แบบถามตอบความรู้รอบตัว

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 1

? "นีซเซท" คือสภาของประเทศใด? (อิสราเอล)

? สเปนและอิตาลีใช้สัตว์ใดบรรทุกสัมภาระ? (ลา)

? ปลายี่สกเป็นปลาพื้นเมืองของชาติใด? (อินเดีย)

? มหาราชองค์ใดของอินเดียเผยแพร่พุทธศาสนา? (พระเจ้าอโศก)

? สถาปนิกผู้วางผังเมืองฮิโรชิมาที่ย่อยยับด้วยระเบิดปรมาณูให้เป็นเมืองใหม่คือใคร? (มาซาโตะ โอทากะ)

? กลุ่มชนใดต่ำช้าสุดในสังคมฮินดูของอินเดีย? (จัณฑาล)

? ผู้สืบราชสมบัติของอังกฤษต้องนับถือศาสนาคริสต์นิการอะไร? (โปรเตสแตนต์)

? "วันแบซตีลส์" ของฝรั่งเศสสำคัญอย่างไร? (ประชาชนทลายคุกแบซตีลส์ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2332)

? ฝรั่งเศสกับสเปนมีเทือกเขาใดขวางกั้น? (พีรินีส)

? ฟรานซิส คริกด์กับเจมส์ วัตต์สันพบอะไร? (ดีเอ็นเอ)

? แคนาดาใช้ภาษาอะไรเป็นทางการ? (อังกฤษ, ฝรั่งเศส)

? พระสุริยเทพแห่งชาวอียิปต์โบราณคือใคร? (รา)

? ลีฟ อิริกสัน เดินทางพบทวีปอะไร? (อเมริกาเหนือ)

? ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ตอนต้นฤดูหนาวคือลมอะไร? (ลมว่าว)

? สะพานเชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก คือ สะพานใด?( สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ )

? เพลงชาติไทยเกิดขึ้นเมื่อใด?( เพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2483 ผู้ประพันธ์ทำนอง

คือ พระเจนดุริยางค์ และผู้ประพันธ์คำร้อง คือ หลวงสารานุประพันธ์ )

? เพลงกราวกีฬาเกิดขึ้นเมื่อใด? ( เพลงกราวกีฬา ประพันธ์โดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

(นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา))

? วัดใดสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นแห่งแรกของไทย? (วัดเบญจมบพิตร ถนนศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น มีพระอุโบสถ ทำด้วยหินอ่อนที่

เหลือจากการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม )

? ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ครั้งแรกเมื่อใด? (ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้ประดิษฐ์ธงชาติขึ้นใหม่มี 3 สีคือ

สีน้ำเงิน สีขาวและสีแดง และพระราชทานนามว่า "ธงไตรรงค์" ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 )

? พระที่นั่งวิมานเมฆบริเวณด้านหลังของพระที่นั่งอนันตสมาคมกรุงเทพฯ สร้างขึ้นครั้งแรก ณ ที่ใด?

? (พระที่นั่งวิมานเมฆ ทำจากไม้สักทองทั้งหลังเดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ชะลอมา

ตั้งไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2444 ภายในพระที่นั่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 81 ห้อง)

? คนไทยมีนามสกุลครั้งแรกเมื่อใด? (สมัยรัชกาลที่ 6)

? ธนาคารแห่งแรกของไทยคือธนาคารใด? ( แบงค์สยามกัมมาจล (Siam Commercial Co.) ต่อมาได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด" มีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ในสมัยรัชกาลที่ 5 )

? ธนาคารของรัฐแห่งแรกคือธนาคารใด?(ธนาคารออมสิน ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2456 ในรัชกาลที่ 6 )

? การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด?( ในรัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ณ ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473)

? ประเทศไทยเริ่มมีเหรียญกษาปณ์ใช้ครั้งแรกเมื่อใด?( สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2403 )

? ธนบัตรไทยเริ่มมีใช้ครั้งแรกเมื่อใด? ( สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2445 )

? การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา) ของไทยเริ่มมีครั้งแรกเมื่อใด? ( สมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2464)

? ถนนสายแรกของไทยที่สร้างตามแบบยุโรปคือถนนสายใด? ( ถนนเจริญกรุง )

? ทางรถไฟสายแรกทองไทยคือสายใด? (สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เริ่มสร้างใน พ.ศ. 2433

ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เริ่มเปิดเดินรถเส้นทางระยะแรก กรุงเทพฯ - อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2439 )

? มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นเมื่อใด? (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

? โรงเรียนหลวงแห่งแรกที่ตั้งขึ้นตามแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นเมื่อใด?( โรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวัง

หรือโรงเรียนหนังสือไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2414 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 )

? โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรสามัญชนแห่งแรกคือโรงเรียนใด?(โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรสามัญชน

แห่งแรกคือโรงเรียนใด?)

? โรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลใด? (โรงพยาบาลศิริราช ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น)

? ประเทศไทยเริ่มใช้ พ.ศ. หรือพุทธศักราชครั้งแรกเมื่อใด?( สมัยรัชกาลที่ 6 )

? ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจาก "สยาม" มาเป็น "ไทย" เมื่อใด? ( ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ตามนโยบาย

ของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

? ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคม ตามแบบอย่างสากลเมื่อใด? ( พ.ศ. 2484 รัฐบาล

จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

? กิจการรถแท๊กซี่เริ่มมีใช้บริการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด? ( พ.ศ. 2466 โดยผู้ริเริ่มกิจการคือ

พลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) )

? โรงภาพยนตร์แห่งแรกของไทยคือโรงภาพยนตร์ใด? (โรงภาพยนตร์ศรีอยุธยา )

? คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลแมกไซไซคือใคร? (ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ได้รับรางวัล

แมกไซไซ จากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2504 สาขาบริการสาธารณะ)

? คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล "กวีซีไรท์" (SEA Writes) คือใคร? (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ )

? คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง "ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ" คือใคร? ( พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์

เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ )

? คนไทยคนแรกที่ได้เป็นแชมป์โลกมวยสากลอาชีพคือใคร? ( โผน กิ่งเพชร )

? ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร? ( นางจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าฯ นครนายก พ.ศ. 2535)

? ผู้พิพากษาหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร? (นางชลอจิตร จิตตะรุทธะ)

? สถานที่แห่งใดของลาวมีไหโบราณฝังอยู่มาก? (ทุ่งไหหิน)

? จังหวัดใดได้ชื่อเป็นเมืองของทหาร? (ลพบุรี)

? ทวีปที่เป็นน้ำแข็งชั่วนาตาปีคือทวีปอะไร? (แอนตาร์กติกา)

? ชาติใดคิดกระดาษ, เข็มทิศ, ดินปืน และการพิมพ์? (จีน)

? รถยนต์ที่เรียกว่า "ลูมูซีน" คือรถอย่างไร? (รถเก๋งคันใหญ่ มีกระจกกั้นด้านหลังคนขับ)

? ลูกโป่งสวรรค์อัดก๊าซอะไร? (ไฮโดรเจน)

? อเล็กซานเดอร์ เฟลมิงพบตัวยาอะไร? (เพนนิซิลิน)

? เมืองหลวงใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้คือแห่งใด? (บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา)

? ใครเป็นต้นตำรับขุดคลองลัดคนสำคัญ? (เฟอร์ดินันด์ เดอ เลสเสปซ์ ขุดคลองสุเอซและปานามา)

? ประติมากรสร้างรูปเทพีเสรีภาพคือใคร? (เฟรเดอริก ออกุสต์ บาร์โทลดี)

? พระเครื่องกรุทุ่งเศรษฐี เป็นพระเครื่องของจังหวัดใด? (กำแพงเพชร)

? "ไดเอ็ต" เป็นรัฐสภาของประเทศใด? (ญี่ปุ่น)

? ไทยมีฝั่งทะเลยาวกี่ไมล์? (3,150 ไมล์ทะเลประมาณ 2,775 กิโลเมตร)

? นครกัวลาลัมปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซียอยู่ในมลรัฐอะไร? (สลังงอ)

? "ประเทศเส้นศูนย์สูตร" คือประเทศใด? (เอกวาดอร์ เพราะเส้นศูนย์สูตรตัดผ่านพอดี)

? บ่อน้ำโบราณที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ของปราจีนบุรีชื่ออะไร? (โบราณสถานอ่างศิลา)

? โสเครตีส, เปลโต และอริสโตเติล เป็นนักปรัชญาชาวอะไร? (กรีก)

? ทำไมห้ามกรีดยางช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์? (เข้าฤดูยางพาราผลัดใบ)

? ช่องแคบอะไรคั่นอินเดียกับศรีลังกา? (ช่องแคบปาลก)

? มาคัส แซมมวล ตั้งบริษัทน้ำมันอะไร? (เชลล์)

? ลิเบียถูกใครปกครองก่อนได้รับอิสรภาพในปี 2494? (อิตาลี)

? ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในเอเชียอยู่ที่ไหน? (ทุ่งหญ้าสเตปป์ ในรัสเซีย-จีน)

? คาร์ล สคีล ชาวสวีเดน พบอะไร? (คลอรีน)

? ตาชั่งจีน, กรรไกร, ชะแลงงัดตะปู เป็นเครื่องมือใช้หลักในเครื่องกลใด? (คาน)

? เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วันทุก ๆ กี่ปี? (4 ปี)

? น้ำปลาที่มีคุณภาพดีที่สุดทำจากปลาอะไร? (ปลาไส้ตัน)

? ขนุนกับจำปาดะ ต่างกันอย่างไร? (จำปาดะเล็กกว่าเนื้อนิ่มและหวานกว่าขนุน)

? เวลาของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง? (2 ชั่วโมง)

? บิดาแห่งซิมโฟนีคือใคร? (โจเซฟ ไฮเดิ้น เขาสร้างเพลงซิมโฟนีถึง 104 ชิ้น)

? ดมทินเนอร์มีอันตรายต่อส่วนไหนของร่างกาย? (หลอดลม ปอดและสมอง)

? ขนมกระยาสารท เป็นงานบุญในเทศกาลสารทไทยเดือนไหน? (เดือนสิบ โดยนับทางจันทรคติ)

? หน่อไม้รสชาติดี เป็นหน่อไม้ได้จากไผ่อะไร? (ไผ่ตง)

? แหล่งประมงทางทะเลของไทยทำกันที่ไหน? (อ่าวไทยและทะเลอันดามัน)

? นกประจำชาติของไทยคือนกอะไร? (นกไก่ฟ้าพญาลอ)

? สหรัฐฯซื้อรัฐฟลอริดาจากประเทศใด? (สเปน)

? "พรินซ์ ออฟ เวลส์" เป็นตำแหน่งอะไร? (มกุฎราชกุมารแห่งประเทศอังกฤษ)

? คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรียพบอะไร? (เลือดมนุษย์มี 4 หมู่)

? ประเทศใดนำกาแฟมาปลูกในเวียดนาม? (ฝรั่งเศส เมื่อครั้งเวียดนามเป็นอาณานิคม)

? ชนชาติใดเป็นชาติแรกที่ใช้นกอินทรีเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของกษัตริย์? (ชาวอีทรัสแคน)

? คลองขุดแห่งแรกของไทยคือคลองอะไร? (คลองบางขุนเทียน สมัยรัชกาลที่ 4)

? ประเทศใดมีหวายมากที่สุด? (อินโดนีเซีย)

? เชือกกล้วยที่เหนียวสุดทำจากต้นกล้วยอะไร? (กล้วยตานี)

? มรดกโลกแห่งแรกของโลกคือแห่งใด? (อุทยานแห่งชาติเยลโล สโตน)

? ต้นเรดวูด ไม้ต้นที่สูงที่สุดถึง 360 ฟุต มีมากในประเทศใด? (สหรัฐฯ)

? สถานที่ร้อนที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (ทะเลทรายสะฮารา)

? แหล่งน้ำจืดใหญ่ของไทย 3 แห่งมีแห่งใด? (บึงบอระเพ็ด(ใหญ่ที่สุด), กว๊านพะเยา, และหนองหาน)

? สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เก่าแก่สุดของกรุงลอนดอนคือแห่งใด? (ลอนดอนบริดจ์)

? ระเบิดปรมาณูทดลองครั้งแรกที่ไหน? (ทะเลทรายลามอส รัฐนิวเม็กซิโก)

? พระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของเวียดนามคือใคร? (จักรพรรดิเบาได๋)

? ไทยมีกฎหมายคนเข้าเมืองที่เรียกว่า "คนต่างด้าว" ในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

? ส่วนของสารขนาดเล็ดที่สุดไม่สามารถแยกได้อีกด้วยวิธีเคมีเรียกว่าอะไร? (ปรมาณู)

? ใครเป็นสตรีคนแรกที่เดินทางสู่อวกาศ? (วาแลนตินา เทอเรสโควา ชาวรัสเซีย)

? วิลลิส แคเรียร์ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันคิดอะไร? (เครื่องปรับอากาศ)

? ภูเขาลูกใดสูงสุดในอาเซียน? (คินาบลู มาเลเซีย)

? เมืองใดในเยอรมนีเป็นที่ประชุมครั้งสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่ 2ระหว่างสหรัฐฯ,รัสเซียและอังกฤษ?

(ปอตสดัม ใกล้กรุงเบอร์ลิน)

? อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยคือป่าแห่งใด? (ป่าภูกระดึง)

? งานเทศกาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่สุดของนครศรีธรรมราชคืออะไร? (งานเดือนสิบ)

? ใครริเริ่มจัดแข่งขันฟุตบอลโลก? (จูลส์ ริเมท์)

? โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน? (โรงเรียนจุฬาภรณ์ ปทุมธานี)

? น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (โรดีเซีย ทวีปแอฟริกา)

? ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่คิดค้นทำเฮโรอีน? (เยอรมนี)

? ผู้นำรถเมล์เข้ามาบริการเป็นครั้งแรกในเมืองไทยคือใคร?(พระยาภักดีนรเศรษฐ หรือ นายเลิศ เศรษฐบุตร เส้นทางรถเมล์ที่วิ่งเป็นสายแรก คือ สะพานยศเส - ประตูน้ำ ปทุมวัน )

? พระมหากษัตริย์ที่เสด็จประพาสยุโรปเป็นพระองค์แรกคือพระองค์ใด?( พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง ใน พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2450)

? นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทยคือใคร?(ขุนปฎิภาค พิมพ์ลิขิต หรือ เปล่ง ไตรปิ่น)

? นักพากษ์ภาพยนตร์คนแรกของไทยคือใคร?( ทิดเขียว หรือ นายสิน สีบุญเรือง)

? คนไทยคนแรกผู้ตั้งโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของเมืองไทยคือใคร?( นายบุญรอด ภิรมย์ภักดี เจ้าของ

บริษัท บุญรอด บริเวอรี จำกัด)

? คนไทยคนแรกที่ตั้งกิจการโรงรับจำนำขึ้นในเมืองไทยคือใคร?(นายเล็ก โทณวณิก ชื่อโรงรับจำนำ "ฮั้วเสง" ถนนพาหุรัด)

? ผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกคือใคร?(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)

? ผู้จัดตั้งค่ายทหารตามแบบยุโรปเป็นคนแรกคือท่านผู้ใด?( เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ)

? อธิบดีหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร?( คุณหญิงอัมพร มีศุข อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)

? จอมพลคนแรกของเมืองไทยคือท่านผู้ใด?( จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธวงษ์วรเดช)

? นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยคือใคร? ( นางสาวกันยา เทียนสว่าง)

? นักหนังสือพิมพ์หญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร?( คุณอนงค์ เมษประสาท)

? ผู้ริเริ่มใช้กระแสไฟฟ้าเป็นคนแรกของประเทศไทยคือท่านผู้ใด?( จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี หรือ เจิม แสงชูโต)

? ผู้ประดิษฐ์รถสามล้อขึ้นใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรกคือใคร?( นายเลื่อน พงษ์โสภณ)

? คนไทยที่ประดิษฐ์เครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยที่ใช้ในกิจการสื่อสารโทรเลขเป็นเครื่องแรกคือใคร?( นายสมาน บุญยรัตพันธุ์ นายช่างกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ค้นคิดเครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยเป็นผลสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในรัชกาลปัจจุบัน)

? นางสาวไทยคนแรกที่ชนะการประกวดและได้ครองตำแหน่งนางงามจักรวาลเป็นคนแรกคือใคร?( นางสาวอาภัสรา หงสกุล พ.ศ. 2509)

? พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใคร?( พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4)

? พระบิดาแห่งการทูตไทยคือใคร?( สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ)

? พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือใคร?( สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)

? พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคือใคร?( สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

หรือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์)

? พระบิดาแห่งการรถไฟไทยคือใคร?( พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)

? พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยคือใคร?( พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

? พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือใคร?( พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

? ตั้งกงสุลครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นของชาติใด? (โปรตุเกส)

? เอดูอาร์ด มิชลิน ประดิษฐ์อะไร? (ยางรถยนต์แบบสูบลมและถอดได้)

? ทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้ ต้องมีอายุเท่าไร? (70 ปีขึ้นไป)

? กีฬาอะไรนิยมเล่นกันในอินเดีย? (คริกเกต)

? ใครเป็นชาวเอเชียคนแรกได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์? (อมาตยา เซ็น ชาวอินเดีย)

? เมืองหลวงของยูโกสลาเวียคือเมืองใด? (เบลเกรด)

? บูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ฮังการี)

? กษัตริย์องค์สุดท้ายของอิตาลีคือใคร? (พระเจ้าอัมเบอร์โตที่ 2)

? อะไรในหัวหอมทำให้คนน้ำตาไหล? (น้ำมันระเหย ชื่อแอลลิส ซัลไฟด์)

? เหตุใดหลอดไฟฟ้า เมื่อตกจึงระเบิด? (เพราะภายในเป็นสูญญากาศ)

? ผู้พิชิตจักรพรรดินโปเลียนที่วอเตอร์ลูคือใคร? (เวลลิงตัน)

? ปรมาจารย์เรื่องสั้นสมัยใหม่คือใคร? (อันตัน เชคอฟ)

? ราชาเพลงร็อคในอดีตคือใคร? (เอลวิส เพรสลีย์)

? ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งถึง 4 สมัยคนเดียวคือใคร? (แฟรงกลิน รูสเวลท์)

? พิพิธภัณฑ์อิสราเอลเก็บสิ่งสำคัญอะไรของไอน์สไตน์? (บันทึกทฤษฎีสัมพันธภาพ)

? สหภาพยุโรปมีสมาชิกกี่ประเทศ? (15 ประเทศ)

? การประกันสังคมมีใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด? (สหรัฐฯ)

? ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? (เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิด อยู่ใน

สหรัฐเกิน 14 ปี อายุครบ 35 ปีบริบูรณ์)

? ใครคิดไทม์ แคปซูล? (ดร. ทอร์นเวล จาคอป)

? ดาวดวงใดเมื่อส่องกล้องดูมีรูปเป็นจานรอบ? (ดาวเสาร์)

? ใช้ไม้อะไรทำเสาเรือนบ้าน? (ไม้เต็งรัง เป็นไม้ป่าเนื้อแข็ง มีแก่นมาก)

? นักบินอวกาศอายุมากที่สุดที่เดินทางท่องอวกาศคือใคร? (จอห์น เกลน)

? ISBN คืออะไร? (เลขประจำหนังสือสากล International Standard Book Number)

? ซูปเปอร์โบลว์ คือการแข่งขันกีฬาอะไร? (อเมริกันฟุตบอล)

? นักฟุตบอลอังกฤษโดนใบเหลืองกี่ใบถึงพักหนึ่งนัด? (5 ใบ)

? ใครเป็นลูกเสือไทยคนแรก? (นายชัช บุนนาค)

? ทำไมเสือดาวจึงเป็นเสือที่มีชีวิตรอดได้มากกว่าเสืออื่น? (มันหากินได้หลากหลาย)

? ลิงตัวใดช่วยเกษตรกรเก็บพืชผล? (ลิงกัง)

 

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 2

1.เงินตอบแทนความชอบให้แก่ทหารออกประจำการคืออะไร? (เบี้ยหวัด)

2.หน่วยนับกระดาษเรียกว่าอะไร? (รีม)

3.กระดาษ 1 รีมมีทั้งหมดกี่แผ่น? (480แผ่น)

4.คำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สิ่งที่เป็นแก่นพระพุทธธรรมคืออะไร? (อริยสัจ 4)

5. "ฐานันดรที่ 4" เรียกคนในอาชีพใด? (นักหนังสือพิมพ์)

6.ดอกกระถินเทศ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร? (ดอกคำใต้)

7.อาวุธพกประจำตัวของชาวใต้ในอดีตคืออะไร? (กริช)

8.ไวรัส บี. เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคอะไร? (ตับอักเสบ)

9.ภาคใต้ของไทยใช้สัตว์ใดลากเกวียน? (ควาย)

10.ม้าลายมีลายสีอะไร? (ลายสีขาว)

11.ม้าเมื่อมันโกรธ จะแสดงอาการอย่างไร? (หูจะลู่ไปข้างหลัง)

12.พ่อไก่อูกับแม่ไก่แจ้ผสมกันออกลูกเป็นไก่อะไร? (ไก่พันทาง)

13.คนโบราณเรียกพี่สาวคนโตว่าอะไร? (เอื้อย พี่สาวคนรองว่าอี่)

14.เลือกควายดีดูอย่างไร? (มีกีบเอียง จมูกบาน หลังตรง โครงใหญ่)

15.. "โพคาฮอนตัส" คือใคร? (เจ้าหญิงอินเดียนแดงซึ่งพบรักกับกัปตันจอห์นสมิธ จนเป็นตำนาน)

16.ดินแดนแห่งใดได้ชื่อเป็นดินแดนแห่งการปฏิวัติ? (อเมริกาใต้)

17.โรคเมราโดมา คือโรคอะไร? (อาบแดดเกินขนาด)

18.นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ให้เอกราชแก่อินเดียปี 2490 คือใคร? (คลีเมนต์ แอตลี)

19."วังหน้า" คือวังของใคร? (วังที่ประทับของพระมหาอุปราชา)

20.ทะเลสาบน้ำจืดที่งดงามของเชียงใหม่ชื่ออะไร? (อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า)

21.สงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามอะไร? (ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับพันธมิตร ส่งทหารยึดประเทศต่าง ๆ

ในเอเชียช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)

22.ยาสลบทำจากอะไร? (คลอโรฟอร์ม)

23.อาหารกระป๋องที่สมบูรณ์ เก็บไว้ได้นานเท่าไร? (1 ปี)

24.ตำแหน่ง "เชฟ" (Shef) คืออะไร? (หัวหน้าพ่อครัว)

25.อเมริกันฟุตบอลมีผู้เล่นทีมละกี่คน? (11 คน ใครทำแต้มมากกว่าเป็นผู้ชนะ)

26.ในทางเคมี สารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเลือดมนุษย์ที่สุดคืออะไร? (น้ำทะเล)

27.อันตน ฟัน เลเวนฮุก ชาวฮอลันดาพบอะไร? (จุลชีวัน)

28.บุษราคัม เป็นพลอยสีอะไร? (สีเหลือง)

29."พระราชพิธีสิบสองเดือน" เป็นพระราชนิพนธ์ของใคร? (รัชกาลที่ 5)

30.หน่วยเงินตราของอังกฤษเรียกว่าอะไร? (ปอนด์)

31.กลิ่นเมนทอลในยาสีฟันทำจากอะไร? (ใบสะระแหน่)

32.มหาหิงคุ์ ยาไทยทาแก้ปวดท้องทำจากอะไร? (ยางไม้ชนิดหนึ่ง)

33.เห็ดราซึ่งเกิดจากการหมัก ดอง หรือบูด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร? (ยีสต์)

34.ผู้ปกครองสิงคโปร์ในอดีตคือใคร? (อังกฤษ)

35.บั้งไฟดีที่สุดเป็นของจังหวัดใด? (ยโสธร)

36. "พระราชินีแห่งพรหมจรรย์" เป็นสมญานามของใคร? (พระนางอลิซาเบธที่ 1)

37.เกาะใดเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปออสเตรเลีย? (เกาะแทสมาเนีย)

38."เมืองปริผาวา" ของอินเดียในอดีต คือเมืองใดในปัจจุบัน? (เมืองกบิลพัสดุ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า)

39.ผลิตภัณฑ์สบู่ใช้น้ำมันอะไรในการผลิต? (น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าว)

40.ผงครามที่ใช้ย้อมผ้าทำจากอะไร? (ต้นคราม)

41.แหล่งกำเนิดสุนัขไทยหลังอานอยู่ที่ไหน? (ตราด)

42.คติชาวบ้านเชื่อว่าปลาตัวใดจะช่วยคนเมื่อเรือแตก? (ปลาโลมา)

43.ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร? (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)

44."มอลลา โฮลิก" เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่เป็นโรคอะไร? (ชอบเดินช้อปปิ้งในศูนย์การค้า)

45.คนไทยรู้จักปลาทูน่าอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร? (ปลาโอ)

46.พระสุนทรโวหาร (ภู่) เกิดในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 1)

47.ไทยเรียกลมชนิดหนึ่งว่า "ลมงวงช้าง" คือลมอะไรในอเมริกา? (ทอร์นาโด)

48."โพไซดอน" เป็นเทพยเจ้าแห่งทะเลของใคร? (ชาวกรีก)

49.การฉีดทูเบอร์คูลินเข้าที่ท้องแขนเพื่อทดสอบโรคอะไร? (วัณโรค ถ้าเป็นโรคจะมีตุ่มสีแดงที่จุดฉีด)

50.เจ.เอ็ม.แบร์รี่ เขียนหนังสือเรื่องอะไร? (ปีเตอร์แพน)

51."ดินแดนแห่งกระต่าย" เป็นชื่อเรียกประเทศใด? (สเปน)

52.ใครแต่งเพลง "ออลด์ แลง ไซน์"? (โรเบิร์ต เบิร์นส)

53."เซมเปิล วัคซีน" คือวัคซีนป้องกันโรคอะไร? (พิษสุนัขบ้า)

54.ประเทศยูกันดาอยู่ในทวีปอะไร? (ทวีปแอฟริกา)

55. เห็ดชนิดเดียวที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติคือเห็ดอะไร? (เห็ดโคน)

56.สารโมโนโซเดียม แอลกลูตาเมท รู้จักอีกนามหนึ่งคืออะไร? (ผงชูรส)

57.นกตัวใดเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา? (นกอินทรีหัวขาว)

58.ยาฆ่าแมลงหลายชนิด เช่น ดีดีที มีธาตุอะไรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ? (คลอรีน)

59.บ้านท่าจีนในอดีตคือจังหวัดอะไร? (สมุทรสาคร)

60.โรคอัลไซเมอร์ ทำให้ร่างกายส่วนไหนผิดปกติ? (สมองเสื่อม)

61. เมืองใดของศรีลังกาได้ชื่อ "เมืองแห่งเพชรพลอย"? (รัตนปุระ)

62.เทศกาลหิมะ "สโนว์ เฟสติวัล" จัดทุกปีในเมืองใด? (ซับโปโร เกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น)

63. ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ได้รับการยกย่องอย่างไร? (บิดาแห่งจิตวิทยาสมัยใหม่)

64.วิกตอเรีย เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษแห่งใดของจีน? (ฮ่องกง)

65.ปราชญ์จีน "จ้งหนี แซ่ขง" คือใคร? (ขงจื้อ)

66.เราเรียกใครว่า "ไต้ก๋ง"? (นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา)

67.ชาวสิงหลและทมิฬ เป็นคนของประเทศใด? (ศรีลังกา)

68.สเปนหมดอำนาจทางทะเลเพราะแพ้สงครามใคร? (เรือสเปน 130 ลำพ่ายแพ้อังกฤษ)

69.นักบุญองค์ใดเผยแพร่พระคริสต์ธรรมคาทอลิกในเอเชีย? (ซาเวียร์)

70.อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ใช้ข้าวอะไร? (ข้าวบาร์เลย์, ข้าวมอลท์)

71.ป่าสักทองผืนสุดท้ายของไทยอยู่ที่ไหน? (อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่)

72.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทางภาคใต้มีชื่อเรียกอะไร? (ปอเนาะ)

73. "เซาท์ แปซิฟิก" เป็นชื่อเรียกเกาะแห่งใด? (เกาะโพลีนีเซีย)

74.เมืองใดในเอเชียตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่โคลัมบัส? (โคลอมโบ เมืองหลวงของศรีลังกา)

75.กระดาษสาทำจากต้นอะไร? (ต้นสา หรือปอสา)

76.ใครปลดปล่อยยิวจากการเป็นทาสของอียิปต์โบราณ?(โมเสส)

77.นครหลวงของทิเบตชื่ออะไร? (ลาซา)

78.เพลง "อินเตอร์เนชั่นแนล" ร้องกันในหมู่เหล่าใด? (ชาวมาร์กซิสม์)

79.สถานที่ประชุมทำศาสนกิจของชาวมุสลิมเรียกอะไร? (สุเหร่า หรือมัสยิด)

80.ลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปลายฤดูฝนคือลมอะไร? (ลมสลาตัน)

81.กลุ่มประเทศอักษะในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีประเทศใด? (เยอรมนี, อิตาลี และญี่ปุ่น)

82.อังกะลุง เป็นเครื่องดนตรีของชาติใด? (ชวา)

83.ตัวยา AZT และ DDI ใช้รักษาโรคอะไร? (เอดส์)

84.ในอังกฤษมีพรรคการเมืองกี่พรรค? (2 พรรค อนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน)

85.หนังสือ ไมน์ แคมฟ์ "การต่อสู้ของข้าพเจ้า" เป็นของใคร? (ฮิตเลอร์)

86.เมืองใดในยูโกสลาเวียเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1? (ซาราเจโว)

87.ใครเขียนเรื่อง "ไอแวนโฮ" และ "ร็อบ รอย"? (เซอร์ วอลเตอร์ สกอต)

88.คำไทย "เบอร์" หมายเลขลำดับ มาจากคำอังกฤษว่าอะไร? (นัมเบอร์ number)

89.สถาบันเฝ้าระวังภัยโลกตั้งอยู่ที่ไหน? (กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)

90.พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1,2,3 และ 4 อยู่ในวัดใด? (วัดพระเชตุพนฯ)

91.มดที่ทำงานง่วนอยู่ทั้งวัน เป็นมดตัวผู้หรือตัวเมีย? (ตัวเมีย)

92.สะพานโกลด์เด้นเกท เป็นสะพานแขวนที่มีชื่อเสียงของที่ใด? (ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ)

93."บันดาร์ เสรี เบกาวัน" เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (บรูไน)

94.ทหารเรือไทยยกย่องเรือลำใดว่าเป็นเรือครู? (เรือรบแม่กลอง)

95.ทองคำแท้มีกี่กะรัต? (24 กะรัต)

96.รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิเรียกว่าอะไร? (เตว็ดหรือเจว็ด)

97.การประชุมเอเปค (APEC) เป็นความริเริ่มของชาติไหน? (ออสเตรเลีย)

98.กวางเรนเดียร์ถูกใช้งานลากล้อเลื่อนในที่ใด? (ยุโรปเหนือ)

99.เสือกับสิงโตผสมกันออกลูกเรียกอะไร? (ไลเกอร์ liger)

100. รางวัลพูลิตเซอร์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ใคร? (โจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกัน)

101.เลขของโรมัน M เท่ากับจำนวนเลขอะไร? (1,000)

102.ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีมากที่สุดในประเทศไหน? (บราซิล)

103.ที่เรียกว่า "อินเดียน อิ้งค์" เป็นหมึกจากประเทศใด? (จีน)

104.นิจศีล ศีลที่ควรรักษาเป็นนิจได้แก่ศีลอะไร? (ศีล 5)

105."แม่น้ำแห่งหญ้า" เป็นชื่อเรียกสถานที่แห่งใด? (บึงเอเวอร์ เกลด รัฐฟลอริดา)

106. อินเดียและปากีสถานแย่งกรรมสิทธิ์ในดินแดนแห่งใด? (แคชเมียร์)

107.รางวัลเอ็มมี มอบให้แก่ผู้สร้างงานอะไร? (นักแสดงทางโทรทัศน์)

108.ทั่วโลกมีโลหปราสาทอยู่กี่แห่ง?(3 แห่ง อินเดีย ศรีลังกา และไทย)

109.ที่แห่งใดได้ชื่อ "โบสถ์แห่งจักรภพอังกฤษ"? (วิหารเวสต์มินเตอร์)

110.นักแต่งเทพนิยายอันลือชื่อของเดนมาร์กคือใคร? (ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน)

111.รางวัลผลงานดนตรียอดเยี่ยมของนักร้องอเมริกันคืออะไร?(แกรมมี)

112.นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานคือใคร? (นางเบนาซีร์ บุตโต)

113.นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานคือใคร? (นางเบนาซีร์ บุตโต)

114.จักรวรรดิอังกฤษรุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจทางเรือในสมัยของใคร? (พระนางเจ้าวิกตอเรีย)

115.นักรบไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวียมีความสามารถอะไร? (การเดินเรือ ต่อเรือ การรบใช้ดาบและขวาน)

116.นักมวยไทยมีศักดิ์ศรีขึ้นชก มักได้อยู่มุมใด? (มุมแดง)

117.ต้นแม่น้ำแยงซีเกียงอยู่ที่ไหน? (ที่ราบสูงทิเบต)

118.กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขตั้งขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 5)

119.ใครเป็นหัวหน้าเสรีไทยในเมืองไทย? (นายปรีดี พนมยงค์)

120.คัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ เรียกว่าอะไร? (ปาติโมกข์)

130.ผู้คนในแอนดีสใช้สัตว์ตัวใดบรรทุกสิ่งของ? (ลามา)

131.เครื่องสังคโลกเป็นศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในสมัยใด? (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

132.ขบวนเรือพยุหยาตราชลมารคเป็นพระราชพิธีอะไร? (ทอดพระกฐิน)

133.พระอุโบสถหินอ่อนที่สวยงามอยู่ในวัดแห่งใด? (วัดเบญจมบพิตรฯ)

134.หม้อสูบยาของชาวอาหรับเรียกว่าอะไร? (มอระกู่)

135.ฮินดูมีกี่วรรณะ? (4 วรรณะ พราหมณ์, กษัตริย์, แพศย์และศูทร)

136.วันประสูติของพระพุทธเจ้าคือวัดใด? (วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)

137.เด็กชายเงาะคนัง เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์พระองค์ใด? (รัชกาลที่ 5)

138.พิธีมอบรางวัลออสการ์จัดขึ้นที่ไหน? (ลอสแองเจลิส มิวสิก เซ็นเตอร์)

139.เซอร์ เฟรเดอริก แบ๊นติง แพทย์ชาวแคนาดาพบอะไร? (อินซูลิน แก้โรคเบาหวาน)

140.โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดสารอาหารอะไร? (เหล็ก)

141.โรคปากนกกะจอกเกิดจากการขาดสารอาหารอะไร? (วิตามินบี2)

142.พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อพระชนมายุเท่าใด? (80 พรรษา)

143.ภาษาทางการบิน เขียนอักษรย่อของประเทศไทยอย่างไร?(TH)

144. "ไอเอสเอส 9000" คืออะไร? (ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร)

145.ไวน์ของรัฐใดในสหรัฐฯถือว่าดีที่สุด? (แคลิฟอร์เนีย)

146.ช้างนอนอย่างไร? (ยืนหลับแบบ 3 ขา ใช้ข้างหนึ่งเขย่งไว้)

147."บูลิเมีย" คือชื่อเรียกอะไร? (คนกินอย่างไม่ยั้ง กลัวอ้วนจึงใช้วิธีอาเจียน ใช้ยาระบาย)

148.ภูเขาไซนายมีความสำคัญต่อชาวยิวอย่างไร? (เป็นที่โมเสสได้รับพระราชบัญญัติจากพระเจ้า)

149.ผู้ประกาศอิสรภาพให้เวเนซุเอลาในศตวรรษที่ 19 คือใคร? (ซีโมน โบลิวาร์)

150.สาธารณรัฐเวเนซุเอลาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไร? (สาธารณรัฐโบลิวาเรียแห่งเวเนซุเอลา)

151. สวนรอบพระราชวังแวร์ซายส์ใครออกแบบ? (อังเดร เลอ โนทร์)

152. อาหารซุปรังนกได้จากรังของนกอะไร? (นกนางแอ่น)

153. รถประจำตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่ารถอะไร? (รถประเทียบ)

154. ผู้ก่อตั้งประเทศปากีสถานคือใคร? (โมฮัมหมัด อาลี จินนาห์)

155. ใครได้ชื่อ "บิดาแห่งทัพเรือไทย"? (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

156. ไทยเลี้ยงความปลักเพื่อบริโภคเนื้อ อินเดียเลี้ยงควายน้ำไว้ทำไม? (บริโภคนม)

157. การทำฝนหลวงเป็นของหน่วยงานใด? (สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร)

158. วิลเบอร์และออร์วิล ไรท์ พี่น้องชาวอเมริกันสร้างอะไร? (เครื่องร่อน-เครื่องบิน)

159. ผู้รวบรวมดินแดนบนผืนทะเลทรายเป็นอาณาจักรซาอุดีอาระเบียคือใคร? (อับดุลลาซิส)

160. กราบเบญจางคประดิษฐ์กราบอย่างไร? (ให้อวัยวะทั้ง 5 เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหน้าผากจดลงกับพื้น)

161. "ปูมะพร้าว" ปูเสฉวนที่ใหญ่ที่สุดเป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศใด? (ประเทศเซเซส์ หมู่เกาะมหาสมุทร

อินเดียตะวันตก)

162. จีนแพ้สงครามใดเป็นครั้งแรกให้กับมหาอำนาจตะวันตก? (สงครามฝิ่น)

163. สิ่งใดที่ควรปฏิบัติเมื่อจะต้องกินยาแอสไพริน? (กินหลังอาหาร)

164. รัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทยมีใครเป็นหัวหน้า? (พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา)

165. ผู้เข้าสงเคราะห์คนชราทั้งหญิงชายต้องมีอายุเท่าไร? (ชาย 65 หญิง 60 ขึ้นไป)

166. ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์? (พลูโต)

167. แม่น้ำโพโทแม็กไหลผ่านเมืองหลวงใด? (กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)

168. เคจีบี. เป็นหน่วยสืบราชการลับของประเทศใด? (รัสเซีย)

169. เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชชเนียคืออะไร? (กรุงกรอซนีย์)

170. พื้นที่ปลูกกล้วยไม้มีมากที่จังหวัดใด? (กรุงเทพฯ, สมุทรสาคร, นครปฐม)

171. พระราชบัญญัติประถมศึกษาทุกคนต้องจบ ป. 4 มีขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

172. ด้านหลังของกระจกส่องหน้าใช้อะไรเคลือบ? (ปรอท)

173. "พระรอด" เป็นชื่อพระเครื่องของจังหวัดใด? (ลำพูน)

174. ฟ้อนนางนก ฟ้อนนกยูง เป็นของชนชาติใดในแม่ฮ่องสอน? (ไทยใหญ่)

175. ราชวงศ์ใดของจีน เป็นสมัยที่ศิลปวิทยารุ่งเรืองที่สุด? (ราชวงศ์หมิง)

176. ฟุตบอลโลกหญิงแข่งครั้งแรกที่ไหน? (จีน ปี 2534)

177. นายกรัฐมนตรีคนใดของสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งนานถึง 31 ปี? (ลีกวนยิว)

178. ผสมฟลูออรีนลงในน้ำดื่มเล็กน้อย เพื่อป้องกันอะไร? (ฟันผุ)

179. ตุรกีกับกรีซไม่ลงรอยกันเพราะอะไร? (พิพาทเรื่องเกาะร้างในน่านน้ำทะเลเอเจียน)

180. นายพลอเมริกันผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองคือใคร? (นายพลโรเบิร์ต อี.ลี)

181. คนไทยเริ่มปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 6)

182. รัฐบุรุษคนใดของอังกฤษเขียนเรื่อง "ยูโธเปีย"? (ธอมัส มอร์)

183. ชาวติมอร์คนใดได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ? (โจเซ รามอส ฮอร์ตา)

184. น้ำที่ดื่มเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าอะไร? (น้ำพระพิพัฒน์สัตยา)

185. กีฬาแห่งชาติจัดแข่งกี่ปีต่อครั้ง? (2 ปี)

186. ร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้น? (206 ชิ้น)

187. สนามบินดอนเมืองมีเครื่องบินขึ้นลงวันละประมาณกี่เครื่อง? (350 กว่าเครื่อง)

188. เครื่องบินโดยสารลำใดเล็กที่สุดในโลก? (โบอิ้ง 717)

189. เกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือเกาะใด? (เกาะนิปปอน)

190. เกาะสุดท้ายของญี่ปุ่นที่สหรัฐฯ โจมตี ก่อนญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 คือเกาะอะไร? (โอกินาวา)

191. ที่เรียกว่าถลุงแร่ทำอย่างไร? (ใช้ความร้อนสุมสินแร่เพื่อไล่ขี้แร่ออก เอาไว้แต่เนื้อโลหะ)

192. ชายที่เป็นต้นตระกูลเรียกว่าอะไร? (บรรพบุรุษ ผู้หญิงเรียกบรรพสตรี)

193. คนจีนเรียกปลาหลี่ฮื้อ คนไทยเรียกปลาอะไร? (ปลาไน)

194. ใครพูด "มนุษยชาติจะต้องนำอวสานมาสู่สงคราม มิฉะนั้นสงครามจะนำอวสานมาสู่มนุษยชาติ"? (ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้)

195. เมืองใดในอิตาลีที่งดงามจนมีผู้กล่าว "ต้องมาเห็นก่อนตาย"? (เมืองเนเปิลส์)

196. ใครพบน้ำตกแองเจิล? (เจมส์ แองเจิล)

197. ตามความเชื่อ นรกขุมไหนมีการลงโทษหนักที่สุดไม่ผุดไม่เกิด? (โลกันตร์)

198. เมืองใดในเยอรมนีเป็นที่พิจารณาคดีอาชญากรสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2? (นูเรมเบอร์ก)

199. ปืนกระบอกใหญ่ที่สุดของไทยคือปืนกระบอกใด? (ปืนใหญ่พญาตานี)

200. วันที่ 19 กันยายนของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไร? (วัดพิพิธภัณฑ์ไทย)

201. ใครพูด "คนกัดหมาต้องเป็นข่าว"? (จอห์น โบการ์ด บก. หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซัน)

202. การแข่งขันกอล์ฟประเพณียกทีมสหรัฐฯ กับทีมจากยุโรปชิงถ้วยอะไร? (ไรเดอร์คัพ)

203. สนธิสัญญาฉบับใดที่เยอรมนี, อิตาลีและญี่ปุ่นร่วมกันทำสงครามโลกครั้งที่ 2? (สนธิสัญญาเบอร์ลิน)

204. "เกาะหินปะการัง" คือเกาะไหนของไทย? (เกาะล้าน)

205. หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ไหน? (เขาปาโลมาร์ แคลิฟอร์เนีย)

206. โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามที่สุดในกรุงเอเธนส์คือโบสถ์อะไร? (พาธินอน)

207. ปูนปิดทอง นวนิยายได้รับรางวัลซีไรท์เป็นงานเขียนของใคร? (กฤษณา อโศกสิน)

208. ภาพของพระปรางค์องค์ใดอยู่หลังธนบัตรใบละ 500 บาท? (ปรางค์สามยอด)

209. กษัตริย์ไทยพระองค์ใดประกาศเลิกทาส? (รัชกาลที่ 5)

210. ใยของไม้ต้นใดใช้ทอผ้าลินิน? (แฟลกซ์)

211. ใครออกแบบคุกคลองเปรมในสมัยรัชกาลที่ 5? (กราซี่ ชาวอังกฤษ)

212. เทนนิส 4 รายการใหญ่มีอะไร? (ออสเตรเลีย โอเพ่น, เฟรนซ์ โอเพ่น, วิมเบิลดัน และยูเอส โอเพ่น)

213. ใครพูด "มนุษย์ทำลายตนเอง โดยไม่ต้องให้พระผู้เป็นเจ้าดลบันดาล"? (นิทเช นักปรัชญา ชาวเยอรมัน)

214. พระตำหนักพระที่นั่ง พระราชวังสนามจันทร์อยู่ในจังหวัดอะไร? (นครปฐม)

215. เรือพระที่นั่งลำใดได้รับรางวัล "มรดกทางทะเล" ขององค์การเรือโลก? (สุพรรณหงส์)

216. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศใดมีกองเรือใหญ่ที่สุดในโลก? (สหรัฐฯ)

217. ผู้ให้กำเนิดรักบี้ฟุตบอลคือใคร? (วิลเลียม เอลลิส)

218. สิทธิพิเศษทางการค้าที่สหรัฐฯ มีให้แก่ประเทศอื่น ๆ เรียกย่อ ๆ ว่าอะไร? (จี.เอส.พี)

219. สวนงูแห่งแรกของโลกอยู่ที่ไหน? (บราซิล ไทยเป็นแห่งที่ 2)

220. ชาวทิเบตใช้สัตว์ตัวใดบรรทุกสิ่งของ? (จามรี)

221. นกแสกเป็นสัตว์ทำประโยชน์แก่กสิกรอย่างไร? (ช่วยจับหนูกินข้าวในนา)

222. แม่น้ำอะไรไหลผ่านกรุงปารีส? (แม่น้ำเซน)

223. "อาเซม" (ASEM) คืออะไร? (ความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรป ด้านการเมืองเศรษฐกิจและการเงิน)

224. "เงินรูเบิล" เป็นเงินเหรียญของประเทศใด? (รัสเซีย)

225. แอลเบเนีย ประเทศในแหลมบอลข่าน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด? (อิสลาม)

226. ระบบชลประทานน้ำหยดเป็นความคิดของชาติใด? (อิสราเอล)

227. ถ้วยเวบบ์ เอลลิส เป็นถ้วยชนะเลิศรายการอะไร? (รักบี้โลก ชื่อถ้วยเป็นเกียรติแก่วิลเลียม เวบบ์ เอลลิส ผู้กำเนิดกีฬารักบี้)

228. ชาวเบดูอินเลี้ยงสัตว์เร่รอนในทะเลทราย เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศใด? (ซาอุดีอาระเบีย)

229. ชาวอินเดียนแดงอยู่ในรัฐใดของสหรัฐฯ มากที่สุด? (อริโซนา ซึ่งเป็นรัฐที่มีภูเขามาก)

230. คนไทยอยู่ในรัฐใดของสหรัฐฯ มากที่สุด? (ลอสแองเจลิส)

231. ใครออกทุนตั้งสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐ? (เจมส์ สมิธ-ซัน ชาวอังกฤษ)

232. "แลนด์บริดจ์" คือชื่ออะไร? (ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างมาเลเซียและลาวโดยผ่านไทย)

233. ใครเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของปานามา? (นางไมร์ยา มอสโคโซ)

234. ราชวงศ์โรมานอฟ ราชวงศ์สุดท้ายของรัสเซียล่มสลายเพราะอะไร? (ปฏิวัติรัสเซีย)

235. ปี 2495 มองโกเลียถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน มองโกเลียเหนืออยู่ในรัสเซีย มองโกเลียใต้อยู่ในประเทศใด? (จีน)

236. ญี่ปุ่น จีนและทิเบต นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือนิกายใด? (มหายาน)

237. "งานฉลองเพราเฮรา" ในเมืองแคนดี้ ศรีลังกาคืองานอะไร? (งานฉลองพระธาตุเขี้ยวแก้ว)

238. บุคคลแรกที่มีปลาทองเป็นสัตว์เลี้ยงในฝรั่งเศสคือใคร? (มาดาม เดอ ปอมปาดูร์)

239. ยูเนสโกยกย่องสิ่งใดในกำแพงเพชรเป็นเมืองแห่งมรดกโลก? (อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร)

240. พื้นที่แห่งใดของไทยรับพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด? (ตอนล่างของตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคกลาง)

241. สะพานเดียวแห่งใดของไทยที่ยังใช้ระบบไฟฟ้าเปิดปิดเพื่อให้เรือผ่าน? (สะพานกรุงเทพ)

242. ประเทศใดใหญ่สุดในอเมริกาใต้? (บราซิล)

243. งูสิงและงูทางมะพร้าวทำประโยชน์อะไรแก่ชาวนา? (กินหนูในนาข้าว)

244. เจดีย์ที่บรรจุเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร? (บริโภคเจดีย์)

245. ประเทศฟีนีเซียในอดีต เป็นที่ตั้งของประเทศใดในปัจจุบัน? (ซีเรีย)

246. ประเทศใดในเอเชียที่มีท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก? (สิงคโปร์)

247. การ์ตูนตัวแรกตัวใดที่ได้รับเกียรติพิมพ์บนแสตมป์ญี่ปุ่นคือ? (แอสโทรบอย หุ่นยนต์อนาคต)

248. รถออฟโรด คือรถประเภทใด? (รถขับเคลื่อนสี่ล้อ มีความแข็งแกร่งสมบุกสมบัน)

250. โรคซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีโรคอะไร? (ไวรัสตับอักเสบ บี, วัณโรค, คอตีบ, ไอกรน ฯลฯ)

251. ทัณฑนิคมแห่งแรกของไทยตั้งขึ้นที่ไหน? (ยะลา)

252. ยาปฏิชีวนะขนานแรกที่มนุษย์นำมาใช้บำบัดรักษาโรคคืออะไร? (ยาซัลฟา ซึ่งอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง เป็นผู้ค้นพบ)

253. ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลาและเทห์ฟากฟ้าอื่น ๆ คืออะไร? (กาแล็กซี)

254. กีฬาหมากรุกชิงแชมป์โลกจัดแข่งที่ไหน? (กรุงบาร์เซโลนา สเปน)

255. พาบโล ปิคาสโซ ชาวสเปน ผู้ริเริ่มการเขียนภาพสมัยใหม่แบบใด? (คิวบิสม์)

256. เซอร์ไอแซค พิทแมน ชาวอังกฤษคิดอะไร? (ชวเลข)

257. ผู้ก่อตั้งรัฐเพนซิลวาเนียคือใคร? (วิลเลียม เพนน์)

258. เมืองหลวงของสเปนคือเมืองใด? (มาดริด)

259. ไทยมีเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์ใช้ในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 4)

260. เศวตรฉัตร เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นฉัตรสีอะไร? (สีขาว)

261. "สาวเครือฟ้า" ได้โครงเรื่องจากอุปรากรเรื่องอะไร? (มาดาม บัตเตอร์ฟลาย)

262. ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำปริมาณเท่าใด? (ร้อยละ 70 ของน้ำหนัก)

263. กฎบัตรสหประชาชาติเขียนขึ้นที่ใด? (เมืองซานฟรานซิสโก)

264. แข่งกอล์ฟที่เรียกว่า "บิกโฟร์" มีรายการอะไร? (กอล์ฟมาสเตอร์, ยูเอส โอเพ่น, บริติช โอเพ่นและพีจีเอ.)

265. สิงโตทะเลต่างจากแมวน้ำอย่างไร? (สิงโตทะเลมีหูยื่น สามารถใช้ขาหน้าได้อย่างอิสระ)

266. จัตุรัสบาบินห์เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ผู้นำคนใดของเวียดนาม? (โฮจิมินห์)

267. เอ็ดวิน เอช. แลนด์ ประดิษฐ์อะไร? (กล้องโพลารอยด์)

268. ใครเป็นผู้ตั้งบริษัทประกันภัยลอยด์? (เอ็ดเวิร์ด ลอยด์)

269. ใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงทรอย? (ไพรแอม)

270. "แซมซัน" ในนิยายโบราณ กับ "ซิยินกุ้ย" ของจีนมีอะไรที่เหมือนกัน? (มีพละกำลังมากผิดปกติ)

271. พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแห่งใด? (ธรรมศาสตร์)

272. "บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์" คือใคร? (อาดัม สมิธ ชาวอังกฤษ)

273. โบสถ์ศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือโบสถ์ใด? (โบสถ์เซนต์ปีเตอร์)

274. นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกราดเพราะอะไร? (อนุสรณ์แก่เลนินนักปฏิวัติรัสเซีย)

275. แหล่งปลาชุมในทะเลเหนือมีชื่อว่าอะไร? (ดอกเกอร์แบงก์)

276. บิดาแห่งวิชาดนตรีในปัจจุบันคือใคร? (โยฮันน์ ซีบาสเตียน บ๊าค)

277. คาบสมุทรแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก? (คาบสมุทรอินเดีย)

278. "ซิลิคอน แวลลีย์" ของมาเลเซียอยู่ที่ไหน? (ปีนัง)

279. ม้าลายเป็นสัตว์พื้นเมืองของทวีปอะไร? (แอฟริกา)

280. รัฐสภาคอร์เตส เป็นสภาของประเทศใด? (สเปน)

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 3

1. บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ของไทยคือท่านผู้ใด?( หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร)

2.จอมพลคนแรกของประเทศไทยที่เป็นสามัญชนคือท่านผู้ใด?( จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คนแรกของไทยที่เป็นหญิงคือใคร?(นางอรพินท์ ไชยกาล)

4.คนไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญเกียรติยศ "อังรี ดูนังต์" คือใคร?(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ล. เกษตร สนิทวงศ์)

5.บิดาแห่งวิชาเคมีของไทยคือใคร?(ศาสตราจารย์ แถบ นีละนิธิ)

6.นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือท่านผู้ใด?(พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (นายก้อน หุตะสิงห์) เข้าดำรงตำแหน่งระหว่าง 28 มิถุนายน 2475 - 20 มิถุนายน 2476)

7.ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทยคือท่านผู้ใด?(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2475)

8.ใครคือจิตรกรเอกของไทยคนแรกที่ริเริ่มเขียนภาพแบบฝรั่ง?(พระภิกษุ "ขรัวอินโข่ง" แห่งวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)

9.ประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไร?(513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย และพม่า)

10.บริเวณใดมีพื้นที่แคบที่สุดของประเทศไทย?(ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ นับจากชายฝั่งทะเลด้าน อ่าวไทยจรดเทือกเขาตะนาวศรี กว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร)

11.บริเวณใดของประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมะลายู?(คอคอดกระ นับจากชายฝั่งทะเลอันดามันอำเภอกระบุรี จังหวัดระนองไปจนจรดชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร กว้างเพียง 64 กิโลเมตร)

12.พื้นที่ส่วนกว้างที่สุดของประเทศไทยคือบริเวณใด?(เริ่มต้นตั้งแต่จุดที่อยู่ด้านตะวันตกสุดของประเทศ คือ ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ลากเป็นเส้นตรงไปยังจุดที่อยู่ด้านตะวันออกสุดของประเทศคือ ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชบุรี มีความกว้าง 780 กิโลเมตร)

13. ความยาวของพื้นที่ประเทศไทยนับจากจุดเหนือสุดมายังจุดใต้สุดของประเทศยาวประมาณเท่าไร?(ดินแดนที่อยู่เหนือสุด คืออำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และดินแดนใต้สุดคือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วัดความยาวได้ 1,620 กิโลเมตร)

14.ในปัจจุบันประเทศไทยมีจังหวัดทั้งหมดกี่จังหวัด?(76 จังหวัด)

15.จังหวัดใดของประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด?(จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

16.จังหวัดใดมีพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย?(จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง มีพื้นที่ 417 ตารางกิโลเมตร)

17.จังหวัดใดมีจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศไทย?(กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากร 5,647,799 คน (พ.ศ. 2541)

18.จังหวัดใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดของประเทศไทย?(จังหวัดระนอง มีจำนวนประชากร 155,204 คน (พ.ศ. 2541)

19.จังหวัดใดมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมากที่สุด?(จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล 226 กิโลเมตร)

20.กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ติดทะเลบริเวณใด?(แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ติดชายฝั่งทะเล 4.4 กิโลเมตร)

21.จังหวัดใดเคยมีอุณหภูมิต่ำสุดของไทย?(จังหวัดเลย เคยมีอุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่เคยวัดได้ 0.1 องศาเซลเซียส

เมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2498)

22.จังหวัดใดเคยมีอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทย?(จังหวัดอุดรธานี เคยมีอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยวัดได้ 43.9 องศาเซลเซียส เมื่อ 28 เมษายน พ.ศ. 2503)

23.จังหวัดใดได้ชื่อว่ามีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดของประเทศไทย?(จังหวัดตาก มีปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ 1,049 มิลลิเมตร เนื่องจากพื้นที่เป็นเขตอับลมฝนของเทือกเขาถนนธงชัย)

24.จังหวัดมีฝนตกหนักมากที่สุดของประเทศไทย?(อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ 4,764 มิลลิเมตร)

25.สุราต่างกับเมรัยอย่างไร? (สุราเป็นเหล้าที่เกิดจากการกลั่น เมรัยเป็นเหล้าที่เกิดจากการแช่หมัก)

26.พิกัดน้ำหนักของรถบรรทุกได้ไม่เกินกี่ตัน? (21 ตัน)

27.แจ๊ค บรูตัน นำสิ่งสำคัญอะไรสู่วงการมวย? (สร้างนวมชกมวย)

28.อนุสาวรีย์สืบ นาคะเสถียรอยู่ในจังหวัดใด? (อุทัยธานี)

29.รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ กำหนดให้ประธานาธิบดีอยู่ได้กี่สมัย? (2 สมัย สมัยละ 4 ปี)

30.แมรี แชลลีย์ นักเขียนอังกฤษเขียนหนังสือเรื่องอะไร? (แฟรง เก้นสไตน์)

31.ลุ่มแม่น้ำไนล์เป็นแหล่งอารยธรรมของชาติใด? (อียิปต์โบราณ)

32.ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนแรกที่ถูกลอบสังหารคือใคร? (อับราฮัม ลินคอล์น)

33.รางวัลมอบให้นักแสดงละครบรอดเวย์เรียกว่าอะไร? (รางวัลโทนี)

34.ธาตุแท้คงทนต่อกรดและความร้อนที่สุดคืออะไร? (แพลทตินัม หรือทองคำขาว)

35.แป้งนัวในลาวคืออะไร? (ผงชูรส)

36.ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างเครื่องบินรบของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่เมืองใด? (นาโกยา)

37.อาณาจักรอินคาในอดีตคือประเทศใดในปัจจุบัน? (เปรู)

38.ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างเครื่องบินรบของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่เมืองใด? (นาโกยา)

39.สถานที่ใดเป็นที่ประสูติพระเยซู? (เบธเลเฮม ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของปาเลสไตน์)

40.ใครเขียนเทพนิยาย "ซินเดอเรลลา" และ "เจ้าหญิงนิทรา"? (แปร์โรลท์)

41.ส่วนไหนของโสมที่ใช้กิน? (ราก)

42.บิดาแห่งสหภาพเมียนมาร์คือใคร?(ออง ซาน)

43.หมู่เกาะใดที่ชาร์ลส์ ดาร์วินใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต? (กาลาปากอส มหาสมุทรแปซิฟิก)

44.เมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกคือเมืองใด? (ดิลี)

45.แหล่งอารยธรรมของอินเดียอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด? (แม่น้ำสินธุ)

46.ฝูงกระทิงป่า กูปรี อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งใดของไทย? (เขาแผงม้า นครราชสีมา)

47.ผู้นำศาสนาคนที่ 14 ในประวัติศาสตร์ยาวนาน 600 ปี ของทิเบต ที่ลี้ภัยออกนอกประเทศคือใคร? (องค์ทะไล ลามะ)

48.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดใดไม่มีอาณาเขตติดทะเล? (ยะลา)

49.ใครเดินเรือมาถึงนิวซีแลนด์? (อเบล แทสมัน)

50."ไตรกีฬา" คือการแข่งขันกีฬาอะไร? (ว่ายน้ำ 1 กม. ขี่จักรยาน 40 กม. และวิ่ง 11 กม. ผู้แข่งต้องแข่งกีฬาทั้ง 3 ประเภท ด้วยตัวเอง)

51.มวยสากลสมัครเล่นชกกันกี่ยก? ( 4ยก ยกละ 2 นาที)

52."ราชินีนักเขียนเรื่องฆาตกรรมลึกลับ" คือใคร? (อกาธา คริสตี้)

53.เสือจากัวร์อาศัยอยู่ในป่าแห่งใด? (ป่าอะเมซอน ทวีปอเมริกาใต้)

54.ใครเป็นหัวหน้าเสรีไทยในสหรัฐฯ? (ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช)

55.โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะมีอะไร? (มาลาเรีย, โรคเท้าช้างและไข้เลือดออก)

56.เป็นปากนกกระจอกเพราะขาดสารอาหารใด? (วิตามินบี 2)

57.ประชากรไทยส่วนใหญ่ของประเทศร้อยละ 80 มีอาชีพอะไร? (เกษตรกรรม)

58.ไม้ต้นใดเป็นไม้สวรรค์อยู่ในสวนของพระอินทร์? (ปาริชาต)

59.ดาวแห่งเดวิด เป็นสัญลักษณ์ของใคร? (ชาวยิวและศาสนายูดาย)

60.กษัตริย์พระองค์ใดพระราชทานนาม "เมืองปทุมธานี" แทน "เมืองสามโคก"? (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

61.ใครเขียน "ไซอิ๋ว" วรรณคดีอมตะของจีน? (อู๋เฉิงเอิน)

62.ประเทศไหนริเริ่มทำแสตมป์เหลี่ยม? (แอฟริกาใต้)

63.เรือพาณิชย์ใช้พลังงานปรมาณูลำแรกของโลกคือเรือลำใด? (ซาแวนนา)

64.รูปปั้นสฟิงซ์อันมีชื่อเสียงของอียิปต์ เป็นรูปหน้าของใคร? (เทวีอาร์มาคิส)

65.สถานที่แห่งใดมองดูดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือมหาสมุทรและตกในมหาสมุทรแอตแลนติก? (คลองปานามา)

66.สิงโตพูมาอาศัยอยู่ในดินแดนใด? (เทือกเขาร็อกกี้ ทวีปอเมริกาเหนือ)

67.ประเทศกลุ่มเซป (CEP) ในอเมริกาใต้มีประเทศใด? (ชิลี เอกวาดอร์และเปรู)

68.ไทยเรียกฤดูเก็บเกี่ยวฤดูที่มีงานรื่นเริงว่าอะไร? (ฤดูสารท)

69."ยู-เกมส์" คือการแข่งขันกีฬาของสถาบันใด? (กีฬามหาวิทยาลัย)

70. ประเทศไทยใช้ไฟกี่โวลต์? (220 โวลต์)

71.โรคเขตร้อนที่สำคัญมีอะไร? (มาลาเรีย, วัณโรค, ไข้เลือดออกและพยาธิใบไม้ในตับ)

72.ใครเป็นหัวหน้าเสรีไทยในอังกฤษ? (หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน์)

73.บรรดาศักดิ์เลิกใช้ในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 8)

74."แทกึกกิ" เป็นชื่อธงชาติของประเทศใด? (เกาหลีใต้)

75.ประเพณีกินเจทางภาคใต้เริ่มที่จังหวัดไหนก่อน? (ภูเก็ต)

76.นิคมสหกรณ์การเกษตรของอิสราเอล มีชื่อเรียกอะไร? (คิบบุตซ์)

77.ใครตั้งชื่อมหาสมุทรแปซิฟิก? (แมกเจลแลน)

78.การค้าชายแดนระหว่างไทย -พม่ามีแห่งใด? (ด่านแม่สอด, ด่านแม่สายและด่านระนอง)

79.พิธีที่พระเจ้าแผ่นดินกระทำเมื่อครองราชย์สมบัติได้ 25 ปี เรียกว่าอะไร? (รัชดาภิเษก)

80.อังกฤษส่งร้อยเอกเฮนรี เบอร์นีมาทำสนธิสัญญากับไทยในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 3)

81.หนังสือลูกอีสาน หนังสือรางวัลซีไรท์เล่มแรกของไทย เป็นงานเขียนของใค? (คำพูน บุญทวี)

82.เจ้าแห่งการดนตรี ที่วงปี่พาทย์ถือเป็นครูคือใคร? (ประโคนธรรพ์)

83.เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดขึ้นกับไทยในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

84."ดอกจาน" ทางอีสาน คือไม้ดอกใดของภาคกลาง? (ดอกทองกวาว)

85.การปฎิวัติอิสลามในอิหร่านเกิดเมื่อครั้งใด? (โค่นล้มพระเจ้าชาห์)

86. แม่น้ำเจ้าพระยามีต้นน้ำอยู่ที่ไหน? (ปากน้ำโพ นครสวรรค์)

87.พระนลคำฉันท์, กนกนคร, สามกรุง เป็นงานนิพนธ์ของใคร? (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

88.การวิ่งแข่งทางไกลมาราธอน วิ่งกันกี่ไมล์? (26 ไมล์)

89.ช่างไม้ในอดีตใช้หนังฉลามทำอะไร? (แทนกระดาษทราย)

90.เรียกที่นั่งของผู้พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาลว่าอะไร? (บัลลังก์)

91.แนวปะการังใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (เกรตแบริเออร์รีฟ ออสเตรเลีย)

92.ชาร์ลส์ กู๊ดเยียร์ สร้างอะไร? (ยางรถยนต์)

93.ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์คือใคร? (องคมนตรี)

94.อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัยอยู่ในจังหวัดไหน? (สิงห์บุรี)

95. ศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมอะไรเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์? (ละหมาด)

96.นกพิราบถูกใช้งานอะไรในสงครามโลกครั้งที่ 1? (เป็นนกสื่อสารในสมรภูมิรบ.)

97.สงคราม 100 ปี ใช้เวลารบกันจริงกี่ปี? (114 ปี)

98.เลขที่ถือว่าโชคดีที่สุดของชาวอิตาลีคือเลขใด? (13)

99.ประเทศไหนไม่มีจุดใดห่างจากทะเลเกิน 120 กม.? (อังกฤษ)

100.สงครามในศตวรรษที่ 20 ช่วง 100 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตประมาณกี่คน? (100 ล้านคน)

101.ข้อกระดูกคอของคนกับยีราฟ ใครมีมากกว่า? (เท่ากัน)

102.."ไฟบรรลัยกัลป์" คือไฟอะไร? (ไฟที่เชื่อกันว่าจะล้างโลกเมื่อสิ้นกัลป์)

103.โรเบิร์ต ก็อด ดาร์ด สร้างอะไร? (จรวด)

104. ตำนานผู้สร้างพระธาตุพนมคือใคร? (พระมหากัสสะปะและพระอรหันต์ 500 องค์ รวมทั้งท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ )

105.ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้วจะมีคำนำหน้านามอย่างไร? (ฮัจยีสำหรับชาย ฮัจยะห์สำหรับหญิง)

106.โรงเรียนประณีตศิลป เป็นโรงเรียนต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยแห่งใด? (ศิลปากร)

107.แผ่นหนังหุ้มกลองทำจากหนังอะไร? (หนังลา)

108.สะพานคอนกรีตแห่งใดในสงขลา ยาวที่สุดในประเทศไทย? (สะพานติณสูลานนท์)

109. ใครก่อตั้งพรรคบอลเชวิกของรัสเซีย? (เลนิน)

110.งูได้ยินด้วยวิธีใด? (ใช้ลิ้นจับคลื่นเสียง)

111.หมอเยอรมันผู้อุทิศตนรักษาผู้ยากไร้ในแอฟริกาคือใคร? (อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์ เขาได้รับโนเบลสันติภาพ ปี 2495)

112.กุฏิของสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่าอะไร? (ตำหนัก)

113.กอตเลียบ เดมเลอร์ สร้างอะไร? (เครื่องยนต์ดีเซล)

114."เงินยูโร" เป็นของใคร? (สหภาพยุโรป)

115.โฉมหน้าใหม่ของทีวีทั่วโลกใช้ระบบอะไร? (ระบบดิจิตอล แทนระบบเก่าแอนาลอก)

116."ด็อก แท็ก" (dot tag) คืออะไร? (ป้ายแผ่นโลหะของทหารอเมริกันใช้คล้องคอ)

117."ศาลเจ้าพ่อสูง" ในอดีตคือศาลแห่งใด? (ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ลพบุรี)

118. เมืองจำลองประชาธิปไตยในวังพญาไทมีชื่อเรียกอะไร? (ดุสิตธานี)

119.สับปะรดมีถิ่นกำเนิดจากที่ไหน? (อเมริกากลาง)

120.เจ้าแขวงของลาวเทียบเท่ากับตำแหน่งใดของไทย? (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

121.อาณาจักรโซซอน "ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า" คือประเทศใด? (เกาหลี)

122.ผู้ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินคือใคร? (อัยการ)

123.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชายฝั่งทะเลคืออะไร? (ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง)

124.ชายหาดทะเลแห่งใดของไทยในอดีตมีสมญานาม "ราชินีแห่งความสงบ"? (หัวหิน)

125. "ฮิโนมารู" ธงอาทิตย์อุทัยเป็นของชาติใด? (ญี่ปุ่น)

126.ใครประกาศญี่ปุ่นยอมแพ้กองกำลังฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2? (จักรพรรดิฮิโรฮิโต)

127.ไคโรเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (อียิปต์)

128.ใครคิดแสงเลเซอร์? (ธีโอดอร์ ไมแมน นักฟิสิกส์ ชาวอเมริกัน)

129.หลังการเลือกตั้งกี่วันจึงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไทย? (15 วัน)

130.จังหวัดใดเป็นประตูสู่มาเลเซียและสิงคโปร์? (เบตง ดินแดนใต้สุดของไทย)

131.เมืองคาซาบลังกาที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศอะไร? (โมร็อกโก)

132.รัฐบุรุษอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 คือใคร? (เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล)

133.หินต้นกำเนิดของพลอย ทับทิมและไพลินคืออะไร? (หินบะซอลต์)

134.เมืองใดในอิตาลี บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองยุคเรอเนสซองส์? (เมืองฟลอเรนซ์)

135.เซอร์คริสโตเฟอร์ เร็น สร้างสิ่งก่อสร้างใดในอังกฤษ? (โบสถ์เซนต์พอล)

136.ทดสอบทองคำแท้ทำอย่างไร? (ใช้กรดไนตริกหยดทองแท้จะไม่เปลี่ยนสี)

137.สัตว์ตัวใดมีกะโหลกศรีษะเหมือนวัวไบซัน ขนเหมือนแพะ หางเหมือนม้า หัวเหมือนวัว ร้องเหมือนหมู (ตัวจามรี)

138. เวลาไหนที่เรียกว่า "ย่ำรุ่ง"? (ตี 6 หรือ 6 นาฬิกา)

139. นาฏดนตรีคืออะไร? (ลิเก)

140. เตระรานเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (อิหร่าน)

141. เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินคืออะไร? (ไซส์โมกราฟ)

142. ใครสร้างเรืออาค บรรทุกครอบครัว สัตว์ ต้นไม้ หนีน้ำ เมื่อน้ำท่วมโลก? (โนอาห์)

143. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือมีชื่อย่อเรียกอะไร? (นาโต้)

144. ภาษาฟิลิปิโน, ตากาล็อก เป็นภาษาพูดของชาติใด? (ฟิลิปปินส์)

145. พระนางโจเซฟีน เป็นพระมเหสีของจักรพรรดิพระองค์ใด? (นโปเลียนมหาราช)

146. ป้อมค่ายต่อต้านอำนาจของเม็กซิโกจนได้สถาปนารัฐเทกซัสคือค่ายอะไร? (อลาโม เมืองซานอันโตนิโอ)

147. "โฮ, โฮ, โฮ" เป็นเสียงหัวเราะของใคร? (ซานตาคลอส)

148. วิลเลียม ซอกคลีย์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันประดิษฐ์อะไร? (วิทยุทรานซิสเตอร์)

149. ใครตั้งสำนักข่าวรอยเตอร์? (บารอน พอล จูเลียส ฟอน รอยเตอร์)

150. วีรกรรมของคุณหญิงโม ท้าวสุรนารีเกิดขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 3)

151. สหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะเหตุใด? (ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐฯ ที่ฮาวาย)

152. "มหาวิหารแห่งเกมลูกหนัง" เป็นชื่อเรียกสนามฟุตบอลแห่งใดของอังกฤษ? (เวมบลีย์)

153. เยอรมนี, อิตาลีและญี่ปุ่น รวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศอะไรในสงครามโลกครั้งที่ 2? (กลุ่มประเทศอักษะ)

154. ผ้านุ่งห่มของพระมีกี่ผืน? (3 ผืน อันตรวาสก, อุตราสงค์, และสังฆาฏิ)

155. "กีย์ เดอ โมปัสซังด์" นักเขียนฝรั่งเศส ได้รับการยกย่องอย่างไร? (บิดาแห่งเรื่องสั้นสมัยใหม่)

156. ประเทศใดมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอื่นมากที่สุด? (จีน ติดต่อกับ 12 ประเทศเพื่อนบ้าน)

157. ชุดประจำชาติของหญิงไทย เรียกว่าอะไร? (ชุดไทย)

158. 47 ประเทศในเอเชียตั้งธนาคารแห่งใดเป็นธนาคารกลาง? (ธนาคารแห่งเอเชียหรือเอดีบี.)

159. สุราบรั่นดีกลั่นจากอะไร? (เหล้าองุ่น)

160. ชาวฮินดูนิยมใช้ไม้ดอกใดถวายเทพเจ้า? (ดอกดาวเรือง)

161. พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคของสหรัฐฯ คือพรรคอะไร? (เดโมแครตและริพับลิกัน)

162. เครื่องแบบของ "สวิส การ์ด" ทหารรักษาวังวาติกัน ใครเป็นคนออกแบบ? (ไมเคิล แองเจโล)

163. โจ ชูสเตอร์และเจอร์รี่ ซีกัล ช่วยกันเขียนการ์ตูนเรื่องอะไร? (ซูปเปอร์แมน)

164. "ศรีสัตนาคนหุต" ในอดีต คือประเทศใดในปัจจุบัน? (ลาว)

165. กรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ออสเตรีย)

166. 50 รัฐของสหรัฐฯ รัฐไหนใหญ่ที่สุด? (อลาสกา)

167. ดาวดวงใดหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา? (ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์อื่น ๆ หมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกา)

168. มีกี่ประเทศในโลกที่ไม่มีชายฝั่งทะเล? (26 ประเทศ)

169. กระป๋องดีบุกมีเหล็กกล้าผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์? (97%)

170. ใครพบอ่าวฮัดสันในแคนาดา? (เฮนรี ฮัดสัน)

171. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์มีขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

172. จังหวัดใดที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกบุกไทย? (ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลาและสมุทรปราการ)

173. ผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์จะมีกรดอะไรเกาะอยู่ที่ข้อกระดูก? (กรดยูริก)

174. ถ่านหินลิกไนต์กับถ่านหินธรรมดา ถ่านชนิดไหนให้ปริมาณความร้อนต่ำกว่า? (ถ่านลิกไนต์)

175. นักเล่านิทานชาวฝรั่งเศสรุ่นหลังอีสปคือใคร? (ลา ฟองแตน)

176. จารีตการแข่งขันฟุตบอลสโมสรของอังกฤษประจำปีเริ่มต้นด้วยการชิงถ้วยใดก่อน? (แชริตี้ ชิลด์)

177. แซ็คคาริน คืออะไร? (สารให้ความหวานเป็นน้ำตาลเทียม)

178. "กันภัยมหิดล" คืออะไร? (ไม้ดอกตระกูลถั่ว พบมากที่กาญจนบุรี)

179. เมืองบุรีรัมย์ก่อตั้งในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 1)

180. "บอลซอย" เป็นคณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศใด? (รัสเซีย)

181. "อะโนเรกเซีย" คือชื่อเรียกโรคอะไร? (โรคกลัวอ้วน จึงอดอาหารจนร่างกายไม่สามารถรับอาหารได้)

182. รายได้หลักของไทยคืออะไร? (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

183. ประเทศใดมีดินแดนคาบเกี่ยวสองทวีป ยุโรปกับเอเชีย? (ตุรกี)

184. พระบรมราชานุสาวรีย์ของกษัตริย์พระองค์ใดประดิษฐานหน้าตึกรัฐสภา? (รัชกาลที่ 7)

185. การใช้แรงงานเด็กมีมากในทวีปใด? (เอเชีย)

186.พิธีจุดไฟโอลิมปิกทำกันที่ไหน? (เชิงเขาโอลิมปัส เมืองโอลิมเปีย กรีซ)

187. ปลาตัวใดเป็นสัตว์น้ำคุ้มครองของไทย? (ปลาตะพัด, ปลาค้างคาว, ปลาเสือตอ และปลาหมูอารีย์)

188. "สวนเสรีไทย" อยู่ที่ไหน? (สวนน้ำบึงกุ่ม บางกะปิ)

189. "ซิลิคอน วัลลีย์" บริษัทไฮเทคใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองใด? (เมืองซานโฮเซ่จนถึงซานฟรานซิสโก)

190. ปรากฏการณ์ "เอล นิโน่" เป็นอย่างไร? (กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกไหลเปลี่ยนทาง ทำให้อุณหภูมิของ กระแสน้ำเปลี่ยนแปลง)

191. "ดินแดนแห่งแกะ" เป็นสมญานามของประเทศใด? (ออสเตรเลีย)

192. ระบบรัฐสภาของไทยจำลองมาจากประเทศใด? (อังกฤษ)

193. ใครคิดวิชาแคลคูลัส? (เซอร์ไอแซค นิวตัน)

194. กบฏแมนฮัตตันเกิดขึ้นในรัฐบาลของใคร? (จอมพล ป. พิบูลสงครามถูกจี้ตัวระหว่างมอบเรือขุมแมนฮัตตันของสหรัฐฯ)

195. เมืองใดของสหรัฐฯ ที่รัสเซียกับญี่ปุ่นทำสนธิสัญญายุติสงครามระหว่างกัน? (ปอร์ทสมัธ)

196. ครูโหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปิน 5 แผ่นดิน เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาอะไร? (ทัศนศิลป์ จิตรกรรม)

197. ตำรวจใช้สัตว์ใดค้นหายาเสพติด? (สุนัข)

198. ละครร้อยกรอง สกุนตลา เป็นงานเขียนของใคร? (กาลิทาส ชาวอินเดีย)

199. เรียกกองเชียร์อังฤกษที่ชอบก่อความวุ่นวายว่าอะไร? (ฮูลิแกน)

200. ดินแดนเดียวที่ "ปูทูลกระหม่อม" อาศัยอยู่ที่ไหน? (ป่าดุลรำพัน มหาสารคาม)

201. จีนโบราณเรียกดินแดนแห่งใดว่า "นานยาง"? (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

202. วันที่ 20 กันยายนของทุกปีสำคัญอย่างไร? (วันอนุรักษ์รักษาดูแลคูคลองแห่งชาติ)

203. รางวัลศิลปินแห่งชาติเริ่มปี 2528 จัดโดยหน่วยงานใด? (คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)

204. สงครามกลางเมืองอเมริกา ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้มีสาเหตุจากอะไร? (เรื่องทาส ฝ่ายเหนือต้องการเลิกแต่ฝ่ายใต้ไม่ยอม)

205. มีการใช้ทาสในยุคสมัยใดมาก่อน? (กรีกและโรม)

206. อุโมงค์รถไฟแห่งใดเชื่อมอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์? (อุโมงค์ซิมพลอน)

207. กามเทพหรือคิวปิด เด็กชายที่มีปีกนกอยู่ในเทพนิยายของชนชาติใด? (โรมัน)

208. ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและใช้วิชาชีพในการปรนนิบัติเรียกว่าอะไร? (เกอิชา)

209. กินยาพาราเซตามอลมากเกินไป จะทำร้ายอวัยวะส่วนใดของร่างกาย? (ตับ)

210. ผู้หญิงเป็นกษัตริย์สวีเดนได้หรือไม่? (รัฐธรรมนูญของสวีเดนได้แก้ไขให้ผู้หญิงขึ้นครองราชย์ได้)

211. เข็มทิศของจีน เข็มจะชี้ไปทิศใด? (ทิศใต้)

212. แม่น้ำสายใดมี่จุดจบแห้งเหือดในทะเลทราย? (แม่น้ำจากภูเขาทัสซิริตอนเหนือของแอฟริกาไหลลงสู่ทะเลทรายสะฮารา)

213. สถาบันปาสเตอร์ที่มีชื่อในการค้นคว้าวิจัยโรคตั้งอยู่ที่ไหน? (กรุงปารีส)

214. เกมโมโนโปลีสอนเด็กให้รู้จักเก็งกำไร ประเทศใดเป็นผู้เผยแพร่? (สหรัฐฯ)

215. เมืองใดของสหรัฐฯ เป็นที่วางรากฐานก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ? (ซานฟรานซิสโก)

216. ใครคิดวิธีพิมพ์ลายมือเพื่อใช้ในการสืบสวน? (อัลฟอรซ์ แบร์ตีฌอง)

217. สัตว์ตัวใดได้ชื่อ "ยูนิคอร์นแห่งอาร์กติกา" ? (นาวาล)

218. ใครแปลนิทานเวตาล? (น.ม.ส. หรือ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่อพิทยาลงกรณ์)

219. ดอกจำปาขอม หรือจำปาลาว คือไม้ดอกใดของไทย? (ลั่นทม)

220. "พระประฐม" คือชื่อเก่าของพระเจดีย์องค์ใด? (พระปฐมเจดีย์)

221. โจเซฟ พริสต์ลีย์พบอะไร? (ออกซิเจน)

222. "ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม" คืออะไร? (ถนนทางเท้าที่มีชื่อของดาราฮอลลีวูดจำนวนกว่าสองพันคน ในย่านบลูเลอวาร์ด์)

223."ซาโนยุ" คืออะไร? (พิธีดื่มชาของชาวญี่ปุ่น)

224. อังกฤษส่งจอห์น ครอว์ฟอร์ดมาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 2)

225. สองนครศักดิ์สิทธิ์ในซาอุดีอาระเบียแห่งใด ห้ามคนศาสนาอื่นเข้านอกจากชาวมุสลิม? (เมกกะและมะดีนะฮ์)

226. ใครออกแบบสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆ? (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์)

227. องค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหน? (กรุงลอนดอน)

228. สัญลักษณ์ตัวนำโชคฟุตบอลโลก มีครั้งแรกเมื่อใด? (ฟุตบอลโลก ครั้งที่ 8 อังกฤษ)

229. แหล่งผลิตไข่ไก่ใหญ่ที่สุดในไทยอยู่ที่ไหน? (ฉะเชิงเทรา)

230. การระเบิดของภูเขาไฟลูกใดถล่มเมืองปอมเปอีจมทะเล? (วิสซุเวียส)

231. อีเลียต โฮวี คิดประดิษฐ์อะไร? (จักรเย็บผ้า)

232. แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้พระราชโอรสและธิดาในวังหลวงของรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 4)

233. ปรีดี พนมยงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 8)

234. เกาะแห่งใดกลางมหาสมุทรแอตแลนติก เชื่อว่าจมหายไป? (เกาะแอตแลนติส)

235. สถาบันใดจัดอันดับของนักเทนนิส? (สมาคมนักเทนนิสอาชีพ เมืองดัลลัส สหรัฐฯ)

236. ผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกคือใคร? (เดวิด เบน กูเรียน)

237. นักสืบอมตะจากงานเขียนของ เซอร์อาเธอร์ โคแนน ดอยล์คือใคร? (เชอร์ล็อก โฮล์ม)

238.คำนำหน้าหญิงสาวที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ว่าอะไร? (นางสาว)

239."ชาวนาแห่ง 40 ศตวรรษ" เป็นคำยกย่องใคร? (ชาวนาจีน เพราะจีนรู้จักการเพาะปลูกเป็นเวลากว่า 4,000 ปี)

240. วัดแห่งใดที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวช? (วัดราชาหรือวัดสมอราย)

241. อวัยวะส่วนใดช่วยป้องกันการแผ่กระจายของแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายทางลำคอ? (ทอนซิล)

242. "ราชาลูกหนังโลกชาวบราซิล" คือใคร? (เปเล่ เขามีส่วนสำคัญช่วยบราซิลได้แชมป์ฟุตบอลโลก 3 สมัย)

243. ลูกหลานคนต่างด้าวที่เกิดในเมืองไทยมีสัญชาติไทยได้ในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

244. นกอะไรมีรูจมูกอยู่ที่ปลายจะงอยปาก? (นกกิวี)

245. คู่สีอะไรมีผลต่อการมองมากที่สุด? (เหลืองกับดำ)

246. คนในเรือดำน้ำสามารถติดต่อกับภาคพื้นดินได้หรือไม่? (ไม่ได้)

247. รัฐใดในสหรัฐฯ เคยใช้อูฐเดินข้ามทะเลทราย? (รัฐอริโซนา เลิกใช้ในปี 2413)

248. หมู่ดาวลูกไก่มีดาวประกอบกันกี่ดวง? (7 ดวง)

249. ทราบได้อย่างไรว่าดวงดาวไหนเป็นดาวฤกษ์? (ดูจากการกะพริบ)

250.กฎหมายซาเรียของซาอุดีอาระเบีย ใครฆาตกรรม, ค้ายาเสพย์ติด, ข่มขืน ต้องรับโทษสถานใด? (ถูกตัดศีรษะกลางเมือง)

251. ไกเซอร์ ตำแหน่งเทียบเท่าจักรพรรดิ เป็นของประเทศใด? (เยอรมนี)

252. พิธีแรกนาขวัญจัดในเดือนใดของทุกปี? (พฤษภาคม)

253. นิคม รายยวาได้รับรางวัลซีไรท์จากงานเขียนเรื่องอะไร? (ตลิ่งสูง ซุงหนัก)

254. การเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์มีขึ้นในวันไหน? (5 ธันวาคม)

255. ไม้มงคล 9 ต้นมีอะไร? (ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, ทองหลาง, ไผ่สีสุก, ขนุน, สัก, พะยุง, กันเกราและทรงบาดาล)

256.นางเอกของเรื่องมหาภารตะ ผู้นำสวามีกลับจากยมโลกคือใคร? (สาวิตรี)

257. เพลงวอล์ทนาวีใครให้ทำนอง? (สมยศ ทัศนพันธ์)

258. งานเทศกาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่สุดของนครศรีธรรมราชคืออะไร? (งานเดือนสิบ)

259. "สยามทิวลิป" คือชื่อเรียกไม้ดอกใดของไทย? (ปทุมมาหรือกระเจียว)

260. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนเดียวที่นับถือศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิกคือใคร? (จอห์น เอฟ. เคนเนดี้)

261. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เป็นพระชายาของกษัตริย์พระองค์ใด? (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

262. โลกนำโลหะตะกั่วมาใช้กับอุตสาหกรรมอะไรมากที่สุด? (อุตสาหกรรมแบตเตอรี่)

263. จุด 4 จุดบนหลังเหรียญ 10 บาทมีความหมายอย่างไร? (เป็นอักษรเบรล บอกราคาว่า 10 บาท)

264. "หมากตีน" เป็นชื่อเรียกกีฬาอะไรในอดีต? (ฟุตบอล)

265. ฝังเข็ม กดจุด เป็นศาสตร์โบราณของชนชาติใด? (จีน)

266. ใครก่อตั้งสมาคมโรตารี? (พอล ฮาร์ริส)

267. บิดเป็นโรคที่เกิดกับส่วนไหนของร่างกาย? (ลำไส้ใหญ่อักเสบ)

268. ชาติไหนสอนไทยให้หล่อปืนใหญ่? (โปรตุเกส)

269. เรียกเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา กำแพงและคูคลองรายล้อม แบ่งพระนครเป็น 3 ส่วนว่าอะไร? (เกาะรัตนโกสินทร์)

270. ยูเนสโกประเทศให้อดีตเมืองหลวงของลาวแห่งใดเป็นมรดกโลก? (หลวงพระบาง)

271. โศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์โลกคืออะไร? (สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ที่เมืองนางาซากิ)

272. "เยติ" คือใคร? (ชื่อเรียกมนุษย์หิมะตัวใหญ่ในไซบิเรีย)

273. ภาษีเครื่องดื่มน้ำอัดลมไม่ต้องติดอากรแสตมป์แต่เสียภาษีโดยวิธีใด? (เก็บจากฝาจุก)

274. มองโกเลียนอกมีเมืองหลวงชื่ออะไร? (อูลาน บาตอร์)

275. "พิวนิก วอร์" เป็นสงครามระหว่างใคร? (โรมันกับชาวคาร์เธจ รบสามครั้งมีแพ้ชนะเท่ากัน ครั้งหลังสุดคาร์เธจพ่ายแพ้ถูก ทำลายพินาศ)

276. ใครสร้างตำนานผู้รักษากฎหมายในดินแดนตะวันตก หลังสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ? (ไวแอตต์ เอิร์ป)

277. ก๊าซต้มที่ชาวบ้านใช้เป็นเชื้อเพลิงคือก๊าซอะไร? (ปิโตรเลียมเหลว)

278. ไอ.เอ็ม.เป่ย สถาปนิกอเมริกันเชื้อสายจีนออกแบบสิ่งใดในกรุงปารีส? (พิระมิดแห่งลูฟร์)

279. เขาลูกใดในสหรัฐฯ แกะสลักหินรูปหน้าของ 4 ประธานาธิบดี? (ภูเขารัชมอร์ ในเซาท์ดาโกต้า)

280.ผู้ปลดปล่อยอาร์เจนตินา, ชิลีและเปรูเป็นอิสระจากสเปนคือใคร? (โจเซ่ ซานมาร์ติน นายพลอาร์เจนตินา)

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 4

1.ปลาตัวใดอยู่ในทะเลแต่วางไข่ในน้ำจืด? (ซัลมอน)

2.ใครพัฒนาสร้างเรือดำน้ำ? (จอห์น ฟิลิป ฮอลแลนด์ และ ซิมอน เลค)

3.อุทยานไดโนเสาร์ของไทยอยู่ที่ไหน? (ป่าภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง)

4.สะพานแห่งใดเชื่อมพังงากับภูเก็ต? (สะพานสารสิน)

5.ผู้ปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในเยอรมนีคือใคร? (มาร์ติน ลูเธอร์)

6.ทะเลแห่งใดในโลก เค็มน้อยที่สุด? (ทะเลบอลติก)

7."นักกีฬาที่มีรสชาติเยี่ยมแห่งท้องทะเลลึก" เป็นชื่อยกย่องปลาตัวใด? (ปลาทูน่า)

8.ไมเคิล ฟาราเดย์ สร้างอะไร? (ไดนาโม)

9.ไดโนเสาร์ซอโรพอต ยาวที่สุด สูงที่สุด หนักที่สุด เป็นพวกกินพืชหรือกินเนื้อ? (กินพืช)

10.ผักตบชวา, วัชชพืชบนท้องน้ำ นำมาใช้ประโยชน์อะไร? (ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม)

11."ราชวังแห่งคัมภีร์ของคนอเมริกัน" คืออะไร? (ห้องสมุดสภาคองเกรส)

12.มหาวิทยาลัยแห่งใด แข่งเรือกรรเชียงในแม่น้ำเทมส์? (ออกซ์ฟอร์ดกับเคมบริดจ์)

13.ผู้คิดทำแสตมป์ดวงแรกของไทยคือใคร? (สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช)

14. เฟื่องฟ้าเป็นพันธุ์ไม้ของประเทศใด? (บราซิล)

15.มุสลิมมีนิกายสำคัญ 2 นิกายคืออะไร? (สุนหนี่และชีอะห์ ชาวไทยอิสลามส่วนใหญ่เป็นชีอะห์)

16.การเขียนชื่อพืชและสัตว์ ถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ต้องใช้ภาษาอะไร? (ลาติน)

17.ดอกซากุระบานเดือนไหนในญี่ปุ่น? (เมษายน)

18. "วูดู" ลักธิไสยศาสตร์มนต์ดำ มีต้นกำเนิดที่ไหน? (เกาะไฮติ หมู่เกาะอินดีสตะวันตก)

19.ชาวอียิปต์โบราณนับถือสัตว์เลี้ยงตัวใดดุจเทพเจ้า? (แมว)

20.ปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ทะเล? (สัตว์ทะเล)

21.ทำไมทั่วโลกค้านการใช้อวนลอยในทะเล? (อวนทำด้วยใยสังเคราะห์ สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมองไม่เห็น

สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดจึงตายติดอวน)

22.รถไฟใต้ดินแห่งแรกสร้างขึ้นที่ไหน? (กรุงลอนดอน ปี 2406)

23.พืชหลัก 6 ชนิด ของไทยมีอะไร? (ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ข้าวโพดและยาสูบ)

24.นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่ถูกลอบสังหารเป็นคนแรกคือใคร? (ยิตซัค ราบิน)

25.เห็นรุ้งกินน้ำเต็มวงได้อย่างไร? (มองจากเครื่องบินลงมา)

26.ตำนานว่า ใครเป็นผู้สร้างโรม? (รอมิวลัซ เขามีน้องฝาแฝดชื่อรีมัซ)

27.เอ็ดมันด์ ฮัลลีย์พบอะไร? (ดาวหางฮัลลีย์)

28.กีฬารักบี้ใช้ผู้เล่นข้างละกี่คน? (15 คน)

29.เพลง "ค่าน้ำนม" ใครร้องเป็นคนแรก? (ชาญ เย็นแข)

30.ผู้นำเอกราชมาสู่แทนซาเนียคือใคร? (จูเลียส ไนเยียเร)

31.ซิมบับเว ในอดีตคือประเทศใดในปัจจุบัน? (โรดีเซีย)

32.กฎหมายการมีเมียมาก ถูกยกเลิกในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 8)

33."วายังกุลิต" คืออะไร? (หนังตลุงของชวา)

34.ใครริเริ่มหน่วยอาสาสมัครพีซคอร์ป? (ประธานาธิบดีจอนห์ เอฟ. เคนเนดี้)

35.สนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (สนามฟุตบอลมาราคานัง บราซิล)

36.แผ่นฟิล์มถ่ายรูปทำด้วยอะไร? (เกลือซิลเวอร์ไนเตรท)

37.วันชาติผรั่งเศสตรงกับวันอะไร? (14 กรกฎาคม)

38.กองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลก มีชื่อย่ออะไร? (WWF)

39.เอฟ.บี.ไอ. เป็นหน่วยตำรวจสืบสวนของประเทศใด? (สหรัฐฯ)

40.ใครคือจักรพรรดิองค์สุดท้ายของฝรั่งเศส? (จักรพรรดินโปเลียนที่ 3)

41.3 อันดับโลกผลิตทองคำมากที่สุดคือประเทศใด? (แอฟริกาใต้, รัสเซียและออสเตรเลีย)

42.กองเชียร์หงส์แดงหมายถึงกองเชียร์ฟุตบอลทีมใด? (ลิเวอร์พูล)

43. ใครคิดบอลลูน? (โจเซฟและจาร์ค มองโกฟิเอร์ ชาวฝรั่งเศส)

44.เขตใดของกรุงเทพฯ อยู่ติดทะเล? (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน)

45.วัฒนธรรมบ้านเชียงอันเก่าแก่ 7,000 ปี อยู่ในจังหวัดใด? (อุดรธานี)

46.หมู่เลือดที่มีน้อยที่สุดของคนไทยคือหมู่ใด? (หมู่ เอบี)

47.รู้อย่างไรปลามีอายุเท่าใด? (ดูจากวงเกล็ดของปลา)

48.ม้า ลาและม้าลายมีวิธีทำตัวให้สะอาดอย่างไร? (กลิ้งเกลือกกองฝุ่น)

49.เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือเมืองใด? (โตเกียว)

50.ถ้วยใบเดียวของแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปคือถ้วยอะไร? (ยูโรเปี้ยนคัพ)

51."อิตาลัส" จากนามกษัตริย์โบราณ ถูกตั้งชื่อเป็นประเทศใด? (อิตาลี)

52.ใครริเริ่มออกหนังสือพิมพ์ไทยรายวันฉบับเช้า? (สนิท เจริญรัฐ)

53.อินเดียนแดงในสหรัฐฯ เผ่าใดมีมากที่สุด? (เผ่าเชโรกี)

54.กวีนิพนธ์ "ปณิธานกวี" หนังสือรางวัลซีไรท์เป็นของใคร? (อังคาร กัลยาณพงศ์)

55.ใครเป็นอุปราชคนสุดท้ายของฮ่องกง? (คริส แพตเทน)

56. เมืองฮุสตัน สถานที่สร้างยานอวกาศอยู่ในรัฐไหน? (เทกซัส)

57.ประธานาธิบดีคนใดของสหรัฐฯ ประกาศรับฮาวายเป็นรัฐที่ 50? (ไอเซ็นฮาว)

58.โรคที่เกิดในฤดูหนาวมีอะไร? (โรคติดเชื้อระบบทางหายใจ)

59.ใครผ่าตัดหัวใจได้เป็นคนแรก? (ดร. คริสเตียน เบอร์นาร์ด)

60.สถานีอวกาศนานาชาติเป็นความร่วมมือของชาติใด? (สหรัฐ, รัสเซีย, ญี่ปุ่น,

กลุ่มประเทศยุโรป แคนาดา)

61.คนไทยคนแรกที่เป็นประธานสมัชชาสหประชาชาติคือใคร? (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์)

62."เงาะพันธุ์โรงเรียน" เป็นเงาะของพื้นที่ใด? (อ. นาสาร สุราษฎร์ธานี)

63.ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของฟีฟ่าต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี? (45 ปี)

64.งานฉลองพระนครครบ 150 ปีจัดฉลองในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

65.เราเรียกคลองเล็กที่อยู่ตามระหว่างที่นาที่สวนว่าอะไร? (ลำกระโดง)

66. นักร้องเสียงแบริโทนเป็นเสียงระดับไหน? (นักร้องชายเสียงสูง)

67.นักร้องหญิงเสียงสูงคือนักร้องเสียงระดับใด? (เซอะพราโน)

68.ใครประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปโกดัก? (ยอร์จ อีสต์แมน)

69.ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด? (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)

70.ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด? (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)

71. ยุคหินแบ่งเป็น 3 ยุค มียุคอะไร? (ยุคหินเก่า, หินกลาง และหินใหม่)

72. เรือกอและในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้ประโยชน์อะไร? (เป็นเรือประมง)

73. ราชวงศ์แรกของจีนคือราชวงศ์ใด? (ราชวงศ์เซียะ)

74. แลบลิ้นต้อนรับ ใช้จมูกถูกัน เป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองใด? (ชาวเมารี)

75. บ้านเลขที่ 99999 คอร์วาตุนตุริ ฟินแลนด์ เป็นบ้านของใคร? (ซานตาคลอส)

76. ใครค้นพบแกสฮีเลียม, อาร์กอน, นีออน? (เซอร์วิลเลียม แรมซี นักเคมีชาวอังกฤษ)

77. ใครเสนอใช้ X เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องหมายคูณ? (วิลเลียม ออกเทร็ด นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ)

78. ชาติ กอบจิตติ ได้รับรางวัลซีไรต์จากหนังสือ 2 เรื่องคือเรื่องอะไร? ("คำพิพากษา" ปี 2525

และ "เวลา" ปี 2537)

79. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตที่ประเทศใด? (อังกฤษ)

80. ฟุตบอลสโมสรชิงถ้วยสำคัญของอังกฤษคือถ้วยใบใด? (ถ้วยพรีเมียร์ชิพ)

81. 23 รัฐของสวิตฯ มีเมืองหลวงอยู่ที่รัฐไหน? (เบิร์น)

82. โจเซฟ บีเดนฮาร์น ให้กำเนิดน้ำอัดลมยี่ห้ออะไร? (โคคา-โคล่า)

83. พรานล่าช้างเอางา ล่าหมีเอาอะไร? (ดีหมีใช้เป็นตัวยามีราคาดี)

84. เกมส์ดาร์บี้แมตช์ หมายถึงอะไร? (แข่งฟุตบอลอังกฤษระหว่าง 2 ทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกัน)

85. ในสหรัฐฯ มีรัฐที่ผลิตน้ำมันได้กี่รัฐ? (กว่า 30 รัฐ)

86. สาธารณรัฐจีนตั้งอยู่บนเกาะอะไร? (เกาะฟอร์โมซาหรือเกาะไต้หวัน)

87. ประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ๊คสัน ส่งใครมาทำสัญญาค้าขายในรัชกาลที่ 3? (เอ็ดมันด์ โรเบิร์ต)

88. คลื่นยักษ์สึนามิเกิดจากสาเหตุอะไร? (แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด)

89. ดินแดนใดเป็นถิ่นกำเนิดของคนผมสีบลอนด์? (ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย)

90. สะพานอะไรเชื่อมเดนมาร์กกับสวีเดน? (สะพานโอเรซุนด์)

91. สะพานใดตั้งชื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1? (สะพานสมเด็จพระอมรินทรามาตย์

อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม)

92. ตำแหน่งหัวหน้าสูงสุดของข้าราชการประจำแต่ละกระทรวงคืออะไร? (ปลัดกระทรวง)

93. เมืองหลวงของยูโกสลาเวียชื่ออะไร? (เบลเกรด)

94. วิลเลียม สจ๊วด ฮัทสเตด ริเริ่มอะไรในการผ่าตัด? (นำถุงมือยางมาใช้)

95. เสือตัวใดใหญ่ที่สุดในโลก? (เสือโคร่งไซบีเรีย)

96. ดินแดนเมโสโปรเตเมีย หรือดินแดนแห่งแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำสายใด? (ไทกริสและยูเฟรติส)

97. ใครเป็นศาสดาของสิกข์? (คุรุนานัก)

98. ในอดีตชนชาติใดเป็นนักสร้างถนน? (ชาวโรม เป็นถนนกว่า 112,630 กม. เพื่อการทหาร)

99. รัฐประหารเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรัชกาลที่ 6 คือกบฏอะไร? (กบฏ ร.ศ. 130)

100. ใครเป็นแม่ทัพฝ่ายพันธมิตรด้านยุโรปในสงครามโลกครั้งที่ 2? (ประธานาธิบดีไอเซ็นฮาว)

101. สะพานพระนั่งเกล้าอยู่ในจังหวัดอะไร? (นนทบุรี)

102. จังหวัดใดมีชายฝั่งทะเลยาวเหยียด แต่มีเนื้อที่ส่วนกว้างแคบที่สุด? (ประจวบคีรีขันธ์)

103. "สะพานท่ามะขาม" มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะไร? (สะพานข้ามแม่น้ำแคว)

104. กิ้งก่าตัวใดใหญ่ที่สุดในโลก? (มังกรโคโมโด)

105. เฟรเดอริก โชแปง นักเปียนโนเอกและประพันธกรผู้ยิ่งใหญ่เป็นชาวอะไร? (โปล)

106. ใครเสนอคำขวัญ "แผ่นดินและเสรีภาพ" แบ่งปันที่ดินให้ชาวนาเม็กซิกัน? (อิมิลเลีย ซาปาทา)

107. ใครสร้างเครื่องทอผ้า? (ริชาร์ด อาร์คไรท์)

108. ใครคิดไดนาไมท์? (อัลเฟรด โนเบล)

109. เมืองเบรุตเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (เลบานอน)

110. ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติไทยคือใคร? (พระเจนดุริยางค์)

111. สรรพนามที่พระสงฆ์เรียกพระมหากษัตริย์ว่าอะไร? (บพิตรพระราชสมภาร)

112. เราเรียกทหารเรือฝ่ายบกว่าอะไร? (นาวิกโยธิน)

113. รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของไทยคือสายใด? (สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง-บางซื่อ))

114. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลซีไรท์จากงานกวีนิพนธ์เรื่องอะไร? (เพียงความเคลื่อนไหว)

115. สารชนิดใดพบในกระดาษห่อหนังสือพิมพ์? (สารตะกั่ว-แคดเมี่ยม)

116. ภาษีเครื่องอุปโภคบริโภคที่บวกเข้าไปในราคาสินค้าคืออะไร? (แวต VAT)

117. ใครสร้างแว่นตาเลนส์สองระยะ? (เบนจามิน แฟรงกลิน)

118. จินหยิง หรือ กิมย้ง เขียนหนังสือกำลังภายในเรื่องอะไร? (มังกรหยก)

119. สหประชาชาติส่งทหารช่วยรบครั้งแรกในสงครามอะไร? (สงครามเกาหลี รบกันถึง 3 ปี)

120. ไมอามี เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ อยู่ในรัฐใด? (ฟลอริดา)

121. พระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนาคือใคร? (เจ้าหม่อมคำลือ)

122. "เมืองกำเนิดนพคุณ" ในอดีต คือสถานที่แห่งใด? (บ้านบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์)

123. เรื่องสั้นดีเด่นที่สุดของมนัส จรรยงค์ คือเรื่องอะไร? (จับตาย)

124. ความมีเลี้ยงกันมากในภาคใด? (ภาคอีสาน)

125. สถานที่ฝังศพของอิสลามิกชนเรียกว่าอะไร? (กูโบ)

126. มิคิ โมะโตะ คิดสร้างสรรค์ทำอะไร? (เพาะไข่มุกในตัวหอย)

127. จังหวัดใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุด? (ระนอง)

128. ใครคิดรถพ่วงใช้เป็นรถเสบียงและรถนอน? (จอร์จ เอ็ม. พูลแมน)

129. พ่อขุนรามคำแห่งมหาราชเปิดสัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิจีนพระองค์ใด? (กุปไลข่าน)

130. เมืองใดบนแม่น้ำไทน์ของอังกฤษ ประกอบอุตสาหกรรมขุดถ่านหิน? (นิวคาสเซิล)

131. ชาวพื้นเมืองของแคนาดาคือใคร? (ชาวอินเดียนและเอสกิโม)

132. เบนนิโต มุสโสลินี หน้าพรรคฟาสซิสต์ เป็นผู้นำเผด็จการของประเทศใด? (อิตาลี)

133. เทพเจ้าของชาวสวีเดนและนอร์เวคือใคร? (โอดิน)

134. โลกเก่า คือส่วนใดของแผ่นดิน? (ซีกโลกตะวันออก ยุโรป, เอเชีย, แอฟริกา และออสเตรเลีย)

135. โลกใหม่คือที่ใด? (ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้)

136. ป่าแห่งใดได้ชื่อเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์กว่าที่อื่นใดในโลก? (ป่าดิบอะเมซอน)

137. โอมา ไคยัมเป็นจินตกวีชาวอะไร? (เปอร์เซีย)

138. จักรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคือประเทศใด? (อิหร่าน)

139. สหประชาชาติส่งทหารครั้งแรกเข้าไปช่วยรบในสงครามอะไร? (สงครามเกาหลี)

140. เจมส์ ออกัส-เติซ เฮนรี เมอรี รวบรวมหนังสือเล่มใด? (ปทานุกรมออกซ์ฟอร์ดเป็นคนแรก)

141. ใครเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใต้ภายหลังแบ่งเวียดนามเป็น 2 ประเทศ?

(โงดินห์เดียม)

142. อาณาจักรแรกของไทยก่อนสถาปนากรุงสุโขทัยคืออะไร? (อาณาจักรหริภุญชัยและล้านนา)

143. เรือพระที่นั่งลำใดต่อขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก? (เรือพระที่นั่งนารายณ์

ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9)

144. กีฬากอล์ฟมีกี่หลุม? (18 หลุม)

145. ใครบอกว่ามี "หลุมดำ" (Black Hole)? (จอห์น วีลเลอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน)

146. บทความ "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" แสดงวิสัยทัศน์อันสูงและสง่าของใคร?

(ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

147. คลอด โมเนต์ เป็นจิตรกรชาวอะไร? (ฝรั่งเศส)

148. ผู้วิเศษช่วยกษัตริย์อาเธอร์ในนิทานอังกฤษคือใคร? (เมอร์ลิน)

149. "นานกิง" เป็นเมืองหลวงของจีนในสมัยใด? (ดร. ซุน ยัด เซ็น รัฐบาลก๊กมินตั๋ง)

150. ใครค้นพบยุงเป็นพาหะของโรคไข้จับสั่น? (เซอร์โรนัลด์ รอซ)

151. จีนต้องเปิด 5 เมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นผลจากสงครามอะไร? (สงครามฝิ่น)

152. ใครทูลเกล้าฯ ถวายปลานิลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? (พระจักรพรรดิอากิฮิโต)

153. จักรพรรดิองค์ใดของญี่ปุ่นพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชาวญี่ปุ่น? (จักรพรรดิมุตซุฮิโต

รัชสมัยเมจิ)

154. สหรัฐฯ ยุติสงครามเวียดนามสมัยที่ใครเป็นประธานาธิบดี? (ริชาร์ด นิกสัน)

155. "กล่องดำ" มีความสำคัญอย่างไรกับการบิน? (กล่องบันทึกรายเอียดการบิน ถือเป็นส่วนสำคัญ

ตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบินตก)

156. ใครเขียน "จานบิน" เป็นคนแรก? (เคนเนธ อาร์โนลด์)

157. ใครโค่นระบบฟาโรห์ ได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอียิปต์? (อับดุล กามาล นัสเซอร์)

158. "เซอร์" คำเติมหน้าชื่อขุนนางชั้นอัศวินของชาติใด? (อังกฤษ)

159. ผู้นำทัพพันธมิตรพิชิตสงครามในภาคพื้นแปซิฟิกคือใคร? (นายพลดักลาส แมคอาเธอร์)

160. กุนเธอร์ กราสส์ นักเขียนเยอรมัน เขียนเรื่องอะไรได้รับรางวัลโนเบล? (เดอะ ทิน ดรัม)

161. การประชุมสุดยอด 3 ผู้นำชาติอินโดจีนมีประเทศใด? (กัมพูชา ลาว เวียดนาม)

162. กลุ่มเหยียดหยามเชื้อชาติสีผิวปิดบังหน้าตาคือกลุ่มอะไรในอเมริกา? (คู คลักซ์ แคลน)

163. ผู้นำต่อสู้การเหยียดผิวในอเมริกา ได้รางวัลโนเบล ปี 2507 คือใคร? (มาร์ติน ลูเธอร์ คิง)

164. นกไนติงเกล ได้ชื่อว่าร้องเพลงไพเราะ เป็นนกจำพวกไหน? (นกกางเขน)

165. ทำไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติ? (วันที่โคลัมบัสพบทวีปอเมริกา

เปรียบเสมือนการค้นพบโลกโหม่)

166. ประเทศใดในยุโรปใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส? (สเปน)

167. รัฐใดของออสเตรเลียห้ามผู้หญิงขึ้นชกมวย? (นิวเซาท์เวลส์ แคนาดายอมให้ผู้หญิงชกมวย

ในปี 2534 ปี 2536 สหรัฐฯ ยอมตาม)

168. จังหวัดใดได้ชื่อมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด? (กระบี่)

169. โรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ไหน? (สหรัฐฯ ปี 2521)

170. แม่น้ำชีไหลผ่านหลายจังหวัดของภาคอีสานมีต้นน้ำอยู่ที่ไหน? (เทือกเขาจังหวัดชัยภูมิสิ้นสุดลง

แม่น้ำมูลที่อุบลราชธานี)

171. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กที่สุด? (ดาวพลูโต)

172. ใครเขียน "เมาคลีลูกหมาป่า"? (รุดยาด คีพลิง)

173. ใครพบยาแอสไพริน? (เฟลิกซ์ ฮอฟฟ์แมน)

174. เซอร์วิลเลียม แรมพบอะไร? (นิเกล)

175. โบสถ์แห่งใดในปารีสที่แปลว่า "แม่ของเรา"? (โบสถ์โนทเทอดัม)

176. เรือกลไฟลำใดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นลำแรก? (เรือซาแวนนา)

177. เมืองใดในคิวบา ที่ทหารเรืออเมริกันรบชนะสเปน? (เมืองซานติอาโก)

178. คนโบราณใช้ต้นไม้อะไรทำกระดาษเขียนหนังสือ? (ต้นปาปิรัส เดิมขึ้นในอียิปต์)

179. ฟิลิป ไนท์ ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใด? (ไนกี้)

180. ใครคิดล็อตเตอร์รี่ให้ไทย? (อัลบาสเตอร์ ชาวอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5)

181. "ฟุตบอล 5 คน" ชิงแชมป์โลกครั้งแรกจัดแข่งที่ไหน? (กัวเตมาลาซิตี้)

182. สมุนไพรอะไรนำมาทำน้ำมันแก้แผลช้ำ-ปวดเมื่อย? (หัวไพล)

183. จังหวัดใดเป็นต้นตำรับขนมไทย? (ลพบุรี)

184. งานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่จัดที่ลำแม่น้ำใด? (ลำแม่น้ำปิง)

185. เครื่องบินบี-29 ทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิชื่ออะไร? (อีโนลา เกย์)

186. เมืองหลวงของอาร์เมเนียคือเมืองใด? (กรุงเยราวัน)

187. เรือเพรียว เรือแข่งในปัจจุบันมีต้นแบบจากที่ใด? (ลพบุรี)

188. ผู้ประกาศข่าวคนแรกแผนกภาษาไทย วิทยุบีบีซีคือใคร? (เสนาะ ตันบุญยืน)

189. พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญคือองค์ใด? (พระเจ้าใหญ่ลือชัย)

190. ชาวซาไกใช้อะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อให้เกิดพิษ? (ยางน่อง)

191. ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีไหน? (ปี 2535 เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครอง

ตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา)

192. คลองปานามาเป็นอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อใด? (14 ธันวาคม 2542)

193. ใครเป็นนางเอกหนังไทยคนแรก? (เสงี่ยม นาวีเสถียร)

194. ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจาก "จาม่า" ซึ่งเป็นผ้าพาดบ่าของชาติใด? (เปอร์เซีย)

195. โคลง 14 บรรทัดที่เชคสเปียร์ชอบเขียนเรียกว่าโคลงอะไร? (ซอนเน็ท)

196. วันเกิดและวันตายของวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกของอังกฤษตรงกับวันอะไร? (23 เมษายน

โดยเขาเกิดวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2007 เสียชีวิต 23 เมษายน พ.ศ.2159)

197. ช่างปั้นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญของโลกในอดีตชาวอังกฤษคือใคร? (มาดาม ทูซโซ)

198. บทลงโทษสูงสุดแก่ผู้กระทำผิดในฝรั่งเศสคืออะไร? (จำคุกตลอดชีวิต โทษประหารยกเลิกปี 2525)

199. แคนเบอรา เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ออสเตรเลีย)

200. ใครพบเกาะนิวซีแลนด์และทัสมาเนีย? (อเบล แทสมัน)

ถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 5

o ธนาคารไทยแห่งใดนำบัตรเอทีเอ็มมาใช้เป็นธนาคารแรก? (ธนาคารไทยพาณิชย์)

o ใครคิดทำปูนซีเมนต์ได้เป็นคนแรก? (โยเซฟ แอสป์ดิน ชาวอังกฤษ)

o สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นเป็นสิ่งแรกในโลกคืออะไร? (จุลินทรีย์)

o ใครเป็นราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์? (พระนางคลีโอพัตรา)

o ฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดในโลกคือถ้วยอะไร? (เอฟเอคัพ)

o ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก? (รัชกาลที่ 6)

o ชนชาติใดริเริ่มทอผ้าไหมเป็นชาติแรก? (จีน)

o ที่ไหนในประเทศไทยเห็นพระอาทิตย์ก่อนใคร? (อ. ตากใบ นราธิวาส)

o ไม้ตัดดอกเขตหนาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทยคืออะไร? (ดอกกุหลาบ)

o ต้นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์คืออะไร? (มะพร้าว)

o ทะเลใหญ่ที่สุดในโลกคือแห่งใด? (ทะเลจีนใต้)

o การเดินตบเท้าของทหารมีครั้งแรกในกองทัพของประเทศใด? (อังกฤษ)

o ประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุด? (สหรัฐฯ)

o รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร? (นายปรีดี พนมยงค์)

o ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก? (รัชกาลที่ 6)

o กำหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก? (รัชกาลที่ 8)

o วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไร? (ลิลิตโองการแช่งน้ำ)

o ชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรือ? (อียิปต์โบราณ)

o ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใด? (อังกฤษ ปลายศตวรรษที่ 18)

o คัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร? (ประถมจินดา)

o ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใด? (ไครสเลอร์)

o กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของใคร? (จูเลียส ซีซาร์)

o ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก? (ญี่ปุ่น)

o ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร? (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)

o งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

o นางคอราซอน อาคีโน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด? (ฟิลิปปินส์)

o เทือกเขาแห่งใดยาวที่สุดในโลก? (เทือกเขาแอนดีส)

o แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด? (แม่น้ำฮวงโห)

o ประเทศใดกินปลามากที่สุด? (ญี่ปุ่น)

o เขื่อนแห่งใดใหญ่ที่สุดในภาคใต้? (เขื่อนบางลาง ยะลา)

o ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอักษรเบรลเป็นครั้งแรก? (นางสาวเจนนิเฟอร์ คลอฟิลด์)

o พุทธเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (เจดีย์โบโรบูดูร์ อินโดนีเซีย)

o อิสราเอลมีพลเมืองนับถือศาสนาใดมากที่สุด? (จูดาอิสม์ หรือยิว)

o พระสันตะปาปาองค์แรกคืออะไร? (เซนต์ปีเตอร์)

o ใครซื้อภาพโมนาลิซาเป็นคนแรก? (พระเจ้าฟรานซิสที่1 แห่งฝรั่งเศสพระองค์ใช้ภาพนี้ประดับห้องน้ำ)

o พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียคือพรรคอะไร? (คองเกรส)

o วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันสำคัญอย่างไรต่อชาวโลก? (วันที่อยู่อาศัยโลก)

o อัลเฟรดมหาราช เป็นมหาราชองค์เดียวของประเทศใด? (อังกฤษ)

o ตำนานว่าด้วยกำเนิดมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่ไหน? (สวนอีเด็น)

o ใครเป็นกวีแห่งชาติคนแรกของรัสเซีย? (พุชกิน)

o ปลากะโห้ถูกพบครั้งแรกที่ไหน? (ไทย)

o กาสิโนแห่งเดียวบนแผ่นดินมุสลิมคือที่ใด? (กาสิโนเกนติ้ง มาเลเซีย)

o "ลอสเซอร์วาตอเรโรมา" เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวของที่ใด? (สำนักวาติกัน)

o ใครพบน้ำตกวิกตอเรีย? (ลิฟวิ่ง สโตน)

o การปฎิวัติอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศไหน? (อังกฤษ)

o ผลผลิตอะไรทำให้เวเนซุเอลารวยที่สุดในประเทศอเมริกาใต้? (น้ำมัน)

o แม่น้ำโวลกา แม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใด? (รัสเซีย)

o เทศกาลดื่มเบียร์ใหญ่ที่สุดในโลกคือเทศกาลอะไร?(ออกโทเบอร์ เฟสต์ นครมิวนิก เยอรมนี)

o อุทยานแห่งชาติใกล้กรุงเทพฯ ที่สุดคือแห่งใด? (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น สระบุรี)

o นักฟิสิกส์คนแรกของโลกคือใคร? (อคิมีดีส)

o รูปใครปรากฎบนแสตมป์ดวงแรกของสหรัฐ? (จอร์ช วอชิงตัน)

o. ใครสร้างภาพยนต์การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรก? (วอล์ท ดีสนีย์)

o ทุก ๆ กี่ปีดาวศุกร์จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุด? (8 ปี)

o ใครพบวงจรโลหิตเป็นคนแรก? (วิลเลียม ฮาร์วีย์)

o ชาวเกาหลีเหนือยกย่องใครเป็น "บิดาผู้เป็นอมตะ"? (คิม อิล ซุง)

o ตำแหน่งสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตำแหน่งอะไร? (จุฬาราชมนตรี)

o โรงเรียนกีฬาแห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน? (วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี)

o หมีกรีซลี หมีตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในดินแดนใด? (อเมริกาเหนือ)

o ธนบัตร มีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 5)

o มีประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

o ใครเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน? (ปูยี)

o เรือพาณิชย์ใช้พลังงานปรมาณูลำแรกของโลกคือเรือลำใด? (ซาแวนนา)

o จังหวัดเล็กที่สุดของแคนนาดาคืออะไร? (พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ เกาะใหญ่ในอ่าวเซนต์ลอเรนซ์)

o ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ดุร้ายที่สุดคือตัวใด? (ไทรันนอซอรัส เรกซ์)

o มหาอำนาจประเทศแรกที่เข้าปกครองหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกคือใคร? (สเปน)

o คนไทยใช้บัตรประชาชนครั้งแรกเมื่อใด? (รัชกาลที่ 5)

o อักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของทุกทวีปคืออักษรตัวใด? (A)

o รวมทะเลสาบของทั้งโลก ยังน้อยกว่าทะเลสาบของประเทศใด? (แคนาดา)

o การฉายภาพยนต์รอบแรกเรียกว่าอะไร? (รอบปฐมทัศน์)

o เลขที่ถือว่าโชคดีที่สุดของชาวอิตาลีคือเลขใด? (13)

o การประกวดนางสาวไทยมีครั้งแรกปี 2477 ใช้ชื่อประกวดอะไร? (นางสาวสยาม)

o จังหวัดภาคอีสานที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดคือจังหวัดอะไร? (นครพนม)

o ชาวอเมริกันคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม คือใคร? (แฮรี ซินแคลร์ ลิวอิส)

o สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเล็กที่สุดในโลกคืออะไร? (ค้าวคาวคุณกิตติ)

o ผู้ปลดปล่อยฟิลิปปินส์จากสเปนและเป็นประธานาธิบดีคนแรกคือใคร? (อีมิลิโอ อะกวินนัลโด)

o ผลไม้อะไรมีวิตามินซีสูงสุด? (มะขามป้อม)

o ผักเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักคืออะไร? (ถั่ว)

o นกแร้งคอนดอร์ นกบินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่แถบไหน? (เทือกเขาแอนดีส)

o ใครสร้างเครื่องพิมพ์หนังสือเป็นคนแรก? (คูเตนเบิร์ก ชาวเยอรมัน)

o ทางหลวงสายแรกของไทยสร้างสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี? (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

o ใครคิดสูตรคูณ? (พิธากอรัส นักปรัชญากรีก)

o ใครตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังโรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทย? (แหม่มเฮ้าส์)

o แหม่มแตตตูนตั้งโรงเรียนอะไร? (โรงเรียนสำเหร่บอยคริสเตียนสกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์

แห่งแรกของไทย)

o แหล่งกำเนิดหอยแครงใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ในจังหวัดใด? (เพชรบุรี)

o ใครเป็นจักรพรรดิรัสเซียองค์สุดท้าย? (พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2)

o นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไร? (มหาพิระมิดแห่งคีออปส์ในอียิปต์)

o เดวิด บุชเนล คิดสร้างอะไร? (เรือดำน้ำ)

o น้ำพุธรรมชาติสวยที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (น้ำพุ เยลโล สโตน สหรัฐฯ)

o ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 9)

o ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์นอกบ้านครั้งใด? (ซีเกมส์ ครั้งที่ 20 บรูไน)

o กาแฟมีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดใด? (อ. สวี ชุมพร)

o สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียถูกปล่อยตกลงในมหาสมุทรในปีใด? (ปี 2000)

o ห้างค้าปลีกแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก? (วอล มาร์ทสโตร์ สหรัฐฯ)

o ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (แคนาดากับสหรัฐฯ)

o ลิขสิทธิ์หนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด? (อังกฤษ)

o ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย? (ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล)

o จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด? (จันทบุรี)

o "รัทแลนด์" เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศใด? (อังกฤษ)

o โรอัลด์ อะมุนด์เซน ชาวนอร์เวเดินทางไปถึงที่ใดเป็นคนแรก? (ขั้วโลกใต้)

o ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เกิดไฟป่ามากที่สุด? (อินโดนีเซีย)

o ตำแหน่ง "ธรรมศาสตราจารย์" คนแรกคือใคร? (ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

o รางรถไฟเส้นทางแรกของโลกสร้างขึ้นที่ประเทศใด? (อังกฤษ)

o โบราณสถานแห่งใดของไทย อายุเก่าแก่กว่านครวัด? (ปราสาทหินพิมาย)

o สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย เกิดขึ้นเมื่อใด?(พ.ศ. 2473 โดยพระดำริของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม)

o สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด?(เปลี่ยนชื่อมาจาก "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน)

o ทางหลวงแผ่นดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด?(ทางหลวงสายใต้

คือ ถนนเพชรเกษม )

o ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายใด?( ทางรถไฟสายใต้ )

o อุโมงค์รถไฟยาวที่สุดของไทย อยู่ที่ใด?( อุโมงค์ขุนตาน จังหวัดลำปาง )

o ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลก คือปลาอะไร?( ปลาบึก )

o สะพานที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานใด?( สะพานติณสูลานนท์ )

o สะพานขึง ระนาบเดี่ยวในโลกมี 6 แห่ง ที่ใดมีความยาวที่สุดในโลก?( สะพานพระราม 9 ของไทย )

o หอประชุมใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ หอประชุมแห่งใด?(ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ )

o นวนิยายไทยเรื่องใด ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด? ("ไผ่แดง" จากบทประพันธ์ของ

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )

o ผลงานการเขียนหนังสือและงานประพันธ์ของคนไทยผู้ได้ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

อกเผยแพร่มากที่สุด? ( ผลงานเขียนของ พระธรรมโกศาจารย์ หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดธานน้ำไหล สวนโมกขพลาราม )

o หนังสือพิมพ์ของไทยฉบับใด มีอายุยืนยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?

(หนังสือราชกิจจานุเบกษา )

o พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไทยแห่งใดมี "ทับหลัง" แสดงไว้มากที่สุดในประเทศไทย?

(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ริมแม่น้ำมูล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา )

o พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในโลก และมีค่ามหาศาลคือพระพุทธรูปงค์ใด?(พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร )

o พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือองค์ใด? (พระพุทธไสยาสน์ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) )

o ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด? ( ตู้ไปรษณีย์ของอำเภอเบตง มุมถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา )

o พระพุทธรูปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วัดใด? ( พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี )

o พระยืนที่สูงที่สุดในโลก คือ พระพุทธรูปองค์ใด? ( พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประดิษฐานอยู่ที่

วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด )

o ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด? ( จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

o นายกรัฐมนตรีไทยคนใด อยู่ในตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 17 วัน? ( นายทวี บุณยเกตุ )

o จังหวัดใดของประเทศไทย มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด?(นครราชสีมามีประมาณ1,413วัด )

o วัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศมีประมาณเท่าใด? ( 28,499 วัด )

o มัสยิด ในศาสนาอิสลาม มีมากที่สุดในจังหวัดใด? ( จังหวัดปัตตานี มีจำนวน 501 แห่ง )

o แหลมที่มีความยาวมากที่สุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด? ( แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช )

o สุสานหอยล้านปี มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบในประเทศไทย อยู่ที่ใด? ( อยู่บริเวณแหลมโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยชนิดต่าง ๆ ทับถมจับตัวเป็นหินแข็งมีอายุประมาณ 75 ล้านปี )

o สะพานเชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯเป็นแห่งแรกคือสะพานใด? (สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 )

o ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยมีชื่อว่าอย่างไร? ("ไทยคม"หรือThai comเมื่อวันที่17ธันวาคม2536 ดาวเทียมดวงนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการโทรคมนาคมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก )

o สปอร์ตคลับแห่งแรกของไทย มีชื่อเรียกว่าอย่างไรและตั้งขึ้นเมื่อใด? ( ราชกรีฑาสโมสร หรือ

สปอร์คลับ( The Royal Bangkok Sports Club) ตั้งขึ้นโดยได้รับพระบรมราชานุญาตจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2445 )

o สมาคมกีฬาไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใด?(จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2475โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมกีฬาสยาม" )

o รถยนต์คันแรกที่ประกอบโดยคนไทย คือ รถยนต์คันใด? ( รถยนต์ชื่อ "เลื่อนคาร์"

เป็นรถยนต์ตัวถังไม้สักหุ้มอลูมิเนียม ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ 2 แรง คล้ายรถจิ๊ปแลนด์โรเวอร์ประดิษฐ์โดย นายเลื่อน พงษ์โสภณ ในปี พ.ศ. 2497 นั่งได้ 4 คน )

o นวนิยายเรื่องแรกของไทย คือเรื่องใด เกิดขึ้น เมื่อใด? ( "ความพยายาม" เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6ดยแปลจากเรื่อง Vendelta ของ Mary Corelli ผู้แปลคือพระยาสุรินทรราชาซึ่งใช้นามปากกาว่า"แม่วัน")

o เรื่อดำน้ำของไทยลำแรก มีชื่อว่าอย่างไร และมีขึ้นในสมัยใด? ( ในสมัยราชกาลที่ 7 โดยสั่งซื้อ

จากบริษัทมิตซุยแห่งญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2479 จำนวน 2 ลำ ได้ตั้งชื่อว่า เรือหลวงมัจฉานุ และเรือหลวงวิรุฬ )

o ฝาแฝดลำตัวติดกันคู่แรกของโลกเป็นชาวไทย มีชื่อว่าอย่างไร? ( ชื่อ อิน-จัน เป็นชาวจังหวัด

สมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354 )

o กิจการสหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด? ( ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 )

o สะพานแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำโขง คือ สะพานใด? ( สะพานมิตรภาพไทย-ลาวระหว่าง

จังหวัดหนองคายกับนครเวียงจันทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 )

o ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือเรื่องใด สร้างสมัยใด? (ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือ นางสาวสุวรรณ

สร้างโดย นาวเฮนรี แมคเรย์ ชาวอเมริกัน ในสมัยรัชกาลที่ 6 )

o โทรศัพท์เริ่มใช้เครื่องแรกในประเทศไทยเมื่อใด? ( ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2424 )

o สายโทรเลขสายแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด? ( สายโทรเลขสายแรก คือ สายกรุงเทพฯ

สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2418 ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 5 )

o คำว่า "วิทยุ" เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด? ( ในสมัยรัชกาลที่ 6 ผู้บัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมา คือ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว )

o การส่งวิทยุกระจายเสียง เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด? ( เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ในสมัยรัชกาลที่ 7 )

o แม่น้ำสายใดของจีนเกิดน้ำท่วมบ่อยที่สุด? (แม่น้ำแยงซีเกียงหรือแม่น้ำเหลือง)

o เสื้อราชปะแตนเป็นเสื้อสวมกันในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 5)

o ใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว? (พระเจ้าสว่างวัฒนา)

o หัวใจคนเต้นกี่ครั้งในหนึ่งปี? (36 ล้านครั้ง)

o เภสัชภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้มากที่สุดเพราะอะไร? (ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต)

o การรวมชาติยิวได้สำเร็จเป็นงานของขบวนการใด? (ไซออนิสต์)

o เรกยะวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ไอซ์แลนด์)

o หน่วยแสดงความเร็วของเรือและลมเรียกว่าอะไร? (นอต)

o จอห์น คาบอตพบดินแดนแห่งใด? (นิวฟาวด์แลนด์)

o ผู้วางแผนให้ญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ของสหรัฐฯ คือใคร? (นายพลนากามู)

o ศูนย์กลางแห่งการทหารของสหรัฐฯ อยู่ที่ตึกอะไร? (ตึกเพนตากอน)

o ใครริเริ่มเล่นเปตองในประเทศไทย? (นายจันทร์ โพยหาญ)

o ปากีสถานตะวันออกในอดีตคือประเทศใด? (บังกลาเทศ)

o ทางหลวงสายพิเศษสายแรกของไทยที่เรียกว่า "มอเตอร์ เวย์" อยู่ที่ไหน? (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)

o ประธานาธิบดีของสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งกี่ปี? (6 ปี)

o ประเทศใดไม่มีคนเกิด? (วาติกัน เพราะห้ามคนที่แต่งงานอยู่)

o มหาวิทยาลัยสหประชาชาติอยู่ที่ไหน? (กรุงโตเกียว)

o ประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศใด? (อินเดีย)

o โรเบิร์ต อี. เพียรี่ เดินทางไปพบอะไร? (ขั้วโลกเหนือ)

o ในอเมริกาเหนือมีกวางอะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลก? (กวางมูส)

o การเต้นรำฮูลาฮูละ นุ่งกระโปรงทำด้วยฟางเป็นของใคร? (ชาวฮาวาย)

o "Ring of fire" คืออะไร? (เขตที่มีภูเขาไฟมาก)

o เครื่องบินลำเล็ก สามารถขึ้นลงบนผิวน้ำได้เรียกว่าอะไร? (ไฮโดรเพลน)

o หลอดฮาโลเจนคืออะไร? (หลอดไฟหน้ารถยนต์ชนิดใหม่ มีแสงสว่างกว่า คงทนกว่า)

o ต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์อยู่ที่ไหน? (ทะเลสาบวิกตอเรีย ยูกันดา)

o ผู้มีชื่อเสียงสุดยอดของนักมายากลคือใคร? (ฮูดินี)

o มหาวิทยาลัยแห่งใดดีเด่นที่สุดในเอเชีย? (มหาวิทยาลัยโตเกียว)

o ชื่อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที่สุดในโลก? (กรุงเทพฯ)

o คุกแห่งแรกในกรุงเทพฯ สร้างที่ไหน? (คุกวัดโพธิ์ ปัจจุบันคือที่ตั้งกรมการรักษาดินแดน)

o อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีกคืออะไร? ( อ่านว่า โอเมก้า)

o ใครได้ชื่อ "บิดาแห่งกีตาร์"? (แอนดราส ซีโกเวีย นักดนตรีชาวสเปน)

o ผู้บุกรุกจากเอเชียนำทัพถึงทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่ 4-5 คืออะไร? (พวกฮั่นนำโดยแอติลา)

o เรือมาลาพระนครเดินทางไปค้าขายกับโปรตุเกสที่เมืองมาเก๊าในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 2)

o ยุคโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยุคคือยุคอะไร? (ยุคสำริดกับยุคเหล็ก)

o กรณีพิพาทอินโดจีน เป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศใด? (ฝรั่งเศส)

o กลุ่มประเทศเขตการค้าเสรีอาเซียนมีชื่อย่อว่าอะไร? (อาฟต้า AFTA)

o กรุงออตตาวา เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (แคนาดา)

o ภาษาทางราชการของติมอร์ตะวันออกคืออะไร? (โปรตุเกสและเตทัม)

o การแข่งขันฝีมือช่างโอลิมปิกจัดครั้งแรกที่ไหน? (กรุงมาดริด สเปน)

o ประเทศอูเครนแยกตัวจากประเทศใด? (รัสเซีย)

o กฎหมายอินเดียห้ามผู้หญิงแต่งงานก่อนอายุเท่าใด? (18 ปี ผู้ชายก่อน 17 ปี)

o วัดใดในกรุงเทพฯ จัดงานชักพระ? (วัดนางชี)

o การตีลูกกอล์ฟอย่างเบา ๆ เพื่อให้ไหลลงหลุมเรียกการตีเช่นนี้ว่าอะไร? (พัทท์)

o เมืองใหญ่สุดของสหรัฐฯ แต่ไม่ใช่เมืองหลวงคือเมืองอะไร? (นิวยอร์ก)

o ยอดเขาคิลิมันจาโรมีหิมะคลุม ทั้งที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรเพราะอะไร? (ยอดเขาสูง จึงมีหิมะคลุมทั้งปี)

o ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (ป่าสนไทก้า ตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย)

o 300 เชื้อชาติในหมู่เกาะของอินโดนีเซีย กลุ่มเชื้อชาติใดมีมากที่สุด? (ชวา)

o ไพฑูรย์ ธัญญา เขียนหนังสือเล่มใดได้รางวัลซีไรท์? (ก่อกองทราย)

o แม่น้ำไนล์ของอียิปต์มีต้นน้ำอยู่ที่ไหน? (ประเทศอบิสซิเนีย)

o ที่ใดเป็นสนามรบทำให้อังกฤษชนะได้ครอบครองอินเดีย? (หมู่บ้านปลาซซีย์ ในอ่าวเบงกอล)

o นิตยสารท่องเที่ยวฉบับแรกของไทยคือฉบับใด? (อ.ส.ท. ปี 2503)

o จีนเชื่อว่า บ้านอยู่ทางสามแพร่งต้องมีอะไรป้องกัน? (ติดรูปสิงห์คาบดาบ)

o นักปราชญ์ชาวกรีกที่ถือกันว่าเป็นปราชญ์ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกคือใคร? (เปลโต)

o ยุคกรีกโบราณ ทหารของชาติใดแกร่งกล้าการสู้รบ? (สปาร์ต้า)

o หน่วยงานใดของสหประชาชาติดูแลสิ่งแวดล้อมโลก? (ยูเนฟ UNEP)

o "Lone Star State" เรียกรัฐใดของสหรัฐฯ? (เทกซัส เพราะมีดาวดวงเดียวในตราและธงประจำรัฐ)

o ใครตั้งสำนักรับจ้างนักสืบเอกชนเป็นคนแรก? (แอลเลิน พิงเคอร์เทิน ชาวอเมริกัน)

o การอาบน้ำเพื่อทำตนให้บริสุทธิ์เสมอเป็นพิธีกรรมของใคร? (ชาวฮินดู)

o ใช้แสงจากหิ่งห้อยกี่ตัวจึงดูหนังสือได้? (6 ตัว)

o นกอินทรีตัวใดใหญ่และแข็งแรงที่สุดในโลก? (นกอินทรีฮาร์ปี ในอเมริกาใต้)

o เรือดำน้ำใช้กล้องอะไร? (กล้องเพริสโคฟ)

o เม็กซิโก, อุรุกวัย, คิวบา, ชิลี, ฟิลิปปินส์และสเปน ใช้เหรียญหน่วยเงินตราอะไร? (เปโซ)

o คำว่า Dinosorus ใครเป็นคนตั้ง? (เซอร์ริชาร์ด โอเวน)

o เทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก เรียกว่าเทศน์อะไร? (เทศน์มหาชาติ)

o ปีเตอร์มหาราช ผู้สร้างนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นกษัตริย์ของชาติใด? (รัสเซีย)

 

------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

แบบถามตอบความรู้รอบตัว

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 1

? "นีซเซท" คือสภาของประเทศใด? (อิสราเอล)

? สเปนและอิตาลีใช้สัตว์ใดบรรทุกสัมภาระ? (ลา)

? ปลายี่สกเป็นปลาพื้นเมืองของชาติใด? (อินเดีย)

? มหาราชองค์ใดของอินเดียเผยแพร่พุทธศาสนา? (พระเจ้าอโศก)

? สถาปนิกผู้วางผังเมืองฮิโรชิมาที่ย่อยยับด้วยระเบิดปรมาณูให้เป็นเมืองใหม่คือใคร? (มาซาโตะ โอทากะ)

? กลุ่มชนใดต่ำช้าสุดในสังคมฮินดูของอินเดีย? (จัณฑาล)

? ผู้สืบราชสมบัติของอังกฤษต้องนับถือศาสนาคริสต์นิการอะไร? (โปรเตสแตนต์)

? "วันแบซตีลส์" ของฝรั่งเศสสำคัญอย่างไร? (ประชาชนทลายคุกแบซตีลส์ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2332)

? ฝรั่งเศสกับสเปนมีเทือกเขาใดขวางกั้น? (พีรินีส)

? ฟรานซิส คริกด์กับเจมส์ วัตต์สันพบอะไร? (ดีเอ็นเอ)

? แคนาดาใช้ภาษาอะไรเป็นทางการ? (อังกฤษ, ฝรั่งเศส)

? พระสุริยเทพแห่งชาวอียิปต์โบราณคือใคร? (รา)

? ลีฟ อิริกสัน เดินทางพบทวีปอะไร? (อเมริกาเหนือ)

? ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ตอนต้นฤดูหนาวคือลมอะไร? (ลมว่าว)

? สะพานเชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก คือ สะพานใด?( สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ )

? เพลงชาติไทยเกิดขึ้นเมื่อใด?( เพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2483 ผู้ประพันธ์ทำนอง

คือ พระเจนดุริยางค์ และผู้ประพันธ์คำร้อง คือ หลวงสารานุประพันธ์ )

? เพลงกราวกีฬาเกิดขึ้นเมื่อใด? ( เพลงกราวกีฬา ประพันธ์โดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

(นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา))

? วัดใดสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นแห่งแรกของไทย? (วัดเบญจมบพิตร ถนนศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น มีพระอุโบสถ ทำด้วยหินอ่อนที่

เหลือจากการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม )

? ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ครั้งแรกเมื่อใด? (ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้ประดิษฐ์ธงชาติขึ้นใหม่มี 3 สีคือ

สีน้ำเงิน สีขาวและสีแดง และพระราชทานนามว่า "ธงไตรรงค์" ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 )

? พระที่นั่งวิมานเมฆบริเวณด้านหลังของพระที่นั่งอนันตสมาคมกรุงเทพฯ สร้างขึ้นครั้งแรก ณ ที่ใด?

? (พระที่นั่งวิมานเมฆ ทำจากไม้สักทองทั้งหลังเดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ชะลอมา

ตั้งไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2444 ภายในพระที่นั่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 81 ห้อง)

? คนไทยมีนามสกุลครั้งแรกเมื่อใด? (สมัยรัชกาลที่ 6)

? ธนาคารแห่งแรกของไทยคือธนาคารใด? ( แบงค์สยามกัมมาจล (Siam Commercial Co.) ต่อมาได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด" มีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ในสมัยรัชกาลที่ 5 )

? ธนาคารของรัฐแห่งแรกคือธนาคารใด?(ธนาคารออมสิน ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2456 ในรัชกาลที่ 6 )

? การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด?( ในรัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ณ ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473)

? ประเทศไทยเริ่มมีเหรียญกษาปณ์ใช้ครั้งแรกเมื่อใด?( สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2403 )

? ธนบัตรไทยเริ่มมีใช้ครั้งแรกเมื่อใด? ( สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2445 )

? การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา) ของไทยเริ่มมีครั้งแรกเมื่อใด? ( สมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2464)

? ถนนสายแรกของไทยที่สร้างตามแบบยุโรปคือถนนสายใด? ( ถนนเจริญกรุง )

? ทางรถไฟสายแรกทองไทยคือสายใด? (สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เริ่มสร้างใน พ.ศ. 2433

ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เริ่มเปิดเดินรถเส้นทางระยะแรก กรุงเทพฯ - อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2439 )

? มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นเมื่อใด? (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

? โรงเรียนหลวงแห่งแรกที่ตั้งขึ้นตามแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นเมื่อใด?( โรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวัง

หรือโรงเรียนหนังสือไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2414 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 )

? โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรสามัญชนแห่งแรกคือโรงเรียนใด?(โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรสามัญชน

แห่งแรกคือโรงเรียนใด?)

? โรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลใด? (โรงพยาบาลศิริราช ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น)

? ประเทศไทยเริ่มใช้ พ.ศ. หรือพุทธศักราชครั้งแรกเมื่อใด?( สมัยรัชกาลที่ 6 )

? ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจาก "สยาม" มาเป็น "ไทย" เมื่อใด? ( ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ตามนโยบาย

ของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

? ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคม ตามแบบอย่างสากลเมื่อใด? ( พ.ศ. 2484 รัฐบาล

จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

? กิจการรถแท๊กซี่เริ่มมีใช้บริการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด? ( พ.ศ. 2466 โดยผู้ริเริ่มกิจการคือ

พลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) )

? โรงภาพยนตร์แห่งแรกของไทยคือโรงภาพยนตร์ใด? (โรงภาพยนตร์ศรีอยุธยา )

? คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลแมกไซไซคือใคร? (ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ได้รับรางวัล

แมกไซไซ จากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2504 สาขาบริการสาธารณะ)

? คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล "กวีซีไรท์" (SEA Writes) คือใคร? (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ )

? คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง "ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ" คือใคร? ( พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์

เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ )

? คนไทยคนแรกที่ได้เป็นแชมป์โลกมวยสากลอาชีพคือใคร? ( โผน กิ่งเพชร )

? ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร? ( นางจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าฯ นครนายก พ.ศ. 2535)

? ผู้พิพากษาหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร? (นางชลอจิตร จิตตะรุทธะ)

? สถานที่แห่งใดของลาวมีไหโบราณฝังอยู่มาก? (ทุ่งไหหิน)

? จังหวัดใดได้ชื่อเป็นเมืองของทหาร? (ลพบุรี)

? ทวีปที่เป็นน้ำแข็งชั่วนาตาปีคือทวีปอะไร? (แอนตาร์กติกา)

? ชาติใดคิดกระดาษ, เข็มทิศ, ดินปืน และการพิมพ์? (จีน)

? รถยนต์ที่เรียกว่า "ลูมูซีน" คือรถอย่างไร? (รถเก๋งคันใหญ่ มีกระจกกั้นด้านหลังคนขับ)

? ลูกโป่งสวรรค์อัดก๊าซอะไร? (ไฮโดรเจน)

? อเล็กซานเดอร์ เฟลมิงพบตัวยาอะไร? (เพนนิซิลิน)

? เมืองหลวงใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้คือแห่งใด? (บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา)

? ใครเป็นต้นตำรับขุดคลองลัดคนสำคัญ? (เฟอร์ดินันด์ เดอ เลสเสปซ์ ขุดคลองสุเอซและปานามา)

? ประติมากรสร้างรูปเทพีเสรีภาพคือใคร? (เฟรเดอริก ออกุสต์ บาร์โทลดี)

? พระเครื่องกรุทุ่งเศรษฐี เป็นพระเครื่องของจังหวัดใด? (กำแพงเพชร)

? "ไดเอ็ต" เป็นรัฐสภาของประเทศใด? (ญี่ปุ่น)

? ไทยมีฝั่งทะเลยาวกี่ไมล์? (3,150 ไมล์ทะเลประมาณ 2,775 กิโลเมตร)

? นครกัวลาลัมปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซียอยู่ในมลรัฐอะไร? (สลังงอ)

? "ประเทศเส้นศูนย์สูตร" คือประเทศใด? (เอกวาดอร์ เพราะเส้นศูนย์สูตรตัดผ่านพอดี)

? บ่อน้ำโบราณที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ของปราจีนบุรีชื่ออะไร? (โบราณสถานอ่างศิลา)

? โสเครตีส, เปลโต และอริสโตเติล เป็นนักปรัชญาชาวอะไร? (กรีก)

? ทำไมห้ามกรีดยางช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์? (เข้าฤดูยางพาราผลัดใบ)

? ช่องแคบอะไรคั่นอินเดียกับศรีลังกา? (ช่องแคบปาลก)

? มาคัส แซมมวล ตั้งบริษัทน้ำมันอะไร? (เชลล์)

? ลิเบียถูกใครปกครองก่อนได้รับอิสรภาพในปี 2494? (อิตาลี)

? ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในเอเชียอยู่ที่ไหน? (ทุ่งหญ้าสเตปป์ ในรัสเซีย-จีน)

? คาร์ล สคีล ชาวสวีเดน พบอะไร? (คลอรีน)

? ตาชั่งจีน, กรรไกร, ชะแลงงัดตะปู เป็นเครื่องมือใช้หลักในเครื่องกลใด? (คาน)

? เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วันทุก ๆ กี่ปี? (4 ปี)

? น้ำปลาที่มีคุณภาพดีที่สุดทำจากปลาอะไร? (ปลาไส้ตัน)

? ขนุนกับจำปาดะ ต่างกันอย่างไร? (จำปาดะเล็กกว่าเนื้อนิ่มและหวานกว่าขนุน)

? เวลาของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง? (2 ชั่วโมง)

? บิดาแห่งซิมโฟนีคือใคร? (โจเซฟ ไฮเดิ้น เขาสร้างเพลงซิมโฟนีถึง 104 ชิ้น)

? ดมทินเนอร์มีอันตรายต่อส่วนไหนของร่างกาย? (หลอดลม ปอดและสมอง)

? ขนมกระยาสารท เป็นงานบุญในเทศกาลสารทไทยเดือนไหน? (เดือนสิบ โดยนับทางจันทรคติ)

? หน่อไม้รสชาติดี เป็นหน่อไม้ได้จากไผ่อะไร? (ไผ่ตง)

? แหล่งประมงทางทะเลของไทยทำกันที่ไหน? (อ่าวไทยและทะเลอันดามัน)

? นกประจำชาติของไทยคือนกอะไร? (นกไก่ฟ้าพญาลอ)

? สหรัฐฯซื้อรัฐฟลอริดาจากประเทศใด? (สเปน)

? "พรินซ์ ออฟ เวลส์" เป็นตำแหน่งอะไร? (มกุฎราชกุมารแห่งประเทศอังกฤษ)

? คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรียพบอะไร? (เลือดมนุษย์มี 4 หมู่)

? ประเทศใดนำกาแฟมาปลูกในเวียดนาม? (ฝรั่งเศส เมื่อครั้งเวียดนามเป็นอาณานิคม)

? ชนชาติใดเป็นชาติแรกที่ใช้นกอินทรีเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของกษัตริย์? (ชาวอีทรัสแคน)

? คลองขุดแห่งแรกของไทยคือคลองอะไร? (คลองบางขุนเทียน สมัยรัชกาลที่ 4)

? ประเทศใดมีหวายมากที่สุด? (อินโดนีเซีย)

? เชือกกล้วยที่เหนียวสุดทำจากต้นกล้วยอะไร? (กล้วยตานี)

? มรดกโลกแห่งแรกของโลกคือแห่งใด? (อุทยานแห่งชาติเยลโล สโตน)

? ต้นเรดวูด ไม้ต้นที่สูงที่สุดถึง 360 ฟุต มีมากในประเทศใด? (สหรัฐฯ)

? สถานที่ร้อนที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (ทะเลทรายสะฮารา)

? แหล่งน้ำจืดใหญ่ของไทย 3 แห่งมีแห่งใด? (บึงบอระเพ็ด(ใหญ่ที่สุด), กว๊านพะเยา, และหนองหาน)

? สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เก่าแก่สุดของกรุงลอนดอนคือแห่งใด? (ลอนดอนบริดจ์)

? ระเบิดปรมาณูทดลองครั้งแรกที่ไหน? (ทะเลทรายลามอส รัฐนิวเม็กซิโก)

? พระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของเวียดนามคือใคร? (จักรพรรดิเบาได๋)

? ไทยมีกฎหมายคนเข้าเมืองที่เรียกว่า "คนต่างด้าว" ในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

? ส่วนของสารขนาดเล็ดที่สุดไม่สามารถแยกได้อีกด้วยวิธีเคมีเรียกว่าอะไร? (ปรมาณู)

? ใครเป็นสตรีคนแรกที่เดินทางสู่อวกาศ? (วาแลนตินา เทอเรสโควา ชาวรัสเซีย)

? วิลลิส แคเรียร์ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันคิดอะไร? (เครื่องปรับอากาศ)

? ภูเขาลูกใดสูงสุดในอาเซียน? (คินาบลู มาเลเซีย)

? เมืองใดในเยอรมนีเป็นที่ประชุมครั้งสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่ 2ระหว่างสหรัฐฯ,รัสเซียและอังกฤษ?

(ปอตสดัม ใกล้กรุงเบอร์ลิน)

? อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยคือป่าแห่งใด? (ป่าภูกระดึง)

? งานเทศกาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่สุดของนครศรีธรรมราชคืออะไร? (งานเดือนสิบ)

? ใครริเริ่มจัดแข่งขันฟุตบอลโลก? (จูลส์ ริเมท์)

? โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน? (โรงเรียนจุฬาภรณ์ ปทุมธานี)

? น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (โรดีเซีย ทวีปแอฟริกา)

? ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่คิดค้นทำเฮโรอีน? (เยอรมนี)

? ผู้นำรถเมล์เข้ามาบริการเป็นครั้งแรกในเมืองไทยคือใคร?(พระยาภักดีนรเศรษฐ หรือ นายเลิศ เศรษฐบุตร เส้นทางรถเมล์ที่วิ่งเป็นสายแรก คือ สะพานยศเส - ประตูน้ำ ปทุมวัน )

? พระมหากษัตริย์ที่เสด็จประพาสยุโรปเป็นพระองค์แรกคือพระองค์ใด?( พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง ใน พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2450)

? นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทยคือใคร?(ขุนปฎิภาค พิมพ์ลิขิต หรือ เปล่ง ไตรปิ่น)

? นักพากษ์ภาพยนตร์คนแรกของไทยคือใคร?( ทิดเขียว หรือ นายสิน สีบุญเรือง)

? คนไทยคนแรกผู้ตั้งโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของเมืองไทยคือใคร?( นายบุญรอด ภิรมย์ภักดี เจ้าของ

บริษัท บุญรอด บริเวอรี จำกัด)

? คนไทยคนแรกที่ตั้งกิจการโรงรับจำนำขึ้นในเมืองไทยคือใคร?(นายเล็ก โทณวณิก ชื่อโรงรับจำนำ "ฮั้วเสง" ถนนพาหุรัด)

? ผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกคือใคร?(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)

? ผู้จัดตั้งค่ายทหารตามแบบยุโรปเป็นคนแรกคือท่านผู้ใด?( เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ)

? อธิบดีหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร?( คุณหญิงอัมพร มีศุข อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)

? จอมพลคนแรกของเมืองไทยคือท่านผู้ใด?( จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธวงษ์วรเดช)

? นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยคือใคร? ( นางสาวกันยา เทียนสว่าง)

? นักหนังสือพิมพ์หญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร?( คุณอนงค์ เมษประสาท)

? ผู้ริเริ่มใช้กระแสไฟฟ้าเป็นคนแรกของประเทศไทยคือท่านผู้ใด?( จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี หรือ เจิม แสงชูโต)

? ผู้ประดิษฐ์รถสามล้อขึ้นใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรกคือใคร?( นายเลื่อน พงษ์โสภณ)

? คนไทยที่ประดิษฐ์เครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยที่ใช้ในกิจการสื่อสารโทรเลขเป็นเครื่องแรกคือใคร?( นายสมาน บุญยรัตพันธุ์ นายช่างกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ค้นคิดเครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยเป็นผลสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในรัชกาลปัจจุบัน)

? นางสาวไทยคนแรกที่ชนะการประกวดและได้ครองตำแหน่งนางงามจักรวาลเป็นคนแรกคือใคร?( นางสาวอาภัสรา หงสกุล พ.ศ. 2509)

? พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใคร?( พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4)

? พระบิดาแห่งการทูตไทยคือใคร?( สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ)

? พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือใคร?( สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)

? พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคือใคร?( สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

หรือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์)

? พระบิดาแห่งการรถไฟไทยคือใคร?( พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)

? พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยคือใคร?( พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

? พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือใคร?( พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

? ตั้งกงสุลครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นของชาติใด? (โปรตุเกส)

? เอดูอาร์ด มิชลิน ประดิษฐ์อะไร? (ยางรถยนต์แบบสูบลมและถอดได้)

? ทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้ ต้องมีอายุเท่าไร? (70 ปีขึ้นไป)

? กีฬาอะไรนิยมเล่นกันในอินเดีย? (คริกเกต)

? ใครเป็นชาวเอเชียคนแรกได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์? (อมาตยา เซ็น ชาวอินเดีย)

? เมืองหลวงของยูโกสลาเวียคือเมืองใด? (เบลเกรด)

? บูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ฮังการี)

? กษัตริย์องค์สุดท้ายของอิตาลีคือใคร? (พระเจ้าอัมเบอร์โตที่ 2)

? อะไรในหัวหอมทำให้คนน้ำตาไหล? (น้ำมันระเหย ชื่อแอลลิส ซัลไฟด์)

? เหตุใดหลอดไฟฟ้า เมื่อตกจึงระเบิด? (เพราะภายในเป็นสูญญากาศ)

? ผู้พิชิตจักรพรรดินโปเลียนที่วอเตอร์ลูคือใคร? (เวลลิงตัน)

? ปรมาจารย์เรื่องสั้นสมัยใหม่คือใคร? (อันตัน เชคอฟ)

? ราชาเพลงร็อคในอดีตคือใคร? (เอลวิส เพรสลีย์)

? ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งถึง 4 สมัยคนเดียวคือใคร? (แฟรงกลิน รูสเวลท์)

? พิพิธภัณฑ์อิสราเอลเก็บสิ่งสำคัญอะไรของไอน์สไตน์? (บันทึกทฤษฎีสัมพันธภาพ)

? สหภาพยุโรปมีสมาชิกกี่ประเทศ? (15 ประเทศ)

? การประกันสังคมมีใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด? (สหรัฐฯ)

? ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? (เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิด อยู่ใน

สหรัฐเกิน 14 ปี อายุครบ 35 ปีบริบูรณ์)

? ใครคิดไทม์ แคปซูล? (ดร. ทอร์นเวล จาคอป)

? ดาวดวงใดเมื่อส่องกล้องดูมีรูปเป็นจานรอบ? (ดาวเสาร์)

? ใช้ไม้อะไรทำเสาเรือนบ้าน? (ไม้เต็งรัง เป็นไม้ป่าเนื้อแข็ง มีแก่นมาก)

? นักบินอวกาศอายุมากที่สุดที่เดินทางท่องอวกาศคือใคร? (จอห์น เกลน)

? ISBN คืออะไร? (เลขประจำหนังสือสากล International Standard Book Number)

? ซูปเปอร์โบลว์ คือการแข่งขันกีฬาอะไร? (อเมริกันฟุตบอล)

? นักฟุตบอลอังกฤษโดนใบเหลืองกี่ใบถึงพักหนึ่งนัด? (5 ใบ)

? ใครเป็นลูกเสือไทยคนแรก? (นายชัช บุนนาค)

? ทำไมเสือดาวจึงเป็นเสือที่มีชีวิตรอดได้มากกว่าเสืออื่น? (มันหากินได้หลากหลาย)

? ลิงตัวใดช่วยเกษตรกรเก็บพืชผล? (ลิงกัง)

 

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 2

1.เงินตอบแทนความชอบให้แก่ทหารออกประจำการคืออะไร? (เบี้ยหวัด)

2.หน่วยนับกระดาษเรียกว่าอะไร? (รีม)

3.กระดาษ 1 รีมมีทั้งหมดกี่แผ่น? (480แผ่น)

4.คำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สิ่งที่เป็นแก่นพระพุทธธรรมคืออะไร? (อริยสัจ 4)

5. "ฐานันดรที่ 4" เรียกคนในอาชีพใด? (นักหนังสือพิมพ์)

6.ดอกกระถินเทศ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร? (ดอกคำใต้)

7.อาวุธพกประจำตัวของชาวใต้ในอดีตคืออะไร? (กริช)

8.ไวรัส บี. เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคอะไร? (ตับอักเสบ)

9.ภาคใต้ของไทยใช้สัตว์ใดลากเกวียน? (ควาย)

10.ม้าลายมีลายสีอะไร? (ลายสีขาว)

11.ม้าเมื่อมันโกรธ จะแสดงอาการอย่างไร? (หูจะลู่ไปข้างหลัง)

12.พ่อไก่อูกับแม่ไก่แจ้ผสมกันออกลูกเป็นไก่อะไร? (ไก่พันทาง)

13.คนโบราณเรียกพี่สาวคนโตว่าอะไร? (เอื้อย พี่สาวคนรองว่าอี่)

14.เลือกควายดีดูอย่างไร? (มีกีบเอียง จมูกบาน หลังตรง โครงใหญ่)

15.. "โพคาฮอนตัส" คือใคร? (เจ้าหญิงอินเดียนแดงซึ่งพบรักกับกัปตันจอห์นสมิธ จนเป็นตำนาน)

16.ดินแดนแห่งใดได้ชื่อเป็นดินแดนแห่งการปฏิวัติ? (อเมริกาใต้)

17.โรคเมราโดมา คือโรคอะไร? (อาบแดดเกินขนาด)

18.นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ให้เอกราชแก่อินเดียปี 2490 คือใคร? (คลีเมนต์ แอตลี)

19."วังหน้า" คือวังของใคร? (วังที่ประทับของพระมหาอุปราชา)

20.ทะเลสาบน้ำจืดที่งดงามของเชียงใหม่ชื่ออะไร? (อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า)

21.สงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามอะไร? (ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับพันธมิตร ส่งทหารยึดประเทศต่าง ๆ

ในเอเชียช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)

22.ยาสลบทำจากอะไร? (คลอโรฟอร์ม)

23.อาหารกระป๋องที่สมบูรณ์ เก็บไว้ได้นานเท่าไร? (1 ปี)

24.ตำแหน่ง "เชฟ" (Shef) คืออะไร? (หัวหน้าพ่อครัว)

25.อเมริกันฟุตบอลมีผู้เล่นทีมละกี่คน? (11 คน ใครทำแต้มมากกว่าเป็นผู้ชนะ)

26.ในทางเคมี สารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเลือดมนุษย์ที่สุดคืออะไร? (น้ำทะเล)

27.อันตน ฟัน เลเวนฮุก ชาวฮอลันดาพบอะไร? (จุลชีวัน)

28.บุษราคัม เป็นพลอยสีอะไร? (สีเหลือง)

29."พระราชพิธีสิบสองเดือน" เป็นพระราชนิพนธ์ของใคร? (รัชกาลที่ 5)

30.หน่วยเงินตราของอังกฤษเรียกว่าอะไร? (ปอนด์)

31.กลิ่นเมนทอลในยาสีฟันทำจากอะไร? (ใบสะระแหน่)

32.มหาหิงคุ์ ยาไทยทาแก้ปวดท้องทำจากอะไร? (ยางไม้ชนิดหนึ่ง)

33.เห็ดราซึ่งเกิดจากการหมัก ดอง หรือบูด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร? (ยีสต์)

34.ผู้ปกครองสิงคโปร์ในอดีตคือใคร? (อังกฤษ)

35.บั้งไฟดีที่สุดเป็นของจังหวัดใด? (ยโสธร)

36. "พระราชินีแห่งพรหมจรรย์" เป็นสมญานามของใคร? (พระนางอลิซาเบธที่ 1)

37.เกาะใดเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปออสเตรเลีย? (เกาะแทสมาเนีย)

38."เมืองปริผาวา" ของอินเดียในอดีต คือเมืองใดในปัจจุบัน? (เมืองกบิลพัสดุ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า)

39.ผลิตภัณฑ์สบู่ใช้น้ำมันอะไรในการผลิต? (น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าว)

40.ผงครามที่ใช้ย้อมผ้าทำจากอะไร? (ต้นคราม)

41.แหล่งกำเนิดสุนัขไทยหลังอานอยู่ที่ไหน? (ตราด)

42.คติชาวบ้านเชื่อว่าปลาตัวใดจะช่วยคนเมื่อเรือแตก? (ปลาโลมา)

43.ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร? (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)

44."มอลลา โฮลิก" เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่เป็นโรคอะไร? (ชอบเดินช้อปปิ้งในศูนย์การค้า)

45.คนไทยรู้จักปลาทูน่าอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร? (ปลาโอ)

46.พระสุนทรโวหาร (ภู่) เกิดในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 1)

47.ไทยเรียกลมชนิดหนึ่งว่า "ลมงวงช้าง" คือลมอะไรในอเมริกา? (ทอร์นาโด)

48."โพไซดอน" เป็นเทพยเจ้าแห่งทะเลของใคร? (ชาวกรีก)

49.การฉีดทูเบอร์คูลินเข้าที่ท้องแขนเพื่อทดสอบโรคอะไร? (วัณโรค ถ้าเป็นโรคจะมีตุ่มสีแดงที่จุดฉีด)

50.เจ.เอ็ม.แบร์รี่ เขียนหนังสือเรื่องอะไร? (ปีเตอร์แพน)

51."ดินแดนแห่งกระต่าย" เป็นชื่อเรียกประเทศใด? (สเปน)

52.ใครแต่งเพลง "ออลด์ แลง ไซน์"? (โรเบิร์ต เบิร์นส)

53."เซมเปิล วัคซีน" คือวัคซีนป้องกันโรคอะไร? (พิษสุนัขบ้า)

54.ประเทศยูกันดาอยู่ในทวีปอะไร? (ทวีปแอฟริกา)

55. เห็ดชนิดเดียวที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติคือเห็ดอะไร? (เห็ดโคน)

56.สารโมโนโซเดียม แอลกลูตาเมท รู้จักอีกนามหนึ่งคืออะไร? (ผงชูรส)

57.นกตัวใดเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา? (นกอินทรีหัวขาว)

58.ยาฆ่าแมลงหลายชนิด เช่น ดีดีที มีธาตุอะไรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ? (คลอรีน)

59.บ้านท่าจีนในอดีตคือจังหวัดอะไร? (สมุทรสาคร)

60.โรคอัลไซเมอร์ ทำให้ร่างกายส่วนไหนผิดปกติ? (สมองเสื่อม)

61. เมืองใดของศรีลังกาได้ชื่อ "เมืองแห่งเพชรพลอย"? (รัตนปุระ)

62.เทศกาลหิมะ "สโนว์ เฟสติวัล" จัดทุกปีในเมืองใด? (ซับโปโร เกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น)

63. ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ได้รับการยกย่องอย่างไร? (บิดาแห่งจิตวิทยาสมัยใหม่)

64.วิกตอเรีย เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษแห่งใดของจีน? (ฮ่องกง)

65.ปราชญ์จีน "จ้งหนี แซ่ขง" คือใคร? (ขงจื้อ)

66.เราเรียกใครว่า "ไต้ก๋ง"? (นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา)

67.ชาวสิงหลและทมิฬ เป็นคนของประเทศใด? (ศรีลังกา)

68.สเปนหมดอำนาจทางทะเลเพราะแพ้สงครามใคร? (เรือสเปน 130 ลำพ่ายแพ้อังกฤษ)

69.นักบุญองค์ใดเผยแพร่พระคริสต์ธรรมคาทอลิกในเอเชีย? (ซาเวียร์)

70.อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ใช้ข้าวอะไร? (ข้าวบาร์เลย์, ข้าวมอลท์)

71.ป่าสักทองผืนสุดท้ายของไทยอยู่ที่ไหน? (อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่)

72.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทางภาคใต้มีชื่อเรียกอะไร? (ปอเนาะ)

73. "เซาท์ แปซิฟิก" เป็นชื่อเรียกเกาะแห่งใด? (เกาะโพลีนีเซีย)

74.เมืองใดในเอเชียตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่โคลัมบัส? (โคลอมโบ เมืองหลวงของศรีลังกา)

75.กระดาษสาทำจากต้นอะไร? (ต้นสา หรือปอสา)

76.ใครปลดปล่อยยิวจากการเป็นทาสของอียิปต์โบราณ?(โมเสส)

77.นครหลวงของทิเบตชื่ออะไร? (ลาซา)

78.เพลง "อินเตอร์เนชั่นแนล" ร้องกันในหมู่เหล่าใด? (ชาวมาร์กซิสม์)

79.สถานที่ประชุมทำศาสนกิจของชาวมุสลิมเรียกอะไร? (สุเหร่า หรือมัสยิด)

80.ลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปลายฤดูฝนคือลมอะไร? (ลมสลาตัน)

81.กลุ่มประเทศอักษะในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีประเทศใด? (เยอรมนี, อิตาลี และญี่ปุ่น)

82.อังกะลุง เป็นเครื่องดนตรีของชาติใด? (ชวา)

83.ตัวยา AZT และ DDI ใช้รักษาโรคอะไร? (เอดส์)

84.ในอังกฤษมีพรรคการเมืองกี่พรรค? (2 พรรค อนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน)

85.หนังสือ ไมน์ แคมฟ์ "การต่อสู้ของข้าพเจ้า" เป็นของใคร? (ฮิตเลอร์)

86.เมืองใดในยูโกสลาเวียเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1? (ซาราเจโว)

87.ใครเขียนเรื่อง "ไอแวนโฮ" และ "ร็อบ รอย"? (เซอร์ วอลเตอร์ สกอต)

88.คำไทย "เบอร์" หมายเลขลำดับ มาจากคำอังกฤษว่าอะไร? (นัมเบอร์ number)

89.สถาบันเฝ้าระวังภัยโลกตั้งอยู่ที่ไหน? (กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)

90.พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1,2,3 และ 4 อยู่ในวัดใด? (วัดพระเชตุพนฯ)

91.มดที่ทำงานง่วนอยู่ทั้งวัน เป็นมดตัวผู้หรือตัวเมีย? (ตัวเมีย)

92.สะพานโกลด์เด้นเกท เป็นสะพานแขวนที่มีชื่อเสียงของที่ใด? (ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ)

93."บันดาร์ เสรี เบกาวัน" เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (บรูไน)

94.ทหารเรือไทยยกย่องเรือลำใดว่าเป็นเรือครู? (เรือรบแม่กลอง)

95.ทองคำแท้มีกี่กะรัต? (24 กะรัต)

96.รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิเรียกว่าอะไร? (เตว็ดหรือเจว็ด)

97.การประชุมเอเปค (APEC) เป็นความริเริ่มของชาติไหน? (ออสเตรเลีย)

98.กวางเรนเดียร์ถูกใช้งานลากล้อเลื่อนในที่ใด? (ยุโรปเหนือ)

99.เสือกับสิงโตผสมกันออกลูกเรียกอะไร? (ไลเกอร์ liger)

100. รางวัลพูลิตเซอร์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ใคร? (โจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกัน)

101.เลขของโรมัน M เท่ากับจำนวนเลขอะไร? (1,000)

102.ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีมากที่สุดในประเทศไหน? (บราซิล)

103.ที่เรียกว่า "อินเดียน อิ้งค์" เป็นหมึกจากประเทศใด? (จีน)

104.นิจศีล ศีลที่ควรรักษาเป็นนิจได้แก่ศีลอะไร? (ศีล 5)

105."แม่น้ำแห่งหญ้า" เป็นชื่อเรียกสถานที่แห่งใด? (บึงเอเวอร์ เกลด รัฐฟลอริดา)

106. อินเดียและปากีสถานแย่งกรรมสิทธิ์ในดินแดนแห่งใด? (แคชเมียร์)

107.รางวัลเอ็มมี มอบให้แก่ผู้สร้างงานอะไร? (นักแสดงทางโทรทัศน์)

108.ทั่วโลกมีโลหปราสาทอยู่กี่แห่ง?(3 แห่ง อินเดีย ศรีลังกา และไทย)

109.ที่แห่งใดได้ชื่อ "โบสถ์แห่งจักรภพอังกฤษ"? (วิหารเวสต์มินเตอร์)

110.นักแต่งเทพนิยายอันลือชื่อของเดนมาร์กคือใคร? (ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน)

111.รางวัลผลงานดนตรียอดเยี่ยมของนักร้องอเมริกันคืออะไร?(แกรมมี)

112.นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานคือใคร? (นางเบนาซีร์ บุตโต)

113.นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานคือใคร? (นางเบนาซีร์ บุตโต)

114.จักรวรรดิอังกฤษรุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจทางเรือในสมัยของใคร? (พระนางเจ้าวิกตอเรีย)

115.นักรบไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวียมีความสามารถอะไร? (การเดินเรือ ต่อเรือ การรบใช้ดาบและขวาน)

116.นักมวยไทยมีศักดิ์ศรีขึ้นชก มักได้อยู่มุมใด? (มุมแดง)

117.ต้นแม่น้ำแยงซีเกียงอยู่ที่ไหน? (ที่ราบสูงทิเบต)

118.กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขตั้งขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 5)

119.ใครเป็นหัวหน้าเสรีไทยในเมืองไทย? (นายปรีดี พนมยงค์)

120.คัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ เรียกว่าอะไร? (ปาติโมกข์)

130.ผู้คนในแอนดีสใช้สัตว์ตัวใดบรรทุกสิ่งของ? (ลามา)

131.เครื่องสังคโลกเป็นศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในสมัยใด? (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

132.ขบวนเรือพยุหยาตราชลมารคเป็นพระราชพิธีอะไร? (ทอดพระกฐิน)

133.พระอุโบสถหินอ่อนที่สวยงามอยู่ในวัดแห่งใด? (วัดเบญจมบพิตรฯ)

134.หม้อสูบยาของชาวอาหรับเรียกว่าอะไร? (มอระกู่)

135.ฮินดูมีกี่วรรณะ? (4 วรรณะ พราหมณ์, กษัตริย์, แพศย์และศูทร)

136.วันประสูติของพระพุทธเจ้าคือวัดใด? (วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)

137.เด็กชายเงาะคนัง เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์พระองค์ใด? (รัชกาลที่ 5)

138.พิธีมอบรางวัลออสการ์จัดขึ้นที่ไหน? (ลอสแองเจลิส มิวสิก เซ็นเตอร์)

139.เซอร์ เฟรเดอริก แบ๊นติง แพทย์ชาวแคนาดาพบอะไร? (อินซูลิน แก้โรคเบาหวาน)

140.โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดสารอาหารอะไร? (เหล็ก)

141.โรคปากนกกะจอกเกิดจากการขาดสารอาหารอะไร? (วิตามินบี2)

142.พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อพระชนมายุเท่าใด? (80 พรรษา)

143.ภาษาทางการบิน เขียนอักษรย่อของประเทศไทยอย่างไร?(TH)

144. "ไอเอสเอส 9000" คืออะไร? (ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร)

145.ไวน์ของรัฐใดในสหรัฐฯถือว่าดีที่สุด? (แคลิฟอร์เนีย)

146.ช้างนอนอย่างไร? (ยืนหลับแบบ 3 ขา ใช้ข้างหนึ่งเขย่งไว้)

147."บูลิเมีย" คือชื่อเรียกอะไร? (คนกินอย่างไม่ยั้ง กลัวอ้วนจึงใช้วิธีอาเจียน ใช้ยาระบาย)

148.ภูเขาไซนายมีความสำคัญต่อชาวยิวอย่างไร? (เป็นที่โมเสสได้รับพระราชบัญญัติจากพระเจ้า)

149.ผู้ประกาศอิสรภาพให้เวเนซุเอลาในศตวรรษที่ 19 คือใคร? (ซีโมน โบลิวาร์)

150.สาธารณรัฐเวเนซุเอลาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไร? (สาธารณรัฐโบลิวาเรียแห่งเวเนซุเอลา)

151. สวนรอบพระราชวังแวร์ซายส์ใครออกแบบ? (อังเดร เลอ โนทร์)

152. อาหารซุปรังนกได้จากรังของนกอะไร? (นกนางแอ่น)

153. รถประจำตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่ารถอะไร? (รถประเทียบ)

154. ผู้ก่อตั้งประเทศปากีสถานคือใคร? (โมฮัมหมัด อาลี จินนาห์)

155. ใครได้ชื่อ "บิดาแห่งทัพเรือไทย"? (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

156. ไทยเลี้ยงความปลักเพื่อบริโภคเนื้อ อินเดียเลี้ยงควายน้ำไว้ทำไม? (บริโภคนม)

157. การทำฝนหลวงเป็นของหน่วยงานใด? (สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร)

158. วิลเบอร์และออร์วิล ไรท์ พี่น้องชาวอเมริกันสร้างอะไร? (เครื่องร่อน-เครื่องบิน)

159. ผู้รวบรวมดินแดนบนผืนทะเลทรายเป็นอาณาจักรซาอุดีอาระเบียคือใคร? (อับดุลลาซิส)

160. กราบเบญจางคประดิษฐ์กราบอย่างไร? (ให้อวัยวะทั้ง 5 เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหน้าผากจดลงกับพื้น)

161. "ปูมะพร้าว" ปูเสฉวนที่ใหญ่ที่สุดเป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศใด? (ประเทศเซเซส์ หมู่เกาะมหาสมุทร

อินเดียตะวันตก)

162. จีนแพ้สงครามใดเป็นครั้งแรกให้กับมหาอำนาจตะวันตก? (สงครามฝิ่น)

163. สิ่งใดที่ควรปฏิบัติเมื่อจะต้องกินยาแอสไพริน? (กินหลังอาหาร)

164. รัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทยมีใครเป็นหัวหน้า? (พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา)

165. ผู้เข้าสงเคราะห์คนชราทั้งหญิงชายต้องมีอายุเท่าไร? (ชาย 65 หญิง 60 ขึ้นไป)

166. ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์? (พลูโต)

167. แม่น้ำโพโทแม็กไหลผ่านเมืองหลวงใด? (กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)

168. เคจีบี. เป็นหน่วยสืบราชการลับของประเทศใด? (รัสเซีย)

169. เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชชเนียคืออะไร? (กรุงกรอซนีย์)

170. พื้นที่ปลูกกล้วยไม้มีมากที่จังหวัดใด? (กรุงเทพฯ, สมุทรสาคร, นครปฐม)

171. พระราชบัญญัติประถมศึกษาทุกคนต้องจบ ป. 4 มีขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

172. ด้านหลังของกระจกส่องหน้าใช้อะไรเคลือบ? (ปรอท)

173. "พระรอด" เป็นชื่อพระเครื่องของจังหวัดใด? (ลำพูน)

174. ฟ้อนนางนก ฟ้อนนกยูง เป็นของชนชาติใดในแม่ฮ่องสอน? (ไทยใหญ่)

175. ราชวงศ์ใดของจีน เป็นสมัยที่ศิลปวิทยารุ่งเรืองที่สุด? (ราชวงศ์หมิง)

176. ฟุตบอลโลกหญิงแข่งครั้งแรกที่ไหน? (จีน ปี 2534)

177. นายกรัฐมนตรีคนใดของสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งนานถึง 31 ปี? (ลีกวนยิว)

178. ผสมฟลูออรีนลงในน้ำดื่มเล็กน้อย เพื่อป้องกันอะไร? (ฟันผุ)

179. ตุรกีกับกรีซไม่ลงรอยกันเพราะอะไร? (พิพาทเรื่องเกาะร้างในน่านน้ำทะเลเอเจียน)

180. นายพลอเมริกันผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองคือใคร? (นายพลโรเบิร์ต อี.ลี)

181. คนไทยเริ่มปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 6)

182. รัฐบุรุษคนใดของอังกฤษเขียนเรื่อง "ยูโธเปีย"? (ธอมัส มอร์)

183. ชาวติมอร์คนใดได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ? (โจเซ รามอส ฮอร์ตา)

184. น้ำที่ดื่มเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าอะไร? (น้ำพระพิพัฒน์สัตยา)

185. กีฬาแห่งชาติจัดแข่งกี่ปีต่อครั้ง? (2 ปี)

186. ร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้น? (206 ชิ้น)

187. สนามบินดอนเมืองมีเครื่องบินขึ้นลงวันละประมาณกี่เครื่อง? (350 กว่าเครื่อง)

188. เครื่องบินโดยสารลำใดเล็กที่สุดในโลก? (โบอิ้ง 717)

189. เกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือเกาะใด? (เกาะนิปปอน)

190. เกาะสุดท้ายของญี่ปุ่นที่สหรัฐฯ โจมตี ก่อนญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 คือเกาะอะไร? (โอกินาวา)

191. ที่เรียกว่าถลุงแร่ทำอย่างไร? (ใช้ความร้อนสุมสินแร่เพื่อไล่ขี้แร่ออก เอาไว้แต่เนื้อโลหะ)

192. ชายที่เป็นต้นตระกูลเรียกว่าอะไร? (บรรพบุรุษ ผู้หญิงเรียกบรรพสตรี)

193. คนจีนเรียกปลาหลี่ฮื้อ คนไทยเรียกปลาอะไร? (ปลาไน)

194. ใครพูด "มนุษยชาติจะต้องนำอวสานมาสู่สงคราม มิฉะนั้นสงครามจะนำอวสานมาสู่มนุษยชาติ"? (ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้)

195. เมืองใดในอิตาลีที่งดงามจนมีผู้กล่าว "ต้องมาเห็นก่อนตาย"? (เมืองเนเปิลส์)

196. ใครพบน้ำตกแองเจิล? (เจมส์ แองเจิล)

197. ตามความเชื่อ นรกขุมไหนมีการลงโทษหนักที่สุดไม่ผุดไม่เกิด? (โลกันตร์)

198. เมืองใดในเยอรมนีเป็นที่พิจารณาคดีอาชญากรสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2? (นูเรมเบอร์ก)

199. ปืนกระบอกใหญ่ที่สุดของไทยคือปืนกระบอกใด? (ปืนใหญ่พญาตานี)

200. วันที่ 19 กันยายนของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไร? (วัดพิพิธภัณฑ์ไทย)

201. ใครพูด "คนกัดหมาต้องเป็นข่าว"? (จอห์น โบการ์ด บก. หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซัน)

202. การแข่งขันกอล์ฟประเพณียกทีมสหรัฐฯ กับทีมจากยุโรปชิงถ้วยอะไร? (ไรเดอร์คัพ)

203. สนธิสัญญาฉบับใดที่เยอรมนี, อิตาลีและญี่ปุ่นร่วมกันทำสงครามโลกครั้งที่ 2? (สนธิสัญญาเบอร์ลิน)

204. "เกาะหินปะการัง" คือเกาะไหนของไทย? (เกาะล้าน)

205. หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ไหน? (เขาปาโลมาร์ แคลิฟอร์เนีย)

206. โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามที่สุดในกรุงเอเธนส์คือโบสถ์อะไร? (พาธินอน)

207. ปูนปิดทอง นวนิยายได้รับรางวัลซีไรท์เป็นงานเขียนของใคร? (กฤษณา อโศกสิน)

208. ภาพของพระปรางค์องค์ใดอยู่หลังธนบัตรใบละ 500 บาท? (ปรางค์สามยอด)

209. กษัตริย์ไทยพระองค์ใดประกาศเลิกทาส? (รัชกาลที่ 5)

210. ใยของไม้ต้นใดใช้ทอผ้าลินิน? (แฟลกซ์)

211. ใครออกแบบคุกคลองเปรมในสมัยรัชกาลที่ 5? (กราซี่ ชาวอังกฤษ)

212. เทนนิส 4 รายการใหญ่มีอะไร? (ออสเตรเลีย โอเพ่น, เฟรนซ์ โอเพ่น, วิมเบิลดัน และยูเอส โอเพ่น)

213. ใครพูด "มนุษย์ทำลายตนเอง โดยไม่ต้องให้พระผู้เป็นเจ้าดลบันดาล"? (นิทเช นักปรัชญา ชาวเยอรมัน)

214. พระตำหนักพระที่นั่ง พระราชวังสนามจันทร์อยู่ในจังหวัดอะไร? (นครปฐม)

215. เรือพระที่นั่งลำใดได้รับรางวัล "มรดกทางทะเล" ขององค์การเรือโลก? (สุพรรณหงส์)

216. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศใดมีกองเรือใหญ่ที่สุดในโลก? (สหรัฐฯ)

217. ผู้ให้กำเนิดรักบี้ฟุตบอลคือใคร? (วิลเลียม เอลลิส)

218. สิทธิพิเศษทางการค้าที่สหรัฐฯ มีให้แก่ประเทศอื่น ๆ เรียกย่อ ๆ ว่าอะไร? (จี.เอส.พี)

219. สวนงูแห่งแรกของโลกอยู่ที่ไหน? (บราซิล ไทยเป็นแห่งที่ 2)

220. ชาวทิเบตใช้สัตว์ตัวใดบรรทุกสิ่งของ? (จามรี)

221. นกแสกเป็นสัตว์ทำประโยชน์แก่กสิกรอย่างไร? (ช่วยจับหนูกินข้าวในนา)

222. แม่น้ำอะไรไหลผ่านกรุงปารีส? (แม่น้ำเซน)

223. "อาเซม" (ASEM) คืออะไร? (ความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรป ด้านการเมืองเศรษฐกิจและการเงิน)

224. "เงินรูเบิล" เป็นเงินเหรียญของประเทศใด? (รัสเซีย)

225. แอลเบเนีย ประเทศในแหลมบอลข่าน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด? (อิสลาม)

226. ระบบชลประทานน้ำหยดเป็นความคิดของชาติใด? (อิสราเอล)

227. ถ้วยเวบบ์ เอลลิส เป็นถ้วยชนะเลิศรายการอะไร? (รักบี้โลก ชื่อถ้วยเป็นเกียรติแก่วิลเลียม เวบบ์ เอลลิส ผู้กำเนิดกีฬารักบี้)

228. ชาวเบดูอินเลี้ยงสัตว์เร่รอนในทะเลทราย เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศใด? (ซาอุดีอาระเบีย)

229. ชาวอินเดียนแดงอยู่ในรัฐใดของสหรัฐฯ มากที่สุด? (อริโซนา ซึ่งเป็นรัฐที่มีภูเขามาก)

230. คนไทยอยู่ในรัฐใดของสหรัฐฯ มากที่สุด? (ลอสแองเจลิส)

231. ใครออกทุนตั้งสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐ? (เจมส์ สมิธ-ซัน ชาวอังกฤษ)

232. "แลนด์บริดจ์" คือชื่ออะไร? (ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างมาเลเซียและลาวโดยผ่านไทย)

233. ใครเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของปานามา? (นางไมร์ยา มอสโคโซ)

234. ราชวงศ์โรมานอฟ ราชวงศ์สุดท้ายของรัสเซียล่มสลายเพราะอะไร? (ปฏิวัติรัสเซีย)

235. ปี 2495 มองโกเลียถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน มองโกเลียเหนืออยู่ในรัสเซีย มองโกเลียใต้อยู่ในประเทศใด? (จีน)

236. ญี่ปุ่น จีนและทิเบต นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือนิกายใด? (มหายาน)

237. "งานฉลองเพราเฮรา" ในเมืองแคนดี้ ศรีลังกาคืองานอะไร? (งานฉลองพระธาตุเขี้ยวแก้ว)

238. บุคคลแรกที่มีปลาทองเป็นสัตว์เลี้ยงในฝรั่งเศสคือใคร? (มาดาม เดอ ปอมปาดูร์)

239. ยูเนสโกยกย่องสิ่งใดในกำแพงเพชรเป็นเมืองแห่งมรดกโลก? (อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร)

240. พื้นที่แห่งใดของไทยรับพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด? (ตอนล่างของตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคกลาง)

241. สะพานเดียวแห่งใดของไทยที่ยังใช้ระบบไฟฟ้าเปิดปิดเพื่อให้เรือผ่าน? (สะพานกรุงเทพ)

242. ประเทศใดใหญ่สุดในอเมริกาใต้? (บราซิล)

243. งูสิงและงูทางมะพร้าวทำประโยชน์อะไรแก่ชาวนา? (กินหนูในนาข้าว)

244. เจดีย์ที่บรรจุเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร? (บริโภคเจดีย์)

245. ประเทศฟีนีเซียในอดีต เป็นที่ตั้งของประเทศใดในปัจจุบัน? (ซีเรีย)

246. ประเทศใดในเอเชียที่มีท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก? (สิงคโปร์)

247. การ์ตูนตัวแรกตัวใดที่ได้รับเกียรติพิมพ์บนแสตมป์ญี่ปุ่นคือ? (แอสโทรบอย หุ่นยนต์อนาคต)

248. รถออฟโรด คือรถประเภทใด? (รถขับเคลื่อนสี่ล้อ มีความแข็งแกร่งสมบุกสมบัน)

250. โรคซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีโรคอะไร? (ไวรัสตับอักเสบ บี, วัณโรค, คอตีบ, ไอกรน ฯลฯ)

251. ทัณฑนิคมแห่งแรกของไทยตั้งขึ้นที่ไหน? (ยะลา)

252. ยาปฏิชีวนะขนานแรกที่มนุษย์นำมาใช้บำบัดรักษาโรคคืออะไร? (ยาซัลฟา ซึ่งอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง เป็นผู้ค้นพบ)

253. ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลาและเทห์ฟากฟ้าอื่น ๆ คืออะไร? (กาแล็กซี)

254. กีฬาหมากรุกชิงแชมป์โลกจัดแข่งที่ไหน? (กรุงบาร์เซโลนา สเปน)

255. พาบโล ปิคาสโซ ชาวสเปน ผู้ริเริ่มการเขียนภาพสมัยใหม่แบบใด? (คิวบิสม์)

256. เซอร์ไอแซค พิทแมน ชาวอังกฤษคิดอะไร? (ชวเลข)

257. ผู้ก่อตั้งรัฐเพนซิลวาเนียคือใคร? (วิลเลียม เพนน์)

258. เมืองหลวงของสเปนคือเมืองใด? (มาดริด)

259. ไทยมีเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์ใช้ในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 4)

260. เศวตรฉัตร เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นฉัตรสีอะไร? (สีขาว)

261. "สาวเครือฟ้า" ได้โครงเรื่องจากอุปรากรเรื่องอะไร? (มาดาม บัตเตอร์ฟลาย)

262. ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำปริมาณเท่าใด? (ร้อยละ 70 ของน้ำหนัก)

263. กฎบัตรสหประชาชาติเขียนขึ้นที่ใด? (เมืองซานฟรานซิสโก)

264. แข่งกอล์ฟที่เรียกว่า "บิกโฟร์" มีรายการอะไร? (กอล์ฟมาสเตอร์, ยูเอส โอเพ่น, บริติช โอเพ่นและพีจีเอ.)

265. สิงโตทะเลต่างจากแมวน้ำอย่างไร? (สิงโตทะเลมีหูยื่น สามารถใช้ขาหน้าได้อย่างอิสระ)

266. จัตุรัสบาบินห์เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ผู้นำคนใดของเวียดนาม? (โฮจิมินห์)

267. เอ็ดวิน เอช. แลนด์ ประดิษฐ์อะไร? (กล้องโพลารอยด์)

268. ใครเป็นผู้ตั้งบริษัทประกันภัยลอยด์? (เอ็ดเวิร์ด ลอยด์)

269. ใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงทรอย? (ไพรแอม)

270. "แซมซัน" ในนิยายโบราณ กับ "ซิยินกุ้ย" ของจีนมีอะไรที่เหมือนกัน? (มีพละกำลังมากผิดปกติ)

271. พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแห่งใด? (ธรรมศาสตร์)

272. "บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์" คือใคร? (อาดัม สมิธ ชาวอังกฤษ)

273. โบสถ์ศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือโบสถ์ใด? (โบสถ์เซนต์ปีเตอร์)

274. นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกราดเพราะอะไร? (อนุสรณ์แก่เลนินนักปฏิวัติรัสเซีย)

275. แหล่งปลาชุมในทะเลเหนือมีชื่อว่าอะไร? (ดอกเกอร์แบงก์)

276. บิดาแห่งวิชาดนตรีในปัจจุบันคือใคร? (โยฮันน์ ซีบาสเตียน บ๊าค)

277. คาบสมุทรแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก? (คาบสมุทรอินเดีย)

278. "ซิลิคอน แวลลีย์" ของมาเลเซียอยู่ที่ไหน? (ปีนัง)

279. ม้าลายเป็นสัตว์พื้นเมืองของทวีปอะไร? (แอฟริกา)

280. รัฐสภาคอร์เตส เป็นสภาของประเทศใด? (สเปน)

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 3

1. บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ของไทยคือท่านผู้ใด?( หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร)

2.จอมพลคนแรกของประเทศไทยที่เป็นสามัญชนคือท่านผู้ใด?( จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คนแรกของไทยที่เป็นหญิงคือใคร?(นางอรพินท์ ไชยกาล)

4.คนไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญเกียรติยศ "อังรี ดูนังต์" คือใคร?(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ล. เกษตร สนิทวงศ์)

5.บิดาแห่งวิชาเคมีของไทยคือใคร?(ศาสตราจารย์ แถบ นีละนิธิ)

6.นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือท่านผู้ใด?(พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (นายก้อน หุตะสิงห์) เข้าดำรงตำแหน่งระหว่าง 28 มิถุนายน 2475 - 20 มิถุนายน 2476)

7.ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทยคือท่านผู้ใด?(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2475)

8.ใครคือจิตรกรเอกของไทยคนแรกที่ริเริ่มเขียนภาพแบบฝรั่ง?(พระภิกษุ "ขรัวอินโข่ง" แห่งวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)

9.ประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไร?(513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย และพม่า)

10.บริเวณใดมีพื้นที่แคบที่สุดของประเทศไทย?(ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ นับจากชายฝั่งทะเลด้าน อ่าวไทยจรดเทือกเขาตะนาวศรี กว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร)

11.บริเวณใดของประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมะลายู?(คอคอดกระ นับจากชายฝั่งทะเลอันดามันอำเภอกระบุรี จังหวัดระนองไปจนจรดชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร กว้างเพียง 64 กิโลเมตร)

12.พื้นที่ส่วนกว้างที่สุดของประเทศไทยคือบริเวณใด?(เริ่มต้นตั้งแต่จุดที่อยู่ด้านตะวันตกสุดของประเทศ คือ ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ลากเป็นเส้นตรงไปยังจุดที่อยู่ด้านตะวันออกสุดของประเทศคือ ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชบุรี มีความกว้าง 780 กิโลเมตร)

13. ความยาวของพื้นที่ประเทศไทยนับจากจุดเหนือสุดมายังจุดใต้สุดของประเทศยาวประมาณเท่าไร?(ดินแดนที่อยู่เหนือสุด คืออำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และดินแดนใต้สุดคือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วัดความยาวได้ 1,620 กิโลเมตร)

14.ในปัจจุบันประเทศไทยมีจังหวัดทั้งหมดกี่จังหวัด?(76 จังหวัด)

15.จังหวัดใดของประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด?(จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

16.จังหวัดใดมีพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย?(จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง มีพื้นที่ 417 ตารางกิโลเมตร)

17.จังหวัดใดมีจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศไทย?(กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากร 5,647,799 คน (พ.ศ. 2541)

18.จังหวัดใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดของประเทศไทย?(จังหวัดระนอง มีจำนวนประชากร 155,204 คน (พ.ศ. 2541)

19.จังหวัดใดมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมากที่สุด?(จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล 226 กิโลเมตร)

20.กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ติดทะเลบริเวณใด?(แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ติดชายฝั่งทะเล 4.4 กิโลเมตร)

21.จังหวัดใดเคยมีอุณหภูมิต่ำสุดของไทย?(จังหวัดเลย เคยมีอุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่เคยวัดได้ 0.1 องศาเซลเซียส

เมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2498)

22.จังหวัดใดเคยมีอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทย?(จังหวัดอุดรธานี เคยมีอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยวัดได้ 43.9 องศาเซลเซียส เมื่อ 28 เมษายน พ.ศ. 2503)

23.จังหวัดใดได้ชื่อว่ามีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดของประเทศไทย?(จังหวัดตาก มีปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ 1,049 มิลลิเมตร เนื่องจากพื้นที่เป็นเขตอับลมฝนของเทือกเขาถนนธงชัย)

24.จังหวัดมีฝนตกหนักมากที่สุดของประเทศไทย?(อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ 4,764 มิลลิเมตร)

25.สุราต่างกับเมรัยอย่างไร? (สุราเป็นเหล้าที่เกิดจากการกลั่น เมรัยเป็นเหล้าที่เกิดจากการแช่หมัก)

26.พิกัดน้ำหนักของรถบรรทุกได้ไม่เกินกี่ตัน? (21 ตัน)

27.แจ๊ค บรูตัน นำสิ่งสำคัญอะไรสู่วงการมวย? (สร้างนวมชกมวย)

28.อนุสาวรีย์สืบ นาคะเสถียรอยู่ในจังหวัดใด? (อุทัยธานี)

29.รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ กำหนดให้ประธานาธิบดีอยู่ได้กี่สมัย? (2 สมัย สมัยละ 4 ปี)

30.แมรี แชลลีย์ นักเขียนอังกฤษเขียนหนังสือเรื่องอะไร? (แฟรง เก้นสไตน์)

31.ลุ่มแม่น้ำไนล์เป็นแหล่งอารยธรรมของชาติใด? (อียิปต์โบราณ)

32.ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนแรกที่ถูกลอบสังหารคือใคร? (อับราฮัม ลินคอล์น)

33.รางวัลมอบให้นักแสดงละครบรอดเวย์เรียกว่าอะไร? (รางวัลโทนี)

34.ธาตุแท้คงทนต่อกรดและความร้อนที่สุดคืออะไร? (แพลทตินัม หรือทองคำขาว)

35.แป้งนัวในลาวคืออะไร? (ผงชูรส)

36.ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างเครื่องบินรบของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่เมืองใด? (นาโกยา)

37.อาณาจักรอินคาในอดีตคือประเทศใดในปัจจุบัน? (เปรู)

38.ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างเครื่องบินรบของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่เมืองใด? (นาโกยา)

39.สถานที่ใดเป็นที่ประสูติพระเยซู? (เบธเลเฮม ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของปาเลสไตน์)

40.ใครเขียนเทพนิยาย "ซินเดอเรลลา" และ "เจ้าหญิงนิทรา"? (แปร์โรลท์)

41.ส่วนไหนของโสมที่ใช้กิน? (ราก)

42.บิดาแห่งสหภาพเมียนมาร์คือใคร?(ออง ซาน)

43.หมู่เกาะใดที่ชาร์ลส์ ดาร์วินใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต? (กาลาปากอส มหาสมุทรแปซิฟิก)

44.เมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกคือเมืองใด? (ดิลี)

45.แหล่งอารยธรรมของอินเดียอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด? (แม่น้ำสินธุ)

46.ฝูงกระทิงป่า กูปรี อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งใดของไทย? (เขาแผงม้า นครราชสีมา)

47.ผู้นำศาสนาคนที่ 14 ในประวัติศาสตร์ยาวนาน 600 ปี ของทิเบต ที่ลี้ภัยออกนอกประเทศคือใคร? (องค์ทะไล ลามะ)

48.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดใดไม่มีอาณาเขตติดทะเล? (ยะลา)

49.ใครเดินเรือมาถึงนิวซีแลนด์? (อเบล แทสมัน)

50."ไตรกีฬา" คือการแข่งขันกีฬาอะไร? (ว่ายน้ำ 1 กม. ขี่จักรยาน 40 กม. และวิ่ง 11 กม. ผู้แข่งต้องแข่งกีฬาทั้ง 3 ประเภท ด้วยตัวเอง)

51.มวยสากลสมัครเล่นชกกันกี่ยก? ( 4ยก ยกละ 2 นาที)

52."ราชินีนักเขียนเรื่องฆาตกรรมลึกลับ" คือใคร? (อกาธา คริสตี้)

53.เสือจากัวร์อาศัยอยู่ในป่าแห่งใด? (ป่าอะเมซอน ทวีปอเมริกาใต้)

54.ใครเป็นหัวหน้าเสรีไทยในสหรัฐฯ? (ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช)

55.โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะมีอะไร? (มาลาเรีย, โรคเท้าช้างและไข้เลือดออก)

56.เป็นปากนกกระจอกเพราะขาดสารอาหารใด? (วิตามินบี 2)

57.ประชากรไทยส่วนใหญ่ของประเทศร้อยละ 80 มีอาชีพอะไร? (เกษตรกรรม)

58.ไม้ต้นใดเป็นไม้สวรรค์อยู่ในสวนของพระอินทร์? (ปาริชาต)

59.ดาวแห่งเดวิด เป็นสัญลักษณ์ของใคร? (ชาวยิวและศาสนายูดาย)

60.กษัตริย์พระองค์ใดพระราชทานนาม "เมืองปทุมธานี" แทน "เมืองสามโคก"? (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

61.ใครเขียน "ไซอิ๋ว" วรรณคดีอมตะของจีน? (อู๋เฉิงเอิน)

62.ประเทศไหนริเริ่มทำแสตมป์เหลี่ยม? (แอฟริกาใต้)

63.เรือพาณิชย์ใช้พลังงานปรมาณูลำแรกของโลกคือเรือลำใด? (ซาแวนนา)

64.รูปปั้นสฟิงซ์อันมีชื่อเสียงของอียิปต์ เป็นรูปหน้าของใคร? (เทวีอาร์มาคิส)

65.สถานที่แห่งใดมองดูดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือมหาสมุทรและตกในมหาสมุทรแอตแลนติก? (คลองปานามา)

66.สิงโตพูมาอาศัยอยู่ในดินแดนใด? (เทือกเขาร็อกกี้ ทวีปอเมริกาเหนือ)

67.ประเทศกลุ่มเซป (CEP) ในอเมริกาใต้มีประเทศใด? (ชิลี เอกวาดอร์และเปรู)

68.ไทยเรียกฤดูเก็บเกี่ยวฤดูที่มีงานรื่นเริงว่าอะไร? (ฤดูสารท)

69."ยู-เกมส์" คือการแข่งขันกีฬาของสถาบันใด? (กีฬามหาวิทยาลัย)

70. ประเทศไทยใช้ไฟกี่โวลต์? (220 โวลต์)

71.โรคเขตร้อนที่สำคัญมีอะไร? (มาลาเรีย, วัณโรค, ไข้เลือดออกและพยาธิใบไม้ในตับ)

72.ใครเป็นหัวหน้าเสรีไทยในอังกฤษ? (หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน์)

73.บรรดาศักดิ์เลิกใช้ในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 8)

74."แทกึกกิ" เป็นชื่อธงชาติของประเทศใด? (เกาหลีใต้)

75.ประเพณีกินเจทางภาคใต้เริ่มที่จังหวัดไหนก่อน? (ภูเก็ต)

76.นิคมสหกรณ์การเกษตรของอิสราเอล มีชื่อเรียกอะไร? (คิบบุตซ์)

77.ใครตั้งชื่อมหาสมุทรแปซิฟิก? (แมกเจลแลน)

78.การค้าชายแดนระหว่างไทย -พม่ามีแห่งใด? (ด่านแม่สอด, ด่านแม่สายและด่านระนอง)

79.พิธีที่พระเจ้าแผ่นดินกระทำเมื่อครองราชย์สมบัติได้ 25 ปี เรียกว่าอะไร? (รัชดาภิเษก)

80.อังกฤษส่งร้อยเอกเฮนรี เบอร์นีมาทำสนธิสัญญากับไทยในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 3)

81.หนังสือลูกอีสาน หนังสือรางวัลซีไรท์เล่มแรกของไทย เป็นงานเขียนของใค? (คำพูน บุญทวี)

82.เจ้าแห่งการดนตรี ที่วงปี่พาทย์ถือเป็นครูคือใคร? (ประโคนธรรพ์)

83.เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดขึ้นกับไทยในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

84."ดอกจาน" ทางอีสาน คือไม้ดอกใดของภาคกลาง? (ดอกทองกวาว)

85.การปฎิวัติอิสลามในอิหร่านเกิดเมื่อครั้งใด? (โค่นล้มพระเจ้าชาห์)

86. แม่น้ำเจ้าพระยามีต้นน้ำอยู่ที่ไหน? (ปากน้ำโพ นครสวรรค์)

87.พระนลคำฉันท์, กนกนคร, สามกรุง เป็นงานนิพนธ์ของใคร? (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

88.การวิ่งแข่งทางไกลมาราธอน วิ่งกันกี่ไมล์? (26 ไมล์)

89.ช่างไม้ในอดีตใช้หนังฉลามทำอะไร? (แทนกระดาษทราย)

90.เรียกที่นั่งของผู้พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาลว่าอะไร? (บัลลังก์)

91.แนวปะการังใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (เกรตแบริเออร์รีฟ ออสเตรเลีย)

92.ชาร์ลส์ กู๊ดเยียร์ สร้างอะไร? (ยางรถยนต์)

93.ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์คือใคร? (องคมนตรี)

94.อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัยอยู่ในจังหวัดไหน? (สิงห์บุรี)

95. ศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมอะไรเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์? (ละหมาด)

96.นกพิราบถูกใช้งานอะไรในสงครามโลกครั้งที่ 1? (เป็นนกสื่อสารในสมรภูมิรบ.)

97.สงคราม 100 ปี ใช้เวลารบกันจริงกี่ปี? (114 ปี)

98.เลขที่ถือว่าโชคดีที่สุดของชาวอิตาลีคือเลขใด? (13)

99.ประเทศไหนไม่มีจุดใดห่างจากทะเลเกิน 120 กม.? (อังกฤษ)

100.สงครามในศตวรรษที่ 20 ช่วง 100 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตประมาณกี่คน? (100 ล้านคน)

101.ข้อกระดูกคอของคนกับยีราฟ ใครมีมากกว่า? (เท่ากัน)

102.."ไฟบรรลัยกัลป์" คือไฟอะไร? (ไฟที่เชื่อกันว่าจะล้างโลกเมื่อสิ้นกัลป์)

103.โรเบิร์ต ก็อด ดาร์ด สร้างอะไร? (จรวด)

104. ตำนานผู้สร้างพระธาตุพนมคือใคร? (พระมหากัสสะปะและพระอรหันต์ 500 องค์ รวมทั้งท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ )

105.ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้วจะมีคำนำหน้านามอย่างไร? (ฮัจยีสำหรับชาย ฮัจยะห์สำหรับหญิง)

106.โรงเรียนประณีตศิลป เป็นโรงเรียนต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยแห่งใด? (ศิลปากร)

107.แผ่นหนังหุ้มกลองทำจากหนังอะไร? (หนังลา)

108.สะพานคอนกรีตแห่งใดในสงขลา ยาวที่สุดในประเทศไทย? (สะพานติณสูลานนท์)

109. ใครก่อตั้งพรรคบอลเชวิกของรัสเซีย? (เลนิน)

110.งูได้ยินด้วยวิธีใด? (ใช้ลิ้นจับคลื่นเสียง)

111.หมอเยอรมันผู้อุทิศตนรักษาผู้ยากไร้ในแอฟริกาคือใคร? (อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์ เขาได้รับโนเบลสันติภาพ ปี 2495)

112.กุฏิของสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่าอะไร? (ตำหนัก)

113.กอตเลียบ เดมเลอร์ สร้างอะไร? (เครื่องยนต์ดีเซล)

114."เงินยูโร" เป็นของใคร? (สหภาพยุโรป)

115.โฉมหน้าใหม่ของทีวีทั่วโลกใช้ระบบอะไร? (ระบบดิจิตอล แทนระบบเก่าแอนาลอก)

116."ด็อก แท็ก" (dot tag) คืออะไร? (ป้ายแผ่นโลหะของทหารอเมริกันใช้คล้องคอ)

117."ศาลเจ้าพ่อสูง" ในอดีตคือศาลแห่งใด? (ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ลพบุรี)

118. เมืองจำลองประชาธิปไตยในวังพญาไทมีชื่อเรียกอะไร? (ดุสิตธานี)

119.สับปะรดมีถิ่นกำเนิดจากที่ไหน? (อเมริกากลาง)

120.เจ้าแขวงของลาวเทียบเท่ากับตำแหน่งใดของไทย? (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

121.อาณาจักรโซซอน "ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า" คือประเทศใด? (เกาหลี)

122.ผู้ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินคือใคร? (อัยการ)

123.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชายฝั่งทะเลคืออะไร? (ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง)

124.ชายหาดทะเลแห่งใดของไทยในอดีตมีสมญานาม "ราชินีแห่งความสงบ"? (หัวหิน)

125. "ฮิโนมารู" ธงอาทิตย์อุทัยเป็นของชาติใด? (ญี่ปุ่น)

126.ใครประกาศญี่ปุ่นยอมแพ้กองกำลังฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2? (จักรพรรดิฮิโรฮิโต)

127.ไคโรเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (อียิปต์)

128.ใครคิดแสงเลเซอร์? (ธีโอดอร์ ไมแมน นักฟิสิกส์ ชาวอเมริกัน)

129.หลังการเลือกตั้งกี่วันจึงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไทย? (15 วัน)

130.จังหวัดใดเป็นประตูสู่มาเลเซียและสิงคโปร์? (เบตง ดินแดนใต้สุดของไทย)

131.เมืองคาซาบลังกาที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศอะไร? (โมร็อกโก)

132.รัฐบุรุษอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 คือใคร? (เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล)

133.หินต้นกำเนิดของพลอย ทับทิมและไพลินคืออะไร? (หินบะซอลต์)

134.เมืองใดในอิตาลี บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองยุคเรอเนสซองส์? (เมืองฟลอเรนซ์)

135.เซอร์คริสโตเฟอร์ เร็น สร้างสิ่งก่อสร้างใดในอังกฤษ? (โบสถ์เซนต์พอล)

136.ทดสอบทองคำแท้ทำอย่างไร? (ใช้กรดไนตริกหยดทองแท้จะไม่เปลี่ยนสี)

137.สัตว์ตัวใดมีกะโหลกศรีษะเหมือนวัวไบซัน ขนเหมือนแพะ หางเหมือนม้า หัวเหมือนวัว ร้องเหมือนหมู (ตัวจามรี)

138. เวลาไหนที่เรียกว่า "ย่ำรุ่ง"? (ตี 6 หรือ 6 นาฬิกา)

139. นาฏดนตรีคืออะไร? (ลิเก)

140. เตระรานเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (อิหร่าน)

141. เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินคืออะไร? (ไซส์โมกราฟ)

142. ใครสร้างเรืออาค บรรทุกครอบครัว สัตว์ ต้นไม้ หนีน้ำ เมื่อน้ำท่วมโลก? (โนอาห์)

143. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือมีชื่อย่อเรียกอะไร? (นาโต้)

144. ภาษาฟิลิปิโน, ตากาล็อก เป็นภาษาพูดของชาติใด? (ฟิลิปปินส์)

145. พระนางโจเซฟีน เป็นพระมเหสีของจักรพรรดิพระองค์ใด? (นโปเลียนมหาราช)

146. ป้อมค่ายต่อต้านอำนาจของเม็กซิโกจนได้สถาปนารัฐเทกซัสคือค่ายอะไร? (อลาโม เมืองซานอันโตนิโอ)

147. "โฮ, โฮ, โฮ" เป็นเสียงหัวเราะของใคร? (ซานตาคลอส)

148. วิลเลียม ซอกคลีย์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันประดิษฐ์อะไร? (วิทยุทรานซิสเตอร์)

149. ใครตั้งสำนักข่าวรอยเตอร์? (บารอน พอล จูเลียส ฟอน รอยเตอร์)

150. วีรกรรมของคุณหญิงโม ท้าวสุรนารีเกิดขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 3)

151. สหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะเหตุใด? (ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐฯ ที่ฮาวาย)

152. "มหาวิหารแห่งเกมลูกหนัง" เป็นชื่อเรียกสนามฟุตบอลแห่งใดของอังกฤษ? (เวมบลีย์)

153. เยอรมนี, อิตาลีและญี่ปุ่น รวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศอะไรในสงครามโลกครั้งที่ 2? (กลุ่มประเทศอักษะ)

154. ผ้านุ่งห่มของพระมีกี่ผืน? (3 ผืน อันตรวาสก, อุตราสงค์, และสังฆาฏิ)

155. "กีย์ เดอ โมปัสซังด์" นักเขียนฝรั่งเศส ได้รับการยกย่องอย่างไร? (บิดาแห่งเรื่องสั้นสมัยใหม่)

156. ประเทศใดมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอื่นมากที่สุด? (จีน ติดต่อกับ 12 ประเทศเพื่อนบ้าน)

157. ชุดประจำชาติของหญิงไทย เรียกว่าอะไร? (ชุดไทย)

158. 47 ประเทศในเอเชียตั้งธนาคารแห่งใดเป็นธนาคารกลาง? (ธนาคารแห่งเอเชียหรือเอดีบี.)

159. สุราบรั่นดีกลั่นจากอะไร? (เหล้าองุ่น)

160. ชาวฮินดูนิยมใช้ไม้ดอกใดถวายเทพเจ้า? (ดอกดาวเรือง)

161. พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคของสหรัฐฯ คือพรรคอะไร? (เดโมแครตและริพับลิกัน)

162. เครื่องแบบของ "สวิส การ์ด" ทหารรักษาวังวาติกัน ใครเป็นคนออกแบบ? (ไมเคิล แองเจโล)

163. โจ ชูสเตอร์และเจอร์รี่ ซีกัล ช่วยกันเขียนการ์ตูนเรื่องอะไร? (ซูปเปอร์แมน)

164. "ศรีสัตนาคนหุต" ในอดีต คือประเทศใดในปัจจุบัน? (ลาว)

165. กรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ออสเตรีย)

166. 50 รัฐของสหรัฐฯ รัฐไหนใหญ่ที่สุด? (อลาสกา)

167. ดาวดวงใดหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา? (ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์อื่น ๆ หมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกา)

168. มีกี่ประเทศในโลกที่ไม่มีชายฝั่งทะเล? (26 ประเทศ)

169. กระป๋องดีบุกมีเหล็กกล้าผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์? (97%)

170. ใครพบอ่าวฮัดสันในแคนาดา? (เฮนรี ฮัดสัน)

171. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์มีขึ้นในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

172. จังหวัดใดที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกบุกไทย? (ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลาและสมุทรปราการ)

173. ผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์จะมีกรดอะไรเกาะอยู่ที่ข้อกระดูก? (กรดยูริก)

174. ถ่านหินลิกไนต์กับถ่านหินธรรมดา ถ่านชนิดไหนให้ปริมาณความร้อนต่ำกว่า? (ถ่านลิกไนต์)

175. นักเล่านิทานชาวฝรั่งเศสรุ่นหลังอีสปคือใคร? (ลา ฟองแตน)

176. จารีตการแข่งขันฟุตบอลสโมสรของอังกฤษประจำปีเริ่มต้นด้วยการชิงถ้วยใดก่อน? (แชริตี้ ชิลด์)

177. แซ็คคาริน คืออะไร? (สารให้ความหวานเป็นน้ำตาลเทียม)

178. "กันภัยมหิดล" คืออะไร? (ไม้ดอกตระกูลถั่ว พบมากที่กาญจนบุรี)

179. เมืองบุรีรัมย์ก่อตั้งในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 1)

180. "บอลซอย" เป็นคณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศใด? (รัสเซีย)

181. "อะโนเรกเซีย" คือชื่อเรียกโรคอะไร? (โรคกลัวอ้วน จึงอดอาหารจนร่างกายไม่สามารถรับอาหารได้)

182. รายได้หลักของไทยคืออะไร? (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

183. ประเทศใดมีดินแดนคาบเกี่ยวสองทวีป ยุโรปกับเอเชีย? (ตุรกี)

184. พระบรมราชานุสาวรีย์ของกษัตริย์พระองค์ใดประดิษฐานหน้าตึกรัฐสภา? (รัชกาลที่ 7)

185. การใช้แรงงานเด็กมีมากในทวีปใด? (เอเชีย)

186.พิธีจุดไฟโอลิมปิกทำกันที่ไหน? (เชิงเขาโอลิมปัส เมืองโอลิมเปีย กรีซ)

187. ปลาตัวใดเป็นสัตว์น้ำคุ้มครองของไทย? (ปลาตะพัด, ปลาค้างคาว, ปลาเสือตอ และปลาหมูอารีย์)

188. "สวนเสรีไทย" อยู่ที่ไหน? (สวนน้ำบึงกุ่ม บางกะปิ)

189. "ซิลิคอน วัลลีย์" บริษัทไฮเทคใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองใด? (เมืองซานโฮเซ่จนถึงซานฟรานซิสโก)

190. ปรากฏการณ์ "เอล นิโน่" เป็นอย่างไร? (กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกไหลเปลี่ยนทาง ทำให้อุณหภูมิของ กระแสน้ำเปลี่ยนแปลง)

191. "ดินแดนแห่งแกะ" เป็นสมญานามของประเทศใด? (ออสเตรเลีย)

192. ระบบรัฐสภาของไทยจำลองมาจากประเทศใด? (อังกฤษ)

193. ใครคิดวิชาแคลคูลัส? (เซอร์ไอแซค นิวตัน)

194. กบฏแมนฮัตตันเกิดขึ้นในรัฐบาลของใคร? (จอมพล ป. พิบูลสงครามถูกจี้ตัวระหว่างมอบเรือขุมแมนฮัตตันของสหรัฐฯ)

195. เมืองใดของสหรัฐฯ ที่รัสเซียกับญี่ปุ่นทำสนธิสัญญายุติสงครามระหว่างกัน? (ปอร์ทสมัธ)

196. ครูโหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปิน 5 แผ่นดิน เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาอะไร? (ทัศนศิลป์ จิตรกรรม)

197. ตำรวจใช้สัตว์ใดค้นหายาเสพติด? (สุนัข)

198. ละครร้อยกรอง สกุนตลา เป็นงานเขียนของใคร? (กาลิทาส ชาวอินเดีย)

199. เรียกกองเชียร์อังฤกษที่ชอบก่อความวุ่นวายว่าอะไร? (ฮูลิแกน)

200. ดินแดนเดียวที่ "ปูทูลกระหม่อม" อาศัยอยู่ที่ไหน? (ป่าดุลรำพัน มหาสารคาม)

201. จีนโบราณเรียกดินแดนแห่งใดว่า "นานยาง"? (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

202. วันที่ 20 กันยายนของทุกปีสำคัญอย่างไร? (วันอนุรักษ์รักษาดูแลคูคลองแห่งชาติ)

203. รางวัลศิลปินแห่งชาติเริ่มปี 2528 จัดโดยหน่วยงานใด? (คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)

204. สงครามกลางเมืองอเมริกา ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้มีสาเหตุจากอะไร? (เรื่องทาส ฝ่ายเหนือต้องการเลิกแต่ฝ่ายใต้ไม่ยอม)

205. มีการใช้ทาสในยุคสมัยใดมาก่อน? (กรีกและโรม)

206. อุโมงค์รถไฟแห่งใดเชื่อมอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์? (อุโมงค์ซิมพลอน)

207. กามเทพหรือคิวปิด เด็กชายที่มีปีกนกอยู่ในเทพนิยายของชนชาติใด? (โรมัน)

208. ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและใช้วิชาชีพในการปรนนิบัติเรียกว่าอะไร? (เกอิชา)

209. กินยาพาราเซตามอลมากเกินไป จะทำร้ายอวัยวะส่วนใดของร่างกาย? (ตับ)

210. ผู้หญิงเป็นกษัตริย์สวีเดนได้หรือไม่? (รัฐธรรมนูญของสวีเดนได้แก้ไขให้ผู้หญิงขึ้นครองราชย์ได้)

211. เข็มทิศของจีน เข็มจะชี้ไปทิศใด? (ทิศใต้)

212. แม่น้ำสายใดมี่จุดจบแห้งเหือดในทะเลทราย? (แม่น้ำจากภูเขาทัสซิริตอนเหนือของแอฟริกาไหลลงสู่ทะเลทรายสะฮารา)

213. สถาบันปาสเตอร์ที่มีชื่อในการค้นคว้าวิจัยโรคตั้งอยู่ที่ไหน? (กรุงปารีส)

214. เกมโมโนโปลีสอนเด็กให้รู้จักเก็งกำไร ประเทศใดเป็นผู้เผยแพร่? (สหรัฐฯ)

215. เมืองใดของสหรัฐฯ เป็นที่วางรากฐานก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ? (ซานฟรานซิสโก)

216. ใครคิดวิธีพิมพ์ลายมือเพื่อใช้ในการสืบสวน? (อัลฟอรซ์ แบร์ตีฌอง)

217. สัตว์ตัวใดได้ชื่อ "ยูนิคอร์นแห่งอาร์กติกา" ? (นาวาล)

218. ใครแปลนิทานเวตาล? (น.ม.ส. หรือ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่อพิทยาลงกรณ์)

219. ดอกจำปาขอม หรือจำปาลาว คือไม้ดอกใดของไทย? (ลั่นทม)

220. "พระประฐม" คือชื่อเก่าของพระเจดีย์องค์ใด? (พระปฐมเจดีย์)

221. โจเซฟ พริสต์ลีย์พบอะไร? (ออกซิเจน)

222. "ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม" คืออะไร? (ถนนทางเท้าที่มีชื่อของดาราฮอลลีวูดจำนวนกว่าสองพันคน ในย่านบลูเลอวาร์ด์)

223."ซาโนยุ" คืออะไร? (พิธีดื่มชาของชาวญี่ปุ่น)

224. อังกฤษส่งจอห์น ครอว์ฟอร์ดมาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 2)

225. สองนครศักดิ์สิทธิ์ในซาอุดีอาระเบียแห่งใด ห้ามคนศาสนาอื่นเข้านอกจากชาวมุสลิม? (เมกกะและมะดีนะฮ์)

226. ใครออกแบบสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆ? (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์)

227. องค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหน? (กรุงลอนดอน)

228. สัญลักษณ์ตัวนำโชคฟุตบอลโลก มีครั้งแรกเมื่อใด? (ฟุตบอลโลก ครั้งที่ 8 อังกฤษ)

229. แหล่งผลิตไข่ไก่ใหญ่ที่สุดในไทยอยู่ที่ไหน? (ฉะเชิงเทรา)

230. การระเบิดของภูเขาไฟลูกใดถล่มเมืองปอมเปอีจมทะเล? (วิสซุเวียส)

231. อีเลียต โฮวี คิดประดิษฐ์อะไร? (จักรเย็บผ้า)

232. แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้พระราชโอรสและธิดาในวังหลวงของรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 4)

233. ปรีดี พนมยงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 8)

234. เกาะแห่งใดกลางมหาสมุทรแอตแลนติก เชื่อว่าจมหายไป? (เกาะแอตแลนติส)

235. สถาบันใดจัดอันดับของนักเทนนิส? (สมาคมนักเทนนิสอาชีพ เมืองดัลลัส สหรัฐฯ)

236. ผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกคือใคร? (เดวิด เบน กูเรียน)

237. นักสืบอมตะจากงานเขียนของ เซอร์อาเธอร์ โคแนน ดอยล์คือใคร? (เชอร์ล็อก โฮล์ม)

238.คำนำหน้าหญิงสาวที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ว่าอะไร? (นางสาว)

239."ชาวนาแห่ง 40 ศตวรรษ" เป็นคำยกย่องใคร? (ชาวนาจีน เพราะจีนรู้จักการเพาะปลูกเป็นเวลากว่า 4,000 ปี)

240. วัดแห่งใดที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวช? (วัดราชาหรือวัดสมอราย)

241. อวัยวะส่วนใดช่วยป้องกันการแผ่กระจายของแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายทางลำคอ? (ทอนซิล)

242. "ราชาลูกหนังโลกชาวบราซิล" คือใคร? (เปเล่ เขามีส่วนสำคัญช่วยบราซิลได้แชมป์ฟุตบอลโลก 3 สมัย)

243. ลูกหลานคนต่างด้าวที่เกิดในเมืองไทยมีสัญชาติไทยได้ในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

244. นกอะไรมีรูจมูกอยู่ที่ปลายจะงอยปาก? (นกกิวี)

245. คู่สีอะไรมีผลต่อการมองมากที่สุด? (เหลืองกับดำ)

246. คนในเรือดำน้ำสามารถติดต่อกับภาคพื้นดินได้หรือไม่? (ไม่ได้)

247. รัฐใดในสหรัฐฯ เคยใช้อูฐเดินข้ามทะเลทราย? (รัฐอริโซนา เลิกใช้ในปี 2413)

248. หมู่ดาวลูกไก่มีดาวประกอบกันกี่ดวง? (7 ดวง)

249. ทราบได้อย่างไรว่าดวงดาวไหนเป็นดาวฤกษ์? (ดูจากการกะพริบ)

250.กฎหมายซาเรียของซาอุดีอาระเบีย ใครฆาตกรรม, ค้ายาเสพย์ติด, ข่มขืน ต้องรับโทษสถานใด? (ถูกตัดศีรษะกลางเมือง)

251. ไกเซอร์ ตำแหน่งเทียบเท่าจักรพรรดิ เป็นของประเทศใด? (เยอรมนี)

252. พิธีแรกนาขวัญจัดในเดือนใดของทุกปี? (พฤษภาคม)

253. นิคม รายยวาได้รับรางวัลซีไรท์จากงานเขียนเรื่องอะไร? (ตลิ่งสูง ซุงหนัก)

254. การเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์มีขึ้นในวันไหน? (5 ธันวาคม)

255. ไม้มงคล 9 ต้นมีอะไร? (ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, ทองหลาง, ไผ่สีสุก, ขนุน, สัก, พะยุง, กันเกราและทรงบาดาล)

256.นางเอกของเรื่องมหาภารตะ ผู้นำสวามีกลับจากยมโลกคือใคร? (สาวิตรี)

257. เพลงวอล์ทนาวีใครให้ทำนอง? (สมยศ ทัศนพันธ์)

258. งานเทศกาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่สุดของนครศรีธรรมราชคืออะไร? (งานเดือนสิบ)

259. "สยามทิวลิป" คือชื่อเรียกไม้ดอกใดของไทย? (ปทุมมาหรือกระเจียว)

260. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนเดียวที่นับถือศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิกคือใคร? (จอห์น เอฟ. เคนเนดี้)

261. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เป็นพระชายาของกษัตริย์พระองค์ใด? (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

262. โลกนำโลหะตะกั่วมาใช้กับอุตสาหกรรมอะไรมากที่สุด? (อุตสาหกรรมแบตเตอรี่)

263. จุด 4 จุดบนหลังเหรียญ 10 บาทมีความหมายอย่างไร? (เป็นอักษรเบรล บอกราคาว่า 10 บาท)

264. "หมากตีน" เป็นชื่อเรียกกีฬาอะไรในอดีต? (ฟุตบอล)

265. ฝังเข็ม กดจุด เป็นศาสตร์โบราณของชนชาติใด? (จีน)

266. ใครก่อตั้งสมาคมโรตารี? (พอล ฮาร์ริส)

267. บิดเป็นโรคที่เกิดกับส่วนไหนของร่างกาย? (ลำไส้ใหญ่อักเสบ)

268. ชาติไหนสอนไทยให้หล่อปืนใหญ่? (โปรตุเกส)

269. เรียกเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา กำแพงและคูคลองรายล้อม แบ่งพระนครเป็น 3 ส่วนว่าอะไร? (เกาะรัตนโกสินทร์)

270. ยูเนสโกประเทศให้อดีตเมืองหลวงของลาวแห่งใดเป็นมรดกโลก? (หลวงพระบาง)

271. โศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์โลกคืออะไร? (สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ที่เมืองนางาซากิ)

272. "เยติ" คือใคร? (ชื่อเรียกมนุษย์หิมะตัวใหญ่ในไซบิเรีย)

273. ภาษีเครื่องดื่มน้ำอัดลมไม่ต้องติดอากรแสตมป์แต่เสียภาษีโดยวิธีใด? (เก็บจากฝาจุก)

274. มองโกเลียนอกมีเมืองหลวงชื่ออะไร? (อูลาน บาตอร์)

275. "พิวนิก วอร์" เป็นสงครามระหว่างใคร? (โรมันกับชาวคาร์เธจ รบสามครั้งมีแพ้ชนะเท่ากัน ครั้งหลังสุดคาร์เธจพ่ายแพ้ถูก ทำลายพินาศ)

276. ใครสร้างตำนานผู้รักษากฎหมายในดินแดนตะวันตก หลังสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ? (ไวแอตต์ เอิร์ป)

277. ก๊าซต้มที่ชาวบ้านใช้เป็นเชื้อเพลิงคือก๊าซอะไร? (ปิโตรเลียมเหลว)

278. ไอ.เอ็ม.เป่ย สถาปนิกอเมริกันเชื้อสายจีนออกแบบสิ่งใดในกรุงปารีส? (พิระมิดแห่งลูฟร์)

279. เขาลูกใดในสหรัฐฯ แกะสลักหินรูปหน้าของ 4 ประธานาธิบดี? (ภูเขารัชมอร์ ในเซาท์ดาโกต้า)

280.ผู้ปลดปล่อยอาร์เจนตินา, ชิลีและเปรูเป็นอิสระจากสเปนคือใคร? (โจเซ่ ซานมาร์ติน นายพลอาร์เจนตินา)

คำถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 4

1.ปลาตัวใดอยู่ในทะเลแต่วางไข่ในน้ำจืด? (ซัลมอน)

2.ใครพัฒนาสร้างเรือดำน้ำ? (จอห์น ฟิลิป ฮอลแลนด์ และ ซิมอน เลค)

3.อุทยานไดโนเสาร์ของไทยอยู่ที่ไหน? (ป่าภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง)

4.สะพานแห่งใดเชื่อมพังงากับภูเก็ต? (สะพานสารสิน)

5.ผู้ปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในเยอรมนีคือใคร? (มาร์ติน ลูเธอร์)

6.ทะเลแห่งใดในโลก เค็มน้อยที่สุด? (ทะเลบอลติก)

7."นักกีฬาที่มีรสชาติเยี่ยมแห่งท้องทะเลลึก" เป็นชื่อยกย่องปลาตัวใด? (ปลาทูน่า)

8.ไมเคิล ฟาราเดย์ สร้างอะไร? (ไดนาโม)

9.ไดโนเสาร์ซอโรพอต ยาวที่สุด สูงที่สุด หนักที่สุด เป็นพวกกินพืชหรือกินเนื้อ? (กินพืช)

10.ผักตบชวา, วัชชพืชบนท้องน้ำ นำมาใช้ประโยชน์อะไร? (ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม)

11."ราชวังแห่งคัมภีร์ของคนอเมริกัน" คืออะไร? (ห้องสมุดสภาคองเกรส)

12.มหาวิทยาลัยแห่งใด แข่งเรือกรรเชียงในแม่น้ำเทมส์? (ออกซ์ฟอร์ดกับเคมบริดจ์)

13.ผู้คิดทำแสตมป์ดวงแรกของไทยคือใคร? (สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช)

14. เฟื่องฟ้าเป็นพันธุ์ไม้ของประเทศใด? (บราซิล)

15.มุสลิมมีนิกายสำคัญ 2 นิกายคืออะไร? (สุนหนี่และชีอะห์ ชาวไทยอิสลามส่วนใหญ่เป็นชีอะห์)

16.การเขียนชื่อพืชและสัตว์ ถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ต้องใช้ภาษาอะไร? (ลาติน)

17.ดอกซากุระบานเดือนไหนในญี่ปุ่น? (เมษายน)

18. "วูดู" ลักธิไสยศาสตร์มนต์ดำ มีต้นกำเนิดที่ไหน? (เกาะไฮติ หมู่เกาะอินดีสตะวันตก)

19.ชาวอียิปต์โบราณนับถือสัตว์เลี้ยงตัวใดดุจเทพเจ้า? (แมว)

20.ปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ทะเล? (สัตว์ทะเล)

21.ทำไมทั่วโลกค้านการใช้อวนลอยในทะเล? (อวนทำด้วยใยสังเคราะห์ สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมองไม่เห็น

สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดจึงตายติดอวน)

22.รถไฟใต้ดินแห่งแรกสร้างขึ้นที่ไหน? (กรุงลอนดอน ปี 2406)

23.พืชหลัก 6 ชนิด ของไทยมีอะไร? (ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ข้าวโพดและยาสูบ)

24.นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่ถูกลอบสังหารเป็นคนแรกคือใคร? (ยิตซัค ราบิน)

25.เห็นรุ้งกินน้ำเต็มวงได้อย่างไร? (มองจากเครื่องบินลงมา)

26.ตำนานว่า ใครเป็นผู้สร้างโรม? (รอมิวลัซ เขามีน้องฝาแฝดชื่อรีมัซ)

27.เอ็ดมันด์ ฮัลลีย์พบอะไร? (ดาวหางฮัลลีย์)

28.กีฬารักบี้ใช้ผู้เล่นข้างละกี่คน? (15 คน)

29.เพลง "ค่าน้ำนม" ใครร้องเป็นคนแรก? (ชาญ เย็นแข)

30.ผู้นำเอกราชมาสู่แทนซาเนียคือใคร? (จูเลียส ไนเยียเร)

31.ซิมบับเว ในอดีตคือประเทศใดในปัจจุบัน? (โรดีเซีย)

32.กฎหมายการมีเมียมาก ถูกยกเลิกในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 8)

33."วายังกุลิต" คืออะไร? (หนังตลุงของชวา)

34.ใครริเริ่มหน่วยอาสาสมัครพีซคอร์ป? (ประธานาธิบดีจอนห์ เอฟ. เคนเนดี้)

35.สนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (สนามฟุตบอลมาราคานัง บราซิล)

36.แผ่นฟิล์มถ่ายรูปทำด้วยอะไร? (เกลือซิลเวอร์ไนเตรท)

37.วันชาติผรั่งเศสตรงกับวันอะไร? (14 กรกฎาคม)

38.กองทุนคุ้มครองธรรมชาติโลก มีชื่อย่ออะไร? (WWF)

39.เอฟ.บี.ไอ. เป็นหน่วยตำรวจสืบสวนของประเทศใด? (สหรัฐฯ)

40.ใครคือจักรพรรดิองค์สุดท้ายของฝรั่งเศส? (จักรพรรดินโปเลียนที่ 3)

41.3 อันดับโลกผลิตทองคำมากที่สุดคือประเทศใด? (แอฟริกาใต้, รัสเซียและออสเตรเลีย)

42.กองเชียร์หงส์แดงหมายถึงกองเชียร์ฟุตบอลทีมใด? (ลิเวอร์พูล)

43. ใครคิดบอลลูน? (โจเซฟและจาร์ค มองโกฟิเอร์ ชาวฝรั่งเศส)

44.เขตใดของกรุงเทพฯ อยู่ติดทะเล? (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน)

45.วัฒนธรรมบ้านเชียงอันเก่าแก่ 7,000 ปี อยู่ในจังหวัดใด? (อุดรธานี)

46.หมู่เลือดที่มีน้อยที่สุดของคนไทยคือหมู่ใด? (หมู่ เอบี)

47.รู้อย่างไรปลามีอายุเท่าใด? (ดูจากวงเกล็ดของปลา)

48.ม้า ลาและม้าลายมีวิธีทำตัวให้สะอาดอย่างไร? (กลิ้งเกลือกกองฝุ่น)

49.เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือเมืองใด? (โตเกียว)

50.ถ้วยใบเดียวของแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปคือถ้วยอะไร? (ยูโรเปี้ยนคัพ)

51."อิตาลัส" จากนามกษัตริย์โบราณ ถูกตั้งชื่อเป็นประเทศใด? (อิตาลี)

52.ใครริเริ่มออกหนังสือพิมพ์ไทยรายวันฉบับเช้า? (สนิท เจริญรัฐ)

53.อินเดียนแดงในสหรัฐฯ เผ่าใดมีมากที่สุด? (เผ่าเชโรกี)

54.กวีนิพนธ์ "ปณิธานกวี" หนังสือรางวัลซีไรท์เป็นของใคร? (อังคาร กัลยาณพงศ์)

55.ใครเป็นอุปราชคนสุดท้ายของฮ่องกง? (คริส แพตเทน)

56. เมืองฮุสตัน สถานที่สร้างยานอวกาศอยู่ในรัฐไหน? (เทกซัส)

57.ประธานาธิบดีคนใดของสหรัฐฯ ประกาศรับฮาวายเป็นรัฐที่ 50? (ไอเซ็นฮาว)

58.โรคที่เกิดในฤดูหนาวมีอะไร? (โรคติดเชื้อระบบทางหายใจ)

59.ใครผ่าตัดหัวใจได้เป็นคนแรก? (ดร. คริสเตียน เบอร์นาร์ด)

60.สถานีอวกาศนานาชาติเป็นความร่วมมือของชาติใด? (สหรัฐ, รัสเซีย, ญี่ปุ่น,

กลุ่มประเทศยุโรป แคนาดา)

61.คนไทยคนแรกที่เป็นประธานสมัชชาสหประชาชาติคือใคร? (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์)

62."เงาะพันธุ์โรงเรียน" เป็นเงาะของพื้นที่ใด? (อ. นาสาร สุราษฎร์ธานี)

63.ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของฟีฟ่าต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี? (45 ปี)

64.งานฉลองพระนครครบ 150 ปีจัดฉลองในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

65.เราเรียกคลองเล็กที่อยู่ตามระหว่างที่นาที่สวนว่าอะไร? (ลำกระโดง)

66. นักร้องเสียงแบริโทนเป็นเสียงระดับไหน? (นักร้องชายเสียงสูง)

67.นักร้องหญิงเสียงสูงคือนักร้องเสียงระดับใด? (เซอะพราโน)

68.ใครประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปโกดัก? (ยอร์จ อีสต์แมน)

69.ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด? (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)

70.ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด? (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)

71. ยุคหินแบ่งเป็น 3 ยุค มียุคอะไร? (ยุคหินเก่า, หินกลาง และหินใหม่)

72. เรือกอและในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้ประโยชน์อะไร? (เป็นเรือประมง)

73. ราชวงศ์แรกของจีนคือราชวงศ์ใด? (ราชวงศ์เซียะ)

74. แลบลิ้นต้อนรับ ใช้จมูกถูกัน เป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองใด? (ชาวเมารี)

75. บ้านเลขที่ 99999 คอร์วาตุนตุริ ฟินแลนด์ เป็นบ้านของใคร? (ซานตาคลอส)

76. ใครค้นพบแกสฮีเลียม, อาร์กอน, นีออน? (เซอร์วิลเลียม แรมซี นักเคมีชาวอังกฤษ)

77. ใครเสนอใช้ X เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องหมายคูณ? (วิลเลียม ออกเทร็ด นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ)

78. ชาติ กอบจิตติ ได้รับรางวัลซีไรต์จากหนังสือ 2 เรื่องคือเรื่องอะไร? ("คำพิพากษา" ปี 2525

และ "เวลา" ปี 2537)

79. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตที่ประเทศใด? (อังกฤษ)

80. ฟุตบอลสโมสรชิงถ้วยสำคัญของอังกฤษคือถ้วยใบใด? (ถ้วยพรีเมียร์ชิพ)

81. 23 รัฐของสวิตฯ มีเมืองหลวงอยู่ที่รัฐไหน? (เบิร์น)

82. โจเซฟ บีเดนฮาร์น ให้กำเนิดน้ำอัดลมยี่ห้ออะไร? (โคคา-โคล่า)

83. พรานล่าช้างเอางา ล่าหมีเอาอะไร? (ดีหมีใช้เป็นตัวยามีราคาดี)

84. เกมส์ดาร์บี้แมตช์ หมายถึงอะไร? (แข่งฟุตบอลอังกฤษระหว่าง 2 ทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกัน)

85. ในสหรัฐฯ มีรัฐที่ผลิตน้ำมันได้กี่รัฐ? (กว่า 30 รัฐ)

86. สาธารณรัฐจีนตั้งอยู่บนเกาะอะไร? (เกาะฟอร์โมซาหรือเกาะไต้หวัน)

87. ประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ๊คสัน ส่งใครมาทำสัญญาค้าขายในรัชกาลที่ 3? (เอ็ดมันด์ โรเบิร์ต)

88. คลื่นยักษ์สึนามิเกิดจากสาเหตุอะไร? (แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด)

89. ดินแดนใดเป็นถิ่นกำเนิดของคนผมสีบลอนด์? (ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย)

90. สะพานอะไรเชื่อมเดนมาร์กกับสวีเดน? (สะพานโอเรซุนด์)

91. สะพานใดตั้งชื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1? (สะพานสมเด็จพระอมรินทรามาตย์

อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม)

92. ตำแหน่งหัวหน้าสูงสุดของข้าราชการประจำแต่ละกระทรวงคืออะไร? (ปลัดกระทรวง)

93. เมืองหลวงของยูโกสลาเวียชื่ออะไร? (เบลเกรด)

94. วิลเลียม สจ๊วด ฮัทสเตด ริเริ่มอะไรในการผ่าตัด? (นำถุงมือยางมาใช้)

95. เสือตัวใดใหญ่ที่สุดในโลก? (เสือโคร่งไซบีเรีย)

96. ดินแดนเมโสโปรเตเมีย หรือดินแดนแห่งแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำสายใด? (ไทกริสและยูเฟรติส)

97. ใครเป็นศาสดาของสิกข์? (คุรุนานัก)

98. ในอดีตชนชาติใดเป็นนักสร้างถนน? (ชาวโรม เป็นถนนกว่า 112,630 กม. เพื่อการทหาร)

99. รัฐประหารเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรัชกาลที่ 6 คือกบฏอะไร? (กบฏ ร.ศ. 130)

100. ใครเป็นแม่ทัพฝ่ายพันธมิตรด้านยุโรปในสงครามโลกครั้งที่ 2? (ประธานาธิบดีไอเซ็นฮาว)

101. สะพานพระนั่งเกล้าอยู่ในจังหวัดอะไร? (นนทบุรี)

102. จังหวัดใดมีชายฝั่งทะเลยาวเหยียด แต่มีเนื้อที่ส่วนกว้างแคบที่สุด? (ประจวบคีรีขันธ์)

103. "สะพานท่ามะขาม" มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะไร? (สะพานข้ามแม่น้ำแคว)

104. กิ้งก่าตัวใดใหญ่ที่สุดในโลก? (มังกรโคโมโด)

105. เฟรเดอริก โชแปง นักเปียนโนเอกและประพันธกรผู้ยิ่งใหญ่เป็นชาวอะไร? (โปล)

106. ใครเสนอคำขวัญ "แผ่นดินและเสรีภาพ" แบ่งปันที่ดินให้ชาวนาเม็กซิกัน? (อิมิลเลีย ซาปาทา)

107. ใครสร้างเครื่องทอผ้า? (ริชาร์ด อาร์คไรท์)

108. ใครคิดไดนาไมท์? (อัลเฟรด โนเบล)

109. เมืองเบรุตเป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (เลบานอน)

110. ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติไทยคือใคร? (พระเจนดุริยางค์)

111. สรรพนามที่พระสงฆ์เรียกพระมหากษัตริย์ว่าอะไร? (บพิตรพระราชสมภาร)

112. เราเรียกทหารเรือฝ่ายบกว่าอะไร? (นาวิกโยธิน)

113. รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของไทยคือสายใด? (สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง-บางซื่อ))

114. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลซีไรท์จากงานกวีนิพนธ์เรื่องอะไร? (เพียงความเคลื่อนไหว)

115. สารชนิดใดพบในกระดาษห่อหนังสือพิมพ์? (สารตะกั่ว-แคดเมี่ยม)

116. ภาษีเครื่องอุปโภคบริโภคที่บวกเข้าไปในราคาสินค้าคืออะไร? (แวต VAT)

117. ใครสร้างแว่นตาเลนส์สองระยะ? (เบนจามิน แฟรงกลิน)

118. จินหยิง หรือ กิมย้ง เขียนหนังสือกำลังภายในเรื่องอะไร? (มังกรหยก)

119. สหประชาชาติส่งทหารช่วยรบครั้งแรกในสงครามอะไร? (สงครามเกาหลี รบกันถึง 3 ปี)

120. ไมอามี เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ อยู่ในรัฐใด? (ฟลอริดา)

121. พระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนาคือใคร? (เจ้าหม่อมคำลือ)

122. "เมืองกำเนิดนพคุณ" ในอดีต คือสถานที่แห่งใด? (บ้านบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์)

123. เรื่องสั้นดีเด่นที่สุดของมนัส จรรยงค์ คือเรื่องอะไร? (จับตาย)

124. ความมีเลี้ยงกันมากในภาคใด? (ภาคอีสาน)

125. สถานที่ฝังศพของอิสลามิกชนเรียกว่าอะไร? (กูโบ)

126. มิคิ โมะโตะ คิดสร้างสรรค์ทำอะไร? (เพาะไข่มุกในตัวหอย)

127. จังหวัดใดมีจำนวนประชากรน้อยที่สุด? (ระนอง)

128. ใครคิดรถพ่วงใช้เป็นรถเสบียงและรถนอน? (จอร์จ เอ็ม. พูลแมน)

129. พ่อขุนรามคำแห่งมหาราชเปิดสัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิจีนพระองค์ใด? (กุปไลข่าน)

130. เมืองใดบนแม่น้ำไทน์ของอังกฤษ ประกอบอุตสาหกรรมขุดถ่านหิน? (นิวคาสเซิล)

131. ชาวพื้นเมืองของแคนาดาคือใคร? (ชาวอินเดียนและเอสกิโม)

132. เบนนิโต มุสโสลินี หน้าพรรคฟาสซิสต์ เป็นผู้นำเผด็จการของประเทศใด? (อิตาลี)

133. เทพเจ้าของชาวสวีเดนและนอร์เวคือใคร? (โอดิน)

134. โลกเก่า คือส่วนใดของแผ่นดิน? (ซีกโลกตะวันออก ยุโรป, เอเชีย, แอฟริกา และออสเตรเลีย)

135. โลกใหม่คือที่ใด? (ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้)

136. ป่าแห่งใดได้ชื่อเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์กว่าที่อื่นใดในโลก? (ป่าดิบอะเมซอน)

137. โอมา ไคยัมเป็นจินตกวีชาวอะไร? (เปอร์เซีย)

138. จักรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคือประเทศใด? (อิหร่าน)

139. สหประชาชาติส่งทหารครั้งแรกเข้าไปช่วยรบในสงครามอะไร? (สงครามเกาหลี)

140. เจมส์ ออกัส-เติซ เฮนรี เมอรี รวบรวมหนังสือเล่มใด? (ปทานุกรมออกซ์ฟอร์ดเป็นคนแรก)

141. ใครเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใต้ภายหลังแบ่งเวียดนามเป็น 2 ประเทศ?

(โงดินห์เดียม)

142. อาณาจักรแรกของไทยก่อนสถาปนากรุงสุโขทัยคืออะไร? (อาณาจักรหริภุญชัยและล้านนา)

143. เรือพระที่นั่งลำใดต่อขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก? (เรือพระที่นั่งนารายณ์

ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9)

144. กีฬากอล์ฟมีกี่หลุม? (18 หลุม)

145. ใครบอกว่ามี "หลุมดำ" (Black Hole)? (จอห์น วีลเลอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน)

146. บทความ "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" แสดงวิสัยทัศน์อันสูงและสง่าของใคร?

(ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

147. คลอด โมเนต์ เป็นจิตรกรชาวอะไร? (ฝรั่งเศส)

148. ผู้วิเศษช่วยกษัตริย์อาเธอร์ในนิทานอังกฤษคือใคร? (เมอร์ลิน)

149. "นานกิง" เป็นเมืองหลวงของจีนในสมัยใด? (ดร. ซุน ยัด เซ็น รัฐบาลก๊กมินตั๋ง)

150. ใครค้นพบยุงเป็นพาหะของโรคไข้จับสั่น? (เซอร์โรนัลด์ รอซ)

151. จีนต้องเปิด 5 เมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นผลจากสงครามอะไร? (สงครามฝิ่น)

152. ใครทูลเกล้าฯ ถวายปลานิลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? (พระจักรพรรดิอากิฮิโต)

153. จักรพรรดิองค์ใดของญี่ปุ่นพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชาวญี่ปุ่น? (จักรพรรดิมุตซุฮิโต

รัชสมัยเมจิ)

154. สหรัฐฯ ยุติสงครามเวียดนามสมัยที่ใครเป็นประธานาธิบดี? (ริชาร์ด นิกสัน)

155. "กล่องดำ" มีความสำคัญอย่างไรกับการบิน? (กล่องบันทึกรายเอียดการบิน ถือเป็นส่วนสำคัญ

ตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบินตก)

156. ใครเขียน "จานบิน" เป็นคนแรก? (เคนเนธ อาร์โนลด์)

157. ใครโค่นระบบฟาโรห์ ได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอียิปต์? (อับดุล กามาล นัสเซอร์)

158. "เซอร์" คำเติมหน้าชื่อขุนนางชั้นอัศวินของชาติใด? (อังกฤษ)

159. ผู้นำทัพพันธมิตรพิชิตสงครามในภาคพื้นแปซิฟิกคือใคร? (นายพลดักลาส แมคอาเธอร์)

160. กุนเธอร์ กราสส์ นักเขียนเยอรมัน เขียนเรื่องอะไรได้รับรางวัลโนเบล? (เดอะ ทิน ดรัม)

161. การประชุมสุดยอด 3 ผู้นำชาติอินโดจีนมีประเทศใด? (กัมพูชา ลาว เวียดนาม)

162. กลุ่มเหยียดหยามเชื้อชาติสีผิวปิดบังหน้าตาคือกลุ่มอะไรในอเมริกา? (คู คลักซ์ แคลน)

163. ผู้นำต่อสู้การเหยียดผิวในอเมริกา ได้รางวัลโนเบล ปี 2507 คือใคร? (มาร์ติน ลูเธอร์ คิง)

164. นกไนติงเกล ได้ชื่อว่าร้องเพลงไพเราะ เป็นนกจำพวกไหน? (นกกางเขน)

165. ทำไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติ? (วันที่โคลัมบัสพบทวีปอเมริกา

เปรียบเสมือนการค้นพบโลกโหม่)

166. ประเทศใดในยุโรปใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส? (สเปน)

167. รัฐใดของออสเตรเลียห้ามผู้หญิงขึ้นชกมวย? (นิวเซาท์เวลส์ แคนาดายอมให้ผู้หญิงชกมวย

ในปี 2534 ปี 2536 สหรัฐฯ ยอมตาม)

168. จังหวัดใดได้ชื่อมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด? (กระบี่)

169. โรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ไหน? (สหรัฐฯ ปี 2521)

170. แม่น้ำชีไหลผ่านหลายจังหวัดของภาคอีสานมีต้นน้ำอยู่ที่ไหน? (เทือกเขาจังหวัดชัยภูมิสิ้นสุดลง

แม่น้ำมูลที่อุบลราชธานี)

171. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กที่สุด? (ดาวพลูโต)

172. ใครเขียน "เมาคลีลูกหมาป่า"? (รุดยาด คีพลิง)

173. ใครพบยาแอสไพริน? (เฟลิกซ์ ฮอฟฟ์แมน)

174. เซอร์วิลเลียม แรมพบอะไร? (นิเกล)

175. โบสถ์แห่งใดในปารีสที่แปลว่า "แม่ของเรา"? (โบสถ์โนทเทอดัม)

176. เรือกลไฟลำใดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นลำแรก? (เรือซาแวนนา)

177. เมืองใดในคิวบา ที่ทหารเรืออเมริกันรบชนะสเปน? (เมืองซานติอาโก)

178. คนโบราณใช้ต้นไม้อะไรทำกระดาษเขียนหนังสือ? (ต้นปาปิรัส เดิมขึ้นในอียิปต์)

179. ฟิลิป ไนท์ ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใด? (ไนกี้)

180. ใครคิดล็อตเตอร์รี่ให้ไทย? (อัลบาสเตอร์ ชาวอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5)

181. "ฟุตบอล 5 คน" ชิงแชมป์โลกครั้งแรกจัดแข่งที่ไหน? (กัวเตมาลาซิตี้)

182. สมุนไพรอะไรนำมาทำน้ำมันแก้แผลช้ำ-ปวดเมื่อย? (หัวไพล)

183. จังหวัดใดเป็นต้นตำรับขนมไทย? (ลพบุรี)

184. งานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่จัดที่ลำแม่น้ำใด? (ลำแม่น้ำปิง)

185. เครื่องบินบี-29 ทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิชื่ออะไร? (อีโนลา เกย์)

186. เมืองหลวงของอาร์เมเนียคือเมืองใด? (กรุงเยราวัน)

187. เรือเพรียว เรือแข่งในปัจจุบันมีต้นแบบจากที่ใด? (ลพบุรี)

188. ผู้ประกาศข่าวคนแรกแผนกภาษาไทย วิทยุบีบีซีคือใคร? (เสนาะ ตันบุญยืน)

189. พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญคือองค์ใด? (พระเจ้าใหญ่ลือชัย)

190. ชาวซาไกใช้อะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อให้เกิดพิษ? (ยางน่อง)

191. ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีไหน? (ปี 2535 เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครอง

ตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา)

192. คลองปานามาเป็นอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อใด? (14 ธันวาคม 2542)

193. ใครเป็นนางเอกหนังไทยคนแรก? (เสงี่ยม นาวีเสถียร)

194. ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจาก "จาม่า" ซึ่งเป็นผ้าพาดบ่าของชาติใด? (เปอร์เซีย)

195. โคลง 14 บรรทัดที่เชคสเปียร์ชอบเขียนเรียกว่าโคลงอะไร? (ซอนเน็ท)

196. วันเกิดและวันตายของวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกของอังกฤษตรงกับวันอะไร? (23 เมษายน

โดยเขาเกิดวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2007 เสียชีวิต 23 เมษายน พ.ศ.2159)

197. ช่างปั้นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญของโลกในอดีตชาวอังกฤษคือใคร? (มาดาม ทูซโซ)

198. บทลงโทษสูงสุดแก่ผู้กระทำผิดในฝรั่งเศสคืออะไร? (จำคุกตลอดชีวิต โทษประหารยกเลิกปี 2525)

199. แคนเบอรา เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ออสเตรเลีย)

200. ใครพบเกาะนิวซีแลนด์และทัสมาเนีย? (อเบล แทสมัน)

ถาม-คำตอบ ( ความรู้รอบตัว) ชุดที่ 5

o ธนาคารไทยแห่งใดนำบัตรเอทีเอ็มมาใช้เป็นธนาคารแรก? (ธนาคารไทยพาณิชย์)

o ใครคิดทำปูนซีเมนต์ได้เป็นคนแรก? (โยเซฟ แอสป์ดิน ชาวอังกฤษ)

o สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นเป็นสิ่งแรกในโลกคืออะไร? (จุลินทรีย์)

o ใครเป็นราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์? (พระนางคลีโอพัตรา)

o ฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดในโลกคือถ้วยอะไร? (เอฟเอคัพ)

o ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก? (รัชกาลที่ 6)

o ชนชาติใดริเริ่มทอผ้าไหมเป็นชาติแรก? (จีน)

o ที่ไหนในประเทศไทยเห็นพระอาทิตย์ก่อนใคร? (อ. ตากใบ นราธิวาส)

o ไม้ตัดดอกเขตหนาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทยคืออะไร? (ดอกกุหลาบ)

o ต้นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์คืออะไร? (มะพร้าว)

o ทะเลใหญ่ที่สุดในโลกคือแห่งใด? (ทะเลจีนใต้)

o การเดินตบเท้าของทหารมีครั้งแรกในกองทัพของประเทศใด? (อังกฤษ)

o ประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุด? (สหรัฐฯ)

o รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร? (นายปรีดี พนมยงค์)

o ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก? (รัชกาลที่ 6)

o กำหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก? (รัชกาลที่ 8)

o วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไร? (ลิลิตโองการแช่งน้ำ)

o ชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรือ? (อียิปต์โบราณ)

o ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใด? (อังกฤษ ปลายศตวรรษที่ 18)

o คัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร? (ประถมจินดา)

o ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใด? (ไครสเลอร์)

o กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของใคร? (จูเลียส ซีซาร์)

o ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก? (ญี่ปุ่น)

o ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร? (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)

o งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 7)

o นางคอราซอน อาคีโน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด? (ฟิลิปปินส์)

o เทือกเขาแห่งใดยาวที่สุดในโลก? (เทือกเขาแอนดีส)

o แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด? (แม่น้ำฮวงโห)

o ประเทศใดกินปลามากที่สุด? (ญี่ปุ่น)

o เขื่อนแห่งใดใหญ่ที่สุดในภาคใต้? (เขื่อนบางลาง ยะลา)

o ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอักษรเบรลเป็นครั้งแรก? (นางสาวเจนนิเฟอร์ คลอฟิลด์)

o พุทธเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (เจดีย์โบโรบูดูร์ อินโดนีเซีย)

o อิสราเอลมีพลเมืองนับถือศาสนาใดมากที่สุด? (จูดาอิสม์ หรือยิว)

o พระสันตะปาปาองค์แรกคืออะไร? (เซนต์ปีเตอร์)

o ใครซื้อภาพโมนาลิซาเป็นคนแรก? (พระเจ้าฟรานซิสที่1 แห่งฝรั่งเศสพระองค์ใช้ภาพนี้ประดับห้องน้ำ)

o พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียคือพรรคอะไร? (คองเกรส)

o วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันสำคัญอย่างไรต่อชาวโลก? (วันที่อยู่อาศัยโลก)

o อัลเฟรดมหาราช เป็นมหาราชองค์เดียวของประเทศใด? (อังกฤษ)

o ตำนานว่าด้วยกำเนิดมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่ไหน? (สวนอีเด็น)

o ใครเป็นกวีแห่งชาติคนแรกของรัสเซีย? (พุชกิน)

o ปลากะโห้ถูกพบครั้งแรกที่ไหน? (ไทย)

o กาสิโนแห่งเดียวบนแผ่นดินมุสลิมคือที่ใด? (กาสิโนเกนติ้ง มาเลเซีย)

o "ลอสเซอร์วาตอเรโรมา" เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวของที่ใด? (สำนักวาติกัน)

o ใครพบน้ำตกวิกตอเรีย? (ลิฟวิ่ง สโตน)

o การปฎิวัติอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศไหน? (อังกฤษ)

o ผลผลิตอะไรทำให้เวเนซุเอลารวยที่สุดในประเทศอเมริกาใต้? (น้ำมัน)

o แม่น้ำโวลกา แม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใด? (รัสเซีย)

o เทศกาลดื่มเบียร์ใหญ่ที่สุดในโลกคือเทศกาลอะไร?(ออกโทเบอร์ เฟสต์ นครมิวนิก เยอรมนี)

o อุทยานแห่งชาติใกล้กรุงเทพฯ ที่สุดคือแห่งใด? (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น สระบุรี)

o นักฟิสิกส์คนแรกของโลกคือใคร? (อคิมีดีส)

o รูปใครปรากฎบนแสตมป์ดวงแรกของสหรัฐ? (จอร์ช วอชิงตัน)

o. ใครสร้างภาพยนต์การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรก? (วอล์ท ดีสนีย์)

o ทุก ๆ กี่ปีดาวศุกร์จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุด? (8 ปี)

o ใครพบวงจรโลหิตเป็นคนแรก? (วิลเลียม ฮาร์วีย์)

o ชาวเกาหลีเหนือยกย่องใครเป็น "บิดาผู้เป็นอมตะ"? (คิม อิล ซุง)

o ตำแหน่งสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตำแหน่งอะไร? (จุฬาราชมนตรี)

o โรงเรียนกีฬาแห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน? (วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี)

o หมีกรีซลี หมีตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในดินแดนใด? (อเมริกาเหนือ)

o ธนบัตร มีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 5)

o มีประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 6)

o ใครเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน? (ปูยี)

o เรือพาณิชย์ใช้พลังงานปรมาณูลำแรกของโลกคือเรือลำใด? (ซาแวนนา)

o จังหวัดเล็กที่สุดของแคนนาดาคืออะไร? (พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ เกาะใหญ่ในอ่าวเซนต์ลอเรนซ์)

o ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ดุร้ายที่สุดคือตัวใด? (ไทรันนอซอรัส เรกซ์)

o มหาอำนาจประเทศแรกที่เข้าปกครองหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกคือใคร? (สเปน)

o คนไทยใช้บัตรประชาชนครั้งแรกเมื่อใด? (รัชกาลที่ 5)

o อักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของทุกทวีปคืออักษรตัวใด? (A)

o รวมทะเลสาบของทั้งโลก ยังน้อยกว่าทะเลสาบของประเทศใด? (แคนาดา)

o การฉายภาพยนต์รอบแรกเรียกว่าอะไร? (รอบปฐมทัศน์)

o เลขที่ถือว่าโชคดีที่สุดของชาวอิตาลีคือเลขใด? (13)

o การประกวดนางสาวไทยมีครั้งแรกปี 2477 ใช้ชื่อประกวดอะไร? (นางสาวสยาม)

o จังหวัดภาคอีสานที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดคือจังหวัดอะไร? (นครพนม)

o ชาวอเมริกันคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม คือใคร? (แฮรี ซินแคลร์ ลิวอิส)

o สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเล็กที่สุดในโลกคืออะไร? (ค้าวคาวคุณกิตติ)

o ผู้ปลดปล่อยฟิลิปปินส์จากสเปนและเป็นประธานาธิบดีคนแรกคือใคร? (อีมิลิโอ อะกวินนัลโด)

o ผลไม้อะไรมีวิตามินซีสูงสุด? (มะขามป้อม)

o ผักเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักคืออะไร? (ถั่ว)

o นกแร้งคอนดอร์ นกบินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่แถบไหน? (เทือกเขาแอนดีส)

o ใครสร้างเครื่องพิมพ์หนังสือเป็นคนแรก? (คูเตนเบิร์ก ชาวเยอรมัน)

o ทางหลวงสายแรกของไทยสร้างสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี? (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

o ใครคิดสูตรคูณ? (พิธากอรัส นักปรัชญากรีก)

o ใครตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังโรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทย? (แหม่มเฮ้าส์)

o แหม่มแตตตูนตั้งโรงเรียนอะไร? (โรงเรียนสำเหร่บอยคริสเตียนสกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์

แห่งแรกของไทย)

o แหล่งกำเนิดหอยแครงใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ในจังหวัดใด? (เพชรบุรี)

o ใครเป็นจักรพรรดิรัสเซียองค์สุดท้าย? (พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2)

o นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไร? (มหาพิระมิดแห่งคีออปส์ในอียิปต์)

o เดวิด บุชเนล คิดสร้างอะไร? (เรือดำน้ำ)

o น้ำพุธรรมชาติสวยที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (น้ำพุ เยลโล สโตน สหรัฐฯ)

o ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 9)

o ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์นอกบ้านครั้งใด? (ซีเกมส์ ครั้งที่ 20 บรูไน)

o กาแฟมีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดใด? (อ. สวี ชุมพร)

o สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียถูกปล่อยตกลงในมหาสมุทรในปีใด? (ปี 2000)

o ห้างค้าปลีกแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก? (วอล มาร์ทสโตร์ สหรัฐฯ)

o ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (แคนาดากับสหรัฐฯ)

o ลิขสิทธิ์หนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด? (อังกฤษ)

o ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย? (ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล)

o จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด? (จันทบุรี)

o "รัทแลนด์" เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศใด? (อังกฤษ)

o โรอัลด์ อะมุนด์เซน ชาวนอร์เวเดินทางไปถึงที่ใดเป็นคนแรก? (ขั้วโลกใต้)

o ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เกิดไฟป่ามากที่สุด? (อินโดนีเซีย)

o ตำแหน่ง "ธรรมศาสตราจารย์" คนแรกคือใคร? (ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

o รางรถไฟเส้นทางแรกของโลกสร้างขึ้นที่ประเทศใด? (อังกฤษ)

o โบราณสถานแห่งใดของไทย อายุเก่าแก่กว่านครวัด? (ปราสาทหินพิมาย)

o สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย เกิดขึ้นเมื่อใด?(พ.ศ. 2473 โดยพระดำริของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม)

o สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด?(เปลี่ยนชื่อมาจาก "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน)

o ทางหลวงแผ่นดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด?(ทางหลวงสายใต้

คือ ถนนเพชรเกษม )

o ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายใด?( ทางรถไฟสายใต้ )

o อุโมงค์รถไฟยาวที่สุดของไทย อยู่ที่ใด?( อุโมงค์ขุนตาน จังหวัดลำปาง )

o ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลก คือปลาอะไร?( ปลาบึก )

o สะพานที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานใด?( สะพานติณสูลานนท์ )

o สะพานขึง ระนาบเดี่ยวในโลกมี 6 แห่ง ที่ใดมีความยาวที่สุดในโลก?( สะพานพระราม 9 ของไทย )

o หอประชุมใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ หอประชุมแห่งใด?(ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ )

o นวนิยายไทยเรื่องใด ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด? ("ไผ่แดง" จากบทประพันธ์ของ

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )

o ผลงานการเขียนหนังสือและงานประพันธ์ของคนไทยผู้ได้ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

อกเผยแพร่มากที่สุด? ( ผลงานเขียนของ พระธรรมโกศาจารย์ หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดธานน้ำไหล สวนโมกขพลาราม )

o หนังสือพิมพ์ของไทยฉบับใด มีอายุยืนยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?

(หนังสือราชกิจจานุเบกษา )

o พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไทยแห่งใดมี "ทับหลัง" แสดงไว้มากที่สุดในประเทศไทย?

(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ริมแม่น้ำมูล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา )

o พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในโลก และมีค่ามหาศาลคือพระพุทธรูปงค์ใด?(พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร )

o พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือองค์ใด? (พระพุทธไสยาสน์ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) )

o ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด? ( ตู้ไปรษณีย์ของอำเภอเบตง มุมถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา )

o พระพุทธรูปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วัดใด? ( พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี )

o พระยืนที่สูงที่สุดในโลก คือ พระพุทธรูปองค์ใด? ( พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประดิษฐานอยู่ที่

วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด )

o ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด? ( จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

o นายกรัฐมนตรีไทยคนใด อยู่ในตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 17 วัน? ( นายทวี บุณยเกตุ )

o จังหวัดใดของประเทศไทย มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด?(นครราชสีมามีประมาณ1,413วัด )

o วัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศมีประมาณเท่าใด? ( 28,499 วัด )

o มัสยิด ในศาสนาอิสลาม มีมากที่สุดในจังหวัดใด? ( จังหวัดปัตตานี มีจำนวน 501 แห่ง )

o แหลมที่มีความยาวมากที่สุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด? ( แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช )

o สุสานหอยล้านปี มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบในประเทศไทย อยู่ที่ใด? ( อยู่บริเวณแหลมโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยชนิดต่าง ๆ ทับถมจับตัวเป็นหินแข็งมีอายุประมาณ 75 ล้านปี )

o สะพานเชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯเป็นแห่งแรกคือสะพานใด? (สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 )

o ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยมีชื่อว่าอย่างไร? ("ไทยคม"หรือThai comเมื่อวันที่17ธันวาคม2536 ดาวเทียมดวงนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการโทรคมนาคมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก )

o สปอร์ตคลับแห่งแรกของไทย มีชื่อเรียกว่าอย่างไรและตั้งขึ้นเมื่อใด? ( ราชกรีฑาสโมสร หรือ

สปอร์คลับ( The Royal Bangkok Sports Club) ตั้งขึ้นโดยได้รับพระบรมราชานุญาตจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2445 )

o สมาคมกีฬาไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใด?(จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2475โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมกีฬาสยาม" )

o รถยนต์คันแรกที่ประกอบโดยคนไทย คือ รถยนต์คันใด? ( รถยนต์ชื่อ "เลื่อนคาร์"

เป็นรถยนต์ตัวถังไม้สักหุ้มอลูมิเนียม ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ 2 แรง คล้ายรถจิ๊ปแลนด์โรเวอร์ประดิษฐ์โดย นายเลื่อน พงษ์โสภณ ในปี พ.ศ. 2497 นั่งได้ 4 คน )

o นวนิยายเรื่องแรกของไทย คือเรื่องใด เกิดขึ้น เมื่อใด? ( "ความพยายาม" เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6ดยแปลจากเรื่อง Vendelta ของ Mary Corelli ผู้แปลคือพระยาสุรินทรราชาซึ่งใช้นามปากกาว่า"แม่วัน")

o เรื่อดำน้ำของไทยลำแรก มีชื่อว่าอย่างไร และมีขึ้นในสมัยใด? ( ในสมัยราชกาลที่ 7 โดยสั่งซื้อ

จากบริษัทมิตซุยแห่งญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2479 จำนวน 2 ลำ ได้ตั้งชื่อว่า เรือหลวงมัจฉานุ และเรือหลวงวิรุฬ )

o ฝาแฝดลำตัวติดกันคู่แรกของโลกเป็นชาวไทย มีชื่อว่าอย่างไร? ( ชื่อ อิน-จัน เป็นชาวจังหวัด

สมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354 )

o กิจการสหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด? ( ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 )

o สะพานแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำโขง คือ สะพานใด? ( สะพานมิตรภาพไทย-ลาวระหว่าง

จังหวัดหนองคายกับนครเวียงจันทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 )

o ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือเรื่องใด สร้างสมัยใด? (ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือ นางสาวสุวรรณ

สร้างโดย นาวเฮนรี แมคเรย์ ชาวอเมริกัน ในสมัยรัชกาลที่ 6 )

o โทรศัพท์เริ่มใช้เครื่องแรกในประเทศไทยเมื่อใด? ( ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2424 )

o สายโทรเลขสายแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด? ( สายโทรเลขสายแรก คือ สายกรุงเทพฯ

สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2418 ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 5 )

o คำว่า "วิทยุ" เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด? ( ในสมัยรัชกาลที่ 6 ผู้บัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมา คือ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว )

o การส่งวิทยุกระจายเสียง เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด? ( เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ในสมัยรัชกาลที่ 7 )

o แม่น้ำสายใดของจีนเกิดน้ำท่วมบ่อยที่สุด? (แม่น้ำแยงซีเกียงหรือแม่น้ำเหลือง)

o เสื้อราชปะแตนเป็นเสื้อสวมกันในรัชกาลใด? (รัชกาลที่ 5)

o ใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว? (พระเจ้าสว่างวัฒนา)

o หัวใจคนเต้นกี่ครั้งในหนึ่งปี? (36 ล้านครั้ง)

o เภสัชภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้มากที่สุดเพราะอะไร? (ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต)

o การรวมชาติยิวได้สำเร็จเป็นงานของขบวนการใด? (ไซออนิสต์)

o เรกยะวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (ไอซ์แลนด์)

o หน่วยแสดงความเร็วของเรือและลมเรียกว่าอะไร? (นอต)

o จอห์น คาบอตพบดินแดนแห่งใด? (นิวฟาวด์แลนด์)

o ผู้วางแผนให้ญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ของสหรัฐฯ คือใคร? (นายพลนากามู)

o ศูนย์กลางแห่งการทหารของสหรัฐฯ อยู่ที่ตึกอะไร? (ตึกเพนตากอน)

o ใครริเริ่มเล่นเปตองในประเทศไทย? (นายจันทร์ โพยหาญ)

o ปากีสถานตะวันออกในอดีตคือประเทศใด? (บังกลาเทศ)

o ทางหลวงสายพิเศษสายแรกของไทยที่เรียกว่า "มอเตอร์ เวย์" อยู่ที่ไหน? (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)

o ประธานาธิบดีของสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งกี่ปี? (6 ปี)

o ประเทศใดไม่มีคนเกิด? (วาติกัน เพราะห้ามคนที่แต่งงานอยู่)

o มหาวิทยาลัยสหประชาชาติอยู่ที่ไหน? (กรุงโตเกียว)

o ประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศใด? (อินเดีย)

o โรเบิร์ต อี. เพียรี่ เดินทางไปพบอะไร? (ขั้วโลกเหนือ)

o ในอเมริกาเหนือมีกวางอะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลก? (กวางมูส)

o การเต้นรำฮูลาฮูละ นุ่งกระโปรงทำด้วยฟางเป็นของใคร? (ชาวฮาวาย)

o "Ring of fire" คืออะไร? (เขตที่มีภูเขาไฟมาก)

o เครื่องบินลำเล็ก สามารถขึ้นลงบนผิวน้ำได้เรียกว่าอะไร? (ไฮโดรเพลน)

o หลอดฮาโลเจนคืออะไร? (หลอดไฟหน้ารถยนต์ชนิดใหม่ มีแสงสว่างกว่า คงทนกว่า)

o ต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์อยู่ที่ไหน? (ทะเลสาบวิกตอเรีย ยูกันดา)

o ผู้มีชื่อเสียงสุดยอดของนักมายากลคือใคร? (ฮูดินี)

o มหาวิทยาลัยแห่งใดดีเด่นที่สุดในเอเชีย? (มหาวิทยาลัยโตเกียว)

o ชื่อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที่สุดในโลก? (กรุงเทพฯ)

o คุกแห่งแรกในกรุงเทพฯ สร้างที่ไหน? (คุกวัดโพธิ์ ปัจจุบันคือที่ตั้งกรมการรักษาดินแดน)

o อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีกคืออะไร? ( อ่านว่า โอเมก้า)

o ใครได้ชื่อ "บิดาแห่งกีตาร์"? (แอนดราส ซีโกเวีย นักดนตรีชาวสเปน)

o ผู้บุกรุกจากเอเชียนำทัพถึงทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่ 4-5 คืออะไร? (พวกฮั่นนำโดยแอติลา)

o เรือมาลาพระนครเดินทางไปค้าขายกับโปรตุเกสที่เมืองมาเก๊าในรัชสมัยใด? (รัชกาลที่ 2)

o ยุคโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยุคคือยุคอะไร? (ยุคสำริดกับยุคเหล็ก)

o กรณีพิพาทอินโดจีน เป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศใด? (ฝรั่งเศส)

o กลุ่มประเทศเขตการค้าเสรีอาเซียนมีชื่อย่อว่าอะไร? (อาฟต้า AFTA)

o กรุงออตตาวา เป็นเมืองหลวงของประเทศใด? (แคนาดา)

o ภาษาทางราชการของติมอร์ตะวันออกคืออะไร? (โปรตุเกสและเตทัม)

o การแข่งขันฝีมือช่างโอลิมปิกจัดครั้งแรกที่ไหน? (กรุงมาดริด สเปน)

o ประเทศอูเครนแยกตัวจากประเทศใด? (รัสเซีย)

o กฎหมายอินเดียห้ามผู้หญิงแต่งงานก่อนอายุเท่าใด? (18 ปี ผู้ชายก่อน 17 ปี)

o วัดใดในกรุงเทพฯ จัดงานชักพระ? (วัดนางชี)

o การตีลูกกอล์ฟอย่างเบา ๆ เพื่อให้ไหลลงหลุมเรียกการตีเช่นนี้ว่าอะไร? (พัทท์)

o เมืองใหญ่สุดของสหรัฐฯ แต่ไม่ใช่เมืองหลวงคือเมืองอะไร? (นิวยอร์ก)

o ยอดเขาคิลิมันจาโรมีหิมะคลุม ทั้งที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรเพราะอะไร? (ยอดเขาสูง จึงมีหิมะคลุมทั้งปี)

o ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน? (ป่าสนไทก้า ตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย)

o 300 เชื้อชาติในหมู่เกาะของอินโดนีเซีย กลุ่มเชื้อชาติใดมีมากที่สุด? (ชวา)

o ไพฑูรย์ ธัญญา เขียนหนังสือเล่มใดได้รางวัลซีไรท์? (ก่อกองทราย)

o แม่น้ำไนล์ของอียิปต์มีต้นน้ำอยู่ที่ไหน? (ประเทศอบิสซิเนีย)

o ที่ใดเป็นสนามรบทำให้อังกฤษชนะได้ครอบครองอินเดีย? (หมู่บ้านปลาซซีย์ ในอ่าวเบงกอล)

o นิตยสารท่องเที่ยวฉบับแรกของไทยคือฉบับใด? (อ.ส.ท. ปี 2503)

o จีนเชื่อว่า บ้านอยู่ทางสามแพร่งต้องมีอะไรป้องกัน? (ติดรูปสิงห์คาบดาบ)

o นักปราชญ์ชาวกรีกที่ถือกันว่าเป็นปราชญ์ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกคือใคร? (เปลโต)

o ยุคกรีกโบราณ ทหารของชาติใดแกร่งกล้าการสู้รบ? (สปาร์ต้า)

o หน่วยงานใดของสหประชาชาติดูแลสิ่งแวดล้อมโลก? (ยูเนฟ UNEP)

o "Lone Star State" เรียกรัฐใดของสหรัฐฯ? (เทกซัส เพราะมีดาวดวงเดียวในตราและธงประจำรัฐ)

o ใครตั้งสำนักรับจ้างนักสืบเอกชนเป็นคนแรก? (แอลเลิน พิงเคอร์เทิน ชาวอเมริกัน)

o การอาบน้ำเพื่อทำตนให้บริสุทธิ์เสมอเป็นพิธีกรรมของใคร? (ชาวฮินดู)

o ใช้แสงจากหิ่งห้อยกี่ตัวจึงดูหนังสือได้? (6 ตัว)

o นกอินทรีตัวใดใหญ่และแข็งแรงที่สุดในโลก? (นกอินทรีฮาร์ปี ในอเมริกาใต้)

o เรือดำน้ำใช้กล้องอะไร? (กล้องเพริสโคฟ)

o เม็กซิโก, อุรุกวัย, คิวบา, ชิลี, ฟิลิปปินส์และสเปน ใช้เหรียญหน่วยเงินตราอะไร? (เปโซ)

o คำว่า Dinosorus ใครเป็นคนตั้ง? (เซอร์ริชาร์ด โอเวน)

o เทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก เรียกว่าเทศน์อะไร? (เทศน์มหาชาติ)

o ปีเตอร์มหาราช ผู้สร้างนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นกษัตริย์ของชาติใด? (รัสเซีย)

 

------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

1