HISTORY OF
SANTO NINO DE TERNATE
Noong 1513, ang mga Portuges ay nagtagumpay na sakupin ang Moluccas o Spice Islands isa sa pinaka-progresibong lugar sa buong mundo noon kung saan ang Ternate ay nasasakupan nito.  Si San Francisco Javier, isang Portuges na Heswitang Misyonaryo  ang nagtatag ng isang Kristiyanong Komunidad sa lugar.  Samantala, noong 1574, maraming Kristiyanong taga-Moluccas ang nag-alsa laban sa mga Portuges dahil sa mahigpit at marahas na pamamalakad sa Ternate.  Noong ang trono ng Espana at Portuges ay pinag-sama ni Haring Felipe II, ang mga Espanyol ay nagpadala ng maraming ekspedisyon para makuha ang kolonya ng Moluccas noong 1606, at sila ay nagtagumpay at nasakop ang Ternate, Moluccas.  Ang mga Heswita ang nangaral sa mga Mardicas na iniwan ng mga Portuges.

Sa kabilang dako, ang mga Espanyol ay napilitang iwan ang Ternate, Moluccas.  Nang ang mga Espanyol na sundalo ay ipinadala sa Maynila, 200 na matapat na Kristiyanong Mardicas  ang sumama sa kanila sa Maynila.  Bilang gantimpala sa kanilang katapatan at dedikasyon, ipinadala sila sa isang dalampasigan sa hilagang bahagi ng Maragondon na pinangalanan nilang Ternate bilang pag-alala sa kanilang pinagmulang lugar.  Sa kanilang pagdating sa Ternate noong 1663, kasama nila ang Imahe ng Santo Nino de Ternate.  At noong 1692 ang unang simbahang yari sa bato ay nakumpleto at natapos.

Pitong pamilya ng Mardikas ang nagdala sa Imahe ng Santo Nino de Ternate sa Ternate, sila ay ang mga sumusunod, Nino Franco, de Leon, Esteibar, Pereira, Ramos, dela Cruz at Nigoza.  Ang Imahe ng Santo Nino ang sinasabing tagapag-ligtas at gabay ng mga Ternateno sa kanilang buhay.

Ang Imahe ng Santo Nino de Ternate na dinala ng mga Mardikas sa Ternate noong 1663
HOME
Hosted by www.Geocities.ws

1