เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน

     เส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดสาย แนวเส้นทางเริ่มจากบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ตรงไปทางถนนพระราม ๔ ผ่านแยกสามย่าน, แยกสีลม, แยกสาธร, แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดาภิเษกที่แยกคลองเตย ผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผ่านแยกอโศก-สุขุมวิท, แยกอโศก-เพชรบุรี, แยกพระราม ๙, แยกหัวยขวาง, แยกสุทธิสาร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลาดพร้าวที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ตรงไปผ่านปากทางลาดพร้าว และเข้าสู่ถนนพหลโยธิน ผ่านหน้าสวนจตุจักร, สถานีขนส่งหมอชิตเดิม จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชร ผ่านหน้าตลาด อตก. ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟบางซื่อ มีสถานีทั้งสิ้น 18 สถานี รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

     ที่สถานีลาดพร้าวมีอาคารจอดและจร (Park & Ride) สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 2,200 คัน ให้ผู้โดยสารนำรถมาจอดแล้วเดินทางต่อกับรถไฟฟ้าได้ และภายในอาคารจะมีซุปเปอร์มาเก็ต ทั้งนี้ยังมีบริเวณจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทางด้านหน้าทางเข้าสถานีอีกด้วย

แผนที่เส้นทาง

 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานที่ตั้ง ระบบขนส่งมวลชน
 หัวลำโพง ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง รถเมล์ สาย 4, 21, 25, 34, 40, 46, 67, 73, 109, 113
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.4,ปอ.17,ปอ.29, ปอ.67 
 สามย่าน ตั้งอยู่หน้าวัดหัวลำโพง รถเมล์ สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47,74,109, 115, 116,  141, 149
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.7, ปอ.141 
 สีลม ตั้งอยู่หน้าโรงแรมดุสิตธานี รถเมล์ สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 109, 115, 116,  141, 149
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.7, ปอ.141 
 ลุมพินี ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเตรียมทหาร (เดิม) รถเมล์ สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 109, 115, 116,  141, 149
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.7, ปอ.141  
 คลองเตย  ่  ตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงานการไฟฟ้านคร
หลวงคลองเตย
รถเมล์ สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 109, 115, 116,  141, 149
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.7, ปอ.141 
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ตั้งอยู่หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รถเมล์ สาย 136
 สุขุมวิท ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกอโศก-สุขุมวิท (ตลาดอโศก) รถเมล์ สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98, 136
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.1, ปอ.2, ปอ.8, ปอ.11, ปอ.13, ปอ.38
รถเมล์ปรับอากาศพิเศษ ปอ.พ.6,ปอ.พ.13  
 เพชรบุรี  ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกอโศก-เพชรบุรี ใกล้สถานทูตญี่ปุ่น รถเมล์ สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 98, 99, 113, 136, 206
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.22, ปอ.38
รถเมล์ปรับอากาศพิเศษ ปอ.พ.3, ปอ.พ. 10
 พระราม 9 ตั้งอยู่หน้าอาคารฟอร์จูนทาวน์ รถเมล์ สาย 98, 136
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.22, ปอ.38
 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่หน้าอาคารไทยประกันชีวิตสำนัก
งานใหญ่
รถเมล์ สาย 73, 73 ก., 136, 137, ป25 ค., 206
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.73, ปอ.137
รถเมล์ปรับอากาศพิเศษ ปอ.พ.18, ปอ.พ. 20  
 ห้วยขวาง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกห้วยขวาง รถเมล์ สาย 73, 73 ก., 136, 137, ป25 ค., 206
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ. 15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.73, ปอ.137
รถเมล์ปรับอากาศพิเศษ ปอ.พ.18, ปอ.พ. 20  
 สุทธิสาร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสุทธิสาร รถเมล์ สาย 73, 73 ก., 136, 137, ป25 ค., 206
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ. 15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.73, ปอ.137
รถเมล์ปรับอากาศพิเศษ ปอ.พ.18, ปอ.พ. 20  
 รัชดาภิเษก      ตั้งอยู่หน้าอาคารปลาทองกะรัต รถเมล์ สาย 73, 73 ก., 136, 137, ป25 ค., 206
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ. 15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.73, ปอ.137
รถเมล์ปรับอากาศพิเศษ ปอ.พ.18, ปอ.พ. 20  
 ลาดพร้าว ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวใกล้สี่แยกรัชดา
-ลาดพร้าว
รถเมล์ สาย 8, 27, 38, 44, 92, 96, 122, 126, 136, 145
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.2, ปอ.18, ปอ.19, ปอ.38, ปอ.44,ปอ.92,
ปอ.126, ปอ.145
รถเมล์ปรับอากาศพิเศษ ปอ.พ.8
 พหลโยธิน ตั้งอยู่บริเวณใกล้ตลาดสดลาดพร้าว รถเมล์ สาย 8, 26, 27, 44, 92 , 96, 122, 145
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.2, ปอ.18, ปอ.19, ปอ.44,ปอ.92
ปอ. 126, ปอ. 145 
 สวนจตุจักร  ตั้งอยู่หน้าสถานีขนส่งหมอชิต รถเมล์ สาย 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 67,90
96, 104, 108, 122, 145
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.2, ปอ.3, ปอ.9, ปอ.10, ปอ.13,ปอ.38,
ปอ.44, ปอ.145
 กำแพงเพชร ตั้งอยู่หน้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) รถเมล์ สาย 77, 122, 134, 136, 138 , 145
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.12, ปอ.18, ปอ.134, ปอ.145 
 บางซื่อ ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟบางซื่อ รถเมล์ สาย 5, 16, 50, 51, 65, 66, 67, 70, 97, 112

ที่มา : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

Hosted by www.Geocities.ws

1