กลุ่มดาวอันโดรเมดา
Andromeda

กลุ่มดาวอันโดรเมดา เป็นกลุ่มดาวที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่ง มีดาวฤกษ์ที่สว่างอยู่ 3 ดวงเรียงตามลำดับความสว่างคือ ดาว , และ ซึ่งดาวเป็นส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมคางหมู ในกลุ่มดาวม้าปีก และเคยเป็นดาวของกลุ่มดาวม้าปีกมาก่อน นอกจากนี้กลุ่มดาวนี้ยังมีกาแล็กซีที่น่าสนใจคือ คือกาแล็กซีแอนโดรเมดา ซึ่งเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

- And หรือ - Peg (Alpheratz) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาวเป็นดาวที่ต่อระหว่างกลุ่มดาวม้าปีก และกลุ่มดาวแอนโดรเมดา และเคยเป็นดาว ของกลุ่มดาวม้าปีกมาก่อน แต่ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มดาวอันโดรเมดา มีความสว่างปรากฏ 2.1 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 97 ปีแสง อยู่ตำแหน่งหัวของอันโดรเมดา

- And (Mirach) เป็นดาวฤกษ์สีแดง มีความสว่างปรากฏระหว่าง 2.06 ซึ่งสว่างกว่าดาวนิดหน่อยอยู่ห่างจากโลกประมาณ 199 ปีแสง

- And (Almach) เป็นดาวฤกษ์สีส้ม มีความสว่างปรากฎ 2.26 เป็นดาวคู่ โดยที่อีกดวงมีความสว่างปรากฏ 5.5 เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงิน สังเกตได้ยากด้วยตาเปล่า อยู่ห่างจากโลกประมาณ 355 ปีแสง อยู่ตำแหน่งเท้าซ้ายของอันโดรเมดา

M31กาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีกลียวแบบ sb ซึ่งคล้ายกับกาแล็กซีทางช้างเผือกมาก เป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้โลกมาก อยู่ห่างจากโลกประมาณ 2.2 ล้านปีแสง มีความสว่างปรากฏประมาณ 3.4 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ที่เห็นอยู่ด้านล่างซ้ายคือกาแล็กซี M110
M32 เป็นกาแล็กซีบริวารของกาแล็กซีอันโดรเมดาโดยอยู่ใกล้กน เป็นกาแล็กซีทรงกลมแบบ E2 มีความสว่างปรากฏประมาณ 8.2 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 2.2 ล้านปีแสง
M110 เป็นกาแล็กซีบริวารของกาแล็กซีอันโดรเมดาโดยอยู่ใกล้กัน เป็นกาแล็กซีทรงกลมแบบ E6 มีความสว่างปรากฏประมาณ 8.0 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 2.2 ล้านปีแสง

กลุ่มดาวสามเหลี่ยม(Triangulum)
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กอยูทางขวาของกลุ่มดาวอันโดรเมดา

M33 เป็นกาแล็กซีเกลียวประเภท Sc เป็นกาแล็กซีขนาดเล็ก อยู่ห่างจากโลกเพียงประมาณ 3.6 ล้านปีแสง มีความสว่างปรากฏประมาณ 5.7 ซึ่งพอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่จางมาก อยู่ในกลุ่มดาวสามเหลี่ยม

(ดูภาพใหญ่)

Hosted by www.Geocities.ws

1