โรงงานมักกะสัน

     โรงงานมักกะสัน เปิดดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2453 มีหน้าที่ซ่อมหนักรถจักรและรถโดยสาร ในระยะแรกควบคุมการบริหารโดยนายช่างชาวยุโรป คนไทยคนแรกซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายช่างกลอำนวยการโรงงาน คือ หลวงจรูญ สนิทวงศ์ ...ซึ่งดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2473
     แต่เดิมโรงงานมักกะสันขึ้นกับกิจการช่างกล แต่เมื่อเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือในปี พ.ศ.2475 กรมรถไฟฯได้แยกโรงงานออกจากกิจการช่างกลมาขึ้นกับกิจการช่างทั่วไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2481 โรงงานมักกะสันก็กลับขึ้นกับฝ่ายช่างกลจนกระทั่งปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2481 นั่นเอง กรมรถไฟฯได้ทำการขยายและปรับปรุงโรงงานมักกะสันโดยให้มีโรงกลึงสำหรับอุปกรณ์รถจักรไอน้ำ โรงทองเหลือง รวมทั้งโรงเชื่อมไฟฟ้า โรงซ่อมรถจักร โรงซ่อมรถโดยสาร และโรงซ่อมรถบรรทุก แต่การก่อสร้าง เสร็จไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทางการเห็นว่าโรงงานมักกะสันเป็นจุดที่ไม่ค่อยปลอดภัย จึงย้ายโรงงานไปอยู่ที่แก่งคอยและนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2486 พอถึงปี 2488 สงครามยุติลง สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ยุติลงจึงย้ายโรงงานกลับมาที่มักกะสันตามเดิม.....จนถึงปัจจุบัน.


ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย www.thailandrailway.com

Hosted by www.Geocities.ws

1