KEMUDAHAN CUTI

 

JENIS CUTI

KELAYAKAN

Cuti Separuh Gaji

30 hari tiap genap tahun perkhidmatan, maksimum 180 hari

Cuti Tanpa Gaji

30 hari bagi tiap genap tahun perkhidmatan, maksimum 360 hari

Cuti Sakit

Cuti Sakit Lanjutan
 

180 hari bergaji penuh setahun 

90 hari cuti separuh gaji dan 90 hari cuti tanpa gaji dengan elaun setelah diperaku oleh Lembaga Perubatan

Cuti Bersalin

Cuti Menjaga Anak

Cuti Isteri Bersalin
 

60 hari bergaji penuh. Layak lima kali sepanjang perkhidmatan 

90 hari tanpa gaji mulai hari ke 61 selepas cuti bersalin 

Tiga hari dari tarikh isteri bersalin

Cuti Tibi, Kusta dan Barah

24 bulan bergaji penuh bagi sakit barah dan kusta. 12 bulan bergaji penuh bagi sakit tibi. Diikuti dengan separuh gaji selama 12 bulan

Cuti Haji

40 hari bergaji penuh sekali sepanjang perkhidmatan

 KEMUDAHAN

A. CUTI
 

1.

Cuti Rehat

15.

Cuti Latihan Pasukan Sukarela

2.

Cuti Sakit

16.

Cuti Sambilan

3.

Cuti Kerantina

17.

Cuti Tibi, Barah dan Kusta

4.

Cuti Kecederaan

18.

Cuti Tanpa Rekod Menyertai Rombongan Kebudayaan

5.

Cuti Berkursus

19.

Cuti Separuh Gaji

6.

Cuti Gantian

20.

Cuti Tanpa Gaji

7.

Cuti Untuk Membuat Kerja-kerja Penyelidikan

21.

Cuti Sakit Lanjutan

8.

Cuti Sabbatical

22.

Cuti Haji

9.

Cuti Kecemasan

23.

Cuti Rehat Selepas Berkursus lebih 12 Bulan

10.

Cuti Sambilan (Guru)

24.

Cuti Untuk Masuk Peperiksaan

11.

Cuti Tugas Khas (Perubatan)

25.

Cuti Menghadiri Latihan atau khemh Tahunan Pertubuhan/Persatuan

12.

Cuti Mengambil Bahgian Dalam Olahraga/Sukan

26.

Membawa Ke Hadapan Cuti Yang Tidak Dapat Diambil

13.

Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas

 

 

14.

Cuti Menghadiri Latihan Syarukat Kerjasama

 

 

B. PERUMAHAN
 

1.

Rumah Kediaman Kerajaan

2.

Kemudahan Rumah Yang Disewa Oleh Kerajaan Untuk Anggota Yang Bertukar Wilayah

C. PERUBATAN
 

1.

Rawatan Perubatan Di Hospital/Klinik Kerajaan

2.

Rawatan Perubatan Di Luar Negeri

3.

Rawatan Kecemasan Di Klinik Swasta Yang Berhampiran

4.

Kelayakan Bayaran Wad

5.

Pemeriksaan Kesihatan

6.

Rawatan Untuk Pelatih

7.

Rawatan Untuk Keluarga Anggota

8.

Rawatan Untuk Anggota Jabatan Perubatan

9.

Rawatan Di Luar Stesen

D. KEMUDAHAN LAIN
 

1.

Tambang Belas Ikhsan Untuk Melawat Keluarga

2.

Tambang Percuma Ke Luar Negeri

3.

Tambang Mengunjungi wilayah Asal

4.

Menguruskan Jenazah

5.

Pengiring Menghadiri Majlis Rasmi

6.

Keahlian Kelab Rekreasi

7.

Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas

8.

Menghadiri Latihan/Khemah Tahunan

9.

Menghadiri Mesyuarat Syarikat Kerjasama

10.

Pinjaman Membeli Komputer

11.

Pinjaman Membeli Rumah

12.

Pinjaman Membeli Kenderaan


 
 

PERATURAN 5 - TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN 

·  Tidak boleh terlibat dalam pasaran hadapan sebagai pembeli atau penjual, dalam pasaran tempatan atau luar negeri

PERATURAN 6 - TIDAK HADIR BERTUGAS

 • Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh diambil tindakan tatatertib
 • "Ketidak Hadiran" 
  Termasuk tidah hadir selama beberapa lama jua pun pada masa dan tempat di mana pegawai dikehendaki bertugas 


 
 

 A. Jenis Cuti Guru-Guru Layak Mohon Tidak Menjejaskan
     Pencen/Ganjaran 

CUTI BUKAN HAK TETAPI SATU KEISTIMEWAAN

 

Jenis Cuti

Jumlah Cuti

Rujukan

Kelulusan

Catatan

Sambilan

7 hari

Pekeliling Perkhidmatan Bil 4/1977

Guru Besar

Satu hari sahaja pada satu ketika (Lampiran A)

Sakit

Swasta    - 15 hari 
Kerajaan - 90hari +    90 hari 
Kusta/Barah -24bulan

Perintah Am Bab (C) Para 31 (a)

Guru Besar JPN / JPA

 

Haji

Jangkamasa yang diperlukan tidak melebihi 40 hari

Perintah Am Bab (C) 34/35

JPN

 • Disahkan /Tetap
 • Sementara 6 Tahun

Mengambil Peperiksaan

Tempoh Peperiksaan

Perintah Am  Bab (C)

Guru Besar

Hari Peperiksaan

Bersalin

60 hari

Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/1998 - 26.4.1998 Perintah Am Bab (C) 25/26

Guru Besar

5 kali

Tanpa Rekod PJJ

30 hari

KP (BB) 06/01/4 Jld (48) 5.6.98 Hanya di ITP Awam 50 Tahun 
(Bukan Kolej Swasta)

JPN

 

Aktiviti KPPK/Ko-operasi

14 hari
+
(2 hari Perjalanan)

Perintan Am Bab (C) 42 (a)

JPN

Dalam Malaysia

Isteri Bersalin

Tiga hari

Perintan Am Bab (C) 17

Guru Besar

 


 

CUTI YANG MENJEJASKAN PENCEN/GANJARAN

 

Jenis Cuti

Jumlah Cuti

Rujukan

Kelulusan

Catatan

Separuh Gaji

180 hari

Perintan Am Bab (C) 5 (a) 

 • Kesihatan Guru/Sanak saudara
 • Lawatan sambil belajar diseberang laut

JPN

Tidak boleh melebihi had satu penggal persekolahan

Tanpa Gaji

360 hari

Perintan Am Bab (C) 52

30 hari setahun berkhidmat

 • Dalam Malaysia 6 bulan sahaja
 • Cuti Tidak Bolah diambil sekali lagi sehingga 4 tahun telah berlalu selepas cuti yang pertama

 

 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN ELAUN PERPINDAHAN
(Elaun Yang Dibayar Apabila Guru Ditukar)

 

Mengikut surat-surat edaran Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bil. JPA(S)63/163/(30) bertarikh 23 Ogos 1994 dan JPA(S)63/163(40) bertarikh 10 November 1994, pegawa-pegawai dan kakitangan yang bertukar atas permohonan sendiri tidak layak menuntut bayaran perpindahan dan pertukaran kecuali atas sebab-sebab tertentu yang diluluskan oleh Ketua Jabatan. Diantara syarat-syarat yang boleh dipertimbangkan oleh Ketua Jabatan ialah:- 

 • Peruntukan tahun semasa yang mencukupi (bagi membayar tuntutan pegawai)
 • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun di satu-satu tempat/negeri
 • Mengikut suami/isteri yang bertukar terlebih dahulu
 • Atas sebab-sebab kesihatan
 • Menjaga ibubapa yang sakit dan uzur (disertakan dengan surat pengesahan Doktor Kerajaan)
 • Di atas sebab-sebab ketidaksesuaian berdasarkan kepakaran dan ilmiah pegawai

Semasa negara mengalami kemerosotan ekonomi (1997-1999), semua permohonan pertukaran atas permohonan sendiri tidak dapat dipertimbangkan walaupun memenuhi syarat-syarat di atas. Walau bagaimanapun dalam tahun 1999, Kementerian telah memberi kelonggaran dengan meluluskan pembayaran pertukaran antara Wilayah (Semenanjung, Sabah, Sarawak). Pertukaran guru diantara negeri dalam semenanjung tidah ditakrif sebagai pertukaran antara wilayah. 

Mulai Januari 2000 semua pertukaran atas permohonan sendiri yang memenuhi syarat-syarat di atas adalah layak dibayar elaun-elaun pertukaran. 

Pegawai-pegawai dan kakitangan yang diarahkan bertukar kerana kepentingan perkhidmatan adalah layak menuntut segala elaun dan kemudahan mengikut Pekeliling-Pekeliling Perbendaharaan yang berkaiatan. 

Kepentingan perkhidmatan bermaksud:- 

 • Mengisi jawatan yang lebih tinggi grednya/kenaikan pangkat. 
 • Mengisi jawatan khusus (kemahiran dalam bidang-bidang tertentu) seperti jurulatih di sekolah sukan, guru pakar dan lain-lain.
 • Balik ke Wilayah asal/bertukar antara Wilayah (Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia).
 • Sebab-sebab tertentu yang boleh mencemarkan nama perkhidmatan awam/kes tatatertib.

 

 

FAEDAH PERSARAAN SKIM PENCEN UNTUK GURU

 

1.  SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

     Faedah-faedah persaraan hanyalah diberi kepada anggota berpencen yang bersara atau dibesarakan di bawah undang-undang pencen. Apabila bersara, faedah-faedah berikut layak dibayar kepada pesara:- 

 • Ganjaran Perkhidmatan
 • Pencen Perkhidmatan
 • Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (Bukan untuk Guru)

2.  JENIS-JENIS FAEDAH PERSARAAN

     i)   Ganjaran Perkhidmatan merupakan bayaran yang dibuat setelah mengambilkira:- 

 • Tempoh perkhidmatan anggota dalam perkhidmatan Kerajaan yang boleh dimasukira
 • Gaji yang akhir diterima oleh anggota di dalam perkhidmatan Kerajaan dan diberikan secara sekaligus  kepada anggota berpencen yang telah bersara atau dikehendaki bersara dari perkhidmatan Kerajaan. 

           Formula Ganjaran

           7.5%   x   Jumlah Genap Bulan Perkhidmatan   x Gaji Akhir
                         Yang Dimasukira

    ii)  Pencen Perkhidmatan merupakan bayaran bulanan yang diberi seumur hidup kepada anggota berpencen yang telah bersara atau dikehendaki bersara dari perkhidmatan Kerajaan. Penghitungannya adalah berdasarkan kepada gaji yang akhir diterima oleh anggota tersebut dan tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira semasa anggota di dalam perkhidmatan Kerajaan. 

           Formula Pencen

           1/600  x   Jumlah Genap Bulan Perkhidmatan  x  Gaji Akhir
                        Yang Dimasukira

Tertakluk kepada pencen maksimum setengah daripada gaji akhir

Pemilikan dan Pengisytiharan Harta Oleh Pegawai-Pegawai Awam


 

No.

Soalan

Jawapan

1.

Nyatakan peraturan/pekeliling yang berkaitan

1.

Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 

 

 

2.

3.

Pekeliling Perkhidmatan Bil.8 Tahun 1995 bertarikh 7 Jun 1995

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2Tahun 1999 bertarikh 15.5.1999 

2.

Nyatakan takrif ‘harta’ yang perlu diisytihar

1.

Harta tak alih

 

 

 

1.1

tanah, termasuk tanah yang diduduki di bawah lesen pendudukan sementara.

 

 

 

1.2

segala jenis tempat kediaman seperti rumah, rumah pangsa, pangsapuri atau kondominium.

 

 

 

1.3

bangunan, termasuk rumah kedai atau ruang kedai, ruang pejabat atau warung.

 

 

2.

Harta alih

 

 

 

2.1

apa-apa bentuk wang tunai di mana jua dideposit atau disimpan.

 

 

 

2.2

syer, saham, debentur, bon atau sekuriti lain.

 

 

 

2.3

apa-apa bentuk lesen atau permit perdagangan, perniagaan atau komersil.

 

 

 

2.4

apa-apa harta alih yang lain, termasuklah segala jenis kenderaan motor, barang kemas, keahlian kelab, perabot rumah dan alat sukan, yang harga belian tiap-tiap satunya melebihi 6 bulan emolumen atau RM10,000.00 mengikut mana yang lebih rendah.

 

- 2 -


 

No.

Soalan

Jawapan

3.

Harta siapa yang perlu diisytihar

1.

Harta yang dipunyai oleh semua kumpulan pegawai dalam perkhidmatan awam. 

 

 

2.

Harta yang dipunyai oleh isteri atau suami pegawai atau anaknya (termasuklah anak angkat tetapi tidak termasuk anak yang bukan di bawah tanggungan pegawai itu).

 

 

3.

Harta yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau bagi pihak isteri atau suaminya atau anaknya.

4.

Bila perlu mengisytihar harta

1.

Apabila dilantik ke dalam perkhidmatan awam.

 

 

2.

Apabila dikehendaki oleh Kerajaan.

 

 

3.

Apabila memperolehi apa-apa harta tambahan 

(kecuali wang tunai/simpanan yang perubahan jumlahnya kurang daripada 6 bulan emolumen).

 

 

4.

5. 

Apabila melupuskan harta-harta yang telah diisytiharkan.

Apabila genap tempoh yang ditetapkan. 

(5 tahun bagi pegawai biasa/3 tahun bagi Ketua Jabatan) 

5.

Apakah jenis borang yang digunakan

1.

JPA(T)1/95 - Pengisytiharan harta kali pertama 

 

 

2.

3. 

4.

JPA(T)2/95 - Pengisytiharan Pelupusan harta

JPA(T) 1/99 - Pengisytiharan Harta Tambahan 

Lampiran A - Pengesahan tiada perolehan/ pelupusan harta dalam tempoh yang ditetapkan 

 

- 3 -


 

No.

Soalan

Jawapan

6.

Bilangan salinan borang yang perlu diisi

 

5 salinan

 

 

 

1.

Set asal, kedua, ketiga - hantar ke Jabatan melalui Pengetua/Guru Besar.

 

 

 

2.

Set keempat - di simpan di sekolah.

 

 

 

3.

Set kelima - disimpan oleh pegawai.

7.

Siapa yang mempunyai kuasa menimbang pengisytiharan harta pegawai

 

Lembaga Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat.

 

 

SENARAI NAMA BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO)

NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

 
 

1.

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PERAK (MSSPK)    
Unit Kokurikulum, Jabatan Pendidikan Perak,    
Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh.

No. Tel : 05-527 4355    

No. Fax : 05-527 7273

2.

PERSATUAN SUKAN DAN KEBUDAYAAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN, (PSKPP)    
Unit Kokurikulum, Jabatan Pendidikan Perak,    
Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh

No. Tel : 05-527 4355    

No. Fax : 05-527 7273

3.

YAYASAN GURU MALAYSIA BERHAD    
Jabatan Pendidikan Perak, Jalan Tun Abdul Razak,    
30640 Ipoh.

No. Tel : 05-527 4355    

No. Fax : 05-527 7273

4.

PERSATUAN PENGELOLA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PERAK    
Jabatan Pendidikan Perak, Jalan Tun Abdul Razak,    
30640 Ipoh.

No. Tel : 05-527 4355    

No. Fax : 05-527 7273

5.

PERSATUAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH (PKPSM)    
SMK Sri Kampar, 31900 Kampar.

No. Tel : 05-466 1359    

No. Fax : 05-466 1359

6.

MAJLIS GURU BESAR (MGB) CAWANGAN PERAK    
SK Titi Gantong, 32600 Bota

No. Tel : 05-376 2689    

No. Fax : 

7.

KESATUAN KEBANGSAAN GURU-GURU LEPASAN MAKTAB SEMENANJUNG MALAYSIA (KKGLMSM)    
204-A, Jalan Sultan Azlan Shah Utara,    
Taman Anda, 31400 Ipoh.

No. Tel : 05-547 8627    

No. Fax :

8.

KESATUAN KEBANGSAAN GURU-GURU UGAMA MALAYSIA BARAT    
43, Jalan Kesumba, Pekan Baru,    
34200 Parit Buntar.

No. Tel : 05-716 6929    

No. Fax : 

9.

KESATUAN KEBANGSAAN GURU-GURU BESAR MALAYSIA (KKGGBM)    
D/a SJK(C) Bercham, 31400 Ipoh.

No. Tel : 05-545 5442    

No. Fax : 05-545 5442

10.

KESATUAN KEBANGSAAN GURU-GURU SEKOLAH TAMIL MALAYA    
SJK(T) Menglembu, 31450 Menglembu.

No. Tel : 05-241 5487    

No. Fax : 

11.

KESATUAN PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN (KPPK)    
434, Jalan Kemunting, Taman Saujana,    
34600 Kemunting.

No. Tel : 05-807 2661    
No. Fax : 05-807 6003    

E-Mail : [email protected]

12.

KESATUAN GURU-GURU MELAYU MALAYSIA BARAT CAWANGAN PERAK    
No. 12, Taman Ros, Jalan Sultan Abdullah,     
36000 Teluk Intan.

No. Tel : 05-621 5404    

No. Fax : 05-623 1066

13.

KESATUAN GURU-GURU MALAYA.    
SJK(C) Pasir Pinji No. 2, Jalan Sekolah.    
31650 Teluk Intan.

No. Tel : 05-322 1862    

No. Fax : 

14.

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC) NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN.    
Sek. Men. Sains Raja Tun Azlan Shah,    
34009 Taiping.

No. Tel : 05-808 3020    

No. Fax : 05-806 2576

 
 
 

 

SENARAI NAMA KOPERASI GURU

PERAK DARUL RIDZUAN

 

1.

KOPERASI SERBAGUNA GURU-GURU MELAYU LEPASAN MAKTAB SEMENANJUNG MALAYSIA PERAK BERHAD  
204-A, Jalan Sultan Azlan Shah Utara,   
31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

No. Tel : 05-547 8627

2.

KOPERASI GURU-GURU SEKOLAH SEMENANJUNG MALAYSIA BERHAD  
67-69B, Jalan Chung Thye Mun,  
30250 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 05-523 7575

3.

KOPERASI GURU-GURU MELAYU PERAK BERHAD  
No. 20A, Kompleks Perniagaan PKNPk,  
31350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 05-3131533

4.

KOPERASI MAKTAB PERGURUAN KINTA IPOH BERHAD  
Maktab Perguruan Kinta, Jalan Dairy,   
31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 05-547 7900

5.

KOPERASI GURU-GURU SEKOLAH INDIA PERAK BERHAD  
No. 10F, Jalan Tun Abdul Razak,  
30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 

6.

KOPERASI GURU-GURU MELAYU LARUT, MATANG, SELAMA DAN DINDING TAIPING BERHAD  
No. 17B, Jalan Kota, Peti Surat 53,  
34000 Taiping, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 05-807 3255

7.

KOPERASI GURU-GURU MELAYU KERIAN DAN SELAMA BHD.  
No. 1, Jalan Helang, Pekan Baru,  
34200 Parit Buntar, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 05-716 1157

8.

KOPERASI GURU-GURU MELAYU PERAK TENGAH UTARA BERHAD  
Lot 863, Lubok Merbau,  
33010 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 05-776 1842

9.

KOPERASI GURU-GURU PENDIDIKAN ISLAM PERAK BERHAD  
735-A, Taman Tasik Jaya,  
31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

No. Tel : 05-321 7780

10.

KOPERASI GURU-GURU MELAYU KUALA KANGSAR DAN HULU PERAK BHD.  
67, Jalan Kuala Kangsar, 33000 Kuala Kangsar  
Perak Darul Ridzuan.

No. Tel : 05-777 2304   

05-777 5025

11.

KOPERASI KESATUAN GURU-GURU MELAYU MALAYSIA BARAT BERHAD  
No. 12, Taman Ros, Jalan Sultan Abdullah  
36000 Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan.

No. Tel : 05-622 6622

Ke laman utama sektor

 

Hosted by www.Geocities.ws

1