106. PAANO ANG PAGGAWA NG BALUT

May dalawang paraan ang paggawa ng balut- isa pang maliitang negosyo at isa pang malakihan.  Itlog ng pato ang karaniwang ginagamit dito.

Pang maliit na negosyo:
1. Sa isang malaking lalagyan o kahon  (na kahoy)  maglatag ng pinainit na ipa ng palay, mga  6 hanggang 8 pulgada ang kapal.
2. Ang mga itlog na nakasupot ng 20 hanggang 50 ay ayusin sa mainit na ipa.  Takpan ang mga itlog ng ganoon ding dami ang mainit na ipa.
3. Takpang mabuti ang kahon upang hindi madaling mawalan ng init.
4. Tuwing umaga, tingnan ang mga itlog, at kung kailangang initin muli ang ipa, na dapat  nasa mga 38'C.
5. Sa ikatlong araw, silipin ang mga itlog sa tulong ng sinindihang kandila o liwanag kung lumalaki ang sisiw, o kung  may sisiw.  Kung wala, alisin na ito.  Ibalik sa ipang mainit ang may sisiw.
6. Sa ika-13 araw, silipin sa liwanag ng ilaw muli ang mga itlog.  Ang hindi nagsisiw ay alisin.  Ito ang itlog penoy.
7. Sa ganitong gulang, ang may sisiw ay tinatawag na balut sa puti.
8. Sa ika-17   araw, ang sisiw ay may balahibo na nang kaunti.  Ilaga na ang mga ito.

Pang malakihang negosyo:
Pareho din ang paraan maliban lang sa paggamit ng incubator sa halip na pinaiinit sa ipa.

107. HOW TO GROW MUSHROOM

Materials:
hoe for tilling the soil
string
bamboo or wooden stand or bench
rice straw
urea fertilizer: 1 - 1/2 tsp./gallon water
newspaper for wetting

Procedure:
1. Till an area about 4 meters long, one half meter wide and 15 cm deep.
2.  Dig a canal around this, about 30 cm. wide and 15 cm deep.
3.  Dry the straw very well, tie in bundles about 8 cm. thick.
4.  Cut the bundles of straw in same lengths, evenly.
5.  Soak the bundles of straw in water for four hours.
6.  Put the bamboo bench over the tilled soil. Spread the bundles of straw on the bench, alternately arranging them in the first layer, all heads to the left; in the next layer, all heads to the right, etc. up to the fourth layer.
7. Crumple the newspaper and soak in the four liters water with 3 gms urea (3 gms urea or 1 1/2 tsp.)
8. On thumb sized pieces of newspaper, plant the mycelium (mushroom seeds). About three bottles of mycelium will be consumed for every 4 meters bed with six layers.
9. Plant the wet paper with mycelium 5 cm deep into the layers of straw about 5-8 cm. away from the edge and 10` cm from each other.
10. After 5-7 days, cover the top of the pile with a clear plastic sheet like a roof resting on the bamboo, to maintain the 40%-50% heat that is just right for mushroom growth.
11. Sprinkle water 5-6 days after this preparation . Fill the canals around with water to repel the insect and to maintain the right humidity. Stack up only until four layers during summer and 6 layer during the rainy season.
12. Don't water after this. On the 6 or 7 if the weather is dry, water is dry, water gently, using a sprinkler. Repeat if necessary.

Harvesting Mushroom
1. If the mushrooms are now umbrella-like, 10 - 14 days after planting, they may be harvested. These will wilt in 24 hours. The closed ones or button-like last up to 48 hours.
2.  Don't use scissors in harvesting because the parts that remain in the straw will rot. Carefully twist the lower stem with your fingers so as to get it whole.
3.  Spread the harvested mushroom on a basket for selection. Wash gently if these will be cooked soon.
4. Let the straw bed rest for 7 - 10 days. In one area 4 meters and with six layers of straw, about seven kilos of buttons or 12 1/2 kilos umbrella mushroom can be harvested.
Back to Pinoy Negosyo Home Page
Hosted by www.Geocities.ws

1