิถี (Eclipse) ครบ 1 รอบใน 1 ปี กลุ่มดาวต่างๆที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน เราเรียกว่า กลุ่มดาวจักราศี มีทั้งหมด 12 กลุ่ม เมื่อประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตศักราช กลุ่มดาวกลุ่มแรก ที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน จุดที่สุริยะวิถี เคลื่อนที่ตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในเริ่มต้นของฤดูร้อน คือกลุ่มดาวแกะ แต่ปัจจุบันคือกลุ่มดาวปลาคู่


ชื่อกลุ่มดาวภาษาไทย/อังกฤษ ราศี
1. กลุ่มดาวแกะ Aries ราศีเมษ
2. กลุ่มดาววัว Taurus ราษีพฤษภ
3. กลุ่มดาวคนคู่ Gemini ราษีมิถุน
4. กลุ่มดาวปู Cancer ราษีกรกฎ
5. กลุ่มดาวสิงโต Leo ราษีสิงห์
6. กลุ่มดาวหญิงสาว Virgo ราษีกันย์
7. กลุ่มดาวตาชั่ง Libra ราษีตุล
8. กลุ่มดาวแมงป่อง Scopius ราษีพฤศจิก
9. กลุ่มดาวคนยิงธนู Sagittarius ราษีธนู
10. กลุ่มดาวแพะทะเล Caplicornus ราษีมกร
11. กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ Aquarius ราษีกุมภ์
12. กลุ่มดาวปลาคู่ Pisces ราษีมีน

Hosted by www.Geocities.ws

1