სიმართლე

„ასჯერ გაგონილს ერთხელ დანახული სჯობია“
აქ ნახეთ კაცობისა და არაკაცობის ორთაბრძოლა

 თავფურცელი »  საქართველო  »  ეროვნული მოძრაობა

წინასიტყვაობა

საქართველოში ახალგაზრდა თაობას საგანგებოდ და განზრახ უმალავენ სიმართლეს ზვიად გამსახურდიას ეროვნული, კანონიერი ხელისუფლების ანტიქართული, ანტიეროვნული, კრიმინალური ძალების მიერ დამხობის, კომუნისტურ-ნომენკლატურული რევანშისტული ხუნტის შექმნისა და ამ ხუნტისადმი წინააღმდეგობის მოძრაობის შესახებ. ამ საითში წარმოდგენილია თვალსაჩინო მასალა და ყველას შეუძლია დაინახოს თუ რა და როგორ ხდებოდა.


საითში წარმოდგენილია უნიკალური და იშვიათი ვიდეო კლიპები
ვიდეოკლიპების უმეტესობა Windows Media Video ანუ WMV ფორმატშია


საქართველოს ნეოპუტჩისტური ხელისუფლების ფაქტობრივი პრეზიდენტის განკარგულება

1991-1993 წლებში ხელისუფლების უკანონოდ შეცვლასთან დაკავშირებული მოვლენების შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ.

"საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შექმნის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 14 თებერვლის N60 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-7 პუნქტის "ქ" ქვეპუნქტის შესაბამისად:

შეიქმნას საქართველოში 1991-1993 წლებში განვითარებული მოვლენების შედეგად განხორციელებული ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლის, საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ფიზიკური ლიკვიდაციის, ასევე ხელისუფლების შეცვლის მიზნით ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებული ფაქტების, გარემოებებისა და თანამდევი (1991-2003 წლებში მომხდარი და სხვ.) მოვლენების შემსწავლელი კომისია..

2004 წლის 21 თებერვალი
ქ. თბილისი


ეროვნული თანხმობის დეკლარაცია (30.01.2004)

« მიმაჩნია, რომ 1991-92 წლების მიჯნაზე საქართველოს წინააღმდეგ მოეწყო შეთქმულება, როცა შინაგანმა და გარეგანმა ანტიეროვნულმა ძალებმა მოაწყვეს სამხედრო სახელმწიფო გადატრიალება, როგორც ის კვალიფიცირებულია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 13 მარტის დადგენილებაში, ხოლო საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 20 აპრილის დადგენილებით, შეფასებულია, როგორც კანონიერი ხულისუფლების დამხობა და სამოქალაქო კონფრონტაცია. ეს იყო კომუნისტურ-ნომენკლატურული რევანში. »

მიხეილ სააკაშვილი
"დილის გაზეთი", 2004 წლის 30 იანვარი


საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
1991-92 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების სამართლებრივი შეფასების შესახებ

 

საქართველოს პარლამენტი მიესალმება საქართველოში მიმდინარე ეროვნული თანხმობის პროცესს და მიიჩნევს, რომ უახლესი ისტორიის სწორი და პირუთვნელი სამართლებრივი შეფასება აუცილებელია ახალი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობისათვის.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

 

1. საქართველოს პარლამენტი კვლავ ადასტურებს 1990 წლის 28 ოქტომბერს არჩეული საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და 1991 წლის 26 მაისს არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის, აგრეთვე მათდამი დაქვემდებარებული სტრუქტურების (შეიარაღებული ძალების ჩათვლით) და ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების ლეგიტიმურობას სათანადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში. შესაბამისად გადაისინჯოს სისხლის სამართლის საქმეები იმ პირთა მიმართ, რომელთა ბრალდება ემყარებოდა მითითებულ სახელისუფლებო სტრუქტურებში მათ მონაწილეობას და მათ პოლიტიკურ მრწამსს.

 

2. დაიგმოს 1991-92 წლების დეკემბერ-იანვრის ანტიკონსტიტუციური შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება.

 

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ მაჭავარიანი

 

თბილისი,
2005 წლის 11 მარტი.
N 1104 - Iს

     
 < წინა  პუბლიკაცია 8, სულ: 11  შემდეგი > 
სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება
ავტ.: შავლეგო : 5/25/2005

სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება - ყველაზე მებრძოლი პოლიტიკური ორგანიზაცია ეროვნულ მოძრაობაში.

იხილეთ: სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართალის საზოგადოება (მოკლე ისტორია)


გია ტეტელაშვილი,
პუტჩის პირველი მსხვერპლი - 1991 წლის 2 სექტემბერს ჭანტურიას არაკაცებმა დახვრიტეს მთავრობის სასახლის წინ


არკადი მარკოზია,
უზენაესი საბჭოს დეპუტატი - აფხაზეთის საზოგადოების თავმჯდომარე, დახვრიტეს პუტჩის პირველსავე დღეს 1991 წლის 22 დეკემბერს


არჩილ (აჩიკო) რამიშვილი,
გამგეობის წევრი - დახვრიტეს მთავრობის სასახლის წინ 1991 წლის 22 დეკემბერს, მაშინ როდესაც დაჭრილს ეხმარებოდა


ციცინო ქევხიშვილი,
დახვრიტეს მთავრობის სასახლის წინ - 1991 წლის 22 დეკემბერს დილით


ემზარ ლომთაძე,
დახვრიტეს 1992 წლის იანვარში


ლევან თაქთაქიშვილი,
დახვრიტეს 1992 წლის 3 იანვარს დიდუბის მეტროსთან


ნუგზარ (მალხაზ) ღვინიაშვილი,
დახვრიტეს მიტინგზე 1992 წლის დასაწყისში


ვალერი ყაველაშვილი,
დახვრიტეს მიტინგზე


მარიამ გერაძე,
პოლიტპატიმრის ირაკლი დოკვაძის ცოლისდა, დაიღუპა საპროტესტო აქციაზე


საკვანძო სიტყვები: გია ტეტელაშვილი, არკადი მარკოზია, არჩილ (აჩიკო) რამიშვილი, ციცინო ქევხიშვილი, ემზარ ლომთაძე, ლევან თაქთაქიშვილი, ნუგზარ (მალხაზ) ღვინიაშვილი, ვალერი ყაველაშვილი, მარიამ გერაძე

ასოცირებული პუბლიკაციები::
• სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართალის საზოგადოება (მოკლე ისტორია) »
• ვარაზ ვარაზიშვილი: სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოების წევრი »
© ბესარიონ გუგუშვილი