ZAMAN AYARLI LAMBA KONTROL DEVRESİ;

Adaptör devresini yapıp çalıştırdıktan sonra yeni devremiz olan zaman ayarlı lamba kontrol devresine geçtik.

Yammamız gereken şuydu; butona basınca lamba istediğimiz kadar yansın ve sonra sönsün.              Kısaca merdiven otomatiğindeki prensip.Biz aşağıdan düğmeye basarız otomatik bir süre yanar ve genellikle biz  daireye girmeden tekrar söner ve tekrar düğmeye basmak zorunda kalırız.

Şimdi kullandığımız malzemelelri sayalım;

  • 100 K'lık Potansiyometre,
  • 10 K'lık direnç,
  • BC 308 serisinden transistör,
  • 12V 'luk röle
  • 100 watt'lık ampul (isteğe bağlı seçilebilir.)
  • 100 mikroF 'lık ve 10mikroF'lık kondansatörler,
  • Delikli pertinox , havya vb.. diğer standart aletler.

Şimdi bu malzemelerin plarform üzerinde nasıl konumlandırıldığını ve devrenin çalışma mekenizmasını açıklayalım.

wpeE.jpg (8976 bytes)

Devrenin çalışma mekanizması;

Amacımız  şuydu; butona bastığımız  zaman lamba yansını ve  bir süre sonra kendiliğinden sönmesini amaçlamıştık.

Bu sistemi elamanları yukardaki gibi bağlayarak kurduk.

Şimdi devrenin  çalışma mekanizmasından bahsedelim.

Devreye akım verildiğinde lamba yanmaz çünkü, lambaya 220V gitmez bu röle tarafından engellenir. Butona bastığımız zaman 100mikroF lık kondansatör deşarj olur bunun sonucunda röle etkin olur ve ampülle 220 Volt bağlantısı kurulur.Bir süre sonra röle bağlantıyı keser ve lamba söner.Eğer potansiyometre değeri arttırılırsa lamba daha uzun süre yanar yani zaman sabitesi potansiyometreyle ayarlanır.10 mikroF'lık kondansatörün görevi ise rölenin kontaklarını hemen çekmektir. Çünkü; Röle üzerindeki manyetik alan hemen kesilmeyeceğinden bir süre daha röle kontakaları bırakmaz. 10mikroF'lık kondansatör rölenin kontaklarını hemen bırakmasını sağlar.       Burada esas olan ise taransistörün anahtarlama görevinde   kullanılmasıdır.Bu detaylı konu daha sonra ele alınacaktır.Ayrıca baskı devreyide buraya koymaya çalışıcam.

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1