หน้าแรก

ประวัติและความเป็นมาโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ
ความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือ
ผู้คิดค้นโทรศัพท์เครื่องแรก
ผู้คิดค้นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรก
หลักการทำงานของโทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลผู้จัดทำ