Parenteel van Vop (Foppe) Hoene


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BESEM\BESEMER
Datum : 06-05-2004
Selectie : 'Personen in parenteel van Vop (Foppe) Hoene [3534]'
Sortering : Per tak
 
I.1    Vop (Foppe) Hoene [3534], genoemd in 1396 (in leven), overleden voor 1409.
Relatie [1312] met N.N. [3535] (I.2).
Uit deze relatie:
   1. m , Pieter Voppensz. [2424] (zie II.1).
   2. m , Gheeraert Voppensz. [3536] (II.3), landpoorter van Dordrecht, zoon van Vop (Foppe) Hoene [3534] (zie I.1) en N.N. [3535] (I.2).
Relatie [1313] met Margriet (Snoeyendr.) [3537] (II.4).
   3. m , Jacob Voppensz. [3538] (II.5), landpoorter van Dordrecht, zoon van Vop (Foppe) Hoene [3534] (zie I.1) en N.N. [3535] (I.2).

 
II.1    Pieter Voppensz. [2424], landpoorter van Dordrecht 1445, overleden 1462-1476 te Ouderkerk aan den IJssel.
Relatie [891] met BESEMER, Ave (Ffye|Awijn) [2425] (II.2), overleden na 1476 te Ouderkerk aan den IJssel, dochter van BESEMER, Jan Ockersz. [2426], leenman van de hofstad Arkel. [De naamdragers "Besemer" laten zich tot twee stamgroepen samenvatten. De eerste
stamgroep omvat de Ridderkerkse en Oud-Alblasse familie en de tweede stamgroep
de Ouderkerkse familie. Beide stamgroepen hebben aantoonbaar relaties met
Oud-Alblas gelegen in de Alblasserwaard waar wij de herkomst van deze
familie(naam) moeten zoeken. Zo was in 1485 Hendrick Besemer te Oud-Alblas
landpoorter van Dordrecht. Enige jaren later is hij overleden en verkopen zijn
erfgenamen hun erfdelen in de erfenis waaronder op 6-9-1497 voor 1/24e deel
Jacop Jansz. en Huych Heynricksz. voor hun zelf en samen voor alle andere
erfgenamen van Pieter Voppensz.
In de erfgenamen herkennen we de Ouderkerkse familie Besemer. De genoemde Pieter
Voppensz. en zijn vrouw Ffye komen voor in de registers van de Heilige Geest
renten te Ouderkerk. Zij schonken een jaarlijkse rente van 20 stuivers waarvoor
ieder jaar op zondag na Pinksteren een mis moest worden opgedragen. Deze
gegevens laten zich goed combineren met een acte uit 1476, waarbij Hendrick
Pietersz. als voogd optreedt over de weeskinderen van Besemer Pietersz. die
overleden is en belooft uit naam van Jan Pietersz. 120 "rijnse guldens" uit de
gemene boedel, waarmee de aankoop van leengoed is gefinancieerd, in zes jaar
terug te betalen aan hun moeder Awijn Besemer, Pietersz. weduwe (Awijn= Avy/
Avey(n) en Ffye voornamen afgeleid van de vrouwsvoornaam Ave resp.Aefje/Aefke.
Uit de aangehaalde acte blijkt nu ook haar toenaam "Besemer". Zij staat dus in
genealogisch verband tot Hendrick Besemer Jansz. Bovendien blijkt dat haar
overleden zoon in een acte aangeduid wordt als Besemer Pietersz. en Jan
Pietersz. Voluit heet hij "Jan Besemer Pietersz." en is vernoemd naar zijn
moederlijke grootvader "Jan Besemer". Het "afkappen" van de eerste naam wordt
vaker in dergelijke gevallen gesignaleerd ingeval van vernoeming met een
(versteend) patroniem of volledige achternaam. Enkele voorbeelden: I. Aelbert
Jacob Hendrikx, overleden voor 1522 te Schalkwijk, tr.Margriet Jacobs Rossum.
Hun zoon komt voor als Rossum Aelbertsz. of wel voluit Jacob van Rossum
Aelbertsz. II.Nachtegael Jansz.Hij is identiek aan Odzier Nachtegael Jansz.
[Zie: Ons Voorgeslacht nr.378 december 1987; De familie Besemer uit Ouderkerk
a/d IJssel door B. de Keijzer).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Jan Pietersz. [2421] (zie III.1).
   2. m , Hendrick Pietersz. [3539] (zie III.3).
   3. v , N.N. dochter [3541] (III.6), dochter van Pieter Voppensz. [2424] (zie II.1) en BESEMER, Ave (Ffye|Awijn) [2425] (II.2).
Relatie [1315] met Van der NESSE, Willem Jansz. [3542] (III.5), heemraad van Ouderkerk 1453-, overleden voor 1499 te Ouderkerk aan den IJssel.
   4. v , Lijsbeth Pietersdr. [3543] (III.8), dochter van Pieter Voppensz. [2424] (zie II.1) en BESEMER, Ave (Ffye|Awijn) [2425] (II.2).
Relatie [1316] met Jan Boudijnsz. [3544] (III.7), heemraad 1453-1471/1473,.

 
III.1    BESEMER, Jan Pietersz. [2421], heemraad Ouderkerk a/d IJssel, overleden voor 1476 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [889] met N.N. [3546] (III.2).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Adriaen Jansz. [3244], geboren circa 1464 te Ouderkerk aan de IJssel (zie IV.1).
   2. m  BESEMER, Jan Jansz. [2419], geboren circa 1466 te Ouderkerk aan de IJssel (zie IV.3).
   3. m  BESEMER, Cornelis Jansz. [3242] (IV.5), heemraad van Ouderkerk 1514-, geboren circa 1470 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden 1521-1525 te Ouderkerk aan de IJssel, zoon van BESEMER, Jan Pietersz. [2421] (zie III.1) en N.N. [3546] (III.2).
Relatie [1222] met Katerijne [3243] (IV.6), als weduwe vermeld 6-2-1525.
   4. m  BESEMER, Jacob Jansz. [3240] (zie IV.7).

 
IV.1    BESEMER, Adriaen Jansz. [3244], schout van Ouderkerk 1502-1515, geboren circa 1464 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden 1517-1518 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [1223] met Kateryn [3245] (IV.2), als weduwe vermeld mei 1518,.
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Jan Adriaensz. [3246], geboren circa 1485 te Ouderkerk aan de IJssel (zie V.1).

 
V.1    BESEMER, Jan Adriaensz. [3246], geboren circa 1485 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [1224] met N.N. [3247] (V.2).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Lenaert Jansz. [3250] (VI.1), zie Ons Voorgeslacht 100, geboren circa 1500 te Ouderkerk aan de IJssel, -Lenaert is vertrokken naar Rotterdam en had een boerderij aan de Kipstraat
volgens oude stukken is bekend dat zijn nakomelingen hebben gewoond op Crooswijk
en Kralingen waar ze een boerderij hadden. Weer een ander handelde in Rotterdam
in melk, boter en kaas. Zoon van BESEMER, Jan Adriaensz. [3246] (zie V.1) en N.N. [3247] (V.2).

 
IV.3    BESEMER, Jan Jansz. [2419], timmerman, heemraad, geboren circa 1466 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden 1530-1543 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [888] met (Anna) Matthijsdr. [2420] (IV.4), dochter van Mathys Jacobsz. [2422], In de post van de 10e penning, en Maria Willem Daensdr. [2423]. Twee zoons (Mathys en Leendert) bezitten land in Krimpen a/d IJssel afkomstig
van hun moeder w.o. 12 morgen waarvan de helft leenroerig is aan de Heren Van
Vliet.
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Matthijs Jansz. [3248], geboren circa 1515 te Ouderkerk aan de IJssel (zie V.3).
   2. m  BESEMER, Leendert Jansz. [2417] (zie V.5).
   3. m  BESEMER, Hendrik Jansz. [3547] (V.7), vermeld 1543, overleden voor 1553 te Ouderkerk aan de IJssel, zoon van BESEMER, Jan Jansz. [2419] (zie IV.3) en (Anna) Matthijsdr. [2420] (IV.4).
   4. m  BESEMER, Jan Jansz. [3548] (zie V.8).
   5. v  BESEMER, Neeltje Jansdr. [3550] (V.11), overleden voor 1583 te Ouderkerk aan de IJssel, dochter van BESEMER, Jan Jansz. [2419] (zie IV.3) en (Anna) Matthijsdr. [2420] (IV.4).
Relatie [1318] met MOL, Jacob Maertendsz. [3551] (V.10). [hun dochter Annitje Jacobsdr. gehuwd met Symen Maertensz. won.Rotterdam
verkoopt een 1/2 huis in het dorp Ouderkerk aan Jan Mathijsz. Besemer (die de
andere helft al bezit) op 3-6-1583.
   6. v  BESEMER, Merrichje Jansdr. [3552] (V.13), overleden voor 1566 te Ouderkerk aan de IJssel, dochter van BESEMER, Jan Jansz. [2419] (zie IV.3) en (Anna) Matthijsdr. [2420] (IV.4).
Relatie [1319] met Jacob Pietersz. [3553] (V.12), gebruiker van het weer land.

 
V.3    BESEMER, Matthijs Jansz. [3248], Schout van Ouderkerk 1543-1567, geboren circa 1515 te Ouderkerk aan de IJssel, -In 1546 koopt hij een hofstede gelegen bij de kerk van Ouderkerk. De originele
akte hiervan is niet gevonden, doch in de transportakte van 24 december 1617
verkopen zijn nazaten onderling een deel van een hofstede bezijden en achter de
pastorie van Ouderkerk. Die wijlen Matthijs Jansz. Besemer in 1546 op Sint
Pieteravond "ad cathed" in eeuwigen huur of erfpacht overgenomen heeft van den
heer Johan Vellebach, in zijn leven vicaris ten Dom Utrecht. Die pastoor was van
Ouderkerk voor 42 stuivers per jaar. Hij bezit volgens de 10de penning van 1555
van Krimpen aan de IJssel 6 morgen 4 hond. Is o.a. op 17 augustus 1545 Schout te
Ouderkerk en zegelt een stuk met een opgedrukt zegel waarin staat : 3
schoorsteenhalers of vuurhaken aan een horizontale stang, onder de linker
en rechter haak een punt. De middelste loopt boven de horizontale stang door en
eindigt met een schuin dwarsstreepje. Het randschrift is Matthijs Jansz. Besemer
in anderen stukken wordt ook wel van Mathijs Jansz. alias Besemer gesproken.
Relatie [1225] met N.N. [3249] (V.4).
Uit deze relatie:
   1. v  BESEMER, Anna Mathysdr. [3256] (VI.2), geboren 1539 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden voor 1615 te Ouderkerk aan de IJssel. Zij legt in 1566 een verklaring af in verband met een ruzie in het huis van de
schout (haar vader), dochter van BESEMER, Matthijs Jansz. [3248] (zie V.3) en N.N. [3249] (V.4).
   2. m  BESEMER, Jan Mathysz. [3251] (zie VI.3).
   3. m  BESEMER, Fop Mathysz. [3603] (zie VI.5).
   4. v  BESEMER, N.N. Mathysdr. [3605] (VI.8), dochter van BESEMER, Matthijs Jansz. [3248] (zie V.3) en N.N. [3249] (V.4).
Relatie [1343] met Pieter N.N. [3606] (VI.7). [hun zoon Dirck Pietersz. overleden 1618, trouwt Gooltje Willemsdr. overleden
zomer 1614, waaruit 6 kinderen die hun aandeel in de "hofstede" in 1626
verkopen.
   5. m , Cornelis Thysz. [3607] (zie VI.9).

 
VI.3    BESEMER, Jan Mathysz. [3251], Schout van Ouderkerk 1568-1602, overleden 1602-1603 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [1226] met Anna Cornelisdr. [3252] (VI.4), verkoopt in 1612 een huis, overleden na 1632. Zij maakt testament op 7 februari 1614 te Rotterdam ten huize van haar jongste
zoon Mathijs. Haar zwager in die tijd vaak identiek met schoonzoon is Claes
Pietersz. Noorman schout te Ouderkerk die van haar en haar drie kinderen Jan,
Barbertgen en Mathijs hun deel in de hofstede koopt afkomstig van Mathijs
Jansz.Besemer. Dit gebeurt op 14 mei 1626 te Ouderkerk.,.
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Pieter Jansz. [3253], geboren te Ouderkerk aan de IJssel (zie VII.1).
   2. v  BESEMER, Jannetje Jansdr. [3254] (VII.5), dochter van BESEMER, Jan Mathysz. [3251] (zie VI.3) en Anna Cornelisdr. [3252] (VI.4), verkoopt in 1612 een huis.
Gehuwd [1345] 07-1613 met NOORMAN, Claes Pietersz. [3609] (VII.4), schout van Ouderkerk 1635, geboren te Ooltgensplaat.
   3. m  BESEMER, Jan Jansz. [3255] (zie VII.6).
   4. v  BESEMER, Barbera Jansdr. [3257] (VII.9), begraven op 11-12-1640 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Jan Mathysz. [3251] (zie VI.3) en Anna Cornelisdr. [3252] (VI.4), verkoopt in 1612 een huis.
Relatie [1348] met SCHAAP, Joost Pietersz. [3614] (VII.8), bode van Zuid-Holland, begraven op 01-12-1638 te Capelle aan de IJssel.
   5. m  BESEMER, Mathys Jansz. [3258] (VII.10), overleden op 28-11-1638 te Rotterdam, zoon van BESEMER, Jan Mathysz. [3251] (zie VI.3) en Anna Cornelisdr. [3252] (VI.4), verkoopt in 1612 een huis.
Gehuwd (1) [1349] op 29-09-1602 te Rotterdam met Tryntje Jacobsdr. [3615] (VII.11), overleden op 04-01-1625 te Rotterdam, begraven op 11-01-1625 te Rotterdam.
Gehuwd (2) [1350] op 15-02-1626 te Rotterdam met (HERMAN), Neeltje Adriaensdr. [3616] (VII.12), overleden op 23-06-1634 te Rotterdam, begraven op 30-06-1634 te Rotterdam.
Gehuwd (3) [1351] op 10-04-1633 te Rotterdam met Elisabeth Jacobsdr. [3617] (VII.13). waaruit nageslacht te Rotterdam.

 
VII.1    BESEMER, Pieter Jansz. [3253], Schout van Ouderkerk 1603-1624, geboren te Ouderkerk aan de IJssel, overleden voor 1626 te Ouderkerk aan de IJssel.
Gehuwd (1) [1227] op 20-05-1613 met jonge Maritge Senten [3259] (VII.2), van de Nieuwe Herberg te, overleden na 1626, dochter van Vincent Huybrechtsz. [3618] en Barber Jorisdr. [3619]. Zij maken in 1619 2 testamenten, het eerste van 31 juli wordt herroepen en
vervangen door dat van 18 december. Hetwelk verleden werd te Gouda.(Mutueel
testament). Haar zwager is Jan Jansz. Berkouer.
Relatie (2) [1353] met Lysbeth Pietersdr. [3620] (VII.3).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  BESEMER, Jan Pietersz. [3260], geboren circa 1613 te Ouderkerk aan de IJssel (zie VIII.1).

Uit de tweede relatie:
   2. m  BESEMER, Jan Pietersz. [3621] (VIII.3), overleden voor 1612 te Ouderkerk aan de IJssel, zoon van BESEMER, Pieter Jansz. [3253] (zie VII.1) en Lysbeth Pietersdr. [3620] (VII.3).

 
VIII.1    BESEMER, Jan Pietersz. [3260], geboren circa 1613 te Ouderkerk aan de IJssel, begraven op 16-04-1689 te Ouderkerk aan de IJssel. Hij legt op 18 juli 1655 een verklaring af en is dan 37 jaar oude.
Gehuwd [1228] circa 1645 te Ouderkerk aan de IJssel met Van REEDE., Annitgen Evertsdr. [3261] (VIII.2), overleden voor 1688 te Ouderkerk aan de IJssel. Haar voogd en oom is Pieter Leendertsz. Dochter van Evert Harmansz. [3262] en Hilitgen Leendertsdr. [3263].
Uit dit huwelijk:
   1. m  BESEMER, Cornelis Jansz. [3267], geboren circa 1664 te Ouderkerk aan de IJssel (zie IX.1).
   2. m  BESEMER, Cent Jansz. [3264] (IX.4), zoon van BESEMER, Jan Pietersz. [3260] (zie VIII.1) en Van REEDE., Annitgen Evertsdr. [3261] (VIII.2).
   3. v  BESEMER, Trijntje Jansdr. [3265] (IX.5), dochter van BESEMER, Jan Pietersz. [3260] (zie VIII.1) en Van REEDE., Annitgen Evertsdr. [3261] (VIII.2).
   4. v  BESEMER, Geertrui Jansz. [3266] (IX.6), dochter van BESEMER, Jan Pietersz. [3260] (zie VIII.1) en Van REEDE., Annitgen Evertsdr. [3261] (VIII.2).
   5. v  BESEMER, Hillichje Jansdr. [3268] (IX.7), dochter van BESEMER, Jan Pietersz. [3260] (zie VIII.1) en Van REEDE., Annitgen Evertsdr. [3261] (VIII.2).

 
IX.1    BESEMER, Cornelis Jansz. [3267], wagenmaker, geboren circa 1664 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden op 08-11-1707 te Ouderkerk aan de IJssel.
Gehuwd (1) [1230] voor 1689 te Ouderkerk aan de IJssel met Van HERK, Willemtje Ewoutsdr. [3269] (IX.2), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-06-1665 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden op 22-12-1693 te Ouderkerk aan de IJssel op 28-jarige leeftijd, dochter van BAES van HERK, Ewout Willemsz. [3270], stenbakker, en Jorisje Jansdr. [3271].
Relatie (2) [1232] met SLOFF, Maria Arijensdr. [3272] (IX.3). Uit dit tweede huwelijk drie kinderen geboren.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  BESEMER, Annitje Cornelisdr. [3273] (X.1), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-12-1689 te Ouderkerk aan de IJssel, dochter van BESEMER, Cornelis Jansz. [3267] (zie IX.1) en Van HERK, Willemtje Ewoutsdr. [3269] (IX.2).
   2. m  BESEMER, Jan Cornelisz. [3274], gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-03-1691 te Ouderkerk aan de IJssel (zie X.2).

Uit de tweede relatie:
   3. v  BESEMER, Annitje Cornelisdr. [3275] (X.4), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-08-1695 te Ouderkerk aan de IJssel, dochter van BESEMER, Cornelis Jansz. [3267] (zie IX.1) en SLOFF, Maria Arijensdr. [3272] (IX.3).
   4. m  BESEMER, Ary Cornelisz. [3276] (X.5), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-01-1697 te Ouderkerk aan de IJssel, zoon van BESEMER, Cornelis Jansz. [3267] (zie IX.1) en SLOFF, Maria Arijensdr. [3272] (IX.3).
   5. v  BESEMER, Annitje Cornelisdr. [3277] (X.6), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-06-1698 te Ouderkerk aan de IJssel, dochter van BESEMER, Cornelis Jansz. [3267] (zie IX.1) en SLOFF, Maria Arijensdr. [3272] (IX.3).

 
X.2    BESEMER, Jan Cornelisz. [3274], gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-03-1691 te Ouderkerk aan de IJssel.
Gehuwd voor de kerk [1233] op 24-jarige leeftijd op 17-03-1715 te Ouderkerk aan de IJssel (Hervormd/Geref.) met STOLK, Aantje Frederiksdr. [3278] (X.3), overleden op 06-06-1725 te Ouderkerk aan de IJssel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  BESEMER, Frederik Jansz. [3279], gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-10-1720 te Besemer (zie XI.1).

 
XI.1    BESEMER, Frederik Jansz. [3279], Herbergier, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-10-1720 te Besemer, overleden op 06-05-1784 te Bergambacht op 63-jarige leeftijd.
Ondertrouwd [1234] op 14-04-1753 te Bergambacht met NEDERBURG, Christina [3280], 25 jaar oud (XI.2), Herbergierster, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-03-1728 te Bergambacht, begraven op 19-09-1809 te Bergambacht. -Met Frederik Besemer is de familie in Bergambacht gevestigd, het paar betrok de
Herberg en Uitspanning in de Dorpsstraat in 1753 tot 1904 bleef dit pand bewood
door het geslacht Besemer. Na de dood van Frederik in 1784 wordt de vergunning
overgeschreven op zijn vrouw, waarvan een afschrift aanwezig is.
Uit dit huwelijk:
   1. v  BESEMER, Emmigje Frederiksdr. [3281] (XII.1), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-06-1756 te Bergambacht, dochter van BESEMER, Frederik Jansz. [3279] (zie XI.1) en NEDERBURG, Christina [3280] (XI.2), Herbergierster.
   2. v  BESEMER, Emmigje Frederiksdr. [3282] (XII.2), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-08-1757 te Bergambacht, dochter van BESEMER, Frederik Jansz. [3279] (zie XI.1) en NEDERBURG, Christina [3280] (XI.2), Herbergierster.
   3. v  BESEMER, Trijntje Frederiksdr. [3283] (XII.3), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-06-1760 te Bergambacht, dochter van BESEMER, Frederik Jansz. [3279] (zie XI.1) en NEDERBURG, Christina [3280] (XI.2), Herbergierster.
   4. m  BESEMER, Johannes Frederiksz. [3284] (XII.4), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-04-1763 te Bergambacht, zoon van BESEMER, Frederik Jansz. [3279] (zie XI.1) en NEDERBURG, Christina [3280] (XI.2), Herbergierster.
   5. m  BESEMER, Jan Frederiksz. [3285], gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-12-1765 te Bergambacht (zie XII.5).
   6. v  BESEMER, Trijntje Frederiksdr. [3286] (XII.8), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-02-1769 te Bergambacht, dochter van BESEMER, Frederik Jansz. [3279] (zie XI.1) en NEDERBURG, Christina [3280] (XI.2), Herbergierster.
   7. m  BESEMER, Hendrikus Fredriksz. [3287] (XII.9), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-04-1772 te Bergambacht, zoon van BESEMER, Frederik Jansz. [3279] (zie XI.1) en NEDERBURG, Christina [3280] (XI.2), Herbergierster.

 
XII.5    BESEMER, Jan Frederiksz. [3285], Herbergier, volgde zijn vader, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-12-1765 te Bergambacht, overleden op 25-12-1845 te Bergambacht op 80-jarige leeftijd.
Relatie (1) [1235] met KOK, Suzanna [3288] (XII.6), overleden op 06-08-1806 te Bergambacht.
Relatie (2) [1236] met BOER, Neeltje Woutersdr. [3289] (XII.7), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-06-1778 te Gouderak, overleden op 08-06-1844 te Bergambacht op 65-jarige leeftijd, dochter van BOER, Wouter [3290], landbouwer, en TEEUWEN, Pietertje [3291].
Uit de eerste relatie:
   1. v  BESEMER, Christina Jansdr. [3292] (XIII.1), geboren op 22-09-1795 te Bergambacht, dochter van BESEMER, Jan Frederiksz. [3285] (zie XII.5) en KOK, Suzanna [3288] (XII.6).
   2. m  BESEMER, Frederik Jansz. [3293] (XIII.2), zoon van BESEMER, Jan Frederiksz. [3285] (zie XII.5) en KOK, Suzanna [3288] (XII.6).

Uit de tweede relatie:
   3. m  BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297], geboren op 15-09-1814 te Bergambacht (zie XIII.3).
   4. m  BESEMER, Willem Jansz. [3294] (XIII.5), zoon van BESEMER, Jan Frederiksz. [3285] (zie XII.5) en BOER, Neeltje Woutersdr. [3289] (XII.7).
   5. v  BESEMER, Christina Jansdr. [3295] (XIII.6), dochter van BESEMER, Jan Frederiksz. [3285] (zie XII.5) en BOER, Neeltje Woutersdr. [3289] (XII.7).
   6. v  BESEMER, Aantje Jansdr. [3296] (XIII.7), dochter van BESEMER, Jan Frederiksz. [3285] (zie XII.5) en BOER, Neeltje Woutersdr. [3289] (XII.7).
   7. v  BESEMER, Pietertje Cornelia Jansdr. [3298] (XIII.8), dochter van BESEMER, Jan Frederiksz. [3285] (zie XII.5) en BOER, Neeltje Woutersdr. [3289] (XII.7).

 
XIII.3    BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297], Herbergier, geboren op 15-09-1814 te Bergambacht, overleden op 07-09-1893 te Bergambacht op 78-jarige leeftijd. Cornelis zette de zaak van zijn ouders en grootouders voort en liet in 1868 een
woonhuis bouwen achter de herberg, ten behoeve van zijn zoon Johannes en in 1880
een renteniershuis voor hemzelf ten zuiden van de herberg naast de smederij van
de familie van Lit. Hij was in het bezit van vele grienden en akkers vooral
langs de Lekdijk. Na de dood van zijn vrouw in 1889 woonde hij in bij zijn zoon
Jan, die toen in de in 1868 gebouwde woning achter de herberg woonde. Zijn zoon
Bastiaan bewoonde toen de herberg en later zijn zoon Cornelis tot aan diens
dood. Toen ging (1904) het pand in vreemde handen over. Tot 1912 bleef het nog
herberg en uitspanning, daarna werd het verbouwd tot bakkerij.
Gehuwd [1238] op 30-jarige leeftijd op 10-01-1845 te Bergambacht met MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299], 22 jaar oud (XIII.4), geboren op 20-03-1822 te Bergambacht, overleden op 09-11-1889 te Bergambacht op 67-jarige leeftijd, dochter van MUIJS, Jan [3300], bouwman, en NIEBURG, Hendrika [3301].
Uit dit huwelijk:
   1. m  BEZEMER, Jan Cornelisz. [3302] (XIV.1), geboren op 26-05-1845 te Bergambacht, overleden op 30-09-1846 te Bergambacht op 1-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   2. m  BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303], geboren op 15-08-1846 te Bergambacht (zie XIV.2).
   3. m  BEZEMER, Jan Cornelisz. [3304] (XIV.4), geboren op 26-10-1847 te Bergambacht, overleden op 22-03-1925 te Gouda op 77-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   4. m  BEZEMER, Hendrikus Cornelisz. [3305] (XIV.5), geboren op 22-01-1849 te Bergambacht, overleden op 06-04-1918 te Bergambacht op 69-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   5. m  BEZEMER, Jan Willem Cornelisz. [3306] (XIV.6), geboren op 06-10-1850 te Bergambacht, overleden op 10-03-1851 te Bergambacht, 155 dagen oud, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   6. m  BEZEMER, Jan Willem Cornelisz. [3307] (XIV.7), geboren op 02-03-1852 te Bergambacht, overleden op 31-10-1914 te Stolwijk op 62-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   7. m  BEZEMER, Cornelis Cornelisz. [3308] (XIV.8), geboren op 26-02-1853 te Bergambacht, overleden op 05-10-1853 te Bergambacht, 221 dagen oud, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   8. m  BEZEMER, Cornelis Cornelisz. [3309] (XIV.9), geboren op 17-07-1854 te Bergambacht, overleden op 20-02-1855 te Bergambacht, 218 dagen oud, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   9. m  BEZEMER, Cornelis Cornelisz. [3310] (XIV.10), geboren op 23-11-1855 te Bergambacht, overleden op 18-12-1903 te Bergambacht op 48-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   10. m  BEZEMER, Bastiaan Cornelisz. [3311] (XIV.11), geboren op 03-10-1857 te Bergambacht, overleden op 20-06-1893 te Bergambacht op 35-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   11. v  BEZEMER, Neeltje Hendrika Cornelisdr. [3312] (XIV.12), geboren op 14-04-1859 te Bergambacht, overleden op 21-06-1859 te Bergambacht, 68 dagen oud, dochter van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   12. v  BEZEMER, Neeltje Hendrika Cornelisdr. [3313] (XIV.13), geboren op 20-07-1860 te Bergambacht, overleden op 01-09-1861 te Bergambacht op 1-jarige leeftijd, dochter van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   13. m  BEZEMER, Arie Christiaan Cornelisz. [3314] (XIV.14), geboren op 29-07-1861 te Bergambacht, overleden op 31-03-1862 te Bergambacht, 245 dagen oud, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   14. m  BEZEMER, Arnoldus Hendrikus Cornelisz. [3315] (XIV.15), geboren op 18-12-1862 te Bergambacht, overleden op 25-03-1865 te Bergambacht op 2-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).
   15. m  BEZEMER, Christiaan Arnoldus Cornelisz. [3316] (XIV.16), geboren op 15-07-1866 te Bergambacht, overleden op 27-07-1866 te Bergambacht, 12 dagen oud, zoon van BEZEMER, Cornelis Jansz. [3297] (zie XIII.3) en MUIJS, Neeltje Jansdr. [3299] (XIII.4).

 
XIV.2    BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303], koopman, handelaar in teen-, geboren op 15-08-1846 te Bergambacht, overleden op 07-08-1929 te Stolwijk op 82-jarige leeftijd. Hij woonde eerst in het voor hem gebouwde huis achter de herberg,. Daarna na de
dood van zijn schoonvader in 1886 in het door hem geerfde huis in Benedenberg.
Later weer in de Dorpsstraat en vanaf 1890 in het huis van zijn eigen vader
(gebouwd in 1880). Na de dood van zijn vrouw in 1925 werd het verkocht, evenals
alle nog in zijn bezit zijnde landerijen. Hij woonde nog 4 jaar in bij zijn
jongste zoon Johannes in Stolwijk ('t Beijerse) waar hij in 1929 overleed.
Gehuwd [1240] op 22-jarige leeftijd op 18-12-1868 te Bergambacht met VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317], 21 jaar oud (XIV.3), geboren op 14-08-1847 te Bergambacht, overleden op 12-05-1925 te Bergambacht op 77-jarige leeftijd, dochter van VERHOOG, Dirk [3318], landbouwer, en OSKAM, Adriana [3319].
Uit dit huwelijk:
   1. v  BEZEMER, Neeltje Johannesdr. [3320] (XV.1), geboren op 13-06-1869 te Bergambacht, overleden op 18-01-1870 te Bergambacht, 219 dagen oud, dochter van BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303] (zie XIV.2) en VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317] (XIV.3).
   2. v  BEZEMER, Neeltje Hendrika Johannesdr. [3321] (XV.2), geboren op 13-07-1872 te Bergambacht, overleden op 17-01-1904 te Schoonhoven op 31-jarige leeftijd, dochter van BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303] (zie XIV.2) en VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317] (XIV.3).
   3. m  BEZEMER, Dirk Johannesz. [3322], geboren op 03-12-1873 te Bergambacht (zie XV.3).
   4. m  BEZEMER, Arnoldus Christiaan Johannesz. [3323] (XV.5), geboren op 01-01-1875 te Bergambacht, overleden op 01-06-1883 te Bergambacht op 8-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303] (zie XIV.2) en VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317] (XIV.3).
   5. m  BEZEMER, Arnoldus Christiaan Johannesz. [3324] (XV.6), geboren op 23-09-1884 te Bergambacht, overleden op 02-09-1966 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303] (zie XIV.2) en VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317] (XIV.3).
   6. m  BEZEMER, Cornelis Johannesz. [3325] (XV.7), geboren op 03-06-1886 te Bergambacht, overleden op 24-06-1955 te Krimpen aan de Lek op 69-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303] (zie XIV.2) en VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317] (XIV.3).
   7. m  BEZEMER, Adrianus Gerard Johannesz. [3326] (XV.8), geboren op 06-05-1887 te Bergambacht, overleden op 04-05-1890 te Bergambacht op 2-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303] (zie XIV.2) en VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317] (XIV.3).
   8. m  BEZEMER, Johannes Johannesz. [3327] (XV.9), geboren op 08-01-1889 te Bergambacht, overleden op 03-07-1962 te Gouda op 73-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Johannes Cornelisz. [3303] (zie XIV.2) en VERHOOG, Maria Dirksdr. [3317] (XIV.3).

 
XV.3    BEZEMER, Dirk Johannesz. [3322], bakker,had een bakkerszaak, geboren op 03-12-1873 te Bergambacht, overleden op 02-01-1952 te Utrecht op 78-jarige leeftijd.
Relatie [1242] met VERBURG, Wilhelmina Margaretha [3328] (XV.4), geboren op 03-07-1870 te Moordrecht, overleden op 23-09-1956 te Koop aan de Zaan op 86-jarige leeftijd.
Uit deze relatie:
   1. m  BEZEMER, Johannes [3329], geboren op 16-12-1901 te Schoonhoven (zie XVI.1).
   2. v  BEZEMER, Antje Arina [3330] (XVI.3), geboren op 16-08-1907 te Schoonhoven, overleden op 23-10-1910 te Schoonhoven op 3-jarige leeftijd, dochter van BEZEMER, Dirk Johannesz. [3322] (zie XV.3) en VERBURG, Wilhelmina Margaretha [3328] (XV.4).
   3. m  BEZEMER, Arie Albertus [3331] (XVI.4), geboren op 09-09-1912 te Schoonhoven, overleden op 10-05-1940 te Dubbeldam op 27-jarige leeftijd, zoon van BEZEMER, Dirk Johannesz. [3322] (zie XV.3) en VERBURG, Wilhelmina Margaretha [3328] (XV.4).
   4. m  BEZEMER, Cornelis Hendrikus [3332] (XVI.5), geboren op 21-05-1914 te Schoonhoven, zoon van BEZEMER, Dirk Johannesz. [3322] (zie XV.3) en VERBURG, Wilhelmina Margaretha [3328] (XV.4).

 
XVI.1    BEZEMER, Johannes [3329], Bakker te schoonhoven,, geboren op 16-12-1901 te Schoonhoven.
Relatie [1243] met ATTEVELD, Geertruida Johanna [3333] (XVI.2), geboren op 04-07-1905 te Bodegraven, dochter van ATTEVELD, Jacobus [3334], Stationschef, en VOEST, Margaretha [3335].
Uit deze relatie:
   1. v  BEZEMER, Antje Arina [3336] (XVII.2), geboren op 31-07-1925 te Schoonhoven, dochter van BEZEMER, Johannes [3329] (zie XVI.1) en ATTEVELD, Geertruida Johanna [3333] (XVI.2).
Gehuwd [1245] op 21-jarige leeftijd op 20-05-1947 te Zaandijk met DEKKER, Henk [3337], 23 jaar oud (XVII.1), geboren op 07-01-1924 te Wormerveer.
   2. v  BEZEMER, Margaretha [3338] (XVII.3), geboren op 13-12-1927 te Schoonhoven, dochter van BEZEMER, Johannes [3329] (zie XVI.1) en ATTEVELD, Geertruida Johanna [3333] (XVI.2).
   3. m  BEZEMER, Dirk [3339], geboren op 05-05-1931 te Schoonhoven (zie XVII.4).
   4. m  BEZEMER, Arie Albertus [3343], geboren op 28-07-1945 te Koog aan de Zaan (zie XVII.6).

 
XVII.4    BEZEMER, Dirk [3339], geboren op 05-05-1931 te Schoonhoven.
Gehuwd [1246] op 26-jarige leeftijd op 23-08-1957 te Wormerveer met SLOT, Gre [3340], 24 jaar oud (XVII.5), geboren op 01-09-1932 te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  BEZEMER, Han [3341] (XVIII.1), geboren op 18-08-1958 te Zaandam, zoon van BEZEMER, Dirk [3339] (zie XVII.4) en SLOT, Gre [3340] (XVII.5).
   2. m  BEZEMER, Gerrit Jan [3342] (XVIII.2), geboren op 23-08-1960 te Bezemer, zoon van BEZEMER, Dirk [3339] (zie XVII.4) en SLOT, Gre [3340] (XVII.5).

 
XVII.6    BEZEMER, Arie Albertus [3343], geboren op 28-07-1945 te Koog aan de Zaan.
Gehuwd [1247] op 24-jarige leeftijd op 18-06-1970 te Koog aan de Zaan met BRUININK, Maria Margje Henny [3344], 21 jaar oud (XVII.7), geboren op 20-11-1948 te Koog aan de Zaan, dochter van BRUININK, Hermanus [3346] en RIJKES, Geertje [3347].
Uit dit huwelijk:
   1. m  BEZEMER, Riekelt [3345] (XVIII.3), geboren op 09-09-1972 te Bezemer, zoon van BEZEMER, Arie Albertus [3343] (zie XVII.6) en BRUININK, Maria Margje Henny [3344] (XVII.7).

 
VII.6    BESEMER, Jan Jansz. [3255].
Relatie [1346] met Jannetje Engelsdr. [3610] (VII.7), dochter van Engel Claesz. [3611] en N.N. [3612].
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Jan Jansz. [3613] (VIII.4), zoon van BESEMER, Jan Jansz. [3255] (zie VII.6) en Jannetje Engelsdr. [3610] (VII.7).

 
VI.5    BESEMER, Fop Mathysz. [3603], verkoopt op 17-7-1583 zijn, overleden voor 1614 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [1342] met Neeltge Ariensdr. [3604] (VI.6), overleden voor 1614 te Capelle aan de IJssel. Beiden overleden voor 1614 als hun kinderen onderling onenigheden hebben.
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Dirck Foppen [3622] (VII.14), schout van Stormpolder, legt, zoon van BESEMER, Fop Mathysz. [3603] (zie VI.5) en Neeltge Ariensdr. [3604] (VI.6).
Relatie [1354] met Anna Jansdr. [3623] (VII.15). hebben nageslacht.
   2. m , N.N. kind [3624] (VII.16), waaruit Cornelis Pietersz., won Capelle a/d IJssel, overleden voor 1617, trouwt
Jaepge Witten; zij verkoopt in 1626 haar aandeel in de "hofstede" waaruit
Marietge (geb.1611), Witte en Pieter (geb.1614). Zoon van BESEMER, Fop Mathysz. [3603] (zie VI.5) en Neeltge Ariensdr. [3604] (VI.6).
   3. v , Maertge Foppen [3625] (VII.18), dochter van BESEMER, Fop Mathysz. [3603] (zie VI.5) en Neeltge Ariensdr. [3604] (VI.6).
Relatie [1355] met Adriaen Eewoutsz. [3626] (VII.17), wonende Capelle a/d IJssel, begraven op 18-02-1631 te Capelle aan de IJssel. Uit dit hwelijk: Hendrik en Eewout.
   4. v , jonge Marytge Foppen [3627] (VII.20), dochter van BESEMER, Fop Mathysz. [3603] (zie VI.5) en Neeltge Ariensdr. [3604] (VI.6).
Relatie [1356] met Cornelis Pleunen [3628] (VII.19), woont Capelle a/d IJssel,.
   5. m , Floris Foppen [3629] (VII.21), woont Kralingen, wordt in 1614, zoon van BESEMER, Fop Mathysz. [3603] (zie VI.5) en Neeltge Ariensdr. [3604] (VI.6).
Relatie [1357] met BREGMAN, Maritge Claesdr. [3630] (VII.22), dochter van BREGMAN, Claes Claesz. [3631] en Cuniera Dirxdr. [3632].
   6. v , Neeltge Foppen [3633] (VII.24), dochter van BESEMER, Fop Mathysz. [3603] (zie VI.5) en Neeltge Ariensdr. [3604] (VI.6).
Relatie [1359] met Willem Ariensz. [3634] (VII.23), smit tot Lekkerkerk,. Hun zoon Aeriaen Willemsz. wonende Lekkerkerk verkoopt in 1626 namens zijn
moeder haar aandeel in de "hofstede".

 
VI.9    Cornelis Thysz. [3607], huurt in 1566, 4 morgen land.
Relatie [1344] met N.N. [3608] (VI.10).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Vincent Cornelisz. [3635] (zie VII.25).
   2. m  BESEMER, Fop Cornelisz. [3641] (zie VII.27).

 
VII.25    BESEMER, Vincent Cornelisz. [3635], koopt samen met zijn broer in, overleden op 01-04-1640 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [1360] met N.N. [3636] (VII.26), leeft nog in 1657, betaalt.
Uit deze relatie:
   1. m , Cornelis Vincentsz. [3637] (VIII.5), overleden zonder descendenten, overleden 1663, zoon van BESEMER, Vincent Cornelisz. [3635] (zie VII.25) en N.N. [3636] (VII.26), leeft nog in 1657, betaalt.
   2. m  BESEMER, Jan Vincentsz. [3638] (VIII.6), overleden 1675, heeft nageslacht; zijn kinderen verkopen dd.28-5-1675 een woning groot 9 morgen
gelegen in de polder De Cromme. [SA Schoonhoven, RA Ouderkerk a/d IJssel nr.24], zoon van BESEMER, Vincent Cornelisz. [3635] (zie VII.25) en N.N. [3636] (VII.26), leeft nog in 1657, betaalt.
Relatie (1) [1361] met Baertge Pietersdr. [3639] (VIII.7).
Relatie (2) [1362] met Merritge Willemsdr. [3640] (VIII.8).

 
VII.27    BESEMER, Fop Cornelisz. [3641], koopt in 1602 land samen met, overleden voor 1607.
Relatie [1363] met Annitge Ariensdr. [3642] (VII.28), dochter van Arien Cornelisz. [3643] en N.N. [3644].
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Cornelis Foppen [3645] (VIII.9), verkoopt in 1626 geassisteerd, met zijn oom zijn aandeel in de "hofstede". Zoon van BESEMER, Fop Cornelisz. [3641] (zie VII.27) en Annitge Ariensdr. [3642] (VII.28).
   2. v , Neeltje Foppen [3646] (VIII.11), verkoopt in 1626 geassisteerd, dochter van BESEMER, Fop Cornelisz. [3641] (zie VII.27) en Annitge Ariensdr. [3642] (VII.28).
Relatie [1365] met Gerrit Damen [3647] (VIII.10), secretaris van Moordrecht.

 
V.5    BESEMER, Leendert Jansz. [2417], vermeld in de 10e penning.
Relatie [887] met Maritge Pietersdr. [2418] (V.6), dochter van Pieter Roelen [3648] en N.N. [3649].
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Jan Leendertsz. [3663], geboren 1550 (zie VI.11).
   2. m  BESEMER, Pieter Leendertsz. [2416] (zie VI.14).
   3. m  BESEMER, Adriaan Leendertsz. [3654] (zie VI.16).
   4. m  BESEMER, Leendert Leendertsz. [3669] (zie VI.18).
   5. v  BESEMER, Barbera Leendertsdr. [3679] (VI.21), dochter van BESEMER, Leendert Jansz. [2417] (zie V.5) en Maritge Pietersdr. [2418] (V.6).
Relatie [1382] met Cornelis Claesz. [3680] (VI.20), wonende Stolwijk. genoemd bij onderlinge verkoop van land.
   6. v  BESEMER, Anna Leendertsdr. [3681] (VI.23), dochter van BESEMER, Leendert Jansz. [2417] (zie V.5) en Maritge Pietersdr. [2418] (V.6).
Relatie [1383] met Jacob Roelandtsz. [3682] (VI.22), schout van Krimpen a/d IJssel. genoemd bij onderlinge verkoop van land.
   7. m  BESEMER, Cornelis Leendertsz. [3683] (VI.24), kleermaker, zoon van BESEMER, Leendert Jansz. [2417] (zie V.5) en Maritge Pietersdr. [2418] (V.6).

 
VI.11    BESEMER, Jan Leendertsz. [3663], vermeld in het testament van, geboren 1550, overleden op 29-08-1632 te Rotterdam, begraven op 04-09-1632 te Rotterdam.
Gehuwd (1) [1373] op 11-08-1619 te Rotterdam met Van DIJK, Maria Pietersdr. [3664] (VI.12), weduwe van Gerrit Dammisz., schipper.
Relatie (2) [1372] met Fijtgen Jorisdr. [3657] (VI.13), overleden op 03-11-1618 te Rotterdam, begraven op 10-11-1618 te Rotterdam. Zij is eerder getrouwd geweest met CROOSWIJK, Claes Vrancken.
Uit de tweede relatie:
   1. v  BESEMER, Machtelt Jansdr. [3665] (VII.30), testeert 26-12-1626, dochter van BESEMER, Jan Leendertsz. [3663] (zie VI.11) en Fijtgen Jorisdr. [3657] (VI.13).
Gehuwd [1374] op 22-11-1606 te Rotterdam met ELSENWAEL, Gijsbert Cornelisz. [3666] (VII.29), zoon van ELSENWAEL, Cornelis Ghijsbertsz. [3667] en Willempje Cornelisdr. [3668].

 
VI.14    BESEMER, Pieter Leendertsz. [2416], beleend met 1 morgen land te, overleden voor 1582.
Relatie [886] met N.N. [3653] (VI.15).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Roel Pietersz. [2415] (zie VII.31).
   2. m  BESEMER, Cornelis Pietersz. [3650] (VII.32), Schout van Haastreccht, overleden voor 1626, zoon van BESEMER, Pieter Leendertsz. [2416] (zie VI.14) en N.N. [3653] (VI.15).
Relatie [1367] met Aeltge Maertensdr. [3651] (VII.33), overleden voor 1626. hebben nageslacht.
   3. m , Pieter Pietersz. [3652] (VII.34), vermeld in het testament van, zoon van BESEMER, Pieter Leendertsz. [2416] (zie VI.14) en N.N. [3653] (VI.15).

 
VII.31    BESEMER, Roel Pietersz. [2415], woont op de Giessen, overleden na 1626.
Relatie [885], hebben nageslacht.
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Leendert Roelen [2412] (zie VIII.12).

 
VIII.12    BESEMER, Leendert Roelen [2412].
Relatie [883].
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Jan Leendertsz. [2410] (zie IX.8).

 
IX.8    BESEMER, Jan Leendertsz. [2410], overleden na 1727 te Giessen-Nieuwkerk.
Relatie [882] met VELTHUYSEN, Marrigje Willemsdr. [2411] (IX.9), overleden na 1727 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van Ter VELDHUYSEN, Willem Roelofsz. [2413] en Van NOORTHOVEN, Anneke [2414]. CBG Collectie Paludanus. Giessen-Nieuwkerk Jan Leenderts Besemer x Maritje
Willems Velthuysen 4-12-1727 (7).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Aerdt Jansz. [2363] (zie X.7).
   2. v  BESEMER, Jannighje Jansdr. [3125] (X.10), j.d.van Giessen-Nieuwkerk, dochter van BESEMER, Jan Leendertsz. [2410] (zie IX.8) en VELTHUYSEN, Marrigje Willemsdr. [2411] (IX.9).
Ondertrouwd [1170] op 29-10-1707 te Giessen-Nieuwkerk, gehuwd voor de kerk op 20-11-1707 te Giessen-Nieuwkerk (Hervormd/Geref.) met Jacob Chielen [3126] (X.9), j.m.van Giessen-Nieuwkerk.

 
X.7    BESEMER, Aerdt Jansz. [2363], j.m. van Giessen-Nieuwkerk, overleden op 08-03-1746 te Giessen-Nieuwkerk.
Ondertrouwd [855] op 29-11-1693 te Giessen-Nieuwkerk met Marichjen Jansdr. [2364] (X.8), j.d. van Giessenbovenkerk. hij jongeman van Giessen-Nieuwkerk, zij jongedochter van Giessen-Bovenkerk
laten kinderen dopen te Giessen-Nieuwkerk tussen 1694 en 1708.
Uit dit huwelijk:
   1. v  BESEMER, Jenneke Aerdsdr. [3116] (XI.4), j.d.van Giessen-Nieuukerk, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-04-1694 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van BESEMER, Aerdt Jansz. [2363] (zie X.7) en Marichjen Jansdr. [2364] (X.8), j.d. van Giessenbovenkerk.
Ondertrouwd [1171] op 29-09-1725 te Giessen-Nieuwkerk, gehuwd voor de kerk te Kedichem met ALTUS, Johannes Jansz. [3127] (XI.3), j.m. van Kedichem.
   2. v  BESEMER, Maria Aerdsdr. [2622] (XI.6), j.d.van Giessen-Nieuwkerk 1724, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-01-1701 te Giessen-Oudekerk, dochter van BESEMER, Aerdt Jansz. [2363] (zie X.7) en Marichjen Jansdr. [2364] (X.8), j.d. van Giessenbovenkerk.
Ondertrouwd [978] op 02-04-1724 te Giessen-Nieuwkerk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-04-1724 te Ottoland (Hervormd/Geref.) met (BLOKLAND), Mels Ariensz. [2623] (XI.5), j.m. van Giessen-Nieuwkerk, zoon van (BLOKLANDER), Arien Melsen [2625] en Dirkcje Ariensdr. [2624], won.Giessen-Oudekerk (1699).
   3. m  BESEMER, Willem Aerdtsz. [3115] (XI.7), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-10-1708 te Giessen-Nieuwkerk, zoon van BESEMER, Aerdt Jansz. [2363] (zie X.7) en Marichjen Jansdr. [2364] (X.8), j.d. van Giessenbovenkerk.
   4. v  BESEMER, Teuntje Aardsdr. [3113] (XI.9), j.d.wonende Giessen-Nieuwkerk, dochter van BESEMER, Aerdt Jansz. [2363] (zie X.7) en Marichjen Jansdr. [2364] (X.8), j.d. van Giessenbovenkerk.
Ondertrouwd (1) [1167] op 31-08-1723 te Giessen-Nieuwkerk met STELLAART, Willem Francken [3114] (XI.8), jongeman van Kekum, geboren te Kedichem.
Ondertrouwd (2) [1168] op 23-12-1740 te Giessen-Nieuwkerk, gehuwd voor de kerk op 19-02-1741 te Giessen-Nieuwkerk (Hervormd/Geref.) met BAARTWIJK, Arij Chielle [3117] (XI.10), j.m.won.Giessen-Nieuwkerk.
   5. m  BESEMER, Jan Aardsz. [3118] (zie XI.11).
   6. v  BESEMER, Annighje Aardsdr. [3128] (XI.14), j.d.van Giessen-Nieuwkerk, dochter van BESEMER, Aerdt Jansz. [2363] (zie X.7) en Marichjen Jansdr. [2364] (X.8), j.d. van Giessenbovenkerk.
Ondertrouwd [1172] op 09-01-1723 te Giessen-Nieuwkerk met BRAKEL, Jan Aalbertsz. [3129], 35 jaar oud (XI.13), jongeman van Meerkerk, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-08-1687 te Meerkerk, zoon van BRAKEL, Aalbert Schalcke [3179] en Aantje Jacobsdr. [3180].

 
XI.11    BESEMER, Jan Aardsz. [3118], j.m.wonende Giessen-Nieuwkerk.
Ondertrouwd [1169] op 23-03-1722 te Giessen-Nieuwkerk, gehuwd voor de kerk op 12-04-1722 te Giessen-Nieuwkerk (Hervormd/Geref.) met Van GILS, Lijsbeth Gerritsdr. [3119] (XI.12), j.d.van Giessen-Nieuwkerk, dochter van Van GILS, Gerrit Ariensz. [3177] en BLOOTSHOOFT, Arijaantje Cornelisdr. [3178].
Uit dit huwelijk:
   1. m  BESEMER, Willem Jansz. [3120] (XII.10), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-08-1722 te Giessen-Nieuwkerk, zoon van BESEMER, Jan Aardsz. [3118] (zie XI.11) en Van GILS, Lijsbeth Gerritsdr. [3119] (XI.12), j.d.van Giessen-Nieuwkerk.
   2. m  BESEMER, Willem Jansz. [3121] (XII.11), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1724 te Giessen-Nieuwkerk, zoon van BESEMER, Jan Aardsz. [3118] (zie XI.11) en Van GILS, Lijsbeth Gerritsdr. [3119] (XI.12), j.d.van Giessen-Nieuwkerk.
   3. v  BESEMER, Pieternella Jansdr. [3122] (XII.13), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-01-1727 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van BESEMER, Jan Aardsz. [3118] (zie XI.11) en Van GILS, Lijsbeth Gerritsdr. [3119] (XI.12), j.d.van Giessen-Nieuwkerk.
Relatie [1208] met Van HOUWELINGEN, Jan [3213] (XII.12). CBG Collectie Paludanus. Giessen-Nieuwkerk Jan van Houwelingen x Pieternella
Besemer 25-9-1775 [8].
   4. v  BESEMER, Lena Jansdr. [3123] (XII.15), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-12-1730 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van BESEMER, Jan Aardsz. [3118] (zie XI.11) en Van GILS, Lijsbeth Gerritsdr. [3119] (XI.12), j.d.van Giessen-Nieuwkerk.
Ondertrouwd (1) [1177] op 29-06-1753 te Giessen-Nieuwkerk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 15-08-1753 te Giessen-Nieuwkerk (Hervormd/Geref.) met VERSCHOOR, Jacob Jansz. [3142] (XII.14), geboren te Giessen-Nieuwkerk. beijde geboren en wonende Giessen-Nieuwkerk.
Ondertrouwd (2) [1178] op 15-01-1790 te Giessen-Nieuwkerk met Van CASANT, Arij [3143] (XII.16), van Nieuwland, won.Peursum.
   5. v  BESEMER, Maria Jansdr. [3124] (XII.18), wonende Giessen-Nieuwkerk 1758, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-12-1734 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van BESEMER, Jan Aardsz. [3118] (zie XI.11) en Van GILS, Lijsbeth Gerritsdr. [3119] (XI.12), j.d.van Giessen-Nieuwkerk.
Ondertrouwd [1173] op 02-06-1758 te Giessen-Nieuwkerk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-06-1758 te Giessen-Nieuwkerk (Hervormd/Geref.) met BESEMER, Leendert Cornelisz. [3130] (XII.17), j.m.wonende Giessendam 1758.

 
VI.16    BESEMER, Adriaan Leendertsz. [3654], vermeld in het testament van, overleden op 17-11-1602 te Rotterdam, begraven op 24-11-1602 te Rotterdam.
Gehuwd [1368] op 06-11-1580 te Rotterdam met CROOSWIJK, Anna Claesdr. [3655] (VI.17), dochter van CROOSWIJK, Claes Vrancken [3656] en Fijtgen Jorisdr. [3657] (VI.13).
Uit dit huwelijk:
   1. v  BESEMER, Pieternella Adriaensdr. [3658] (VII.36), dochter van BESEMER, Adriaan Leendertsz. [3654] (zie VI.16) en CROOSWIJK, Anna Claesdr. [3655] (VI.17).
Relatie [1370] met Van NOORDEN, Jan Barendsz. [3659] (VII.35), paardekoper. zij testeren 20-11-1603.
   2. v  BESEMER, Neeltje Adriaensdr. [3660] (VII.38), overleden op 01-05-1623 te Rotterdam, dochter van BESEMER, Adriaan Leendertsz. [3654] (zie VI.16) en CROOSWIJK, Anna Claesdr. [3655] (VI.17).
Relatie [1371] met Van der DUIJN, Maarten Aldertsz. [3661] (VII.37), overleden op 09-06-1640 te Rotterdam.
   3. v  BESEMER, Maritge Adriaensdr. [3662] (VII.39), overleden op 17-11-1602 te Rotterdam, dochter van BESEMER, Adriaan Leendertsz. [3654] (zie VI.16) en CROOSWIJK, Anna Claesdr. [3655] (VI.17).

 
VI.18    BESEMER, Leendert Leendertsz. [3669], vermeld in het testament van.
Relatie [1376] met N.N. [3670] (VI.19).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Adriaan Leendertsz. [3675] (VII.40), geboren 1584, overleden op 07-09-1657 te Rotterdam, zoon van BESEMER, Leendert Leendertsz. [3669] (zie VI.18) en N.N. [3670] (VI.19).
Gehuwd [1380] op 16-12-1608 te Rotterdam met Van BERCKEL, Lucretia Johansdr. [3676] (VII.41), overleden op 13-11-1661 te Rotterdam, begraven op 20-11-1661 te Rotterdam, dochter van Van BERCKEL, Johan Adriaensz. [3677] en Styntgen Marcelisdr. [3678]. hebben nageslacht.
   2. v  BESEMER, Helena Leendertsdr. [3671] (VII.43), j.d.van Lekkerkerk, dochter van BESEMER, Leendert Leendertsz. [3669] (zie VI.18) en N.N. [3670] (VI.19).
Gehuwd (1) [1377] op 03-09-1606 te Rotterdam met De LOHIERVILLE, Mathijs Willemsz. [3672] (VII.42).
Relatie (2) [1378] met Reijmbrandt Herpertsz. [3673] (VII.44).
Relatie (3) [1379] met Van der DUSSEN, Adriaen Jacobsz. [3674] (VII.45).

 
V.8    BESEMER, Jan Jansz. [3548], vermeld 1539 in de vonnissen, overleden voor 1561 te Capelle aan de IJssel.
Relatie [1317] met Aechtge [3549] (V.9).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Leendert Jansz. [3554] (zie VI.25).
   2. v  BESEMER, Maertge Jansdr. [3558] (VI.28), begraven op 22-05-1618 te Capelle aan de IJssel. Zij gaat op 21-4-1591 boedelscheiding aan met Barbera Louwendr.(haar schoon-
zuster) getr. met Huych Maertensz. waarbij zij geassisteerd wordt door haar
broer Leendert Jansz. Dochter van BESEMER, Jan Jansz. [3548] (zie V.8) en Aechtge [3549] (V.9).
Relatie [1322] met Cornelis Ariensz. [3559] (VI.27), zoon van Arien Arien Plonen [3556] en Tryntje Claesdr. [3557].
   3. m  BESEMER, Pieter Jansz. [3560] (zie VI.29).

 
VI.25    BESEMER, Leendert Jansz. [3554], bezitter met zijn zuster en, overleden 11-1605 te Capelle aan de IJssel.
Relatie [1320] met Grietge Ariensdr. [3555] (VI.26), overleden voor 1592, dochter van Arien Arien Plonen [3556] en Tryntje Claesdr. [3557].
Uit deze relatie:
   1. v  BESEMER, Pleuntge Leendertsdr. [3568] (VII.47), overleden 1636 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Leendert Jansz. [3554] (zie VI.25) en Grietge Ariensdr. [3555] (VI.26).
Relatie [1327] met Arien Leendertsz. [3569] (VII.46), timmerman, overleden op 19-11-1628 te Capelle aan de IJssel, zoon van Leendert Andriesz. [3570] en Maertge Ariensdr. [3571].
   2. m  BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48).
   3. v  BESEMER, Aechtge Leendertsdr. [3577] (VII.52), begraven op 05-06-1618 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Leendert Jansz. [3554] (zie VI.25) en Grietge Ariensdr. [3555] (VI.26).
Relatie (1) [1332] met Andries Leendertsz. [3578] (VII.51), overleden op 18-04-1600 te Capelle aan de IJssel, zoon van Leendert Andriesz. [3570] en Maertge Ariensdr. [3571].
Relatie (2) [1333] met NAGTEGAAL, Leendert Jansz. [3579] (VII.53), zoon van NAGTEGAAL, Jan Cornelisz. [3580] en Pietertge Leendertsdr. [3581].

 
VII.48    BESEMER, Arien Leendertsz. [3572], huistimmerman, overleden op 22-11-1629 te Capelle aan de IJssel.
Relatie (1) [1329] met Maritge Jansdr. [3573] (VII.49), overleden voor 1604, dochter van Jan Claesz. [3574] en Annetge Ariensdr. [3575].
Relatie (2) [1331] met Ariaentje Dircksdr. [3576] (VII.50), overleden 1650-1650 te Capelle aan de IJssel, kavelt met haar kinderen (uit beide huwelijken van Arien) de landerijen in 1632,
verkoopt nu getr. met Hych Pleunen met haar kinderen (uit beide huwelijken van
Arien) land te Kralingen in 1633, testeert 24-71650 nu gehuwd met Willem
Leendertsz. ten gunste van haar kinderen, kort daarna overleden als de boedel
wordt geregeld op 3-9-1650.
Uit de eerste relatie:
   1. m  BOUWMAN, Jan Ariensz. [3582] (VIII.13), geboren 1594 te Capelle aan de IJssel, overleden 11-1625 te Capelle aan de IJssel, zoon van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Maritge Jansdr. [3573] (VII.49).
Relatie (1) [1335] met Ariaentge Pietersdr. [3583] (VIII.14).
Relatie (2) [1336] met Neeltge Adriaensdr. [3584] (VIII.15).
   2. v , Grietge Ariensdr. [3585] (VIII.17), geboren 1596 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Maritge Jansdr. [3573] (VII.49).
Relatie [1337] met Van den HOOGERWERF, Adriaen Cornelisz. [3586] (VIII.16). [GA Rotterdam, Weeskamer Capelle a/d IJssel; 16-6-1649, de erfgenamen van Dirck
Adriaensz. Besemer.].
   3. v , Neeltge Ariensdr. [3587] (VIII.18), geboren 1598 te Capelle aan de IJssel, overleden voor 1621 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Maritge Jansdr. [3573] (VII.49).
   4. m  BESEMER, Adriaen Ariensz. [3588], geboren 1601 te Capelle aan de IJssel (zie VIII.19).
   5. m , Leendert Ariensz. [3594] (VIII.21), geboren 1603 te Capelle aan de IJssel, overleden voor 1612 te Capelle aan de IJssel, zoon van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Maritge Jansdr. [3573] (VII.49).

Uit de tweede relatie:
   6. v , Neeltge Ariensdr. [3595] (VIII.23), dochter van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Ariaentje Dircksdr. [3576] (VII.50).
Relatie [1339] met BORST, Jan Cornelisz. [3596] (VIII.22).
   7. m , Lenert Ariensz. [3597] (VIII.24), timmerman, zoon van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Ariaentje Dircksdr. [3576] (VII.50).
   8. v , Maritge Ariensdr. [3598] (VIII.26), dochter van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Ariaentje Dircksdr. [3576] (VII.50).
Relatie [1340] met Adriaen Heymanz. [3599] (VIII.25).
   9. v , Claesge Ariensdr. [3600] (VIII.28), dochter van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Ariaentje Dircksdr. [3576] (VII.50).
Relatie [1341] met Pleun Cornelisz. [3601] (VIII.27). waaruit een geslacht "Besemer" te Schiedam.
   10. m , Dirck Ariensz. [3602] (VIII.29), overleden voor 1649, zoon van BESEMER, Arien Leendertsz. [3572] (zie VII.48) en Ariaentje Dircksdr. [3576] (VII.50).

 
VIII.19    BESEMER, Adriaen Ariensz. [3588], geboren 1601 te Capelle aan de IJssel, begraven op 11-02-1632 te Capelle aan de IJssel.
Relatie [1338] met Maritge Adriaensdr. [3589] (VIII.20), hertr.Adriaen Pietersz. [verticht haar kinderen op 12-4-1632 nl Maritge [6 jr], Adriaen [5 jr], Jan [3
jr] en jonge Adriaen [1 jr].
Uit deze relatie:
   1. v  BESEMER, Maritge Adriaensdr. [3590] (IX.10), geboren 1626 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Adriaen Ariensz. [3588] (zie VIII.19) en Maritge Adriaensdr. [3589] (VIII.20), hertr.Adriaen Pietersz.
   2. m  BESEMER, Adriaen Adriaensz. [3591] (IX.11), geboren 1627 te Capelle aan de IJssel, zoon van BESEMER, Adriaen Ariensz. [3588] (zie VIII.19) en Maritge Adriaensdr. [3589] (VIII.20), hertr.Adriaen Pietersz.
   3. m  BESEMER, Jan Adriaensz. [3592] (IX.12), geboren 1629 te Capelle aan de IJssel, zoon van BESEMER, Adriaen Ariensz. [3588] (zie VIII.19) en Maritge Adriaensdr. [3589] (VIII.20), hertr.Adriaen Pietersz.
   4. m  BESEMER, jonge Adriaen Adriaensz. [3593] (IX.13), geboren 1631 te Capelle aan de IJssel, zoon van BESEMER, Adriaen Ariensz. [3588] (zie VIII.19) en Maritge Adriaensdr. [3589] (VIII.20), hertr.Adriaen Pietersz.

 
VI.29    BESEMER, Pieter Jansz. [3560], overleden voor 1591.
Relatie [1323] met Barbara Louwendr. [3561] (VI.30), begraven op 22-01-1614 te Capelle aan de IJssel. Zij gaat op 21-4-1591 boedelscheiding aan met haar schoonzuster Maertge Jansdr.
en is dan hertr. met Huych Maertensz. Zij is een zuster van Andries Lourisz.,
wonende en overleden te Krimpen a/d IJssel, hetgeen blijkt uit een verkoopacte
van land aldaar door haar kinderen als ergenamen van voornoemde Andries.
Uit deze relatie:
   1. v  BESEMER, Aechtge Pietersdr. [3562] (VII.55), overleden op 07-02-1629 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Pieter Jansz. [3560] (zie VI.29) en Barbara Louwendr. [3561] (VI.30).
Relatie [1324] met (in 't VELD), Floris Pietersz. [3563] (VII.54), begraven op 10-12-1610 te Capelle aan de IJssel, zoon van Pieter Florisz. [3564] en Maertge Dircksdr. [3565].
   2. v  BESEMER, Maertge Pietersdr. [3566] (VII.57), begraven op 10-05-1641 te Capelle aan de IJssel, dochter van BESEMER, Pieter Jansz. [3560] (zie VI.29) en Barbara Louwendr. [3561] (VI.30).
Relatie [1326] met BORST, Cornelis Cornelisz. [3567] (VII.56), overleden op 09-05-1626 te Capelle aan de IJssel.

 
IV.7    BESEMER, Jacob Jansz. [3240], heemraad van Ouderkerk, overleden voor 1553 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [1221] met Lijsbeth Mathijsdr. [3241] (IV.8), overleden voor 1553 te Ouderkerk aan de IJssel, dochter van Mathys Jacobsz. [2422], In de post van de 10e penning, en Maria Willem Daensdr. [2423].
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Anthonis Jacobsz. [3684] (V.14), woont te Rotterdam, overleden 1571 te Rotterdam, zoon van BESEMER, Jacob Jansz. [3240] (zie IV.7) en Lijsbeth Mathijsdr. [3241] (IV.8).
   2. v , Marijke Jacobsdr. [3685] (V.16), dochter van BESEMER, Jacob Jansz. [3240] (zie IV.7) en Lijsbeth Mathijsdr. [3241] (IV.8).
Relatie [1384] met jonge Jan Kerstensz. [3686] (V.15). hebben nageslacht.
   3. v , Machteld Jacobsdr. [3687] (V.17), dochter van BESEMER, Jacob Jansz. [3240] (zie IV.7) en Lijsbeth Mathijsdr. [3241] (IV.8).
   4. m , Thys Jacobsz. [3688] (V.18), zoon van BESEMER, Jacob Jansz. [3240] (zie IV.7) en Lijsbeth Mathijsdr. [3241] (IV.8).
   5. m , Hendrik Jacobsz. [3689] (V.19), zoon van BESEMER, Jacob Jansz. [3240] (zie IV.7) en Lijsbeth Mathijsdr. [3241] (IV.8).

 
III.3    Hendrick Pietersz. [3539], huurt op 29-6-1457 6 morgen, overleden voor 1497 te Ouderkerk aan den IJssel.
Relatie [1314] met Neelken [3540] (III.4), vermeldin 1504 als weduwe.
Uit deze relatie:
   1. m , Huych Hendriksz. [3690] (zie IV.9).

 
IV.9    Huych Hendriksz. [3690], heemraad van Ouderkerk.
Relatie [1385] met Hillegont Ockersdr. [3691] (IV.10).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Cornelis Hugensz. [3692] (zie V.20).
   2. m , Jan Huygensz. [3697] (zie V.23).
   3. m , Hendrick Huygensz. [3699] (V.25), vermeld in de 10e penning, zoon van Huych Hendriksz. [3690] (zie IV.9) en Hillegont Ockersdr. [3691] (IV.10).
   4. m , Vincent Huygensz. [3700] (V.26), heemraad van Ouderkerk, 1536,, zoon van Huych Hendriksz. [3690] (zie IV.9) en Hillegont Ockersdr. [3691] (IV.10).
   5. v , Geertge Huygensdr. [3701] (V.28), dochter van Huych Hendriksz. [3690] (zie IV.9) en Hillegont Ockersdr. [3691] (IV.10).
Relatie [1390] met Willem Adriaensz. [3702] (V.27). waaruit twee kleinzoons Huych en Pieter Jacobsz. wonende Poortugaal. Zij
verkopen op 2-6-1586 hun aandeel in de hofstede en landerijen (=weer 124 en
138/139) gekomen van Hendrick en Vincent Huygens aan Hillegont Cornelis
Huygendr.
   6. m , Ocker Huygensz. [3703] (V.29), testeert 19-2-1543, overleden voor 1545, zoon van Huych Hendriksz. [3690] (zie IV.9) en Hillegont Ockersdr. [3691] (IV.10).

 
V.20    BESEMER, Cornelis Hugensz. [3692], burgemeester van Rotterdam,, overleden op 29-06-1597 te Rotterdam.
Relatie (1) [1386] met CONING, Sophia Danielsdr. [3693] (V.21), dochter van Daniel Ariensz. [3694] en Adriaen Arentsdr. [3695].
Relatie (2) [1388] met Ariaentge Ewoutsdr. [3696] (V.22).
Uit de eerste relatie:
   1. v  BESEMER, Maria Cornelisdr. [3704] (VI.31), geboren 1525 te Rotterdam, dochter van BESEMER, Cornelis Hugensz. [3692] (zie V.20) en CONING, Sophia Danielsdr. [3693] (V.21).
   2. m  BESEMER, Bruyn Cornelisz. [3705], geboren 1527 te Rotterdam (zie VI.32).

Uit de tweede relatie:
   3. v  BESEMER, Hillegont Cornelisdr. [3710] (VI.35), geboren 1534 te Rotterdam, overleden 1607 te Rotterdam, dochter van BESEMER, Cornelis Hugensz. [3692] (zie V.20) en Ariaentge Ewoutsdr. [3696] (V.22).
Relatie [1392] met Adriaen Pietersz. [3711] (VI.34), ketelaer. waaruit het geslacht van Walenburch.

 
VI.32    BESEMER, Bruyn Cornelisz. [3705], geboren 1527 te Rotterdam.
Relatie [1391] met Van KELST, Maria Hermansdr. [3706] (VI.33).
Uit deze relatie:
   1. m  BESEMER, Huych Bruynsz. [3707] (VII.58), zoon van BESEMER, Bruyn Cornelisz. [3705] (zie VI.32) en Van KELST, Maria Hermansdr. [3706] (VI.33).
   2. m  BESEMER, Cornelis Bruynsz. [3708] (VII.59), zoon van BESEMER, Bruyn Cornelisz. [3705] (zie VI.32) en Van KELST, Maria Hermansdr. [3706] (VI.33).
   3. m  BESEMER, Maerten Bruynsz. [3709] (VII.60), zoon van BESEMER, Bruyn Cornelisz. [3705] (zie VI.32) en Van KELST, Maria Hermansdr. [3706] (VI.33).

 
V.23    Jan Huygensz. [3697], vericht zijn kinderen op.
Gehuwd [1389] voor 1531 met N.N. Louwisdr. [3698] (V.24).
Uit dit huwelijk:
   1. m , Louris Jansz. [3712], geboren 1530 te Ouderkerk aan de IJssel (zie VI.36).
   2. v , N.N. dochter [3714] (VI.39), dochter van Jan Huygensz. [3697] (zie V.23) en N.N. Louwisdr. [3698] (V.24).
Relatie [1394] met Cent Gerritsz. [3715] (VI.38). waaruit Jan, Cornelis, Huych en Hendrick Centen. Zij verkopen op 5-2-1581 hun
aandeel in de hofstede en landerijen (= weer 124 en 138/139) hun aangekomen van
Heyndrick- en Vincent Huygens aan Hillegont Cornelis Huygensdr.
   3. v , N.N. dochter [3716] (VI.41), dochter van Jan Huygensz. [3697] (zie V.23) en N.N. Louwisdr. [3698] (V.24).
Relatie [1395] met Ingen Willem Ockersz. [3717] (VI.40). waaruit Jannitge (tr.Leendert Jacobsz.) Maritge- en Leentge Ingensdrs. Zij
verkopen op 5-2-1581 hun aandeel in de hofstede en landerijen (= weer 124 en
138/139) hun aangekomen van Heyndrick- en Vincent Huygens aan Hillegont Cornelis
Huygensdr.

 
VI.36    Louris Jansz. [3712], vermeld in de 10e penning, geboren 1530 te Ouderkerk aan de IJssel.
Relatie [1393] met Geerte N.N. [3713] (VI.37).
Uit deze relatie:
   1. m , Jan Lourisz. [3718] (zie VII.61).

 
VII.61    Jan Lourisz. [3718], heeft in 1572 een schuld.
Relatie [1396] met N.N. [3719] (VII.62).
Uit deze relatie:
   1. m , Louris Jansz. [3720] (VIII.30), steenbacker, zoon van Jan Lourisz. [3718] (zie VII.61) en N.N. [3719] (VII.62).
Relatie [1397] met Centgen Centendr. [3721] (VIII.31), dochter van Vincent Danielsdr. [3722] en Emmichje Dircksdr. [3723]. waaruit nageslacht.
   2. v , Tryntge Jansdr. [3724] (VIII.33), dochter van Jan Lourisz. [3718] (zie VII.61) en N.N. [3719] (VII.62).
Relatie [1399] met BACKER, Gerrit Ariensz. [3725] (VIII.32).

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hosted by www.Geocities.ws

1