ปกนอกเป็นกระดาษหนาใช้คุมปกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ควรใช้กระดาษสีที่
อ่านตัวอักษรได้ชัดเจน ด้านช้ายหรือสันของภาคนิพนธ์ให้เย็บเล่มด้วยลวดหรือเชือกเป็นแนว
ตรงลึกเข้ามา 1 เซนติเมตร แล้วหุ้มด้วยเทปกาวให้เรียบร้อยและสวยงาม รายละเอียดของปกนอก

  1. ชื่อเรื่องของภาคนิพนธ์ อยู่กึ่งกลางบรรทัดต่ำลงมาจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 นิ้ว
  2. ชื่อเรื่องยาวกว่า 52 ตัวอักษรให้ตัดแบ่งออกเป็นบรรทัดลงมา ( ไม่เว้นบรรทัด ) โดย
    จัดตัวอักษรชื่อ เรื่องที่ตัดแบ่งหลายบรรทัดนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกลับหัว
  3. ทั้งนี้การตัดแบ่งตัวอักษรชื่อเรื่องนี้จะต้องคำนึงถึงความหมายและความถูกต้องเป็นสำคัญ
  4. ชื่อและนามสกุลของผู้ทำภาคนิพนธ์ อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
  5. กลุ่มข้อความ 3 ส่วน คือชื่อรายวิชา มหาวิทยาลัย ภาคเรียนและปีการศึกษา ส่วนละ 1 บรรทัด
    ต่อกัน โดยไม่เว้นบรรทัด แต่ละส่วนจัดให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด
  6. บรรทัดสุดท้ายจะต้องห่างจากขอบกระดาษล่างขึ้นมาประมาณ 1.5 นิ้ว

         หน้าปกใน เป็นแผ่นกระดาษขาวชนิดเดียวกับที่ใช้เขียนเนื้อเรื่อง โดยมีรายละเอียด
และรูปแบบเช่นเดียวกับปกนอกด้านหน้าทุกประการ

            ปกรายงาน

 

Hosted by www.Geocities.ws

1