สะพานข้ามแม่น้ำแคว

     สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีจริงๆทั้งหมด 2 สะพาน คือสะพานไม้ซึ่งสร้างครั้งแรกและสะพานคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งสะพานไม้อยู่ห่างจากสะพานคอนกรีตประมาณ 100 เมตร
     สะพานข้ามแม่น้ำแควแบบคอนกรีต ซึ่งเป็นสะพานที่สอง ออกแบบสร้างเป็นช่วงๆมีทั้งหมด ลักษณะโครงสร้างเป็นเหล็กครึ่งวงกลม มีทั้งหมด 11 ช่วงและตอม่อสร้างด้วยคอนกรีตสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1943
สะพานแห่งนี้ถูกสร้างโดยเชลยศึกทหารพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย และฮอลันดา ซึ่งถูกกองทัพญี่ปุ่นบังคับให้มาสร้างทางรถไฟไปยังประเทศพม่า ซึ่งในเส้นทางดังกล่าวต้องข้ามแม่น้ำสายใหญ่คือแม่น้ำแม่กลอง(ปัจจุบันคือแม่น้ำแคว)ในจังหวัดกาญจนบุรี
     ในปลายปี ค.ศ.1944 กองทัพสัมพันธมิตร ได้เริ่มส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B24 มาโจมตีทิ้งระเบิดที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว และสะพานคอนกรีตถูกทำลายในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1945 ส่วนสะพานไม้ที่ก่อสร้างในครั้งแรกก็ได้ถูกรื้อในภายหลังเนื่องจากกีดขวางการคมนาคมทางน้ำของประชาชน
     เมื่อสงครามสิ้นสุดลง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการซ่อมแซมสะพานช่วงที่ถูกทำลาย และได้สั่งโครงเหล็กมาจากประเทศญี่ปุ่นจึงมีรูปทรงรูปร่างที่แตกต่างกันเพราะโครงสร้างเดิมถอดมาจากสะพานเก่าจากเกาะชวา
     สะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย บ้างก็มารำลึกเหตุการณ์ในสมัยที่เป็นเชลยศึกสงครามโลก
สะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ 400 เมตร มีป้ายเขียนบอกไว้ชัดเจน


ที่มา : หนังสือ เรื่องราวที่ควรจำ เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ค้นคว้าโดย เจ พี

Hosted by www.Geocities.ws

1