ไม้มงคล ๙ ชนิด : ไผ่สีสุก

 

     สื่อถึง มีความสุข ความเจริญ สุขกายสบายใจด้วยทุกสิ่ง แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในพันธุ์ ไม้มงคลทั้ง 9 แต่บางท้องถิ่น ต้องให้คนแก่ หรือผู้สูงอายุปลูกจึงจะดี คนหนุ่มสาวห้ามปลูก เพราะถือว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคานหามโลงใส่ผีไปเผาหรือฝังในป่าช้า เขาถือว่าหากคนอ่อนอายุ ปลูก อายุจะสั้น พอไม้ไผ่โตได้ขนาดจะเป็นเหตุให้คนปลูกตาย และไม้ไผ่นั้นจะถูกตัดมาเป็น ไม้หามโลงผู้ปลูกพอดี ส่วนคนแก่ปลูกพอไผ่โตได้ขนาดก็อาจจะหมดอายุเองเสียก่อน จึงไม่ ให้โทษ
      นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง ไผ่ อีกว่า เมื่อออกดอกจะเป็นลางร้าย อันธรรมชาติของไผ่ไม่ค่อย มีใครเห็นดอกของมัน เมื่อมีดอก ดอกจะแห้งและต้นตาย เรียกว่า ไผ่ตายขุย จึงถือว่าไผ่ออก ดอกที่บ้านใครมักจะเกิดผลร้ายแก่ครอบครัวนั้น ต้องทำบุญล้างซวย ปัจจุบันในชนบทยังถือกัน ไผ่สีสุก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bambusa blumeana Schuit พบได้ทั่วไป มีมากในภาคกลาง และใต้เป็นไม้ที่ชอบแสงสว่างมาก ชาวบ้านนิยมปลูกไว้ริมแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
      ตามธรรมชาติของไผ่ชนิดนี้ เมื่อแก่มากๆจะมีสีออกเหลือง สีเหลืองของคนไทยเราถือว่าเป็นสี ที่สุก จะสุกแบบของที่เป็นเงาอย่างทอง หรืออย่างผลไม้สุกก็ความหมายคล้ายๆกัน คือ ของ สิ่งนั้นเป็นสีเหลือง

ไผ่สีสุก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa blumeana Schult.
วงศ์ GRAMINEAE-BAMBUSOIDEAE

ลักษณะของไผ่สีสุก ขึ้นเป็นกอหนาแน่นมาก มีความสูงตั้งแต่ 20-25 เมตรกิ่งและแขนงมีหนาม แหลมคม ลักษณะของลำต้นกลวง เนื้อหนาประมาณ 7 มิลลิเมตร ส่วนโคนต้นจะมีความหนาถึง 15 มิลลิเมตร ลำต้นมีสีเขียวสด ผิวเป็นมัน มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำประมาณ 7-10 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 30 เซนติเมตร บริเวณข้อมีกิ่งคล้ายหนาม หน่อมีขนาดใหญ่ มีกาบสีเหลืองหุ้ม ขนที่หน่อเป็นสีน้ำตาล หนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม

นิเวศวิทยา เชื่อกันว่าเป็นไม้ดั้งเดิมในหมู่เกาะอินเดียตะวันออก หรือหมู่เกาะแปซิฟิคตอนใต้ ในประเทศไทย มักจะขึ้นอยู่ตามที่ราบลุ่มริมห้วย แม่น้ำ และมักปลูกรอบ ๆ บ้านในชนบท

ขยายพันธุ์ ปักชำ ใช้ท่อนไม้ไผ่มาตัดทอนเป็นท่อน ๆ ให้ติดปล้อง 1 ปล้อง (ข้อตา) นำมาปักไว้ในวัสดุชำ เอียงประมาณ 45 องศา เรียงเป็นแถวเป็นแนวเดียวกันเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา เติมน้ำลงในกระบอกไม้ไผ่ให้เต็ม ประมาณ 4 สัปดาห์ หน่อจะแตกออกจากตาไม้ไผ่ และรากจะงอกออกจากปุ่มใต้ตา หรือถ้าตัดทอนท่อนไม้ไผ่ให้ตัดข้อตา 2 ข้อ แล้วเจาะตรงกลางระหว่างข้อตา สำหรับเติมน้ำลงไปในปล้อง นำไปวางนอนในวัสดุชำแนวราบก็ได้เช่นกัน

ประโยชน์ สมัยก่อนมักปลูกไว้รอบบ้านเป็นรั้วกันขโมย กันลม หน่อเมื่ออยู่ใต้ดินทำอาหารได้มีรสดี เมื่อโผล่พ้นดินประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร มักเอาไปทำหน่อไม้ดอง จะให้รสเปรี้ยว สีขาว และเก็บได้นาน โดยไม่เปื่อยเหมือนหน่อไม้ชนิดอื่น เนื้อไม้หนาแข็งแรง ใช้สร้างบ้านในชนบทได้ทนทาน ทำเครื่องจักสาน เครื่องใช้ในการประมง ใช้ในการทำนั่งร้านก่อสร้าง ส่วนโคนนิยมใช้ทำไม้คานหาบหามและใช้ทำกระดาษ

Hosted by www.Geocities.ws

1