Lesná železnica Lozorno

 

 1. Účel prepravy a okolnosti prevádzky
 2. Forma prepravy
 3. Výškový profil trate
 4. Stav dnes
 5. Použitá literatúra

 

Po vzniku prvej republiky bola postavená v Lozorne píla. Súčasne bola na pílu postavená vlečka zo železnice Zohor – Plavecký Mikuláš a stavala sa aj úzkokoľajná železnica rozchodu 760 mm. V roku 1920 boli povolené prípravné práce pre prvý úsek dĺžky 6 km do údolia Suchého potoka. Výstavba ďalej pokračovala do údolia Stupavského potoka a trať dosiahla dĺžku 11 km. Okrem toho bola postavená asi 1 km dlhá odbočka. Cez hospodársku krízu počiatkom 30.-tych rokov sa spoločnosť dostala do problémov. Pílu prevzal nový vlastník, ale úzkokoľajka bola zrušená. Tá sa naposledy objavuje na mape z roku 1935. V roku 1939 už zakreslená nie je.

 

OBRÁZOK 1 – Mapa z roku 1930 (rovnaký stav v roku 1935) zobrazuje železnicu Lozorno.

 

Prevádzku zabezpečovala jedna parná lokomotíva. Rozchod bol 760 mm.

 

TABUĽKA 1 – Lesná železnica Lozorno

Železnica

Rozchod

Forma prepravy

Účel

Postavená v roku

Lesná železnica Lozorno

760 mm

Parná

Preprava dreva

1920

-

okolo 1935

 

GRAF 1 – Výškový profil

Železnica viedla z píly juhovýchodným smerom. Na mieste sa aj dnes nachádza píla, ale nevedie k nej žiadna vlečka. Trať išla cez cestu do lesa, kde je vidieť aj zárez po trati. Ceste vedie k hájovni Rusniaky. Odtiaľto pokračuje teleso súbežne s cestou, kde je vidieť zbytky viacerých mostov a priepustov, ktorými prekračovala Suchý potok a jeho prítoky. Trasu prerušuje vodná nádrž Lipníky. Železnica zase prechádza na pravú stranu Suchého potoka, vstupuje do obory a prechádza okolo inej vodnej nádrže. Vľavo od cesty vidieť násyp s priepustom a asi o kilometer sa teleso vzdaľuje vpravo od cesty, prekonáva potok, oblúkom sa vracia k ceste (tu kedysi po násype viedla modrá turistická značka) a zárezom sa obracia na sever k Stupavskému potoku. Tu je na telese trate postavené oplotenie obory. Stĺpiky plotu sú z koľajníc, najskôr z inej železničky. Teleso prechádza v cestu, pokračuje po pravej strane Stupavského potoka až k rozšírenému miestu, kde úzkokoľajka končila.

 

Použitá literatúra

 

 1. MVDr. Hallon Pavol; Úzkokoľajné železničky v okolí Malaciek; Maľovaný kraj č. 1/1991
 2. Marek Jiří; Lesní dráha Lozorno - Suchý potok; Tulák po dráhách č. 8/1998
 3. Přibyl Jaroslav; Klub dráhařů
 4. Štátny okresný archív Pezinok so sídlom v Modre; kartografický materiál
 5. Topografický ústav Armády Slovenskej republiky – archív; kartografický materiál
 6. Vojenský kartografický ústav Harmanec; súčasné kartografické materiály

©Všetky práva na týchto stránkach vyhradené. Odborné publikovanie len s úplným uvedením použitej literatúry. Použitie na komerčné účely len so súhlasom autora.

1