Ο απλός άνθρωπος

 1
Δεν είμαι πλουσιόπαιδο ούτε αριστοκράτης
Είμαι ένα φτωχόπαιδο, είμαι ένας αρκάτης

2
Περιουσία δεν έχω, μα έχω την τιμή μου
Με τζείνην αγωνίζουμαι να φκάλω το ψουμί μου

3
Ντύθου λαλούν μου πιο καλά, βάλε τζαι μια γραβάτα
Που ίδιος κιλίντζιρος γυρίζεις μες τη στράτα

4
Εν βάλλω ρούχα αρκοντικά ούτε φορώ κρεβάτες
Μα έχω το μέτωπο ψηλά που φκαίνω μες τες στράτες

 

 

 

 

 

 

 

 

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1