Lijepa naša
 
Vanyalma
 
 
Lijepa naša domovino,
oj junačka zemljo mila,
stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!
Mila kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina,
Mila kuda si nam ravna,
Mila kuda si planina!
Teci Dravo, Savo teci,
Nit ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.
Dok mu njive Sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije.
 

A vanya marnórelma,
a kalla nóre melda,
harunóre alkareo yára,
nai oiale nauva alassea!

Melda ve alkarin tye ná,
Melda tye eresse men ná,
Melda yasse tye lára ná,
Melda yasse tye orontea ná!

A ulya Lutulle, Úlea ulya,
Poldore Síreva lá lanta,
Luinaire palúrinen á quete,
ye Horvat mele lierya.

Tenna restaryannar Anar kaluva,
Tenna nornoryar súre hwinyuva,
Tenna firineryar noire nurtuva,
Tenna kuinarya hón palpuva.

 
 
 

Evanđelje po Ivanu, 1. 1-5

 
U početku bijaše Riječ
i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga.
Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
U njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo,
i svijetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.
 

Yassesse enge Quetta
ar Quetta enge Eruo
ar Quetta enge Eru.
Engerye mí yasse Eruo.
Ilúve ontan' eryenen
ar ú eryo ontane munta.
Ilúven sa ontane
Engeryesse kuile
ar kuile enge atanín kala,
ar kala morniesse kalta
ar mornie úmes mapa.

 
 
Hosted by www.Geocities.ws

1