UNDERVISNINGFalske eller sanne profeter


Nita Johnsen Februar 2001

Nita Johnsen er en erfaren profetinne og hennes undervisning er full av visdom og �penbaring. Hun har bevist at hun h�rer fra himmelen. Dette er meget bra undervisning.

Hvordan kan vi skille mellom falske og sanne profeter?
Kan en sann profet ta feil og gi et falskt ord? Hvorfor ville Gud la noe slikt skje? I denne tiden, n�r den profetiske tjeneste blir mer vidt akseptert og er mer synlig, ser vi mer feil, feilregning og endog usanne ord uttrykt. Den f�rste responsen som mange gode kristne gj�r n�r de h�rer en profet som bommer, er � forkaste profeten. Faktisk vil noen argumentere med at det er det som Herren �nsker oss � gj�re, basert p� 5 Mosebok 18:20
"Men den profet som i overmot drister seg til � tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham � tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal d�. "

P� en m�te har de rett som tror dette. P� en annen m�te har de det ikke.
La meg forklare. Hva er det som Herren virkelig �nsker at vi skal forkaste?
Han �nsker at vi skal forkaste den falske profeten!
Hva er det som skiller den falske profeten fra den sanne ?
Er det sant at en sann profet aldri gj�r feil?
Langt ifra! Det sp�rsm�let er behandlet i samme tekst.

Og hvis du sier det i ditt hjerte, Hvordan skal vi vite det?
(Da skal du vite:) "N�r det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke g�r i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til � tale, og du skal ikke v�re redd ham." 5 Mosebok 18:22.

Til og med den store profeten Esekiel talte en gang i Herrens navn noe som Herren ikke hadde sendt han for � tale og som brakte forvirring blant Guds folk, s� Herren irettesatte ham (Esekiels 18).
Det gjorde ham ikke til en falsk profet. I dette tilfellet talte han feil i Herrens navn. Herren brukte dette tilfellet til � instruere ogs� hele Israel i rett teologi. Heller ikke gjorde denne feilen at Herren sluttet � bruke ham. Straks Herren hadde irettesatt ham, s� brukte Han ham mer.
Sanne profeter kan alts� gj�re feil.

Kjennetegnet p� en falsk profet er en som har bestemt seg i sitt hjerte � forf�re Guds folk og eventuelt lede dem inn i tilbedelse av noen andre eller noe annet enn den sanne Gud. Falske profeter kan kanskje profetere mange korrekte ting. Hvis en person har en profetisk gave, men er ufrelst, s� kan fienden forvrenge det og bruke det til sin egen fordel. Likeledes kan en person ha en profetisk gave og v�re en kristen, men ha et hjerte som ikke er helt rett med Gud, og som vil egge ham til � bruke gaven galt.

Jeg traff engang en mann som hadde meget klart en profetisk gave.
N�r han talte under denne gaven kunne han gi eksakte ord som fikk mange til � tro at han var litt av en profet. Likevel f�lte jeg at noe manglet. Alltid n�r jeg var sammen med ham, f�lte jeg ubehag. Jeg ville ikke la ham profetere i mine m�ter, selv om hvert ord som jeg h�rte ham si var riktig. Jeg forsto ikke mine blandede f�lelser, s� jeg f�lte meg litt skyldig. Til slutt gikk jeg i min frustrasjon til Herren og ropte ut til Ham til langt p� natt for � f� en forst�else av situasjon. Til slutt talte Han til meg og sa:" Denne mannen er ikke en sann profet, men ham ligner Bileam, som solgte sin gave for penger. Han profeterer til rike kvinner hva de enn �nsker � h�re, slik at de vil gi ham penger. Som et resultat har han �pnet en d�r inn i det okkulte". Jeg ble sjokkert og lei meg og jeg gr�t og gr�t. Neste dag konfronterte jeg mannen med hans praksis og fortalte ham at hvis han noensinne ville flyte i renheten igjen, s� burde han omvende seg og vende sin sjel over til Gud for � disiplineres. Han var blitt en falsk profet som talte mange sanne ord fra den urene �nden.
Hva var det som gjorde ham uren og falsk?
Kj�rligheten til penger.

Den andre tragiske tingen, er at n�r man f�lger noen slike som dette, kan det skade Guds folk fordi de ikke kan skjelne klart. En gang da jeg var p� et m�te og var en baby i Kristus, var taleren en kjent forkynner og hadde v�rt p� kristen TV mange ganger. Jeg s� p� tilh�rerne mens han talte og begynte � profetere. Alle var overgitt over hans gave. Han kunne snappe opp folks navn og tale om meget spesifikke ting i deres liv. Det var helt enest�ende! Jeg var meget ung og ble sv�rt overrasket over at Gud ville snakke til folk p� den m�ten. Da han var ferdig, talte pastoren begeistret om ham og kalte ham opp for � ta inn offer. Den neste timen ble brukt til � ta opp offer for den og den tingen. Mannen l�y for folket vedr�rende prisen p� de ting som det ble tatt opp offer for. Jeg ble sjokkert og s�ret. Jeg kunne ikke forst� hvorfor Herren ville gi en slik gave til noen som senere ville stjele fra f�rene. S� jeg gikk inn i b�nn.

Tidlig om morgenen talte Herren til meg i en visjon.
Jeg s� at denne mannen var uren p� mange m�ter. Han var en svindler, og hans gave var uren. Delvis opererte han med et team av folk som ville gi ham informasjon om individer blant tilh�rerne. S� han skaffet seg informasjon fra dem. Hva han ikke fikk p� den m�ten, fikk han gjennom en forbindelse med en sp�doms�nd som jeg s� ved hans side i en visjon under m�tene. Jeg startet en faste p� hans vegne neste dag. Etter en lengre faste f�lte jeg en fred for at Gud skulle konfrontere ham. N�r han endelig gjorde det mange �r senere, avsl�rte Gud ham og gjorde ende p� hans tjeneste, og den ble stoppet. Han hadde gjort seg selv til en falsk profet gjennom kj�rligheten til penger. Inntil n� har jeg bare snakket om falske profeter i menigheten. Mange og varierte er de falske profetene utenfor menigheten. De blir ofte ledere av sine egne sekter. De fleste kristne forst�r � holde seg borte fra dem. De kan gjenkjennes ved det faktum at deres teologi ikke er p� linje med Bibelen. De kan ikke b�re de sanne �ndens frukter, da de ikke har Den Hellige �nd. D�mmekraft i �nden kan �penbare alt som bare ligner og ser ut som Den Hellige �nd. Men det viser seg til slutt � v�re bedrag.

Jeg traff en gang p� en mann som hadde falt fra n�den og fortsatte i hva han kalte tjeneste. Han reiste rundt med en gruppe mennesker og holdt m�ter p� hoteller. Igjen fikk han informasjon om mennesker gjennom triks og brukte dette i tjenesten for � peke p� ham som en sann profet. Hans teologi var sv�rt uren, og han melket folket som var til stede p� hans m�ter for hver en cent de hadde. Til slutt gav Herren meg korrigeringsord for ham. Det var en sterk advarsel om en truende dom som ville komme, hvis han ikke omvendte seg og ydmyket seg innfor Herren og lot Ham f� disiplinere seg, og gi sitt liv tilbake til Ham og vandre for Ham i renhet. Jeg m�tte ham noen �r senere og han fortalte meg at han hadde tatt ordet seri�st og gjort hva Herren hadde forlangt av Ham. Han forsikret meg at hans liv var n� rent innenfor Herren. I dette tilfellet ble det en lykkelig slutt, men ved mange slike falske profeter ender det opp i en sekt.
Husk tragedien i Ghana for noen �r siden.

Dagen kommer n�r det vil bli meget vanskelig � skille sannheten fra det falske, hvis vi ikke har �ndelige �yne til � kunne skille. Det falske vil uttale mange sanne ting. Det vil bli utf�rt mange mirakler. Teologien som de vil l�re, vil se sann ut, men etter som tiden g�r, vil de lage sine egne doktriner i det rene, inntil de har tatt sine tilhengere totalt bort fra den sanne troen. De vil endog ha det som ser ut som ydmykhet. Men det vil v�re falsk ydmykhet. De vil forkaste korreksjon. Selv om de vil undervise om kj�rlighet, vil de gj�re det for � f� tilh�rernes kj�rlighet og innvielse, ikke fordi de praktiserer sann Kristi kj�rlighet. Bare det at man har gaven til � kunne skille �nder, vil hjelpe kristne til � skille det sanne fra det falske i dagene som ligger foran. Det vil v�re noen av de falske profetene som aldri har kjent Messias. Andre vil v�re av den typen som har kjent Ham, men p.g.a. kj�rligheten til penger har de �pnet seg for forf�relse og det okkulte. I begge tilfeller vil de v�re etter pengene dine s� snart som du �pner hjertet ditt for dem, og n�r de har f�tt pengene, vil de v�re etter sjelen din.

Av de sanne profeter er der to slag.
F�rst har vi den umodne kristne, deretter den modne profet.

Vi vil begynne med � diskutere den umodne profet.
Det er de som ufrivillig lager de st�rste problemer i Guds menighet.
Det er et sant kall i livet til disse mennene og kvinnene.
De elsker Herren og er mer eller mindre lutret.
Bibelen sier vi vil kjenne dem ved deres frukter. S� det vil v�re frukter i deres tjeneste. En ting som alltid vil f�lge mantelen av en sann profet er helbredelsens gave. Det betyr ikke at hver profet som flyter i helbredelsens gave, er sann. Men hver sann Ny Testamentlig profet vil flyte i helbredelsens gave. En umoden profet vil ikke alltid manifestere �ndens frukter, og som kristne m� vi gi rom for det hvis vi ser at han pr�ver � l�re Herrens veier. P� den andre siden, hvis vi ser at han ikke har lyst til � vokse i n�de hos Herren, og at han som et resultat fortsetter � skade folk, trenger menigheten � gj�re ham ansvarlig for det.

Han vil til sine tider profetere galt.
En ting som kan skje, er at han h�rer et ord fra den andre himmelen, kanskje et ord som gir et bilde av Satans intensjoner, men han vet ikke hvordan han skal presse seg gjennom for � h�re Herrens visdom om den �penbarte hemmelighet.

En gang under et m�te s� jeg en visjon av en mann i en kiste.
Vel, det er ikke det ordet som du vil l�pe og fortelle alle. S� jeg stoppet, og spurte Herren hvorfor jeg ble vist dette om denne personen. S� ventet jeg desperat og h�pet p� et svar. Til slutt kom s� Herren til meg, og sa: "Denne mannen holder p� � bli koblet inn i synd (Han nevnte navnet p� synden). Hvis han gj�r det, vil det koste ham livet. Hvis han vil stoppe og vende om n�, s� vil jeg helbrede ham og redde hans liv." S� jeg dro mannen til side og delte hva Herren hadde gitt meg. Han omvendte seg �yeblikkelig, og han sparte sitt liv.

Noen som ikke viste at Herren ville tale p� denne m�ten ville ha talt ut ord om kommende d�d p.g.a visjonen og ikke gitt h�reren h�p for framtiden. Alle de som h�rte ville ha sagt, denne personen er en moden profet, for han talte om mannens d�d og det skjedde. Mens derimot en profet som var mere kjent med Herrens veier, ville s�ke � spare mannens liv. Han kunne ha blitt kalt en falsk profet av folk som visste om profetien hvis mannen levde og ikke d�de.

Jeg kan huske engang under begynnelsen av min tjeneste at jeg fikk jeg et kunnskapsord om helbredelse. En kvinne kom fram og mottok b�nn for det tilfellet som jeg nevnte. Etter m�tet fant hun meg og spurte meg om hun var helbredet og om hun kunne slutte � ta medisiner. Jeg spurte henne hvordan hun f�lte, for jeg visste at hvis hun var helbredet for sykdommen ville hun vite det �yeblikkelig. Hun svarte at hun hadde det meget bra. S� jeg svarte ubetenksomt at hun kunne slutte � bruke medikamenter.

Et par dager senere kom hennes mann og tok tak i meg og spurte om jeg kunne komme til deres hjem, for kona hadde f�tt et anfall. Vi endte opp med � kalle p� ambulanse for � f� hjelp, og hun gikk tilbake til medisiner. Jeg spurte hvorfor hun l�y for meg. Helbredelsen som hun kom opp for, var ikke hennes problem i det hele tatt, men Guds. Hun forklarte at det var fordi hun var skamfull over � fortelle sannheten. Vel, hennes forlegenhet kostet henne nesten livet. Videre forlot jeg nesten tjenesten. Jeg f�lte at jeg ikke lenger kunne stole p� gaven p.g.a. den feilen jeg hadde gjort. Men takket v�re noen venner som hadde st�ttet min tjeneste i mange �r, klarte de � snakke meg bort fra det. Jeg viste min umodenhet ved den m�ten som jeg behandlet denne hendelsen p�.

En umoden profet presenterer mer stykkevis enn en moden profet, og det kan lett se ut som en falsk profeti. Etter hvert som han l�rer Herrens veier � kjenne, blir hans profetier mer fullkomne. Paulus sier i 1.korinterbrev at vi alle profeterer stykkevis, og som om man ser igjennom "et m�rkt vindu". Som en regel: jo mer moden en profet er, jo klarere blir hans ord. Men likevel vil en moden profet noen ganger h�re ord i g�ter akkurat som Aron og Miriam gjorde.

En umoden profet vil i st�rre grad profetere uriktig.
Herren vil tillate det for � rense profeten. Han vil kanskje profetere ut fra sin sjel og bomme p� m�let, som er en sann profeti. I 5. Mosebok st�r det at vi ikke skal frykte ham; han profeterer i antagelser. Hva er s� menighetens ansvar i slike tilfeller? Vend dere ikke mot profeten. Be for ham eller henne at Faderen vil fortsette � rense gaven i karet.

Profetene av i dag er ikke av det samme format som Den gamle pakts profeter.
Jeg ble engang tatt til himmelen og f�rt bak et tykt kongelig forheng, hvor jeg fant alle Det gamle testamentets profeter sitte ved et spisebord. Bordet passet for en konge. Jeg ble bedt om � sitte ned og kommunisere med dem for en stund, hvilket jeg gjorde. Guds n�rv�r var s� mektig at jeg kunne ikke st� der lenge. Jeg �nsket � v�re der for alltid, men min �nd var ikke i stand til � t�le Guds "Shekinah", hans herlighet, som s� ut til � hvile innenfor forhenget. Det var for sterkt for meg.

Etter en kort tid tok engelen som viste meg bak forhenget, hvor disse profetene var, inn i et annet rom, med et "blodforheng". Bak dette forhenget var det et annet spiserom. Ved dette bordet var Det nye testamentets profeter. Igjen ble jeg fylt av �refrykt og merket �yeblikkelig at Guds n�rv�r bak dette forhenget var langt fra s� tungt som n�rv�ret i det andre. Jeg var �yeblikkelig i stand til � b�re dette n�rv�ret og kunne v�rt der s� lenge jeg ville uten problemer. Jeg spurte engelen hvorfor det var slik. Han forklarte meg at Det nye testamentets profeter ikke b�rer den samme tyngden av Guds ytre n�rv�r som i Det gamle testamentet, fordi hver troende n� har Den Hellige �nd i seg. Herren forventer at den troende skal bruke muligheten til � leve livet under ledelse av den innplantede Hellige �nd i steden for slik som profetene i Det Gamle Testamentet m�tte gj�re.

Spesielt etter � ha g�tt inn bak det andre forhenget og funnet mindre av Guds direkte n�rv�r, �nsket jeg av hele mitt hjerte � v�re bak det f�rste forhenget, men jeg viste at jeg ikke kunne v�re der. Jeg kunne ikke p.g.a. min begrensede kapasitet, og fordi dette var en erfaring som var blitt gitt meg en gang for alle.

Fordi Det nye testamentets profeter b�rer mindre vekt av ansvar, velger Herren � rense dem i menighetens n�rv�r, i stedet for i en hule en eller et annet sted hvor de er uten kontakt med andre. N�r han renser sine profeter, bruker han dem som et redskap til � rense sin menighet enda mer. Dette l�rer oss til � fokusere p� Jesus og ikke noe menneske. Videre l�rer det oss � elske autoritet til og med n�r vi mister den, og dekke profetene i kj�rlighet mens de blir renset og lutret av Faderen i v�rt n�rv�r. Det er mye vanskeligere for oss alle p� denne m�ten. Det er meget ydmykende for profeten. Og jo mer moden profeten er, jo mer lei seg er de for enhver skade som m�tte bli p�f�rt menigheten hvis de ga uriktige ord. Som ellers i menigheten, m� vi legge kj�rlighetens teppe over feilene som vi har gjort, n�r motivet var godt. S� det er vanskelig for alle, men Herren er t�lmodig og vis, og Hans veier er de beste. Og vi l�rer � stole p� Ham i alt.

Jeg tror det er et par forskjellige m�ter en profet kan miste et ord p�. En kan v�re at han h�rer mange profeter gi ord for en spesiell tid og f�ler i sitt hjerte at det er et godt ord, s� han f�lger opp, og tror at de sammen gir et rent ord fra Herren. Noe lignende skjedde med meg for noen �r siden. Jeg hadde ivrig s�kt Herren om en sak som mange hadde profetert om. Alle som jeg h�rte sa at denne hendelsen ville inntreffe. Fortsatt trodde jeg at det ikke ville inntreffe, og det var det som jeg fortalte alle. S� en dag h�rte jeg p� en kassett av en velkjent og respektert profet som sa det samme som de andre, at denne uunng�elige hendelsen faktisk ville skje. Jeg tenkte at jeg hadde bommet, siden han sa at det skulle skje, og at jeg var utkoblet. Igjen s�kte jeg Herren. Den natten hadde jeg en visjon, og Jesus sa: "Si til Mitt folk at de m� ha Abrahams tro." Jeg trodde �yeblikkelig at Han mente at denne handlingen skulle skje og at den andre profeten hadde rett, og at jeg tok feil, og at folket trengte � ha tro, og at de ville klare det. Ut fra dette begynte jeg � lese opp alle grunnene hvorfor det n�dvendigvis ville hende; det var ingen sjanse for � unng� det. Jeg s� p� kristen TV og der var de alle enige. S� jeg publiserte en artikkel og pr�vde � hjelpe folk til � forberede seg for den kommende ulykke. Det var mer en undervisningsartikkel enn profetisk. Men den hadde nok profetisk dialog til at folk tydet det slik. Da det ikke skjedde, f�lte jeg meg elendig. Jeg visste ikke hvem jeg kunne ha s�ret, og jeg hadde angst. Igjen �nsket jeg � forlate min tjeneste. Jeg kunne ikke forst� hvordan jeg kunne ha latt meg selv bli lurt av den velrespekterte profeten, som tilfeldigvis forandret sin menig noen tid senere; jeg bare visste det ikke. Ved mye b�nn var Herren i stand til � oppmuntre meg til � st� i tjenesten og l�re leksene. Mange m�neder senere fortalte Herren meg i en visjon at Han tillot meg � ta feil i denne saken. Han sa: "Det var hardt for deg � bli ydmyket p� den m�ten, men du er en bedre person i dag p.g.a. dette. Jeg vet ikke om jeg noensinne vil komme over den hendelsen, men jeg forst�r at Herren har en grunn til � handle som Han gj�r med alle profetene som enda ikke har n�dd den fulle modenhet. Jeg bommer ikke ofte, men det ser ut til at n�r jeg gj�r det, smerter det lenge. Jeg er sikker p� at jeg f�lte hva Esekiel m� ha f�lt, da Herren irettesatte ham for � ha bommet.

Den andre m�ten som en profet kan bomme p�, er ved � tolke et ord som Herren har gitt. Herren har kanskje gitt en visjon eller en dr�m eller ganske enkelt et ord. Profeten gir kanskje et ord og blir fristet til � forklare det ved � gi sin egen tolkning. En herlig eldre mann, som er en profet og h�yt respektert i Kristi legeme, sa nylig at de eneste gangene som han bommer er n�r han pr�ver � tolke Herrens ord.

Herren viste meg en gang i en dr�m i tre deler, at en moden profet vil aldri noensinne bomme. Jeg vet ikke om vi har noen i den klassen i dag i Amerika. Det er kjennetegnet p� en moden profet at han alltid har rett i det profetiske ord. Jeg gav en gang et ord om en stor djevelsk �nd kjent som Basilisk. Jeg profeterte om mange ulykker som den hadde planlagt for et spesielt �r. Kort tid etter � ha publisert dette profetiske ordet, ble jeg invitert av en gruppe forbedere � v�re med dem � be for Amerika mot denne �nden. Vi �pnet for invitasjoner fra de ni statene som var potensielle m�l og h�pet p� � f� kvalifiserte forbedere fra alle statene til � st� i gapet for sin egen stat. Det endte med at alle statene var sterkt representert utenom en. Den staten var Nord Carolina, som ikke var representert i det hele tatt. S� vi tilbrakte helgen i lovprisning, omvendelse og forb�nn p� vegne av de ni statene. Som et resultat ble alle de ni statene spart for de ulykkene som kom unntatt Nord Carolina, som opplevde en orkan som det �ret nesten �dela en hel by. De beregnede skader var i millioner. S� den staten som ikke var representert hadde ikke beskyttelse mot denne �nden.

Men fordi det ikke ble �delagt noen avlinger i de andre statene, ble jeg anklaget for � v�re en falsk profet. Da jeg gjorde mine anklagere oppmerksom p� �deleggelsene av en orkan i Nord-Carolina og forklarte at det var den eneste staten som ikke hadde noen representant p� forb�nnskonferansen, ble de stille. Jeg bringer dette opp, for mange ganger vil Gud gi et sterkt advarende ord. Med det vil Han gi visdom for � unng� potensiell ulykke. Hvis det skjer, vil profetien aldri g� i oppfyllelse. Jonas opplevde det samme vedr�rende den f�lsomme barmhjertigheten til Faderen. Han profeterte fullstendig �deleggelse av Nineve. Likevel visste han hele tiden at hvis folket omvendte seg, s� ville Gud ikke sende noen �deleggelse. Han gav ikke noen enten-eller-advarsel. Han ganske enkelt sa at Nineve ville bli �delagt i l�pet av 40 dager. Da folket omvendte seg, ble Jonas sint fordi han visste at byen ikke ville bli �delagt, og han ville bli betraktet som en falsk profet. Enda var det dette som han var sendt for. Han ble sendt for at byen skulle bli spart for dommen. Jonas hadde kanskje g�tt og sett p� seg selv som om han hadde gj�rme p� ansiktet, men Herrens dyrebare vilje hadde skjedd.

Den modne profet lever under en sterk Herrens disiplin for � sikre at hans hjerte fortsatt vil v�re ydmykt nok til � v�re rent. Enten har han g�tt igjennom eller s� vil han g� igjennom mange t�ffe hendelser, hvor han blir tuktet av Herren til � fokuserte p� Hans herlighet i stedenfor p� sin egen, slik at Han kan bruke ham slik Han �nsker. En moden profet vil vandre i en ualminnelig sterk kj�rlighet, og �ndens frukter vil v�re sterkt til stede i hans liv og tjeneste.

Fremfor alt vil de modne profeter i h�y grad leve i b�nn innfor Faderen. Fordi de lever s� n�r Ham, er de menn og kvinner som kjenner Guds hjerte. De kjenner hans hjerte og lever for � beskytte og forsvare det. De lever i absolutt lydighet til Ham. De har g�tt gjennom en intens trening i lydighet og er villig til � t�le stor urett for � �re at Han eier dem. Paulus skriver om hjertet til en moden profet n�r han skriver: "Fra n� av m� ingen plage meg (ved � gj�re det n�dvendig � forsvare min apostoliske autoritet og guddommelige sannhet av evangeliet), for jeg b�rer p� min kropp Herren Jesu stempel (s�rene, arrene og andre utvendige bevis for forf�lgelse, dette vitner om at det er Han som eier meg)! Gal.6:17 Ampl. Bible.

Dagens modne profeter, som profetene i Det gamle testamente, lever i en usedvanlig sterk overgivelse til Herren. Han er deres kj�rlighet og deres liv, uansett gift eller ugift er de gift med Ham. Denne slags overgivelse forlanger en robust individualisme som er uten kompromiss. Herren viste meg en gang i en dyp visjon at en profets personlighet kan gjenkjennes i Esau. Han hadde en oppr�rers individualisme, og var �rlig p� sin egen m�te. De modne profeter �nsker � si alt hva de ser uten � legge skjul p� sannheten. De pynter ikke p� ordene, mange ganger til folks ergrelse. De sier hva de mener, og mener hva de sier selv om det er galt. Esau visste at hans foreldre ikke likte ideen om � gifte seg med utenlandske kvinner. Men han gjorde det og brakte kvinnene hjem. Han var ikke den typen som gjorde det bak sine foreldres rygg. S� selv om det var galt, s� gjorde han det �penlyst.

Herren tar slike personligheter og former dem til modenhet, slik som med d�peren Johannes. Og som Johannes er de menn og kvinner som er dugelige til � st� mot vinden av popul�re tanker og ideologier og bevisst lar seg bli bl�st ned av vinden, som et halmstr�. Den st�rste forskjellen er at de er individualister framfor mennesker, men usedvanlig ydmyke framfor Herren.

Deres budskap er f�rst til Kristi brud, s� til resten av menigheten, og s� til slutt til de fortapte (utenfor menigheten. Red.)Deres sang er sangen i �nden, et kall til liv i �nden. De forkynner rettferdighet, de �penbarer framtidens begivenheter, og de kan bokstavelig talt sies � v�re Guds taler�r p� jorden (Esaias 40:3).

Det er forskjellige niv�er av umodne profeter, s� vel som modne profeter, akkurat som det er forskjellige niv�er av umodne og modne menn i det naturlige. Men med en gang en profet n�r det som Herren betrakter som modenhet, beveger han seg inn i en hel ny profetisk dynamikk Faderen vil da gi ham ting som Han aldri ville tiltro noen andre og som jeg nevnte tidligere, de vil aldri bomme p� det. Deres ord er alltid et sikkert ord, slik som med Samuel.

Men inntil en mann eller en kvinne n�r det niv�et av modenhet, s� vil de leilighetsvis gi et ukorrekt ord. Av tusener av ord som jeg har gitt i de siste ti �r alene, s� kan jeg si at jeg har bommet kanskje fire eller fem ganger. Det er alltid smertefullt og alltid gr�ter jeg mange t�rer, men jeg vet at Herren bruker disse smertefulle stundene til � rense meg. Som en del av Kristi legeme, skal vi vise modenhet og barmhjertighet mot de profetene som fortsatt er under utvikling. Vi skal be for dem og dekke dem inntil Herrens arbeid i dem er avsluttet, og at de, slik som v�r elskede Samuel, kommer til et niv�, hvor deres ord aldri faller d�dt til jorden. Dette behager Herren og vil holde oss, Hans barn, fra � opph�ye mennesket eller seg selv i v�re hjerter og vil holde Ham p� tronen i v�re hjerter, hvor han skal v�re. Husk at vi alle blir fint avstemt i menigheten, hva enn vi gj�r i Hans navn og hvor enn vi gj�r det. Derfor �nsker vi � gi den samme n�den til andre som vi �nsker � f� for v�re egne.

Nita Johnsen
Februar 2001


Tilbake til hovedside - i de siste dager - Lastet 22.09.04
Hosted by www.Geocities.ws

1