ลำดับในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต
ลำดับขั้นของหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต (Taxonomic Categary) มีลำดับการจัดตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดจนถึงระดับที่เล็กที่สุด ดังนี้
     อาณาจักร (Kingdom)
       ไฟลัม (Phylum) สำหรับสัตว์ หรือ ดิวิชัน (Divistion) สำหรับพืช
          คลาส (Class)
             ออร์เดอร์ (Order)
               แฟมิลี่ (Family)
                   จีนัส (Genus)
                       สปีชีส์ (Species)

     อาณาจักรเป็นระดับหรือหมู่ที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรหนึ่งๆ จะแบ่งออกเป็ฯหลายไฟลัม ไฟลัมหนึ่งๆ ก็แบ่งออกเป็นหลายคลาสแต่ละคลาสมีหลายออร์เดอร์ ออร์เดอร์หนึ่งก็แบ่งอกเป็ฯแฟมิลี่ต่างๆ หลายแฟมิลี่ ในแต่ละแฟมิลี่มีหลายจีนัส และจีนัส หนึ่งก็ยังแบ่งออกเป็นหลายสปีชีส์ด้วยกัน ดังนั้นจะเป็นได้ว่า อาณาจักรหน่วยของการแบ่งที่ใหญ่ที่สุด และสปีชีส์เป็นหน่วยของการแบ่งที่เล็กถูก จากลักษณะการแบ่งหมวดเป็นระดับชั้นจะสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับการแบ่งที่เล็กที่สุด อ สปีชีส์จะมีความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ มากที่สุดความคล้ายคลึงอันนี้จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อระดับของการแบ่งนั้นใหญ่ขึ้น สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกันจะเหมือนกันมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจีนัสเดียวกันแต่ต่างๆสปีชีส์กันเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตในคลาสเดียวกัน ย่อมี่ความคล้ายคลึงมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมเดียวกันแต่ต่างคลาสกัน เช่น หอยโข่ง จะเหมือนกับหอยสังข์มากกว่าหอยกาบ หอยโข่งและหอยสังข์เป็นหอยกาบเดี่ยว และอยู่ในคลาสเดียวกัน ส่วนหอยกาบเป็นหอยกาบคู่และอยู่ต่างคลาสกัน
ระดับ สุนัขเลี้ยง ปูม้า ดาวกระจาย พารามีเซียม
Kingdom
phylum
Class
Order
Family
Cenus
Species
Animalia
Chordata
Mammalia
Carmivora
Canidae
Canis
C.familiaris
Animalia
Arthropoda
Crustacea
Decapoda
Portunidae
Portunus
P.pelagicus
Plantae
Anthophyta
Angiospermae
Companulales
Compositae
Cosmos
C.sulfurea
Protista
Protozoa
Ciliata
Holotricha
Parameciidae
Paramecium
P. caudatum

      ในแต่ละระดับขั้นของการแบ่งนี้อาจจะมีระดับการแบ่งที่แทรกอยู่ในแต่ละระดับชั้น โดยใช้คำว่า ซับ (sub)อยู่ทางด้านล่าง เช่น ซับคลาส (subclass)ซึ่งเล็กกว่าคลาส แต่ใหญ่กว่าออร์เดอร์ หรือคำว่า ซูเปิร์ (super)อยูททางด้านบน เช่น ซูเปอร์ออร์เดอร์ (superorder) จะใหญ่กว่าออร์เดอร์แต่เล็กกว่าคลาสและซับคลาส ตัวอย่าง การจำแนกชั้นของคน
Kingdom     Animalia

    Phylum       Chordata
       Subphylum   Vertebrata
           Class             Mammalia
              Subclass        Theria
                  Superjamilly   Homonidea
                     Genus            Homo
                        Species          sapiens


กลับหน้าหลัก

Hosted by www.Geocities.ws

1