Byl jednou jeden dum, 1975

Díly: (64-87min)

1. Stehovavá trafika
2. Bio Ilusion
3. Jízda do tunelu
4. D'ábelske ostrovy
5. Obvazište Boccacio

Hraji: (ne kompletní)

Herec[ka] Role
Josef Abrham
Jiří Adamira
Svatopluk Beneš
Josef Bláha
Otakar Brousek st.
Slavka Budinová
Josef Cap
Petr Cepek
František Hanus
Jaromir Hanzlik
Vlastimil Hasek
Libuše Havelková
Jana Hlavacová
Karel Höger
Blazena Holisová
Jirí Hrzán
František Kovárík
Otto Lackovič
Jan Libicek
Dana Medrická
Vladimir Menšik
Jaroslav Moucka
Mila Myslíková
Milos Nedbal
František Nemec
Jaroslava Obermaierová
Zuzana Ondrouchová
Jaroslava Pokorna
Václav Postránecký
Viktor Preiss
Jan Preucil
Vladimir Raz
Zdeněk Řehoř
Marie Rosůlková
Jan Skopecek
Vladimir Smeral
Josef Somr
Jiří Sovak
Bohumil Svarc
Libuše Švormová
Jana Šulcová
Dana Syslová
Jan Teply
Eva Trejtnarová-Hudecková
Jiří Vala
Josef Vetrovec
Josef Vinklar
Alena Vránová
Robert Vrchota

[Informations provided by: André]


Rezie: František Filip
Scenar: Jan Otcenasek/ O. Danek
Kamera: Rudolf Stahl
Architekt: Jan Zázvorka ml.

Broadcast:

11.05.2000 - 08.06.2000, ČT1

zurück zum Index/ back/ zpet


Diese Seite ist Bestandteil des tschechischen und slowakischen Serienindex. Wenn es zu dieser Serie noch irgendwelche Informationen oder Fehlerhinweise gibt, bitte ich um eine Mail. Dies ist eine nichtkommerzielle Seite, alle Urheberrechte werden ausnahmslos respektiert. Alle Informationen, solange nicht anderweitig deklariert, sind gesammelt und aufbereitet von Holger Ebermann seit 1999. This site is part of the czech and slovak serials index. Please mail me if you have any other information, any correction etc. This is a noncommercial site, all copyrights belong to their respective owners. All informations, if not mentioned otherwise, are collected and provided by Holger Ebermann since 1999.

url: http://www.geocities.com/phonik2/bylj.html
Hosted by www.Geocities.ws

1