การทดสอบสารอาหาร


การทดสอบคาร์โบไฮเดรต
1. ใช้สารละลายเบเนดิกต์ ทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเล็ก ๆ ดังนี้

กลูโคส
+
สารละลายเบเนดิกต์
ตะกอนสีแดงอิฐ
ซูโคส
+
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายสีเขียวอมเหลือง

รูปที่ 7.7 กาทดสอบน้ำตาลกลูโคส
2. ใช้สารละลายไอโอดีน ทดสอบทดสอบคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่ ดังนี้

แป้ง
+
สารละลายไอโอดีน
สีน้ำเงินเข้ม
ไกลโคเจน
+
สารละลายไอโอดีน
สีน้ำตาลแกมแดง
เซลลูโลส
+
สารละลายไอโอดีน
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

รูปที่ 7.8 กาทดสอบแป้ง
  กระบวนการสังเคราะห์แสง
รูปที่ 7.9 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
     กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องใช้พลังงาน พลังงานนี้มาจากแสงอาทิตย์
      เซลใบไม้ จะเห็นโครงสร้างกลมสีเขียว เรียกดว่า คลอโรพลาสต์ ซึ่งมีคลอโรฟิลล์มากมาย คลอโรฟิลล์เป็นสารที่ดูดแสงอาทิตย์
      พลังงานแสงถูกใช้ในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเป็นน้ำตาล ก๊าซออกซิเจนจะเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังสมการรวมของกระบวนการทั้งหมด
คาร์บอนไดออกไซด์
+
น้ำ
แสง และคลอโรฟิลล์
น้ำตาล
+
ออกซิเจน
6CO2
+
6H2O
C6H12O6
+
6O2

การทดสอบ์โปรตีน
1. ใช้วิธีไบยูเร็ต (biuret test) ไบยูเร็ตเป็นสารละลายที่ประกอบด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต และโซเดี่ยมไฮดรอกไซด์ ได้ผลดังสมการ

อาหารประเภทโปรตีน
+
สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต และโซเดี่ยมไฮดรอกไซด์
สารสีม่วง

รูปที่ 7.12 กาทดสอบโปรตีนด้วยวิธีไบยูเร็ต
2. ใช้กรดไนตริกเข้มข้น โดยเติมกรดไนตริกเข้มข้น ในอาหารประเภทโปรตีน นำไปอุ่นให้ร้อนจะได้สีเหลือง ถ้าทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ สารละลายสีเหลืองจะเข้มขึ้นเป็นสีส้ม ได้ผลดังสมการ

อาหารประเภทโปรตีน
+
ใช้กรดไนตริกเข้มข้น
สารละลายสีเหลือง
สารละลายสีเหลือง(เย็น)
+
สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
สารละลายสีส้ม

รูปที่ 7.13 กาทดสอบโปรตีนด้วยกรดไนตริกเข้มข้น
การทดสอบไขมัน
     ทำได้โดยนำสารที่ต้องการทดสอบถูกับกระดาษ แล้วมองผ่านรอยถู ถ้ากระดาษโปรงแสง แสดงว่า สารที่นำมาทดสอบนั้นมีไขมัน

รูปที่ 7.22 กาทดสอบไขมันโดยถูสารกับกระดาษ
การทดสอบวิตามินซี
     ทำได้โดยหยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ำแป้งสุกจะได้สารผสมสีน้ำเงิน
     จากนั้นนำสารที่สงสัยว่ามีวิตามินซีมาหยดในสารผสมดังกล่าว

รูปที่ 7.29 การเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในผลไม้ชนิดต่าง ๅ
     ถ้าสีน้ำเงินในสารผสมระหว่างน้ำแป้งสุกและสารละลายไอโอดีนจางหายไป แสดงว่าสารที่สงสัยมีวิตามินซี
     ในกรณีนี้ถ้าใช้สารที่สงสัยจำนวนน้อยหยด แล้วสามารถทำให้สีน้ำเงินในน้ำแป้งจางหายไปหมด แสดงว่าสารที่สงสัยมีปริมาณวิตมินซีมาก
     ซึ่งจะพบว่าในน้ำผมไม้ต่อไปนี้จะมีวิตามินซีเรียงจากน้อยไปหามาก ดังนี้

น้ำมะเขือเทศ   >   น้ำมะละกอสุก   >   น้ำส้ม   >   น้ำมะนาว   >   น้ำสับปะรด
     เราสามารถนำเอาวิธีนี้ไปทดสอบอาหารต่าง ๆ ที่ต้องการจะทราบว่ามีปริมาณวิตามินซีมากหรือน้อยเพียงใด ได้เช่นกัน
Hosted by www.Geocities.ws

1