3| | |แนวโน้มของ Digital twin| | |4


		Gartner คาดว่าภายใน ค.ศ. 2020 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ทั้งสิ้นประมาณสองหมื่นหนึ่งพันล้านชิ้น และในอนาคตอันใกล้ อุปกรณ์ต่างๆ ประมาณพันล้านชิ้นจะอยู่ในรูปของ Digital Twin
     โดยในด้านการนําไปใช้งานนั้น Digital twin จะเข้ามาช่วยด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในอนาคตข้างหน้า Digital Twin 
     จะถูกนําไปใช้กันอย่างแพร่หลายในแอพพลิเคชั่นและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Speech Capability, Augmented Reality และ AI เป็นต้น 
อ้างอิง
ในอนาคตหากได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องคาดการณ์กันว่าเทคโนโลยี Digital Twins จะเป็นประโยชน์อย่างมากในงานบริการที่มีความซับซ้อนอย่างการแพทย์ เพราะเทคโนโลยีนี้สามารถ แสดงข้อมูลทางกายภาพให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของอวัยวะทั้ง 32 ประการและกระดูกกว่า 200 ชิ้นและกล้ามเนื้อกว่า 600 มัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทำงาน ของระบบร่างกายซึ่งหมายถึงโรคภัยและความผิดปกติต่างๆ เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงทีนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ที่ Digital Twins ในภาคธุรกิจและบริการได้เพราะมีประโยชน์อย่างมากในการรองรับให้ระบบ การผลิตดำเนินไปได้ด้วยดี ถ้าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีนี้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้แม่นยำมีประสิทธิภาพถึงขีดสุด ก็ย่อมจะเป็นที่ต้องการจากทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัย
อ้างอิง