satyanam.jpg (6171 bytes)

 

 

Jaya jaya Satya Kabir

Aarti Gareeb Nivaaja

Gyana aarti amrit bani

 

AARTI – 1

Jaya Jaya Satya Kabir

Satya naam sata sukrit , Sata rata Hata kaami,

Vigatakalesh Sata dhammi, Tribuvan pati Swaami. I

 

Jayati jayati Kabiram, Naashak bhava bheeram,

Dhaaryo manuja Shareeram, Shishuvara Sarateeram. II

 

Kamala patra para shobhit, Shobhita vapu kaise,

Neelachala para raajit, Muktaa mani jaise. III

 

Param manohar roopan, Pramudit Sukha raashi,

Aati abhinava avinaashi, Kaashipura vaasi. IV

 

Hansa ubaarana Kaarana, Pragate tana dhaari.

Paarakha roop vihaari, Avichala avikaari,

 

Saaheb Kabeera ki aarti, Aganit aghahaaree

Dharma daasa bali haari, Muda mangal kaari

Back to Top

  

 

AARTI - 2

 

Aarati garib nivaaja, Saaheb aarti ho.

Aarti deenadayal, Saaheb aarti ho.

 

Gyaana adhaar viveka ki baati, Surati Jota Jahaan Jaaga. 1

Aarti karon Sataguru Saaheba ki, Jahan saba Santa Samaaja. 2

Darah paras guru charan Sharnbhayo, Tooti gayo bhram Jaala. 3

Saheb Kabir Santana ki Kripaase, Pooram Pada parakaasha. 4

Back to Top  

 

Aarti

Gyana aarti amrit bani, Puram brahma lehu pahichani.

Jaake hukuma Pawan au paani, Vaki gati koyi birale Jaani,

Trideva mili Joti bakhani, nirakara ki akatha Kahani.

Yahi aasha saba hilimila thaani, Bharma bharma bhatke naraprani

 

Dristi bina duniyaa bauraani,Sahaba chandi Jama hatha bikani.

Sakala sristi hamahi utapaani, Shila santosha dayaa ki khaani.

Sukha saagara men karo asanaanaa, nirbhaya pavo pada nirvaanaa.

Kahain Kabir soyi sant sujaana, jin jin shabda hamaro maana

Back to Top

 

For problems or questions regarding this web contact [[email protected]].
Last updated: April 14, 2000.

Hosted by www.Geocities.ws

1